Neutralisatie Verbinding
natuur en landbouw

Natuur- en landbouwgebieden kunnen tegen een gereduceerd tarief geneutraliseerd worden.
In het hele gebied wordt de omgevingsstraling dan blijvend volledig geneutraliseerd.
Bij deze Neutralisatie Verbinding worden standaard de grenzen van het te neutraliseren perceel aangehouden, met andere woorden: Er wordt standaard maatwerk geleverd.
 

Omgevingsstraling verzwakt niet alleen mensen, maar ook plant en dier in de natuur. Door deze verzwakking treden eerder ziekten en plagen op. De beuk en de kurkeik zijn bomen die bijzonder gevoelig zijn voor omgevingsstraling, terwijl bijvoorbeeld de wilg er minder gevoelig voor is.

Persoonlijke Verbinding

Het is ook mogelijk om de Neutralisatie Verbinding natuur en landbouw als een persoonlijke Verbinding aan te vragen die jou in dieper contact brengt met de natuur om je heen en de natuur in jezelf.

De persoonlijke Neutralisatie Verbinding natuur en landbouw geeft je het unieke vermogen om je beter af te stemmen op 'de natuur in jou' en de natuur zelf.
Je krijgt door deze Verbinding een verdiept contact met de essentie en de Goddelijke oorsprong van de natuur.
Je ervaart zo het voedende en verrijkende aspect van de natuur, zelfs als je midden in de stad woont.

De Neutralisatie Verbinding natuur en landbouw geeft je daardoor een gevoel van rust en kalmte en helpt je zo om dieper contact met jezelf te maken.
Door de Neutralisatie Verbinding natuur en landbouw krijg je ook meer inspiratie en een meer oorspronkelijke en rustgevende kijk op het leven.

De Neutralisatie Verbinding natuur en landbouw heeft de kwaliteit om je een verdiept contact met de natuur, de schepping te geven.
Dit vormt de essentiële schakel voor datgene waar het deze maatschappij aan ontbreekt.

Door de unieke eigenschappen van de persoonlijke Neutralisatie Verbinding natuur en landbouw zul je ook beter door ontwikkelingen gaan.

Lees ook hetgeen er doorgekregen is over de persoonlijke werking van de Neutralisatie Verbinding natuur en landbouw in het artikel Verbindingen voor het Hiernamaals.

Geen neutralisatie
De persoonlijke Neutralisatie Verbinding natuur en landbouw neutraliseert jouw huis niet.
Het is een persoonlijke Verbinding die jou dieper in contact met de natuur brengt, zowel met de natuur in jezelf als de natuur om je heen.

De oorspronkelijke Neutralisatie Verbinding natuur en landbouw is bedoeld om een boerenbedrijf of natuurgebied te neutraliseren.
Naast het neutraliserend vermogen heeft de Neutralisatie Verbinding natuur en landbouw een aantal specifieke kwaliteiten, die onlosmakelijk verbonden zijn met deze Verbinding.

De persoonlijke Neutralisatie Verbinding natuur en landbouw geeft jou alleen de beschikking over die specifieke kwaliteiten, gericht op het contact met de natuur.
Voor de neutralisatie van jouw huis is de Neutralisatie Verbinding huis beter toe geëigend.

Wanneer de Neutralisatie Verbinding natuur- en landbouw en wanneer de Neutralisatie Verbinding huis?

Deze vraag is van belang als je op een groot terrein woont en/of als je een boerderij hebt.

Het deel dat helemaal ingericht is voor menselijke bewoning en gebruik krijgt dan de Neutralisatie Verbinding huis. Naast het huis, schuren, stallen en opslagplaatsen vallen ook de tuin, parkeerplaatsen en verharde delen tussen schuren en stallen onder het deel dat voor menselijke bewoning is ingericht.

De rest van het terrein valt onder de Neutralisatie Verbinding natuur- en landbouw. De programmering van de Neutralisatie Verbinding natuur en landbouw is speciaal aangepast aan de natuur.

Kies je voor beide Verbindingen dan komt er over het gehele terrein een grote piramide en over het bewoonde gedeelte een kleinere lichtpiramide te staan.
Voor natuur- en landbouwgebieden zonder bebouwing vraag je alleen de Neutralisatie Verbinding natuur- en landbouw aan.

Update van Benzoliet Octaëder 108 naar Neutralisatie Verbinding natuur en landbouw

Als je terrein al geneutraliseerd is met de Benzoliet Octaëder 108 dan kun je deze neutralisatie een update geven naar de Neutralisatie Verbinding natuur en landbouw.

Na activatie moet de Benzoliet Octaëder 108 nog 30 dagen blijven staan om de Neutralisatie Verbinding update volledig te laten integreren met de bestaande neutralisatie.

Daarna kan de Benzoliet Octaëder 108 doorgegeven worden of tweede hands verkocht worden. Ook de nieuwe eigenaar kan daarna voor een update kiezen en de Octaëder na een maand weer doorgeven of doorverkopen.

Let op: Zonder Benzoliet Octaëder 108 werkt de update naar de Neutralisatie Verbinding natuur en landbouw niet.
Lees meer: Het aanvragen van een Update naar Verbinding

Maatwerk

Bij de Neutralisatie Verbinding natuur en landbouw wordt altijd maatwerk geleverd.
Deze maatwerk neutralisatie volgt exact de contouren van het terrein.

Bij de aanvraag van de Neutralisatie Verbinding natuur en landbouw word je daarom gevraagd om een plattegrond van het terrein en eventueel het huis en bedrijfspand te uploaden.

Vermeld op de plattegrond het aantal m² van het grondoppervlak van het terrein. Is het grondoppervlak van het terrein en/of gebouw onbekend, dan kun je bij het kadaster het juiste aantal vierkante meters opvragen.
Bij een combinatie van de Neutralisatie Verbinding natuur en landbouw en de Neutralisatie Verbinding huis, geef je voor beiden apart het aantal m² op.

Het is belangrijk om dit nauwkeurig op te geven, omdat de uiteindelijke neutralisatie exact zo groot zal zijn als het aantal m² dat je opgeeft.

Nieuwe stralingsbronnen

Alle Neutralisatie Verbindingen hebben het vermogen om zelfstandig een programmering toe te voegen om nieuwe stralingsvormen te neutraliseren.
Lukt dat een enkele keer niet, dan voegen wij, Bas en Maria, de juiste programmering toe om deze nieuwe stralingsvorm te neutraliseren.

Lees meer: Nieuwe stralingsbronnen

Lees meer: Neutralisatie 5G netwerk

Aanvullende behandeling

De Materie Transmutatie behandeling werkt aanvullend op de Neutralisatie Verbinding natuur en landbouw.

De Materie Transmutatiegave, die je door de Materie Transmutatie behandeling ontvangt, geeft je de mogelijkheid om specifieke stoffen en materialen op energieniveau te verzachten en energetisch beter te laten aansluiten bij de mens.

Met behulp van de Materie Transmutatiegave kun je jouw persoonlijke leefomgeving zo veranderen dat de natuurlijke frequenties van de 'levende natuur' in jouw huis beter voelbaar worden.

Eerst voelen dan beslissen

Klik hier als je deze Verbinding eerst wilt voelen om een keuze te maken.

Je kunt ook via de onderstaande pictogrammen van de Neutralisatie Verbinding natuur/landbouw en van de persoonlijke Neutralisatie Verbinding natuur/landbouw invoelen hoe deze Verbinding voor jou voelt.

Gratis op proef ervaren

Je kunt deze Verbinding ook 24 uur gratis op proef ervaren.

Aanvragen

Je kunt de Neutralisatie Verbinding natuur- en landbouw of de update naar de Neutralisatie Verbinding natuur en landbouw hier aanvragen.
Als je een combinatie wilt aanvragen van de Neutralisatie Verbinding natuur en landbouw met de Neutralisatie Verbinding huis, dan doe je dat via de aanvraag van de Neutralisatie Verbinding natuur en landbouw.


Persoonlijke Neutralisatie Verbinding natuur en landbouw aanvragen

De persoonlijke Neutralisatie Verbinding natuur en landbouw kun je hier aanvragen.

Voor vragen kun je contact opnemen met Bas en Maria door een e-mail te sturen naar basmaria@wholismproject.nl.

Na de aanvraag

Nadat je de aangevraagde Verbinding of update naar deze Verbinding hebt betaald, ontvang je een activatie e-mail voor de aangevraagde Verbinding of update.

Vervolgens kun je zelf het moment kiezen waarop je de Verbinding of update activeert. Dat doe je met je intentie door bijvoorbeeld in jezelf te zeggen: ‘Ik activeer de Neutralisatie Verbinding natuur en landbouw nu.’ Het leuke daarvan is dat je het moment van activatie bewust kunt meemaken en zo de energie verandering kunt voelen.

Mocht je een week na ontvangst van de bevestigings e-mail jouw Verbinding of update zelf nog niet geactiveerd hebben, dan gebeurt dit automatisch.

In je persoonlijke profiel op de website: ‘Mijn Gegevens’ vind je altijd alle gegevens over (de status van) je bestelling en de Verbindingen of updates die je al hebt ontvangen.

Bijdrage Neutralisatie Verbinding natuur en landbouw

€ 0,15 per m², met een minimum bijdrage van € 540,-*
 

*** De genoemde bijdrage is inclusief € 40,- voor het maatwerk.
Bij een terrein van meer dan 1000 m² wordt jouw bijdrage: 
   
€ 540,- (= 1000 m² x € 0,50 + € 40,- maatwerk) voor de eerste 1000 m² + 
   
€ 0,125 per m² voor de extra vierkante meters boven 1000 m².


Na jouw aanvraag ontvang je een berekening voor jouw bijdrage voor de Neutralisatie Verbinding natuur en landbouw.

Bijdrage combinatie Neutralisatie Verbinding natuur en landbouw en Neutralisatie Verbinding huis

Voor beide delen van het totale terrein wordt een aparte berekening gemaakt

Als je in deze combinatie kiest voor de maatwerk Neutralisatie Verbinding huis, wordt er slechts éénmaal € 40,- maatwerk in jouw bijdrage opgenomen voor beide Verbindingen.

Je ontvangt de berekening voor jouw bijdrage voor de combinatie van beide Verbindingen na jouw aanvraag.

Bijdrage Neutralisatie Verbinding huis

De standaard Neutralisatie Verbinding huis neutraliseert een vierkant oppervlak van ruim 26 bij 26 meter (680 m²)  Dit oppervlak is voor de meeste huizen (inclusief tuin) ruim voldoende.
Standaard 26 m bij 26 m:    € 340,-De maatwerk Neutralisatie Verbinding huis neutraliseert grotere oppervlakten in iedere gewenste vorm.Maatwerk  : 
t/m 1000 m²         € 0,50 per m²     met een minimum bijdrage van € 340,-
                     
> 1000 m²            € 0,125 per m²   met een minimum bijdrage van € 500,-*
 

*** Bij een terrein van meer dan 1000 m² wordt jouw bijdrage: 
   
€ 500,- (= 1000 m² x € 0,50) voor de eerste 1000 m² + 
   
€ 0,125 per m² voor de extra vierkante meters boven 1000 m².

Bijdrage Persoonlijke Neutralisatie Verbinding natuur en landbouw

De Persoonlijke Neutralisatie Verbinding natuur en landbouw werkt alleen voor jou persoonlijk, dus niet voor alle inwonende gezinsleden.

Deze persoonlijke versie van de Neutralisatie Verbinding natuur en landbouw geeft je een diepere verbinding met de natuur en jouw natuurlijke oorsprong, maar neutraliseert jouw huis niet.

Bijdrage voor de Persoonlijke Neutralisatie Verbinding natuur en landbouw: € 140,-

Bijdrage update naar de Neutralisatie Verbinding natuur en landbouw

Hiermee geef je jouw neutralisatie met de Benzoliet Octaëder 108 een update naar de Neutralisatie Verbinding natuur en landbouw.

Standaard update
Benzoliet Octaëder 108 ⟶ update naar Neutralisatie Verbinding natuur en landbouw: 108 bij 108 m: € 915,-

Maatwerk update
Als je het standaard oppervlak van 26 bij 26 meter of 108 bij 108 meter wilt uitbreiden met extra m², dan wordt jouw bijdrage voor deze uitbreiding berekend volgens de gebruikelijke bedragen per m² voor de Neutralisatie Verbinding natuur en landbouw + € 40,- voor het maatwerk.

Na jouw aanvraag ontvang je een berekening voor jouw bijdrage voor de maatwerk update naar Neutralisatie Verbinding natuur en landbouw.

Aanbieding boek Spiritueel Intelligente Materie

Wil je meer weten over de bijzondere ontwikkelingsweg van de Verbindingen en hun voorgangers, de producten van het Wholism Project, dan kun je gebruik maken van onze speciale aanbieding voor het boek Spiritueel Intelligente Materie.
In de derde druk van Spiritueel Intelligente Materie wordt ook de ontwikkeling van de Verbindingen als opvolgers van de producten beschreven.

Als je minimaal voor € 120,- aan Verbindingen aanvraagt, kun je de derde druk van dit boek bestellen voor € 14,- inclusief verzendkosten in plaats van de boekhandelsprijs van € 20,-
Buiten Nederland geldt € 10,- + de verzendkosten.

Als je gebruik wilt maken van deze aanbieding, vermeld dit dan:

of

  • Stuur direct na jouw aanvraag een e-mail naar basmaria@wholismproject.nl onder vermelding van jouw naam, je volledige adres en het bijdragenummer.