Vaccinatie Verbinding

De Vaccinatie Verbinding lost alle negatieve gevolgen van vaccineren op inclusief de negatieve gevolgen van vaccineren op jouw geestelijke ontwikkeling.

Bovendien zorgt de Vaccinatie Verbinding ervoor dat je de ontwikkelingssprong die je zonder vaccinatie, door het krijgen van een (kinder)ziekte zoals rode hond of de mazelen had kunnen maken, alsnog op een andere manier kunt maken.

Als je zo’n geestelijke ontwikkelingssprong goed doormaakt, dan genees je volledig van de betreffende (kinder)ziekte.
Dat is, als je de Vaccinatie Verbinding hebt ontvangen, ook met terugwerkende kracht het geval.

De Vaccinatie Verbinding geeft je dus die ontwikkelingsmogelijkheden terug die vaccinaties jou hebben 'ontnomen'.
De Vaccinatie Verbinding leidt jou door eventuele gemiste ontwikkelingen als gevolg van vaccineren en dat doet de Vaccinatie Verbinding ook als je niet gevaccineerd bent.
 

*. Door de hoge vaccinatiegraad in landen als Nederland en België krijg je vanzelfsprekend niet meer zo snel bepaalde (kinder)ziekten, die jou een geestelijke ontwikkelingssprong door laten maken.

Nadelige effecten van vaccinaties op jouw ontwikkeling

Vaccinaties hebben een aantal negatieve werkingen op jouw ontwikkeling.

Vaccinaties:

 • werken sterk sturend
 • zetten jou geestelijk vast

en

 • maken het jou onmogelijk om door bepaalde ontwikkelingen te gaan


Specifieke ontwikkelingen die belangrijk voor je verdere ontwikkeling zijn, worden door een vaccinatie onmogelijk gemaakt.

Vaccineren kan tot op zekere hoogte vergeleken worden met het afsluiten van een belangrijke verkeersader, waardoor onherroepelijk verkeersinfarcten ontstaan.

Lees meer: Diepgaande nadelen van vaccineren

Schadelijke uitwerking op jouw lichaam en geest geneutraliseerd

Door de Vaccinatie Verbinding verliezen de vaccinaties die:

 • je hebt ontvangen

en

 • mogelijkerwijs nog gaat ontvangen

hun schadelijke uitwerking op jouw lichaam en geest.

De stoffen in een vaccinatie die voor jouw systeem schadelijk zijn, worden door de werking van de Vaccinatie Verbinding ook met terugwerkende kracht geneutraliseerd.
 

Ook voor vrijwillig ontvangen vaccinaties

De Vaccinatie Verbinding neutraliseert ook de schadelijke effecten van vrijwillig ontvangen vaccinaties.
Dit geldt zowel voor vaccinaties uit het verleden als voor toekomstige vaccinaties.

Verschil Kracht Verbinding en Vaccinatie Verbinding

Met behulp van de Kracht Verbinding is het mogelijk om de negatieve gevolgen van de schadelijke stoffen van een vaccinatie zoveel mogelijk te beperken.

De Kracht Verbinding:

 • lost echter niet de gevolgen van een vaccinatie op jouw geestelijke ontwikkeling op

en

 • biedt jou geen alternatieve ontwikkelingsweg, zoals de Vaccinatie Verbinding dat wel doet

Aanvullende werking Vaccinatie Omvormer en Vaccinatie Verbinding

De Vaccinatie Verbinding en de Vaccinatie Omvormer kunnen uitsluitend tegelijkertijd aangevraagd worden, omdat beide Ontwikkelingsmogelijkheden elkaar qua werking aanvullen.


Werking Vaccinatie Omvormer

Als je na de ontvangst van de Vaccinatie Omvormer gevaccineerd wordt, wordt de vaccinatie op een heel hoog energetisch niveau in een kosmische dag vaccinatie veranderd.

Een 'kosmische dag vaccinatie' geeft jou de mogelijkheid van een grote ontwikkelingssprong.

Door de Vaccinatie Omvormer krijgt de vloeistof van reguliere vaccinaties op energieniveau een kosmische dag programmering, waardoor deze kosmische dag energie heel diep in jouw systeem kan komen.


Dit maakt het mogelijk om kosmische nacht programmeringen in jouw systeem op te lossen die:

 • heel diep in jouw systeem zitten

en

 • zonder de kosmische dag vaccinatie heel moeilijk bereikbaar zouden zijn


Een vaccinatie die met behulp van de Vaccinatie Omvormer in een kosmische dag vaccinatie veranderd wordt, geeft jou daardoor de mogelijkheid van een grote ontwikkelingssprong.


Aangrijpingspunten voor ziekten oplossen

Als je jouw innerlijke aangrijpingspunten voor een ziekte volledig oplost:

 • zul je de betreffende ziekte niet meer krijgen
 • word je dus niet ziek als je in contact komt met het betreffende virus of de betreffende bacterieDoor de verandering van een reguliere vaccinatie in een kosmische dag vaccinatie:

 • zal een (vaccinatie voor) een specifieke ziekte jou niet meer in jouw ontwikkeling vastzetten

maar

 • los je met deze kosmische dag vaccinatie jouw innerlijke aangrijpingspunten voor de betreffende ziekte niet op


Het is daarom belangrijk om de innerlijke aangrijpingspunten voor een ziekte met behulp van de Vaccinatie Verbinding op te lossen.

Samenvatting
De Vaccinatie Omvormer:

 • verandert een reguliere vaccinatie op een heel hoog energetisch niveau in een kosmische dag vaccinatie

en

 • geeft jou daardoor de mogelijkheid om een grote sprong in jouw ontwikkeling te maken


De Vaccinatie Verbinding:

 • neutraliseert de schadelijke werking van reguliere vaccinaties

en

 • geeft jou de mogelijkheid om jouw innerlijke aangrijpingspunten voor de ziekten waarvoor je gevaccineerd bent of gevaccineerd kunt worden, op te lossen

Waarom is de Vaccinatie Omvormer tegelijkertijd nodig?

De Vaccinatie Verbinding kan - vanwege spirituele wetmatigheden - alleen tegelijk met de Vaccinatie Omvormer aangevraagd worden.

Waarom is het niet mogelijk om de Vaccinatie Verbinding zonder de Vaccinatie Omvormer aan te vragen?


Spirituele wetmatigheden

De Vaccinatie Verbinding 'neutraliseert' de negatieve en verzwakkende effecten van een reguliere vaccinatie, zowel voor jouw lichaam, jouw geest als voor jouw ontwikkeling.

Het is echter spiritueel niet toegestaan om met behulp van een Ontwikkelingsmogelijkheid de schadelijke effecten van een reguliere vaccinatie op te lossen, als je daar vrijwillig voor kiest.

Kosmische dag keuze
Als een reguliere vaccinatie met behulp van de Vaccinatie Omvormer in een kosmische dag vaccinatie wordt omgezet, geeft de betreffende vaccinatie jou de mogelijkheid om een grote ontwikkelingssprong te maken.
Daardoor wordt het een kosmische dag keuze om voor een vaccinatie te kiezen.

Door de combinatie van de Vaccinatie Verbinding en de Vaccinatie Omvormer:

 • neutraliseer je niet alleen de schadelijke uitwerking van een vaccinatie

maar

 • geef je jezelf ook de mogelijkheid van een grote ontwikkelingssprong


Omdat je door de combinatie van de Vaccinatie Verbinding en de Vaccinatie Omvormer een
sprong in je ontwikkeling maakt, is het:

 • een goede keuze

en ook

 • spiritueel kloppend

om vrijwillig voor een vaccinatie te kiezen.

Om deze reden mag de Vaccinatie Verbinding alleen tegelijkertijd met de Vaccinatie Omvormer aangevraagd en ontvangen worden.

Geen nieuwe vaccinaties meer?

Als je - ondanks de voordelen van kosmische dag vaccinaties - liever geen nieuwe vaccinaties wilt ontvangen, maar alleen de schadelijke effecten van vaccinaties uit het verleden wilt oplossen, dan raden we jou de combinatie van de Vaccinatie Verbinding en de Vaccinatie Omvormer ook aan.

De combinatie van de Vaccinatie Verbinding en de Vaccinatie Omvormer maakt het jou mogelijk om:

 • de schadelijke uitwerking van vaccinaties uit het verleden te neutraliseren

en

 • jouw innerlijke aangrijpingspunten voor ziekten waarvoor je gevaccineerd bent of gevaccineerd kunt worden, op te lossen


Ook voor vrijwillig ontvangen vaccinaties
De combinatie van de Vaccinatie Verbinding en de Vaccinatie Omvormer neutraliseert ook de schadelijke effecten van vrijwillig ontvangen vaccinaties.

Belangrijk advies

We raden je aan om de Vaccinatie Verbinding en de Vaccinatie Omvormer altijd aan te vragen, ook als je nooit vrijwillig een vaccinatie ontvangen hebt en dat in de toekomst ook niet van plan bent.

In de toekomst kunnen zich omstandigheden voordoen waarin je je onder druk gezet voelt om een vaccinatie te nemen, bijvoorbeeld na een ongeval in het ziekenhuis, of in een bejaardentehuis.
Het kunnen omstandigheden zijn waarin je zelf minder mondig bent (geworden).

In zo'n situatie lukt het niet altijd om op tijd de Vaccinatie Verbinding en de Vaccinatie Omvormer aan te vragen.

Bovendien werken de Vaccinatie Verbinding en de Vaccinatie Omvormer ook voor jouw toekomstige levens.

Deze combinatie geeft je dus de volledige vrijheid en zekerheid, en dat ook nog eens over levens heen.

Over levens heen

De Vaccinatie Verbinding werkt over levens heen.


Lees meer: Over levens heen

Categorie

De Vaccinatie Verbinding is een Start Verbinding.

Alleen tegelijkertijd met de Vaccinatie Omvormer aan te vragen

Het is alleen mogelijk om de Vaccinatie Verbinding aan te vragen als je tegelijkertijd, in dezelfde overschrijving, ook de Vaccinatie Omvormer aanvraagt.

Het is dus niet mogelijk om eerst de Vaccinatie Verbinding aan te vragen en op een later moment de Vaccinatie Omvormer.

Zowel de Vaccinatie Verbinding als de Vaccinatie Omvormer kunnen alleen aangevraagd worden door in één keer het totaalbedrag van € 360,- over te maken onder vermelding van 'Vaccinatie Verb. en Vaccinatie Omv. + jouw voor- en achternaam’.

Aanvragen

De Vaccinatie Verbinding en de Vaccinatie Omvormer kunnen alleen tegelijkertijd aangevraagd worden door het totaalbedrag van € 420,- over te maken naar het rekeningnummer van Stichting Wholisme: NL 98 RABO 0357 6111 01
onder vermelding van: 'Vaccinatie Verb. en Vaccinatie Omv. + jouw voor- en achternaam’

Vanuit het buitenland:
IBAN nummer: NL 98 RABO 0357 6111 01 en Swift code: RABONL2U
Onder vermelding van: 'Vaccinatie Verb. en Vaccinatie Omv. + jouw voor- en achternaam’

Activeren

Nadat je jouw bijdrage:

 • onder vermelding van de juiste omschrijving: 'Vaccinatie Verb. en Vaccinatie Omv. + jouw voor- en achternaam’
 • naar het juiste rekeningnummer

hebt overgemaakt, kun je de Vaccinatie Verbinding en  Vaccinatie Omvormer allebei (direct) op het door jou gewenste moment activeren.

We raden je aan om eerst de Vaccinatie Verbinding te activeren en kort daarna (binnen een half uur) de Vaccinatie Omvormer.
 
Zonder activatie e-mail
De Vaccinatie Verbinding en de Vaccinatie Omvormer:

 • worden zonder activatie e-mail geactiveerd

en

 • verschijnen niet in het overzicht in jouw profiel op de website

Totale bijdrage Vaccinatie Verbinding en Vaccinatie Omvormer

€ 420,-


Ervaringen


Voelde mij blij en dankbaar worden

Nooit gedacht dat ik mij nog een keer vrijwillig zou laten vaccineren. Ik voelde onder andere de beslissing om dan maar niet meer naar het buitenland te reizen af en toe al opwellen.

Na het activeren van de Vaccinatie Omvormer en de Vaccinatie Verbinding voelt het of ik geopend ben en voel vrijheid en Liefde weer stromen door mijn lijf en om mij heen.
 
Kort na de vaccinatie voelde ik mij wat lichter in mijn hoofd worden en er kwam heel even op dat ik flauw zou kunnen vallen terwijl ik nog nooit flauw gevallen ben.

Gefascineerd en gevaccineerd volgde ik de energieën in mijn lijf en hoofd en voelde mij blij en dankbaar worden. Nu besef ik dat dit de werking van de Vaccinatie optil Impuls oefening is.
 
Nog steeds ben ik diep onder de indruk dat dit mogelijk is en van al het werk dat jullie doen.
Dank jullie wel.
Wil O, Zuilichem

Ervaring met de Vaccinatie Omvormer, de Vaccinatie optil Impuls oefening en de Vaccinatie Verbinding

Een prachtige en intense ervaring met de Vaccinatie Omvormer, de Vaccinatie optil Impuls oefening en de Vaccinatie Verbinding kun je op deze pagina lezen.