Neutralisatie Verbinding werk

Iedereen brengt een groot deel van z’n leven op zijn of haar werkplek door.


Vaak sta je daarbij bloot aan omgevingsstraling van computers en andere apparaten.

Dit kan tot vermoeidheid, prikkelbaarheid of concentratieproblemen leiden.


Als werknemer heb je het recht om je tegen verzwakkende omgevingsstraling te beschermen door je eigen werkplek te neutraliseren.
Met behulp van de Neutralisatie Verbinding werk is dat mogelijk.

Onbeperkt werkzaam

Door de Neutralisatie Verbinding werk ben je gedurende je gehele leven tijdens je werk altijd in een ruimte waar de omgevingsstraling volledig geneutraliseerd is.

Dit is ook het geval als je meerdere werkplekken hebt. De Neutralisatie Verbinding werk verhuist dan automatisch met je mee.

Door de Neutralisatie Verbinding werk wordt een oppervlakte van 10 x 10 meter geneutraliseerd.
Collega’s die in deze ruimte hun bureau of hun werkplaats hebben, zullen dus ook meeprofiteren.


Neutralisatie Verbinding bedrijf


Als je als werkgever je bedrijf wilt neutraliseren dan is de Neutralisatie Verbinding bedrijf hiervoor aangewezen.
De Neutralisatie Verbinding bedrijf kan het gehele bedrijf neutraliseren terwijl de Neutralisatie Verbinding werk een werkplek van 10 bij 10 meter neutraliseert.

Resultaten

Door de neutralisatie van de verzwakkende omgevingsstraling word je minder snel vermoeid en blijf je langer geconcentreerd en helder.
Bovendien hebben we de ervaring dat de onderlinge samenwerking en communicatie verbetert.

In een gecontroleerd en blind ziekteverzuimonderzoek met meer dan 600 proefpersonen is het ziekteverzuim in een bedrijf met meer dan 30% gedaald, door de omgevingsstraling te neutraliseren met een voorloper van de Neutralisatie Verbinding bedrijf.

De Neutralisatie Verbinding bedrijf werkt ongeveer vijf keer zo sterk als deze voorloper.

Buiten de werkplek ook beschermd

Uniek aan deze Neutralisatie Verbinding is dat je - tijdens jouw werkzaamheden - ook buiten de werkplek tegen de verzwakkende invloed van straling beschermd blijft.

Een kleine kopie van de lichtpiramide, die de werkplek neutraliseert, blijft buiten je werkplek of op zakenreis om je heen.
Binnen deze kleine persoonlijke piramide wordt alle verzwakkende omgevingsstraling geneutraliseerd.
Het stukje Aarde onder het grondvlak van deze piramide wordt niet geneutraliseerd, omdat de kleine persoonlijke piramide continu met jou mee beweegt.

Deze kleine lichtpiramide heeft zijden van 2,20 meter.
Mensen die dicht bij je zijn, binnen het bereik van deze kleine piramide, profiteren ook tijdelijk mee.

Deze bescherming buiten de werkplek geldt alleen:

  • zolang je met jouw werk bezig bent

en

  • niet voor plaatsen die je zelf met behulp van één van de andere Verbindingen kunt neutraliseren, omdat ze van jou zijn. Normaal gesproken zijn dit je woonhuis, je auto en caravan of tent.


Je hebt de keuzemogelijkheid om deze ruimten zelf te neutraliseren. Daarmee dien je ook het welzijn van de Aarde.

Lees meer over de Neutralisatie Verbinding huis en de Neutralisatie Verbinding auto.

Wanneer huis en wanneer werk?


Soms is de scheidslijn tussen het werkingsgebied van de Neutralisatie Verbinding huis en werk niet duidelijk.
Heb je bijvoorbeeld naast de Neutralisatie Verbinding huis ook de Neutralisatie Verbinding werk nodig als je vrijwilligerswerk doet?
Dit soort vragen worden beantwoord in het artikel 'Wanneer huis en wanneer werk'.

Geen vaste werkplek

Als je geen vaste werkplek hebt, verhuist de Lichtpiramide van de Neutralisatie Verbinding werk (10 bij 10 m) steeds met je mee.
Dit is bijvoorbeeld het geval als je docent bent en steeds in een ander lokaal werkt of als je in meerdere vestigingen van een bedrijf werkt.

Een vaste werkplek en daarnaast wisselende locaties

Als je een vaste werkplek hebt die je als jouw eigen werkplek kunt beschouwen en daarnaast ook wel eens op andere plaatsen of locaties werkt, dan is jouw vaste werkplek altijd geneutraliseerd door de Lichtpiramide van de Neutralisatie Verbinding werk (10 bij 10 m)

Werk je buiten je vaste werkplek, dan gaat de kleine persoonlijke piramide (2,2 bij 2,2 m) met je mee.

Als je bijvoorbeeld een praktijkruimte hebt en daarnaast lezingen en cursussen buiten je praktijkruimte geeft, dan is er sprake van een vaste werkplek.
Je praktijkruimte is dan altijd geneutraliseerd door de Lichtpiramide van de Neutralisatie Verbinding werk (10 bij 10 m.)
Werk je buiten je praktijk, dan gaat de kleine persoonlijke piramide met je mee.

Neutralisatie Verbinding werk verhuist mee

Bij een nieuwe baan of nieuwe werkplek verhuist de Neutralisatie Verbinding werk automatisch met je mee.

Nieuwe stralingsbronnen

Alle Neutralisatie Verbindingen hebben het vermogen om zelfstandig een programmering toe te voegen om nieuwe stralingsvormen te neutraliseren.

Lukt dat een enkele keer niet, dan voegen wij, Bas en Maria, de juiste programmering toe om deze nieuwe stralingsvorm te neutraliseren.
Lees meer: Nieuwe stralingsbronnen

Verzwakkende en ontwikkeling remmende werking van lood

Lood heeft een sterk verzwakkende en ontwikkeling remmende werking.

Ben je bijvoorbeeld in een lood verwerkend bedrijf of in een bedrijf met glas in lood ramen op bezoek, dan wordt jouw ontwikkelingssnelheid gedurende drie maanden met ongeveer 25% geremd.

Daarvoor hoef je het lood zelfs geeneens aan te raken.

De Neutralisatie Verbinding werk lost deze verzwakkende en ontwikkeling remmende werking van lood voor jou persoonlijk op.

Eerst voelen dan beslissen

Het is mogelijk om de werking van deze Ontwikkelingsmogelijkheid van tevoren te voelen via de afbeelding 'Eerst voelen dan beslissen'.

Alle apart aan te vragen Ontwikkelingsmogelijkheden kunnen op deze wijze van tevoren gevoeld worden.
Lees meer: Eerst voelen dan beslissen

Je kunt ook via het onderstaande pictogram van de Neutralisatie Verbinding werk invoelen hoe deze Verbinding voor jou voelt.

Aanvragen

De Neutralisatie Verbinding werk kan aangevraagd worden door de bijdrage van € 190,- over te maken naar het rekeningnummer van Stichting Wholisme: NL 98 RABO 0357 6111 01
onder vermelding van:
‘Neutralisatie Verbinding werk + jouw voor- en achternaam'

Vanuit het buitenland:
IBAN nummer: NL 98 RABO 0357 6111 01 en Swift code: RABONL2U
onder vermelding van: ‘Neutralisatie Verbinding werk + jouw voor- en achternaam'

Activeren

Nadat je jouw bijdrage:

  • onder vermelding van de juiste omschrijving: ‘Neutralisatie Verbinding werk + jouw voor- en achternaam'

en

  • naar het juiste rekeningnummer

overgemaakt hebt, kun je de Neutralisatie Verbinding werk op het door jou gewenste moment ontvangen en activeren.

Bijdrage

De bijdrage voor de Neutralisatie Verbinding werk is € 190,-.