Vaccinatie optil Impuls oefening

De Vaccinatie optil Impuls oefening vermindert eventuele stressreacties in je systeem als je:

en

  • jouw systeem daarbij associaties krijgt met eerder ontvangen reguliere vaccinaties, die verzwakkend voor jou waren


Een vaccinatie herinnert jouw systeem begrijpelijkerwijs aan eerdere vaccinaties die je in het verleden, met name in jouw kindertijd, ontvangen hebt.

Jouw systeem reageert dus puur vanuit celherinnering, waardoor het - ook na een kosmische dag vaccinatie - moeilijk voor je is om in overgave te blijven.

Deze stressreactie van jouw systeem kost jou energie en kan jou daardoor moe laten voelen.

De Vaccinatie optil Impuls oefening geeft jou een optillende energie als jouw systeem - door systeem herinneringen aan eerdere reguliere vaccinaties - in de stress raakt.
Daardoor word je door de werking van de Vaccinatie optil Impuls oefening minder moe van de stressreactie van jouw systeem.

Je kunt door de werking van de Vaccinatie optil Impuls oefening ook een diepe verbinding met het Hogere ervaren.

Het is daarbij mogelijk dat je een optillende energie in jouw buik gaat voelen, die het leven feestelijker maakt en een energie van liefde en vertrouwen geeft.

Je voelt je dan meer door het Hogere gedragen en ook meer in vertrouwen. Het is een gevoel waarbij het Hogere jouw moederschoot is en jou beschermt.

Systeemherinnering

De in de inleiding beschreven systeemherinnering aan eerdere vaccinaties kan ook optreden als je na de ontvangst van de Vaccinatie Omvormer een vaccinatie zou krijgen die door de Vaccinatie Omvormer een kosmische dag programmering heeft gekregen.

Omdat jouw systeem door celherinnering ‘weet’ dat vaccinaties verzwakkend op jou werken, kan een vaccinatie die met behulp van de Vaccinatie Omvormer in een kosmische dag vaccinatie omgezet is, toch nog stressreacties in je systeem oproepen.

De Vaccinatie optil Impuls oefening geeft je - wat betreft de kosmische dag vaccinatie - meer vertrouwen in het Hogere, waardoor jouw systeem met minder stress op de kosmische dag vaccinatie reageert.

Alleen in combinatie met de Vaccinatie Omvormer en de Vaccinatie Verbinding

De Vaccinatie optil Impuls oefening werkt alleen voor vaccinaties die je na de ontvangst van de:

&

ontvangt.

Je hebt de Vaccinatie optil Impuls oefening niet persé nodig, als je zonder stress op een vaccinatie reageert en daarom niet vermoeid raakt door systeemherinneringen aan eerdere vaccinaties.

Als je, na de ontvangst van de Vaccinatie Omvormer en de Vaccinatie Verbinding, een vaccinatie krijgt, kun je dus eerst jouw reactie op die vaccinatie afwachten.

Word je na de ontvangst van de vaccinatie moe door een stressreactie, dan kun je de Vaccinatie optil Impuls oefening alsnog aanvragen. Dat is ook in het weekeinde of 's avonds mogelijk.

Na het overmaken van de bijdrage voor de Vaccinatie optil Impuls oefening onder vermelding van de omschrijving 'Vaccinatie optil Impuls oefening + jouw naam', kun je de Vaccinatie optil Impuls oefening namelijk direct activeren.

Let op: vergeet de bovenstaande omschrijving niet bij de overboeking.

Soepeler door ontwikkelingen

De Vaccinatie optil Impuls oefening heeft een brede werking, waardoor deze Impuls oefening voor iedereen zinvol is.

Door de Vaccinatie optil Impuls oefening reageer je niet alleen met minder stress op een vaccinatie, maar ga je in algemene zin ook soepeler door jouw persoonlijke ontwikkelingen.

Het is daarom een Impuls oefening die voor iedereen, al vanaf jonge leeftijd, heel zinvol is.

Over levens heen

De Vaccinatie optil Impuls oefening werkt niet alleen voor dit leven, maar ook voor volgende levens.

Hoe werkt de Vaccinatie optil Impuls oefening?

De Vaccinatie optil Impuls oefening werkt op de volgende wijze.

Vanaf de ontvangst van de 'Vaccinatie optil Impuls oefening' gaan de kosmische dag Aartsengelen op energieniveau drie keer per dag gedurende ongeveer vijf minuten 'door je heen werken’.

De kosmische dag Aartsengelen brengen op een heel subtiele wijze jouw aura-lichamen in beweging, waardoor jouw aura-lichamen meer ‘geactiveerd’ worden, zodat je je gemakkelijker bewust kunt worden van de signalen die van jouw aura-lichamen afkomstig zijn.

De subtiele energetische bewegingen waar deze Impuls oefening uit bestaat, zullen voor vrijwel niemand bewust voelbaar zijn.
De positieve effecten ervan kunnen wel snel merkbaar worden.

De Vaccinatie optil Impuls oefening is dus geen eenmalige impuls, maar een impuls die je drie keer per dag gedurende ongeveer vijf minuten ontvangt.

Ontwikkeling bevorderend

De Vaccinatie optil Impuls oefening werkt 5% ontwikkeling bevorderend.
Jouw ontwikkelingssnelheid en ontwikkelingscapaciteit zal door deze oefening met ongeveer 5% vergroot worden.

Vergroting van jouw ontwikkelingssnelheid heeft het voordeel dat je gemakkelijker door jouw ontwikkelingen zult gaan, dus ook gemakkelijker door de ontwikkelingen van de behandelingen van het Wholism Project zult gaan.

Voor iedereen zinvol

De Vaccinatie optil Impuls oefening is voor iedereen zinvol en kan het beste zo jong mogelijk ontvangen worden.

De Vaccinatie optil Impuls oefening is niet alleen zinvol na de ontvangst van een vaccinatie, maar helpt je ook om soepeler door jouw persoonlijke ontwikkelingen te gaan.

Let op:
De Vaccinatie optil Impuls oefening kan alleen aangevraagd worden als je de Vaccinatie Omvormer en de Vaccinatie Verbinding tegelijkertijd aanvraagt of al aangevraagd hebt.

Zwangerschap

Als je de Vaccinatie optil Impuls oefening ontvangt tijdens jouw zwangerschap, ontvangt de baby de Vaccinatie optil Impuls oefening niet.

Deze Impuls oefening werkt dus niet in de baby door tijdens en na jouw zwangerschap.

Niveau

De Vaccinatie optil Impuls oefening werkt op het persoonlijkheidsniveau.

Over levens heen

Deze Impuls oefening werkt over levens heen.
Het is dus een Impuls oefening waar je meerdere levens profijt van hebt.
Lees meer: Over levens heen

Aanvragen

De Vaccinatie optil Impuls oefening kan aangevraagd worden door de bijdrage van € 95,- over te maken naar het rekeningnummer van Stichting Wholisme: NL 98 RABO 0357 6111 01
onder vermelding van: ‘Vaccinatie optil Impuls oefening + jouw naam’.

Vanuit het buitenland:
IBAN nummer: NL 98 RABO 0357 6111 01 en Swift code: RABONL2U
Onder vermelding van: ‘Vaccinatie optil Impuls oefening + jouw naam'

Activeren

Nadat je jouw bijdrage:

  • onder vermelding van de juiste omschrijving: ‘Vaccinatie optil Impuls oefening + jouw naam'
  • naar het juiste rekeningnummer

hebt overgemaakt, kun je de Vaccinatie optil Impuls oefening (direct) activeren op het door jou gewenste moment.

Bijdrage

De bijdrage voor de Vaccinatie optil Impuls oefening is € 95,-.


Ervaringen

 

Voelde mij blij en dankbaar worden
Nooit gedacht dat ik mij nog een keer vrijwillig zou laten vaccineren. Ik voelde onder andere de beslissing om dan maar niet meer naar het buitenland te reizen af en toe al opwellen.

Na het activeren van de Vaccinatie Omvormer en de Vaccinatie Verbinding voelt het of ik geopend ben en voel vrijheid en Liefde weer stromen door mijn lijf en om mij heen.
 
Kort na de vaccinatie voelde ik mij wat lichter in mijn hoofd worden en er kwam heel even op dat ik flauw zou kunnen vallen terwijl ik nog nooit flauw gevallen ben.

Gefascineerd en gevaccineerd volgde ik de energieën in mijn lijf en hoofd en voelde mij blij en dankbaar worden. Nu besef ik dat dit de werking van de Vaccinatie optil Impuls oefening is.
 
Nog steeds ben ik diep onder de indruk dat dit mogelijk is en van al het werk dat jullie doen.
Dank jullie wel.
Wil O, Zuilichem

Ervaring met de Vaccinatie Omvormer, de Vaccinatie optil Impuls oefening en de Vaccinatie Verbinding

Een prachtige en intense ervaring met de Vaccinatie Omvormer, de Vaccinatie optil Impuls oefening en de Vaccinatie Verbinding kun je op deze pagina lezen.