Zuivere ether Verbinding natuur

Door de ernstig met straling vervuilde ether ontstaan verstoringen in de verbinding met het Hogere van tuinen en natuurgebieden.
De Zuivere ether Verbinding natuur is in staat om deze verstoringen op te lossen.

Na de ontvangst van de Zuivere ether Verbinding natuur zal de verbinding van de natuur met het Hogere duidelijk verbeteren, duidelijk weer natuurlijk zijn.

Dit zal zich tonen doordat de tuin of het natuurgebied dat de Zuivere ether Verbinding natuur heeft ontvangen, zich nog weelderiger zal gaan ontwikkelen.

Jouw tuin of het natuurgebied dat de Zuivere ether Verbinding natuur heeft ontvangen, zal ook meer sprookjesachtig aan gaan voelen.

Categorie

De Zuivere ether Verbinding natuur is een Start Verbinding.

Niet in een Traject


Het is belangrijk dat de tuin die of het natuurgebied dat de Zuivere ether Verbinding natuur krijgt, de ontvangst bewust kan ervaren.

Uiteraard kan de tuin of het natuurgebied de Zuivere ether Verbinding natuur zelf niet activeren, maar de natuur is wel zo gevoelig, dat de tuin of het natuurgebied het direct zal ‘weten’ als jij de Zuivere ether Verbinding natuur voor jouw tuin of het natuurgebied van jouw keuze activeert.

Om de bovenstaande reden komt de Zuivere ether Verbinding natuur niet in een Traject en kan deze alleen apart aangevraagd worden.

Aanvragen

De Zuivere ether Verbinding natuur kan aangevraagd worden door de bijdrage van € 0,15 per m2 met een minimum van € 140,- over te maken naar het rekeningnummer van Stichting Wholisme: NL 98 RABO 0357 6111 01 onder vermelding van: ‘Zuivere ether Verbinding natuur + de locatie’.

Vanuit het buitenland:
IBAN nummer: NL 98 RABO 0357 6111 01 en Swift code: RABONL2U
Onder vermelding van: ‘Zuivere ether Verbinding natuur + de locatie van de tuin of het natuurgebied'

Activeren

Nadat je jouw bijdrage:

  • onder vermelding van de juiste omschrijving: ‘Zuivere ether Verbinding natuur + de locatie van de tuin of het natuurgebied'
  • naar het juiste rekeningnummer

hebt overgemaakt, kun je de Zuivere ether Verbinding natuur (direct) activeren op het door jou gewenste moment.
 
Zonder activatie e-mail
De Zuivere ether Verbinding natuur:

  • wordt dus zonder activatie e-mail geactiveerd

en

  • verschijnt niet in het Verbindingen overzicht in een profiel op de website

Bijdrage Zuivere ether Verbinding natuur

€ 0,15 per m2 met een minimum van € 140,-