Zuivere ether Verbinding bedrijf

De Zuivere ether Verbinding bedrijf lost de verstoringen in het systeem van de werknemers op die door de met straling vervuilde ether veroorzaakt zijn.

Na de ontvangst van de Zuivere ether Verbinding bedrijf zal de verbinding met het Hogere van de werknemers duidelijk verbeteren.

Als de verbinding met het Hogere van de werknemers duidelijk beter functioneert, heeft dat een aantal duidelijke voordelen voor het bedrijf.

Door een betere verbinding met het Hogere zullen de werknemers onder andere:

 • met meer plezier en toewijding hun werk doen
 • eerder creatieve ideeën krijgen, waardoor het bedrijf meer innoverend wordt
 • met nog meer gevoel voor de markt de verschillende doelgroepen benaderen

en

 • nog meer ideeën krijgen om de markt zo origineel en effectief mogelijk te benaderen

Categorie

De Zuivere ether Verbinding bedrijf is een Start Verbinding.

Niet in een Traject


Het is belangrijk om de ontvangst van de Zuivere ether Verbinding bedrijf als directie bewust te kunnen ervaren.

Om deze reden komt de Zuivere ether Verbinding bedrijf niet in een Traject en kan deze alleen apart aangevraagd worden.

Aanvragen

De Zuivere ether Verbinding bedrijf kan aangevraagd worden door de bijdrage van € 150,- voor een bedrijf tot maximaal vijf werknemers inclusief directie over te maken naar het rekeningnummer van Stichting Wholisme: NL 98 RABO 0357 6111 01 onder vermelding van:

 • Zuivere ether Verbinding bedrijf
 • de naam van het bedrijf

en

 • het aantal werknemers inclusief de directie


Voor elke werknemer meer wordt € 30,- in rekening gebracht. Part-timers worden naar rato van het aantal werkuren meegerekend.

Vanuit het buitenland:
IBAN nummer: NL 98 RABO 0357 6111 01 en Swift code: RABONL2U
Onder vermelding van:

 • Zuivere ether Verbinding bedrijf
 • de naam van het bedrijf

en

 • het aantal werknemers inclusief de directie

Activeren

Nadat de bijdrage voor het bedrijf:

 • onder vermelding van de juiste omschrijving: ‘Zuivere ether Verbinding bedrijf + de naam van het bedrijf en het aantal werknemers inclusief de directie'
 • naar het juiste rekeningnummer

is overgemaakt, kan de Zuivere ether Verbinding bedrijf (direct) geactiveerd worden op een door het management vastgesteld moment.
 
Zonder activatie e-mail
De Zuivere ether Verbinding bedrijf:

 • wordt dus zonder activatie e-mail geactiveerd

en

 • verschijnt niet in het Verbindingen overzicht in het profiel van het bedrijf op de website

Bijdrage Zuivere ether Verbinding bedrijf

€ 150,- voor een bedrijf tot maximaal vijf werknemers inclusief directie.

Voor elke werknemer meer wordt € 30,- in rekening gebracht.
Part-timers worden naar rato van het aantal werkuren meegerekend.