Corona essentie Heiligheid

De Corona essentie Heiligheid leidt je door ontwikkelingen waar je ook doorheen zou gaan als je met het Corona virus (Covid 19) besmet zou raken.

Zo voorkomt de Corona essentie Heiligheid dat je Corona krijgt en mocht je, omdat je niet alle ontwikkelingen van de Corona essentie Heiligheid aangegaan bent, desondanks toch Corona krijgen dan zal de ziekte naar verwachting heel mild verlopen.

Wat is een Heiligheid?

Het begrip heilig heeft te maken met heelheid.
Een Heiligheid is een Ontwikkelingsmogelijkheid die jou verbindt met jouw oorspronkelijke schepping, waarin verzwakkende kosmische nacht programmeringen nog geen rol speelden.

Voor wie

Iedereen heeft de Corona essentie Heiligheid nodig.

De Corona essentie Heiligheid is ook belangrijk voor mensen die al besmet zijn (geweest) met het Corona virus (Covid 19).
Zo voorkom je zoveel mogelijk dat je opnieuw besmet raakt.

Als je besmet bent met het Corona virus, helpt de Corona essentie Heiligheid om het ziekteproces zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Combinatie met reguliere geneeskunde

De Corona essentie Heiligheid kan gecombineerd worden met reguliere medische behandelingen.

We raden echter af om de Corona essentie Heiligheid te combineren met andere (energetisch werkende) methoden.  
Lees meer: Alfabetische lijst combineerbaarheid

Algemene informatie
Voor meer - algemene - informatie hierover kun je contact opnemen met Nadia Lucassen, contactpersoon van het Wholism Project.

Persoonlijke vragen
Voor persoonlijke vragen over jouw specifieke situatie kun je contact opnemen met Nadia Lucassen in haar eigen praktijk, via nadia@omhelsjehart.nl

Niveau

De Corona essentie Heiligheid werkt op het wezensniveau.

Aanvullende werking Corona Verbinding

De Corona essentie Heiligheid en de Corona Verbinding werken aanvullend op elkaar.

Twee niveaus
De Corona essentie Heiligheid werkt op een dieper niveau dan de Corona Verbinding.

De Corona essentie Heiligheid werkt op het wezensniveau, terwijl de Corona Verbinding op het incarnatieniveau, het niveau van jouw huidige incarnatie werkt.

De Corona Verbinding lost jouw aangrijpingspunten voor Covid 19 op het incarnatieniveau op.
De Corona essentie Heiligheid lost jouw aangrijpingspunten voor Covid 19 op een veel dieper en hoger niveau op, het wezensniveau.

Om jouw aangrijpingspunten voor Corona (Covid 19) volledig op te lossen, is het belangrijk om deze zowel op het incarnatieniveau als op het wezensniveau op te lossen.

Beide Ontwikkelingsmogelijkheden noodzakelijk 

Om je vatbaarheid voor Covid 19 volledig op te lossen, zijn beide Ontwikkelingsmogelijkheden noodzakelijk.

De volgorde waarin je beide Ontwikkelingsmogelijkheden ontvangt, maakt daarbij niet uit.

Voorzichtig blijven 

Het resultaat van beide Ontwikkelingsmogelijkheden is afhankelijk van de diepte waarin je door de ontwikkelingen gaat waar beide Ontwikkelingsmogelijkheden jou doorheen leiden.

Het is en blijft daarom belangrijk om voorzichtig te zijn.
 
Houd daarom - ook na de ontvangst van één of beide Ontwikkelingsmogelijkheden - de gangbare voorschriften, zoals het houden van afstand en het gebruik van een mondkapje, in acht.

Werkt over levens heen

De Corona essentie Heiligheid werkt over levens heen

Aanvraagprocedure

De Corona essentie Heiligheid kan aangevraagd worden door de bijdrage van € 240,- over te maken naar het rekening nummer van Stichting Wholisme: NL  98 RABO 03576 11 101
onder vermelding van: 'C.e.H. + jouw naam'.

Vanuit het buitenland: IBAN nummer: NL  98 RABO 03576 11 101 en Swift code: RABONL2U Onder vermelding van: 'C.e.H. + jouw naam'.

Activeren

Nadat je jouw bijdrage:

  • onder vermelding van de juiste omschrijving: 'C.e.H. + jouw naam'

en

  • naar het juiste rekeningnummer

hebt overgemaakt, kun je de Corona essentie Heiligheid (direct) activeren op het door jou gewenste moment.

Bijdrage


De bijdrage voor de Corona essentie Heiligheid is € 240,-.


Een ervaring


Ben een deel van mijzelf beter gaan begrijpen

Hartelijk bedankt voor de Corona essentie Heiligheid :~)

Ik heb het gevoel dat ik door de Corona essentie Heiligheid eindelijk een deel van mijzelf vandaag beter ben gaan begrijpen.

Jullie maken mij daar zo Super Gelukkig mee, wat heb ik gevochten met dat deel, we zijn dichter bij elkaar gekomen :~)
 
Heel veel dankbaarheid aan jullie voor alles wat ik weer heb mogen ontvangen.

De functie van Corona
in jouw leven

Vrijdag 17 juli 2020

De Hogere begeleidster van het Wholism Project, de leidster van de kosmische dag Aartsengelen, wil graag met ons over het Corona virus, oftewel Covid 19 spreken.


Lieve Bas en Maria en lieve mensen die dit bericht lezen,

Vanzelfsprekend weten wij, als kosmische dag Aartsengelen, alles over het Corona virus en volgen en begeleiden wij de ontwikkelingen rond de verspreiding van dit virus intensief.

Op Aarde wordt er gesproken over een virus, maar er speelt in werkelijkheid een heel ander proces. Een geestelijk proces.
Het virus is slechts een mogelijkheid om dit proces, deze ontwikkeling door te maken, als je het voor jouw ontwikkeling nodig hebt.

Voel van binnen wat dit met jou doet
Ik wil de mensen die dit lezen, vragen om het bovenstaande, de laatste alinea hierboven, nogmaals te lezen. Voel dan van binnen wat dit met jou doet.

Lees het niet 'vanuit je hoofd'. Maak geen vergelijking met groeperingen die hetzelfde zeggen over bijvoorbeeld kinderziekten. Denk niet: oh ja, die theorie ken ik, daar voel ik niets voor.

Lees die alinea nogmaals en voel wat het diep van binnen met jou doet.
Welke gevoelens komen er bij jou omhoog als je je openstelt voor die woorden zonder erbij na te denken, zonder een mening: 'ik ben het er mee eens' of 'ik ben het er niet mee eens'.

Neem de tijd om die alinea al voelend een paar keer te lezen. Laat het resoneren met jouw systeem alsof je een ruimte betreedt waar deze woorden in 'leven', aanwezig zijn. De woorden weerklinken in die geestelijke ruimte.

Hoe voel je je in een ruimte waar deze waarheid uitgesproken wordt?

Welke 'plaats' verbindt jou meer met je gevoel?
Nu stel je je voor dat je de krant leest, de televisie kijkt of op internet leest over het Corona virus.

Open je voor wat dat met jou doet, met die visie, met die benadering van de werkelijkheid.

Naar welke laag van jouw gevoel word je dan getrokken, als je denkt aan de berichtgeving over het Corona virus?
Naar binnen, naar diep van binnen? Of naar buiten, naar je gedachtenwereld en je angst? Naar het deel van jouzelf wat 'een mening' heeft?

Welke 'plaats' verbindt jou meer met je gevoel?

De innerlijke ruimte waar je de woorden hoort en voelt die ik in de bewuste alinea in deze tekst heb uitgesproken, of de maatschappelijke ruimte van het krantenbericht, de internetpagina en het televisieprogramma?

In welke benadering ligt de grootste groeimogelijkheid voor jou?

Meer over het Corona virus
Nu je beter met je gevoel verbonden bent, vertel ik je meer over het Corona virus.
Ik zal alleen die dingen vertellen die wij mogen delen en die je helpen om het onderwerp 'Corona' zo'n plaats in jouw leven te geven dat het jou een groeimogelijkheid geeft.

Ik begin daarom bij jouzelf en niet bij de wereld om je heen. Dat houdt het dicht bij jezelf en maakt dit onderwerp helder en overzichtelijk voor je.

Allereerst: niemand zal aan Corona overlijden als dat niet in jouw levensplan en ontwikkelingen past.

Er is altijd een reden voor alles wat jou overkomt. Er is nooit een soort 'domme pech'.

Meegaan met de stroom van het leven
We leven in een tijd van grote veranderingen. Dat is het uitgangspunt van deze tijd.
De uitdaging voor jou is om mee te gaan met de stroom en niet krampachtig vast te houden aan oude zekerheden.

Meegaan met de stroom van het leven en jouw innerlijke stroom bieden je - in een tijd vol veranderingen - de meeste zekerheid en veiligheid.

Stel je een rivier voor. Stel je voor dat je je krampachtig vasthoudt aan een tak, terwijl je in de stroom bent. Dat kost veel kracht en er kan van alles tegen jou aan botsen.

Een nieuwe toekomst met nieuwe waarden
De tijd van nu is als een rivier van verandering. Deze verandering is nodig. We gaan naar een nieuwe toekomst met nieuwe waarden, nieuwe uitgangspunten.

De maatschappij, de Aarde, bevindt zich in de overgang naar de kosmische dag.
Oude zekerheden moeten daarvoor losgelaten worden.

Angst voor de veranderingsprocessen
Als je je innerlijk verzet tegen deze veranderingen en niet mee wilt bewegen met de veranderingen richting de kosmische dag, kost je dat heel veel energie.
Je reageert dan vanuit levensangst. De angst voor de veranderingsprocessen van het leven.

Angst voor het leven uit zich altijd in klachten en symptomen op het vlak van de ademhaling.
Ademhalen is leven. Er wordt niet voor niets gezegd: hij of zij blies z'n/haar laatste adem uit.

Angst voor de veranderingsprocessen van het leven uit zich daarom ook in Corona klachten en symptomen.

Overwin je deze angst, de angst voor de overgang naar de kosmische dag, de angst voor dit enorme veranderingsproces, dan zullen de symptomen en klachten van het Corona virus weer overgaan.

Heb je deze angst niet of nauwelijks, dan zul je ook niet of nauwelijks symptomen en klachten krijgen als je in aanraking komt met het Corona virus.

Ieder mens moet deze innerlijke keuze maken
Omdat de gehele wereld betrokken is bij de overgang naar de kosmische dag, is dit ook een virus dat zich wereldwijd verspreidt.
Ieder mens moet deze innerlijke keuze maken om mee te gaan met de stroom en deze innerlijke stap te maken of ervaren wat het gevolg is van je verzetten tegen de veranderende tijdsgeest.

Je verzet je dan tegen de kracht van een zeer krachtig stromende rivier.

Virus Verbinding
Om je te helpen in dit innerlijke veranderingsproces, deze keuze voor de kosmische dag en overgave aan diepgaande veranderingsprocessen in de mens en op Aarde, hebben wij binnen het Wholism Project een aantal Ontwikkelingsmogelijkheden ontwikkeld.

Al heel snel na het uitbreken van het Corona virus, van Covid 19, is de Virus Verbinding ontwikkeld en geïntroduceerd.

De Introductie van de Virus Verbinding mocht op dat moment nog niet openlijk gecommuniceerd worden.

Bas en Maria hebben destijds, op 16 maart 2020 - wel het artikel 'Ziek worden voorkomen' geïntroduceerd, waarin zij je aanraadden om te kiezen voor de combinatie van de Persoonlijke Aartsengel begeleiding en het Begeleiding Verbindingen Traject, waarin je vanaf dat moment de Virus Verbinding kon ontvangen.

Bas en Maria mochten je dus alleen een hint geven, maar mochten de Virus Verbinding niet met name noemen en beschrijven. Daarvoor was het toen nog te vroeg.

De Virus Verbinding helpt je om door ontwikkelingsprocessen te gaan waardoor je - als je in aanraking komt met een virus - niet of nauwelijks klachten zult krijgen.

Je hebt het virus dan niet nodig om - gedwongen door het virus - door diepgaande veranderingsprocessen te gaan, maar je maakt deze veranderingsprocessen dan vanuit een innerlijke vrijheid en met onze liefdevolle ondersteuning door.

Corona Verbinding
Vervolgens is op 15 april de Corona Verbinding geïntroduceerd, die jou specifiek helpt om jouw aangrijpingspunten voor het Corona virus, Covid 19, op te lossen.

De Corona Verbinding leidt je door de ontwikkelingen die ernstige klachten door het Corona virus voorkomen. Door de ontwikkelingen waar de Corona Verbinding je doorheen leidt, zul je gemakkelijker meegaan met de woelige veranderingsstroom naar de kosmische dag.
 
Dit is onze ondersteuning voor jou in deze woelige tijden.
Door zowel de Persoonlijke Aartsengel begeleiding als het Begeleiding Verbindingen traject te volgen, zul je optimaal door de veranderingsprocessen van deze tijd kunnen gaan.

Zeker niet voor iedereen bedoeld
Het is niet de bedoeling om nu jouw vader en moeder, je buurvrouw, je collega of iedereen die bang is om ziek te worden door het Corona virus, op deze tekst te wijzen.

Niet iedereen is al aan de Trajecten toe.
Deelname aan de Trajecten van het Wholism Project betekent een diepgaand veranderingsproces aangaan.

Deze boodschap is daarom alleen bedoeld voor die mensen die door hun eigen intuïtie op het spoor van het Wholism Project zijn gekomen. Deze boodschap is zeker niet voor iedereen bedoeld.

Lees deze tekst daarom vanuit een diepe verinnerlijking en vertrouw erop dat alleen die mensen op het spoor van het Wholism Project komen als dat ook werkelijk op hun pad past.

Voor jou
Deze tekst is dus bedoeld voor jou, niet om haastig aan anderen door te geven.

Ik wil je vragen om deze tekst zo nu en dan nogmaals te lezen.
Voel daarbij of en hoe jouw gevoel over het Corona virus verandert.

Als je deze tekst over een paar weken vanuit een ander gevoel leest, is dat een goed teken.
Je bent dan door belangrijke ontwikkelingen gegaan. Je kunt je hierin steeds verder ontwikkelen.


Alle goeds, we zijn dicht bij je.

Corona levensles
-
inzichten vanuit het Hiernamaals

 

Dinsdag 8 september 2020

We mogen contact opnemen met iemand in het Hiernamaals die door een besmetting met het Corona virus ziek geworden is en vervolgens overleden is.
We mogen hem of haar vragen hoe hij of zij het ziekteproces ervaren heeft en wat hij of zij er achteraf gezien van geleerd heeft.  

 

We weten nog niets over deze persoon.

Het enige wat we doorgekregen hebben, is dat deze persoon in maart 2020 na een besmetting met het Corona virus overleden is.  

 

Beste meneer of mevrouw, die in maart 2020 aan Corona overleden is.


Dankjewel dat jullie contact met mij opnemen. Dat voelt heel bijzonder. Als je eenmaal hierboven bent, kun je niet meer met iemand op Aarde spreken.
De meeste mensen kunnen dat contact niet leggen. Het is ook afgeschermd.

Een essentiële levensles
Ik heb op dit moment een gevoel dat ergens tussen 'triest' en 'een bijzonder proces' in zit.

Het voelt aan de ene kant als verdrietig, vanwege een plotseling afscheid en de paniek bij de achterblijvenden.
Aan de andere kant is dit ook een heel bijzonder proces, een bijzonder gebeuren.

Het roept respect, ontzag in mij op, dit proces. Het voelt als een essentiële levensles, die begonnen is tijdens mijn ziekte op Aarde en nu nog steeds doorgaat, nu ik boven ben.

Een innerlijke keuze
Natuurlijk was de ziekte op dat moment pijnlijk. Natuurlijk roept het angst op.
Toch is dit geen gewone ziekte. Het is ook opvallend dat het zich mondiaal afspeelt.

Het gaat om een innerlijke keuze die iedereen moet maken. Dat is ook de reden waarom deze ziekte, dit virus, zo besmettelijk is en waarom zoveel mensen het virus oppikken.

Ik heb me afgevraagd of ik die innerlijke keuze op een andere manier had kunnen maken.
Of ik op een andere wijze dit innerlijk proces had kunnen aangaan.
Ik heb daar geen antwoord op.

Het is goed zoals het gegaan is
Het voelt voor mij - hoe moeilijk het ook was toen ik nog op Aarde was en ziek was - dat het goed is zoals het is gegaan. Zelfs als ik daar nu ook veel pijn bij voel.

Het voelt als pijn over mijn innerlijke onbeweeglijkheid toen ik nog op Aarde was. Ik denk niet dat ik zonder dit ziekteproces innerlijk in beweging gekomen zou zijn zoals dat nu in mij gaande is.

Als mens wil je graag vasthouden aan het oude, het bekende. Althans, ik was zo. Ik hield van tradities en koesterde de oude 'normen en waarden'.
Daar is op zich ook niets mis mee, je moet die nooit zomaar overboord gooien.

Deze tijd vraagt om verandering
Het is alleen niet goed als je van binnen verhardt, verstart, niet meegroeit met de tijd. Als je niet wilt voelen hoe deze tijd om verandering vraagt. En dan bedoel ik niet dat iedereen de barricades op moet gaan.

Deze tijd vraagt om innerlijke bezinning, innerlijke flexibiliteit. Om alles opnieuw te bekijken.
Wie zijn we als mensen en waar gaan we naar toe? Zijn we wel op de goede weg?

Als je alleen al naar de milieuproblematiek kijkt, onze Moeder natuur, dan is dat alleen al een bewijs dat we onze koers moeten bijstellen, dat onze uitgangspunten voor geluk en welvaart niet meer kloppen.

Moeder Aarde geeft ons duidelijk aan dat wij over de grenzen van de natuur en onze planeet heen gaan. En dat is ons thuis, de Aarde is ons thuis. Zonder Aarde kunnen we niet leven.

Kon niet met de tijd meegroeien
Om eerlijk te zijn maakte ik me er niet zo druk om toen ik nog leefde.
Natuurlijk: je vindt het zonde van de natuur en je maakt je zorgen. Maar ik zette dat besef niet om in daden. Ik veranderde mijn politieke kleur er ook niet om.

De verandering moest maar van de overheid komen. Dat zou ik best vinden.
Maar dan niet eens gaan stemmen volgens het inzicht dat de mens zo niet verder kan gaan.
Achteraf vind ik dat zo tegenstrijdig.

Je leeft als het ware in een cocon. De cocon van je vertrouwde leven. Daar wil je niks aan veranderen. Je hebt het goed samen. Je hebt je kleinkinderen. Je wilt gewoon prettig wonen en een goede oude dag.

Ik kon innerlijk niet echt in beweging komen, niet meegroeien met de tijd. Met wat deze tijd van ons vraagt.

Als je eens wist hoe het nu met mij gaat

Ik denk niet graag aan mijn ziekteproces terug. dat is heel snel gegaan. Ik had veel angst.
Mijn omgeving zat propvol angst en paniek. Het leek het einde van de wereld.

Tot ik naar boven ging. Ik voelde daar de stilte. Een wonderlijk mooie serene stilte.
Ik was gestorven in angst en kon het ineens allemaal relativeren. Ik kon er zelfs een schoonheid in zien.

De schoonheid van het leven dat mij - eenmaal boven - omarmde. De liefde die ik voelde, als een warme deken om me heen. Ik zag de mensen op Aarde. Zij vonden het erg voor mij.

Ik dacht, als je eens wist hoe het nu met mij gaat. Ik voel me zo goed, zo gedragen.

Een essentiële levenskeuze
Als je tijdens het Corona ziekteproces overgaat, staat jouw overgaan in het teken van een essentiële levenskeuze, het gaat om de bereidheid tot innerlijke verandering, overgave aan het leven, het loslaten van levensangst.

Als je dan boven komt, word je gedragen door die levensles en daarin begeleid.

Natuurlijk sla je eerst wild om je heen, als je nog maar nauwelijks beseft waar je bent.
Het overgaan kan zo snel gaan en je bent in angst gestorven. Door de benauwdheid (de levensangst) maar ook door de paniek van de mensen om je heen die je koste wat kost in leven willen houden.

Ook heel begrijpelijk, maar de zin achter deze ziekte wordt niet verstaan, niet gehoord, niet begrepen. Ze zien alleen dat je het zo benauwd hebt en niet goed kunt ademhalen.
Angst voor mijn levensangst.

Meebewegen in het veranderingsproces
Het is meer dan een virus. Het is niet alleen een klein onzichtbaar deeltje in de lucht dat bij je naar binnendringt en dan veel schade aanricht. Dat is de simpele, 'platte' interpretatie van dit gebeuren.

Waarom wordt de één er heel ziek van en de ander niet?
Dat heeft ermee te maken of je kunt meebewegen in het veranderingsproces waar we in zitten.
Door levensangst ontstaat benauwdheid.

Als je met zo'n virus in aanraking komt, kun je - onbewust - twee dingen doen.
In overgave gaan en het innerlijke proces aangaan om levensangst, angst voor verandering, los te laten of je daar - juist vanuit die levensangst - heftig tegen te verzetten.
Dan schiet je juist in de angst en dan schiet je ook 'in dat virus'. Zo heb ik het ervaren.

Ik ging precies 'de verkeerde kant op'. Ik zat zo in elkaar dat ik eigenlijk niet anders kon.

Wat levensangst met je doet
Ik zeg dit niet om anderen, die nog op Aarde zijn, een tip te geven over hoe je het beste ermee om kunt gaan als je ziek wordt. Dat kun je heel moeilijk bewust bijsturen.

Ik probeer alleen inzichten over te brengen en misschien ook om de angst voor deze ziekte in een ander daglicht te stellen. 

Het is eigenlijk angst voor een stukje mondiale levensangst, de angst voor grote veranderingen. En de één heeft daar duidelijk veel meer last van dan de ander.

Ik weet niet hoe ik in een volgend leven anders zou gaan leven dan ik nu deed.

Wat ik wel weet, is dat ik nu, hierboven, heel veel leer van wat levensangst - en dat heb je meestal onbewust - met je doet.

Goed verzekerd
Zolang jouw leven veilig van een leien dakje loopt, goed verzekerd, getrouwd, kleinkinderen, een mooi huis, dan denk je dat je geen angst kent. Nee natuurlijk niet, je hebt je veiligheid rotsvast om je heen gebouwd.

Het valt me op dat ik als eerste in het rijtje 'goed verzekerd' noemde. Eén van de peilers van onze welvaartsstaat.

Je wilt primair veiligheid, lekker eten in je boodschappenkarretje en daarna komt de rest - heel ver weg - op een tweede plaats.

Is er dan een bereidheid tot verandering? Nauwelijks. En dat was een spiegel van mijn innerlijk.
Ik was als de dood (:~) voor innerlijke verandering. Wilde ook mijn innerlijke zekerheden niet loslaten. Mijn ideeën en gevoelens over mezelf en het leven, daar mocht en kon niemand aan tornen. Daarin was ik onverzettelijk.

Innerlijke vrijheid
Met zulke mensen op de planeet, mensen zoals ik, waarvan er miljoenen rondlopen, verandert er niets en loopt de boel hartstikke dood.

Tijdens mijn leven was ik absoluut niet links georiënteerd en ik maak nu ook geen pleidooi voor het links of rechts gedachtengoed.

Dit gaat om innerlijke vrijheid, de mogelijkheid om innerlijk te kunnen veranderen als het leven dat van je vraagt, als het leven dat van ons vraagt.

Dat heeft niks met politieke kleur te maken, want zowel links als rechts kunnen vastzitten in hun eigen denkbeelden.

Je zou eigenlijk overal het beste uit moeten kunnen halen.

Een idee is goed als het resoneert met innerlijke verandering, met flexibiliteit, met menselijkheid, met liefde voor de Aarde. Als het ruimte geeft voor mensen om te groeien.

Misschien ben ik te breedsprakig.

Corona proces heeft me veel geleerd
Mijn Corona proces heeft me veel geleerd, heeft me nederig gemaakt, heeft me geleerd om van het leven te houden hoe het komt en hoe het gaat. Er is altijd een nieuwe kans, vroeg of laat.

Ik wou dat ik tegen mijn nabestaanden kon zeggen dat het goed met mij gaat. Dat ze niet om mij hoeven te treuren omdat mijn ziekbed moeilijk was en onverwacht, omdat ik nog meer had willen zien in het leven, van mijn oude dag genieten met mijn vrouw en kleinkinderen.

Natuurlijk zou ik af  en toe op een verjaardagsfeest willen zitten en een knuffel willen geven. Maar dat kan nu geloof ik op Aarde ook niet :~)

Maar verder ben ik nu zo rijk. Ik leer zo veel.

Je slaat je kinderen over
Jullie zeiden net: je slaat je kinderen over, in het rijtje. Tot mijn verbazing deed ik dat inderdaad.
En ik geloof dat ik dat eerder in dit gesprek ook deed.

Dat geeft al aan hoe zeer ik tijdens mijn leven op Aarde in mijn eigen, vaste belevingswereld leefde.
Natuurlijk houd ik van mijn kinderen. Maar ik zag mezelf als opa. Mijn oude dag met de kleinkinderen, samen met mijn vrouw.

Ik ben er zelf verbaasd over hoe vaak ik een 'verkeerde' volgorde aanhoud. Ik schaam me er bijna voor.

Ik ben blij dat mijn familie het niet leest. Op Aarde let je op je woorden en zeg je alles 'sociaal correct'. Nu komt het er spontaan uit zoals het was.
Kan ik ook weer van leren. Ik leer hier zoveel. Dat is razend boeiend.

Tot slot
Ik geloof dat we het gesprek wel kunnen beëindigen, voor ik nog meer 'sociale foutjes' maak. 
Ik heb gezegd wat ik graag wilde vertellen en ik hoop dat jullie er iets aan hebben. Ik ben ook niet onfeilbaar hè, nog steeds niet en hier ook niet :~)

Dank jullie wel voor dit tijdelijke podium. Het was me echt een plezier, een genoegen en ik zal het ook weer missen als het gesprek klaar is. Het was heel bijzonder, dank jullie wel!