Doorstoot tool

We hebben in de kosmische nacht allemaal diepe geestelijke en lichamelijke trauma’s opgelopen.

Hoe dieper het trauma was, des te dieper werd het in je systeem opgeslagen. Het zijn letterlijk en figuurlijk jouw zwaarste ervaringen.

Begrijpelijk is er angst ontstaan om zulke diepe en pijnlijke problematiek in jezelf te voelen en aan te gaan. Het is dan gemakkelijker om zo’n diepgaande problematiek te verdringen, met andere woorden zo diep mogelijk in je systeem weg te stoppen.


De wilskracht waarmee je je onbewust verzet tegen het aangaan van zulke zware problematiek vormt op den duur als het ware een harde (wils)plaat in jezelf die echt moeilijk te doorbreken is.

Je kunt zo’n harde plaat alleen met veel kracht en snelheid doorbreken met het bewuste deel in jou dat er wel voor kiest om deze pijn of deze problematiek aan te gaan.

De Doorstoot tool helpt je door de constructieve krachten in jou die het probleem wel aan willen gaan, samen te ballen. Dat geeft je de slagkracht om door deze harde wilsplaat heen te breken, waarna het mogelijk wordt om de verdrongen problematiek alsnog te verwerken.

Werkwijze Doorstoot tool

Als je door een diepe, voor jou moeilijke, problematiek heen wilt breken, ga je als volgt te werk: 


  1. richt je op de Doorstoot tool en verbind je daarmee

  2. keer naar binnen en neem een diep innerlijk besluit om deze problematiek echt aan te gaan 

  3. door jouw innerlijke beslissing geeft de Doorstoot tool jou de stootkracht om daadwerkelijk door de wilsplaat, waaronder jouw diepe problematiek zit, heen te breken

  4. vervolgens kun je de diepe problematiek die onder de wilsplaat zat, doorvoelen

Frequentie toepassen Doorstoot tool

Omdat er zoveel in jou los kan komen als je de Doorstoot tool toepast, kun je de Doorstoot tool maximaal één keer per 48 uur toepassen.

Combinatie met de Leeftool
Tijdens de tussentijd van minimaal 48 uur kun je wel de Leeftool blijven toepassen.

Ervaringen


De Ervaringen met de Doorstoot tool spreken voor zich.


Werkt over levens heen


De Doorstoot tool werkt over levens heen.

In een volgend leven ben je je er uiteraard niet bewust van dat je over de Doorstoot tool beschikt, maar je zult vanzelf ontdekken dat je over de mogelijkheden van de Doorstoot tool beschikt en die gaan toepassen.Je zult de Doorstoot tool dan zien als een eigenschap van jezelf, een kwaliteit waarmee je geboren bent.

Traject

De Doorstoot tool maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde van de veelzijdige Doorstoot tool bedraagt € 280,-.