Diepte tool

De Diepte tool verbindt je met de diepte van je gevoel en maakt je tegelijkertijd meer bewust van je diepere gevoelens.

De Diepte tool verbindt jou gevoelsmatig krachtiger met je ki-punt, waardoor je eerder dingen vanuit dat diepe niveau in jezelf bewust gaat (aan)voelen.

Je gaat dus met behulp van de Diepte tool een dieper niveau in jezelf bewuster voelen.

Bovendien kun je de Diepte tool ook bewust als een instrument inzetten om jezelf dieper met je gevoel te verbinden.

'Contact' met je voorouders

Met behulp van de Diepte tool wordt, zoals in de inleiding is aangegeven, een diepere laag van jouw gevoelens duidelijker voelbaar.

Het is een zachte en tegelijkertijd ook krachtige gevoelslaag, waarin je contact kunt maken met de wortels van jouw bestaan en je onder andere een verbinding met jouw voorouders voelt.

Deze gevoelslaag voelt bijna als een 'substantie', een geestelijke en energetische substantie die jou met jouw voorouders verbindt.

Deze verbinding met je voorouders is geen verbinding op persoonlijk niveau, maar meer op een universeel 'generatieniveau'.

Deze gevoelsmatige verbinding met je voorouders voelt om deze reden op geen enkele manier beklemmend of beperkend, maar juist bekrachtigend.

Elke generatie voegt op dit niveau iets toe en nodigt de volgende generatie uit om weer een stap verder te zetten.

Elke generatie vormt dus als het ware de basis voor een volgende generatie om een volgende stap de toekomst in te nemen.

Deze gevoelsmatige, universele verbinding met je voorouders voelt daarom opbouwend en versterkend.

Categorie

De Diepte tool behoort tot de categorie Tools.

De Ontwikkelingsmogelijkheden uit de categorie Tools vormen energetisch gereedschap met specifieke energetische functies.

Voor wie

Iedereen heeft profijt van de Diepte tool.

Niveau

De Diepte tool werkt op het Persoonlijkheidsniveau.

Over levens heen


De Diepte tool werkt over levens heen.

Het is dus een Ontwikkelingsmogelijkheid waar je meerdere levens plezier van hebt.
Lees meer: Over levens heen

Eerst voelen dan beslissen

Het is mogelijk om de werking van deze Ontwikkelingsmogelijkheid van tevoren via de afbeelding 'Eerst voelen dan beslissen' te voelen.

Alle apart aan te vragen Ontwikkelingsmogelijkheden kunnen op deze wijze van tevoren gevoeld worden.
Lees meer: Eerst voelen dan beslissen

Niet in een Traject


Het is belangrijk om de Diepte tool bewust aan te vragen, zodat je de ontvangst en de bijzondere werking van de Diepte tool bewust kunt ervaren.

Om deze reden wordt de Diepte tool niet in een Traject ontvangen en kan deze alleen apart aangevraagd worden.

Aanvragen

De Diepte tool kan aangevraagd worden door de bijdrage van € 140,- over te maken naar het rekeningnummer van Stichting Wholisme: NL 98 RABO 0357 6111 01
onder vermelding van:
‘Diepte tool + jouw voor- en achternaam'

Vanuit het buitenland:
IBAN nummer: NL 98 RABO 0357 6111 01 en Swift code: RABONL2U
onder vermelding van: ‘Diepte tool + jouw voor- en achternaam'

Activeren

Nadat je jouw bijdrage:

  • onder vermelding van de juiste omschrijving: ‘Diepte tool + jouw voor- en achternaam'

en

  • naar het juiste rekeningnummer

overgemaakt hebt, kun je de Diepte tool op het door jou gewenste moment ontvangen en activeren.

Bijdrage

De bijdrage voor de Diepte tool is € 140,-.


Ervaringen


Geeft me een knus/behaaglijk gevoel

Ik ben dankbaar dat de Diepte Tool bestaat. Ik gebruik ze bijna dagelijks, samen met de Leeftool.
 
De Diepte Tool brengt me op slag bij mezelf. Ik voel me dan a.h.w. naar binnen keren. Ze geeft me een knus/behaaglijk gevoel bij mezelf.

Ik word er blij van, ontspan en al mijn zorgen wijken dan naar de achtergrond.
Ik weet niet waarom ik de Diepte Tool niet vaker inzet, zo prettig doet ze me mezelf voelen.
Ik hou ervan, raar hé.
Ria V., Wiekevorst, België
 

Steviger en krachtiger dan ooit tevoren

De Diepte tool voelde, voelt als een stevige basis.
Ik voel mij gesteund en thuis op de juiste plek, mijn plek in mezelf.
Steviger en krachtiger dan ooit tevoren.
Wil O, Gouda