Omgevingsinvloeden

De energetische kwaliteit van onze leefomgeving kan door een aantal factoren negatief beïnvloed worden. Op de meest voorkomende omgevingsfactoren wordt hieronder verder ingegaan.

Een uitgebreid overzicht van de verschillende omgevingsfactoren vind je in het het artikel 'Overzicht van belastende omgevingsfactoren'.

Elektromagnetische velden

Steeds vaker worden klachten als chronische vermoeidheid (CVS), hoofdpijnen, slapeloosheid en fibromyalgie in verband gebracht met de invloed van elektromagnetische (EM) velden.

Ook is er een verband aangetoond tussen straling van elektromagnetische velden en moreel verval. Onderzoek toont aan dat elektromagnetische straling het voelen van het denken loskoppelt.

Lees meer over de effecten en achtergronden van elektromagnetische velden.

Aardstralen

Aardstralen is een algemene benaming voor een netwerk van energiebanen dat de Aarde omspant. Je kunt het vergelijken met het meridiaanstelsel van de mens. 


Dit complexe netwerk verzorgt de energiehuishouding van de Aarde en is van nature neutraal of positief geladen waardoor de mens daar geen last van ondervindt.

Dat aardstralen tegenwoordig vrijwel allemaal een negatieve lading hebben, komt doordat de mens zelf een enorme hoeveelheid

negatieve indrukken in de Aarde achterlaat.

Uit wetenschappelijk onderzoek is geblekendat mensen door negatieve aardstraling medisch ontregeld worden.
Lees meer over aardstralen

Wateraders

Wateraders zijn waterstromen onder de oppervlakte van de Aarde. Ze variëren van door de aardlagen heen sijpelende stroompjes tot complete onderaardse rivieren zoals bekend van de druipsteengrotten.

Water is een goede drager van energie en om die reden kan een waterader ook negatieve energie vervoeren. Als het water bijvoorbeeld is 'aangestoken' door een

negatieve aardstraal of belast is geraakt door chemische verontreiniging dan kan de negatieve energie daarvan boven de oppervlakte uitstralen. Dit geeft een verstoring in de energie van het huis dat op een waterader is gebouwd.

Langdurig verblijf boven een belaste waterader kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken.
In een woning die is geneutraliseerd met de Neutralisatie Verbinding huis worden ook wateraders geneutraliseerd.

Aardbreuklijnen

Via breuklijnen in het aardoppervlak kunnen verstorende energieën naar boven toe uitstralen. Dit wordt vaak veroorzaakt door spanningsverschillen tussen de metalen in steenlagen.

Ook wordt er vaak een verhoogde concentratie radon gemeten boven aardbreuklijnen. Radon is een edelgas dat op natuurlijke wijze ontstaat in de aardkorst en

dat vervolgens via o.a. breuklijnen en grondwater ontsnapt naar de atmosfeer.

Met name in gebieden met een rotsachtige bodem kan de invloed van een of meerdere aardbreuklijnen een bepalende invloed hebben op de kwaliteit van leven.
Normaal gesproken is het neutraliseren van de woning met de Neutralisatie Verbinding huis afdoende om de invloed van aardbreuklijnen op te heffen.

Entiteiten

Entiteiten is de benaming voor energetische restanten van overledenen die niet (volledig) zijn 'overgegaan'. In de volksmond worden ze ook wel spoken of geesten genoemd.

Dit is dus iets anders dan gidsen, engelen of geestelijke begeleiders. Zij werken helemaal vanuit het Licht om mensen op Aarde terzijde te staan. Zij doen dat vanuit liefde en dienen uitsluitend een hoger doel.
 

Dit in tegenstelling tot entiteiten die (deels) zijn blijven hangen in de astrale sfeer en hun menselijke beperkingen nog steeds hebben. Dit wil niet zeggen dat alle entiteiten per definitie negatieve intenties hebben, maar ze hebben wel onze energie nodig om zich te kunnen blijven voeden.

We onderscheiden twee typen entiteiten: plaatsgebonden entiteiten en persoongebonden entiteiten.
 

Entiteiten kwamen tot voor kort veel vaker voor dan je normaal gesproken zou verwachten.
Door het steeds verder intreden van de kosmische dag en de daardoor veranderende spelregels zijn de meeste entiteiten, op enkele uitzonderingen, na naar het Licht gegaan.
Lees meer

Uitzonderingsgevallen

Een enkele keer helpen we nog wel eens mensen die last hebben van entiteiten. Dat is normaal gesproken alleen het geval als degene die er last van heeft er zelf nog iets van moet leren.

Met behulp van onder andere een Transmutatie Channeling is het mogelijk mensen van deze entiteiten af te helpen.

Soms zijn meerdere stappen noodzakelijk.

Voor een persoonlijke begeleiding kun je een e-mail sturen naar Bas en Maria: basmaria@wholismproject.nl