Zuivere ether Verbinding dier

De Zuivere ether Verbinding dier lost de verstoringen in het systeem van het dier op die door de met straling vervuilde ether veroorzaakt zijn.

Na de ontvangst van de Zuivere ether Verbinding dier zal de verbinding van het dier met z’n gevoelswereld duidelijk nog beter worden.

Het dier zal zich daardoor:

  • meer op z’n gemak gaan voelen
  • nog meer in een ontspannen overgave z’n leven leiden

en

  • meer contact met z’n huisgenoten zoeken


Het is ook mogelijk dat het leven van het dier na de ontvangst van de Zuivere ether Verbinding dier meer sprookjesachtig aan gaat voelen.

Over levens heen

Deze Verbinding werkt ook over levens heen.


Lees meer: Over levens heen

Categorie

De Zuivere ether Verbinding dier is een Start Verbinding.

Niet in een Traject


Het is belangrijk voor het dier om de ontvangst van de Zuivere ether Verbinding dier bewust te kunnen ervaren.

Uiteraard kan een (huis)dier de Zuivere ether Verbinding dier niet zelf activeren, maar het heeft wel een zo intense gevoelsmatige band met jou, dat jouw (huis)dier het direct zal voelen als jij de Zuivere ether Verbinding dier voor jouw dier activeert.

Om de bovenstaande reden komt de Zuivere ether Verbinding dier niet in een Traject en kan deze alleen apart aangevraagd worden.

Aanvragen

De Zuivere ether Verbinding dier kan aangevraagd worden door de bijdrage van € 70,- over te maken naar het rekeningnummer van Stichting Wholisme: NL 98 RABO 0357 6111 01
onder vermelding van: ‘Zuivere ether Verbinding dier + de naam van het dier’.

Vanuit het buitenland:
IBAN nummer: NL 98 RABO 0357 6111 01 en Swift code: RABONL2U
Onder vermelding van: ‘Zuivere ether Verbinding dier + de naam van het dier'

Activeren

Nadat je de bijdrage:

  • onder vermelding van de juiste omschrijving: ‘Zuivere ether Verbinding dier + de naam van het dier'
  • naar het juiste rekeningnummer

hebt overgemaakt, kun je de Zuivere ether Verbinding dier (direct) op het door jou gewenste moment voor het dier activeren.

 
Zonder activatie e-mail
De Zuivere ether Verbinding dier:

  • wordt dus zonder activatie e-mail geactiveerd

en

  • verschijnt niet in het Verbindingen overzicht in het profiel van jouw dier op de website

Bijdrage Zuivere ether Verbinding dier

€ 70,-