Lichter doorvoelen

Vanaf 21 september 2019 werkt het Wholism Project vanuit het polariteitloze. 

Dit betekent in de praktijk dat de begeleiders van het Wholism Project de behandelingen, Verbindingen, Kantelingen, Impuls oefeningen, Tools etc. vanaf 21 september 2019 niet meer vanuit de polariteiten geven maar vanuit het polariteitloze.

De wijze waarop je onverwerkte gevoelens en symptomen kunt doorvoelen, is hierdoor vanaf deze datum gewijzigd.

Vanaf 21 september 2019 kan iedereen die persoonlijk* een:

 • behandeling
 • Transmutatie Channeling
 • Verbinding
 • Kanteling
 • Impuls oefening

en/of

 • Tool

van het Wholism Project heeft ontvangen, op een nieuwe, lichtere wijze doorvoelen.

Hetzelfde geldt voor iedereen die:

of

volgt of heeft gevolgd.

Het maakt daarbij niet uit hoe lang geleden je een ontwikkelingsmogelijkheid van het Wholism Project ontvangen hebt of één van bovenstaande Trajecten van het Wholism Project hebt gevolgd.

Lichter doorvoelen

Het is een streven van de kosmische dag Aartsengelen die het Wholism Traject begeleiden, om ontwikkelen zo licht mogelijk te laten verlopen.

Processen om onverwerkte gevoelens te doorvoelen en verwerken, zullen dieper gaan en moeizamer verlopen naarmate de polariteiten een grotere rol spelen.

Het grote voordeel van het werken vanuit het polariteitloze is dat verwerkingsprocessen zo licht mogelijk kunnen verlopen.

Sinds het Wholism Project vanuit het polariteitloze werkt, is het mogelijk geworden om op een lichtere wijze te doorvoelen.

Ontwikkelen verloopt daardoor gemakkelijker en soepeler.

Oude wijze van doorvoelen

De Werkwijze gevoelens en symptomen doorvoelen is een voorbeeld van een werkwijze waarbij je je intens met je onverwerkte gevoelens verbindt en deze door je heen laat gaan.

Zo ging je de diepte van jouw onverwerkte gevoelens in, om die alsnog te kunnen verwerken.

Vanaf 21 september 2019 gebruik je deze methode niet meer, omdat het mogelijk is geworden om vanuit het polariteitloze op een veel lichtere wijze te doorvoelen.

Onverwerkte gevoelens

Het gaat in deze tekst om het verwerken van onverwerkte gevoelens die in het verleden ontstaan zijn en nu tijdens jouw ontwikkelingen omhoog komen.

Deze oude, onverwerkte gevoelens kun je voortaan op een lichtere manier doorvoelen en verwerken.

Het gaat in deze tekst dus niet om het verwerken van nieuwe, actuele gevoelens zoals liefdesverdriet als je geliefde het opeens uitmaakt of boosheid op de buurman omdat hij een boom in jouw tuin heeft omgezaagd.

'Nieuwe' gevoelens uit je en verwerk je zoals je dat spontaan uit jezelf doet.
Dus als het nodig is om flink te huilen omdat jouw relatie uitgegaan is of als je heel boos op de buurman bent, dan moet je dat toelaten, dan moet je dat gewoon uiten.

Er is dus een groot verschil tussen oude, onverwerkte gevoelens verwerken en 'nieuwe' gevoelens in het hier en nu verwerken.

Verschil ontvangst losse ontwikkelingsmogelijkheid en Traject

Er is een duidelijk verschil of je:

 • alleen losse ontwikkelingsmogelijkheden hebt ontvangen

 of 

 • Persoonlijke Aartsengel begeleiding of het Begeleiding Verbindingen Traject ontvangt of hebt ontvangen


Als je alleen losse ontwikkelingsmogelijkheden hebt ontvangen, kun je wel lichter doorvoelen, maar je nog niet vanuit het polariteitloze ontwikkelen.

Je kunt je dus alleen vanuit het polariteitloze ontwikkelen als je Persoonlijke Aartsengel begeleiding of het Begeleiding Verbindingen traject ontvangt of hebt ontvangen.

Als je je vanuit het polariteitloze ontwikkelt, kun je jouw symptomen op een nog lichtere wijze doorvoelen.


Lichter doorvoelen na 'losse ontwikkelingsmogelijkheden'


Hoe verwerk je onverwerkte gevoelens als je alleen losse:

 • behandelingen
 • Transmutatie Channelingen
 • Verbindingen
 • Tools
 • Kantelingen

en/of

 

 • Impuls oefeningen

hebt ontvangen en nog géén Trajecten hebt gevolgd.

Werkwijze Lichter doorvoelen

Je maakt vanuit je gevoel contact met jouw onverwerkte gevoelens.
Je duikt er niet te diep in, het is voldoende als je jouw gevoelens geestelijk en gevoelsmatig 'waarneemt'.

Zodra je het gevoel hebt dat je jouw gevoelens voldoende hebt 'erkend', laat je je gevoelens los.

Lichter doorvoelen na losse ontwikkelingsmogelijkheden

De Hogere begeleidster van het Wholism Project heeft deze werkwijze op haar eigen, warme wijze omschreven in de tekst Lichter doorvoelen na losse ontwikkelingsmogelijkheden

Doorvoelen met zijde

Tijdens de werkwijze 'Lichter doorvoelen' kun je gebruik maken van verzorgingsproducten met zijde bestanddelen om beter contact te kunnen maken met de geestelijke of gevoelsmatige achtergrond van een symptoom.
Lees meer: De voordelen van verzorgingsproducten met zijde bestanddelen


Lichter doorvoelen tijdens en na een Traject

De wijze waarop je onverwerkte gevoelens doorvoelt en verwerkt, verloopt tijdens en na het volgen van Trajecten op een geheel nieuwe wijze.

Vanaf 21 september 2019 ontwikkel je je blijvend vanuit het polariteitloze als je:

 • Persoonlijke Aartsengel begeleiding ontvangt of hebt ontvangen


en/of

 

 • het Begeleiding Verbindingen Traject volgt of hebt gevolgd


Als je (één van) beide Trajecten volgt of hebt gevolgd, verwerk je jouw gevoelens daardoor vanaf 21 september 2019 blijvend via het polariteitloze.

Je verwerkt je gevoelens daardoor op een niveau met een veel hoger trillingsgetal dan het niveau van de Aardse polariteiten.

Het is dan ook logisch dat je jouw onverwerkte gevoelens niet te Aards, dus niet te zwaar moet maken, maar ze ook op dat lichtere niveau moet verwerken.

Je moet dus niet te diep in je onverwerkte gevoelens duiken, maar op zo'n wijze met je gevoelens contact maken, dat je ze niet 'vasthoudt' of bij jou houdt.

Het is daarom het beste voor jouw verwerkingsproces - dat in het polariteitloze plaatsvindt - om op een lichte, 'vluchtige' manier contact te maken met jouw onverwerkte gevoelens.

Op deze wijze maak je contact met jouw onverwerkte gevoelens op een wijze die aansluit bij het verwerkingsproces in het polariteitloze.

Lichter doorvoelen tijdens de huidige Trajecten

Tijdens de Persoonlijke Aartsengel begeleiding en/of het Begeleiding Verbindingen Traject ga je als volgt te werk als er onverwerkte gevoelens omhoog komen.

Je maakt vanuit je gevoel contact met deze onverwerkte gevoelens.
Je duikt er niet te diep in, het is voldoende dat je jouw gevoelens geestelijk en gevoelsmatig 'waarneemt'.

Zodra je het gevoel hebt dat je jouw gevoelens voldoende hebt 'erkend', richt je je op het Traject dat je volgt. Zo richt je je indirect op het polariteitloze.

Je kunt je gevoelens vervolgens 'loslaten', zodat je ze op het niveau van het polariteitloze onbewust kunt verwerken.

Lichter doorvoelen na de huidige Trajecten

Als je - tijdelijk of definitief - gestopt bent met jouw huidige Traject(en), dan ga je als volgt te werk als er onverwerkte gevoelens omhoog komen.

Je maakt vanuit je gevoel contact met deze onverwerkte gevoelens.
Je duikt er niet te diep in, het is voldoende dat je jouw gevoelens geestelijk en gevoelsmatig 'waarneemt'.

Zodra je het gevoel hebt dat je jouw gevoelens voldoende hebt 'erkend', laat je je gevoelens los, zodat je ze op het niveau van het polariteitloze onbewust kunt verwerken.

Onverwerkte gevoelens verwelkomen

De werkwijze voor lichter doorvoelen tijdens en na de Trajecten kan zelfs nog eenvoudiger beschreven worden.

Het is voor het verwerkingsproces in het polariteitloze al voldoende als je jouw onverwerkte gevoelens verwelkomt en er dus voor open staat.

Dat is waar het in essentie om draait bij het verwerken van gevoelens tijdens het Persoonlijke Aartsengel begeleiding en/of het Begeleiding Verbindingen Traject.

Meer is eigenlijk niet nodig.

Lichter doorvoelen tijdens en na Trajecten

De Hogere begeleidster van het Wholism Project heeft deze werkwijze op haar eigen, warme wijze omschreven in de tekst Lichter doorvoelen tijdens en na Trajecten

Doorvoelen met zijde

Tijdens de werkwijze 'Lichter doorvoelen' kun je gebruik maken van verzorgingsproducten met zijde bestanddelen om beter contact te kunnen maken met de geestelijke of gevoelsmatige achtergrond van een symptoom.
Lees meer: De voordelen van verzorgingsproducten met zijde bestanddelen

*** Het is alleen mogelijk om lichter te doorvoelen als je persoonlijk een ontwikkelingsmogelijkheid van het Wholism Project ontvangen hebt.Een voorbeeld:

Als je de Neutralisatie Verbinding huis hebt aangevraagd voor je eigen profiel op de website, dan heb jij deze Verbinding persoonlijk ontvangen, maar je inwonende partner niet.

Het huis is weliswaar ook voor jouw partner geneutraliseerd, maar hij of zij heeft de Verbinding niet persoonlijk ontvangen.Je partner kan alleen lichter doorvoelen als hij of zij persoonlijk een ontwikkelingsmogelijkheid van het Wholism Project heeft ontvangen, dus zelf een behandeling, Verbinding etc heeft ontvangen.