Polariteiten tool

Als je een - huidig of toekomstig - Traject van het Wholism Project volgt of hebt gevolgd, ga je je blijvend vanuit het polariteitloze ontwikkelen.

De enige uitzondering op deze regel is Persoonlijke Aartsengel ondersteuning, omdat je deze ondersteuning niet vanuit het polariteitloze ontvangt.


Ontwikkelen vanuit het polariteitloze heeft een aantal heel belangrijke voordelen en één nadeel, dat alleen optreedt als je gedurende dit leven zou stoppen met het volgen van alle Trajecten van het Wholism Project die vanuit het polariteitloze werken.

Als je helemaal zou stoppen met het volgen van deze Trajecten, dan zul je naar verwachting een aantal symptomen ontwikkelen, zoals oriëntatieverlies, verwarring en een gevoel van stuurloosheid.

Deze symptomen zijn te voorkomen of - als ze al ontstaan zijn - op te lossen met de Polariteiten tool.

Voordelen Trajecten volgen

Als je vanaf 21 september 2019 één of meerdere Trajecten volgt, ontwikkel je je vanuit het polariteitloze, met andere woorden op een niveau zonder weerstand.

Daardoor heeft het volgen van Trajecten de volgende voordelen:

 • er treden geen verergeringsreacties op
 • je ontwikkelt je sneller
 • je gaat je dieper ontwikkelen

Blijvend ontwikkelen vanuit het polariteitloze

Als je tijdelijk of definitief met het volgen van Trajecten stopt, blijf je je vanuit het polariteitloze ontwikkelen.

Als je - tijdens dit leven - tijdelijk of definitief stopt met het volgen van alle Trajecten die vanuit het polariteitloze werken, heeft dat het nadeel dat je last kunt krijgen van de volgende symptomen:

 • oriëntatieverlies
 • verwarring

en

 • een gevoel van stuurloosheid


Als je de Polariteiten tool ontvangt, vóórdat je met het volgen van deze Trajecten stopt, dan voorkom je deze symptomen.

Vraag je de Polariteiten tool pas aan nadat je met het volgen van Trajecten bent gestopt, dan lost de Polariteiten tool deze symptomen weer op.

Volgende levens

Blijf je gedurende je gehele leven één of meerdere huidige of toekomstige Trajecten van het Wholism Project volgen, dan krijg je in een volgend leven geen last van de in de vorige alinea genoemde symptomen.

Jouw systeem heeft zich dan vanaf het allereerste begin helemaal ontwikkeld met het gegeven dat je je vanuit het polariteitloze ontwikkelt.

Gave in volgende levens

Als je één van de Trajecten van het Wholism Project volgt, dan wordt ontwikkelen vanuit het polariteitloze een gave in volgende levens.

Je zult je daardoor gedurende de gehele kosmische dag gemakkelijker en sneller ontwikkelen dan anderen die deze gave niet ontvangen hebben.

Het vermogen om je sneller en gemakkelijker te ontwikkelen, is dus een voordeel dat je gedurende de gehele kosmische dag behoudt.

Ontwikkelen vanuit het polariteitloze wordt geen algemene gave die iedereen in de kosmische dag zal gaan ontvangen.

Meerwaarde Polariteiten tool tijdens Trajecten

Tijdens het volgen van de Persoonlijke Aartsengel begeleiding en het Begeleiding Verbindingen Traject heeft de Polariteiten tool een duidelijke meerwaarde.

De Polariteiten tool helpt met de vertaalslag van het polariteitloze, van waaruit de bovenstaande Trajecten werken, naar de polariteiten, waarin wij als mensen op Aarde leven.

De Polariteiten tool heeft daarbij drie belangrijke voordelen.

Door de Polariteiten tool ontstaat er namelijk een:

 • 30% snellere vertaalslag van het polariteitloze naar de polariteiten
 • 20% diepere werking in je systeem van de behandelingen en/of Verbindingen die je in beide Trajecten ontvangt
 • 15% nauwkeuriger werking van de behandelingen en/of Verbindingen die je in beide Trajecten ontvangt

 

Het is dus zeker zinvol om de Polariteiten tool aan te vragen tijdens het volgen van Trajecten.

Persoonlijke Aartsengel ondersteuning werkt niet vanuit het polariteitloze

Persoonlijke Aartsengel ondersteuning kan niet als een Traject gezien worden, omdat je, als je deze ondersteuning volgt, geen Ontwikkelingsmogelijkheden ontvangt.Persoonlijke Aartsengel ondersteuning werkt daarom ook niet vanuit het polariteitloze.Dat betekent dat als je met Persoonlijke Aartsengel ondersteuning stopt, je de Polariteiten tool niet nodig hebt.

Je hebt de Polariteiten tool wel nodig als je met één van de andere Trajecten van het Wholism Project stopt, waarin je Ontwikkelingsmogelijkheden ontvangt.

Waarom ontvang je de Polariteiten tool niet in een Traject?

De Polariteiten tool slaat een brug tussen het polariteitloze en de polariteiten, terwijl het Kosmische dag mens Traject volledig in het polariteitloze werkt.

Door dit wezenlijke verschil kan de Polariteiten tool niet in een Traject ontvangen worden, maar moet die ‘los’ aangevraagd worden.

Voor wie?

De Polariteiten tool: 

 • heeft een toegevoegde waarde tijdens het volgen van de Trajecten van het Wholism Project

en

 • is noodzakelijk voor iedereen die na 21 september 2019 tijdelijk of definitief met alle Trajecten van het Wholism Project stopt of is gestopt.

Wanneer is de Polariteiten tool noodzakelijk?

De Polariteiten Tool is noodzakelijk als je in de periode vanaf 21 september 2019 Trajecten volgt  en - tijdelijk of definitief - zou willen stoppen met alle Trajecten die vanuit het polariteitloze werken.

Je hebt de Polariteiten tool niet nodig als je:

 • alleen Trajecten gevolgd hebt in de periode vóór 21 september 2019

en

 • vóór 21 september 2019 met het volgen van Trajecten bent gestopt

Niveau

De Polariteiten tool werkt op het Persoonlijkheidsniveau.

Werkt over levens heen


De Polariteiten tool werkt over levens heen.
Het is dus een Ontwikkelingsmogelijkheid waar je meerdere levens plezier van hebt.
Lees meer: Over levens heen

Aanvragen

De Polariteiten tool kan aangevraagd worden door de bijdrage van € 280,- over te maken naar het rekeningnummer van Stichting Wholisme: NL 98 RABO 0357 6111 01
onder vermelding van:
‘Polariteiten tool + jouw voor- en achternaam'

Vanuit het buitenland:
IBAN nummer: NL 98 RABO 0357 6111 01 en Swift code: RABONL2U
onder vermelding van: ‘Polariteiten tool + jouw voor- en achternaam'

Activeren

Nadat je jouw bijdrage:

 • onder vermelding van de juiste omschrijving: ‘Polariteiten tool + jouw voor- en achternaam'

en

 • naar het juiste rekeningnummer

overgemaakt hebt, kun je de Polariteiten tool (direct) op het door jou gewenste moment ontvangen en activeren.

Bijdrage

De bijdrage voor de Polariteiten tool is € 280,-.


Ervaringen

Onderstaand twee prachtige ervaringen met de Polariteiten tool.


Voelde mij dieper in mijn eigen systeem zakken

Ik heb gisteravond de Polariteiten tool geactiveerd en ik vond het een opmerkelijke ervaring.

Na de activatie voelde ik mij dieper in mijn eigen systeem zakken. Er gebeurde veel rondom mijn derde oog.

Na beide gevoelens de tijd gegeven te hebben om te ervaren, kwamen er in een stroom verschillende emoties van thema’s waar ik mee werk omhoog om bewust te voelen ter verwerking. Ik kon met die thema’s een mooie stap maken.       

Ik ben heel blij met de verdieping.
Annet van T, Uitgeest

Weer in de wereld van nu
Ik heb net de Polariteiten tool geactiveerd.

Eindelijk pas ik weer in de wereld van nu :~)
Ik voelde dat ik vaak tussen de Hemel en het leven van nu, schipperde.

Zat ik eindelijk in de rust en liefde om te genieten, werd dit verstoord door de realiteit, waardoor ik dan maar koos voor de realiteit, waar ik wederom niet in paste.

Ik moest me verzwakken om me "goed" te kunnen voelen. Natuurlijk voelde dit even als een bekend warm bad, maar door de ontwikkelingen wilde ik al minder in dat bekende bad.

Op de één of andere manier werden het 2 verschillende werelden, dit voelde alsof ik al in de volgende eeuw woonde en eenzaam moest wachten op de mensheid.

Maar na de activatie kreeg ik het gevoel van: "Alles past als één geheel!"
Ik ben weer op 1 lijn met mezelf en de realiteit :~)
In mijn lijf zit ik ook recht, het stroomt van Hemel naar Aarde en andersom.

Dit gevoel is sinds een hele lange tijd weggeweest.
Maar eigenlijk voel ik me super normaal haha, zoals ik me vroeger voelde als kind in de realiteit.

Ik ben benieuwd naar mijn verdere ontwikkeling hiermee :~)

Dank jullie en de Aartsengelen wel voor de steun, ontwikkelingen en mogelijkheden!
Jolanda M. Uitgeest