Man/Vrouw Verbinding

De Man/Vrouw Verbinding brengt een evenwicht tussen de mannelijke en vrouwelijke energieën in jezelf en in je omgeving.

Door eeuwenlange mannelijke dominantie overheersen in deze maatschappij mannelijke energieën op vrijwel alle niveaus. In vrijwel alle ruimten overheersen dan ook mannelijke energieën sterk. Daardoor is het zowel voor mannen als vrouwen extra moeilijk om je vrouwelijke kant, die iedereen in zich heeft, te ontwikkelen.

En pas door zowel onze mannelijke als vrouwelijke aspecten te ontwikkelen worden we een volledig mens. De Man/Vrouw Verbinding werkt balancerend in jezelf, je relatie / gezin of je werkomgeving.

Mannelijke dominantie

Door de eeuwen van mannelijke dominantie overheersen in deze maatschappij mannelijke energieën op vrijwel alle niveaus. Ook hier laat het principe zo binnen zo buiten zich gelden. Wij vormen onze omgeving naar ons eigen innerlijk.

Een duidelijk voorbeeld hiervan zien we in de huidige bouwwijze. Vrijwel elke nieuwbouw is opgebouwd uit gewapend beton. Beton is niet alleen een hard materiaal, maar het voelt ook zo aan. De bewapening versterkt dit effect.
Bouw je muren op uit leem dan geeft dat een totaal ander gevoel. Leem is zachter en heeft vochtregulerende eigenschappen. Het geeft een warm en omhullend gevoel.

In een ruimte waar mannelijke energieën sterk overheersen is het zowel voor mannen als vrouwen moeilijk om de vrouwelijke kant, die iedereen in zich heeft, te ontwikkelen.
Alleen als onze mannelijke en vrouwelijke aspecten beide tot bloei komen, worden we een volledig mens.

Het mannelijke en vrouwelijke in balans

De Man/Vrouw Verbinding zorgt ervoor dat het mannelijke en vrouwelijke weer onderling in balans komen.
De Man/Vrouw Verbinding werkt daarbij interactief, waardoor de energie van het huis voor elke bewoner anders aanvoelt.

Als je een overheersend vrouwelijke energie hebt, zal de energie van het huis op een aanvullende en ondersteunende wijze meer mannelijk aanvoelen.
Voor iemand met een meer mannelijke energie zal de energie van het huis juist vrouwelijker en omhullender aanvullen.De energie van het woonhuis laat je op deze wijze voelen dat het mannelijke en het vrouwelijke even waardevol en belangrijk zijn.
De Man/Vrouw Verbinding optimaliseert dus op interactieve wijze de energie van het huis en werkt ondersteunend voor jouw innerlijk man/vrouw balans.

Dit effect wordt nog versterkt als de energie van het huis of het bedrijfsgebouw daarnaast ook ondersteund wordt door de Neutralisatie Verbinding huis of bedrijf.

Buitenshuis ook beschermd

De Man/Vrouw Verbinding helpt je waar je ook bent om het evenwicht tussen de mannelijke en vrouwelijke energieën in jezelf zo optimaal mogelijk te houden.

Wel kan deze innerlijke balans verstoord worden door omgevingsstraling. Als je je huis neutraliseert met de Neutralisatie Verbinding huis heb je daar zowel binnen als buiten je huis profijt van. Bij de Neutralisatie Verbinding huis blijft een kleine kopie van de lichtpiramide die het huis neutraliseert, buitenshuis ook om je heen. Hierdoor blijf je buitenshuis in de zelfde innerlijke balans als thuis.

De bescherming buitenshuis van deze ‘minipiramide’ geldt alleen niet voor je werkplek en voor plaatsen, die je zelf kunt neutraliseren omdat ze van jou zijn, zoals je auto, je caravan of tent. Dit zijn plaatsen waar je zeggenschap over hebt, omdat ze jouw eigendom zijn.

In het geval van je werkplek heb je het recht om je tegen omgevingsstraling te beschermen en de energie te optimaliseren. Je bent immers genoodzaakt om op je werkplek te verblijven.
Je hebt, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de winkels waar je je boodschappen doet, de keuzemogelijkheid om deze plaatsen zelf te neutraliseren. Door deze plaatsen te neutraliseren dien je ook het welzijn van de Aarde.

Eén Verbinding voor alle bewoners

Er is één Man/Vrouw Verbinding per huishouden nodig. Alle bewoners profiteren daarvan mee.

Man/Vrouw Verbinding voor een bedrijf

De Man/Vrouw Verbinding kan ook voor een bedrijf aangevraagd worden. Dit kan alleen in opdracht van de eigenaar of bevoegde directie plaatsvinden.

De Man/Vrouw Verbinding bevordert in een bedrijf de samenwerking tussen mannelijke en vrouwelijke personeelsleden, wat de werksfeer ten goede komt.
Daarnaast ondersteunt de Man/Vrouw Verbinding bij iedere werknemer de innerlijke balans tussen vrouwelijke kwaliteiten, zoals intuïtie, inlevingsvermogen enerzijds en mannelijke kwaliteiten zoals daadkracht, het vermogen om dingen neer te zetten.

Let op: De Man/Vrouw Verbinding heeft alleen deze werking voor het gehele bedrijf in combinatie met de Neutralisatie Verbinding bedrijf.

De Man/Vrouw Verbinding werkt in respect voor de vrije wil. Daarom zal deze Verbinding niet werken voor werknemers die die zich niet openstellen voor de werking van deze Verbinding. Om deze reden is het niet noodzakelijk om de werknemers in te lichten over deze aanschaf.

Als werknemers niet op de hoogte zijn gebracht van de aanschaf van deze Verbinding, dan beslissen zij op het Hoger Zelf niveau of ze zich wel of niet openstellen voor de werking van deze Verbinding. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal een werknemer zich daar niet voor openstellen.

Als de Man/Vrouw Verbinding voor een bedrijf wordt aangeschaft, werkt deze voor de werknemers vanzelfsprekend alleen in het bedrijfspand, dus niet in hun eigen woonomgeving.

De kosten bedragen € 125,- voor een bedrijf tot maximaal vijf werknemers. Voor elke werknemer meer wordt € 25,- in rekening gebracht.

De Verbinding wordt aangevraagd voor het maximaal aantal werknemers dat gedurende de werkweek tegelijkertijd werkt.

Als er niet elke dag even veel werknemers in het bedrijf werken, vraag je de Verbinding aan voor het maximum aantal werknemers dat gedurende de meest arbeidsintensieve dag(en) in de week tegelijkertijd werkzaam is.

Werken er bijvoorbeeld op maandag t/m woensdag elke dag 8 werknemers tegelijk en op donderdag en vrijdag 10, dan vraag je de Verbinding voor 10 personen aan.
Of de werknemers parttime of fulltime werken, maakt daarbij niet uit. Je vraagt de Verbinding dus aan voor 10 werknemers, ongeacht welke werknemers dat zijn.

Heb je bijvoorbeeld 20 parttimers en werken er nooit meer dan 10 tegelijk, dan vraag je de Verbinding dus aan voor 10 werknemers.

Lees ook: Behandelingen en Verbindingen voor bedrijven

Voor projecten of creaties

Tot 25 oktober 2016 konden de Verbindingen uit de categorie ‘Spirit Verbindingen’ ook ingezet worden voor projecten of creaties. Sindsdien is deze mogelijkheid vervangen door de Doel Verbindingen.
De drie Verbindingen voor een project hebben dus een eigen categorie en aparte namen gekregen. De werking van deze drie Verbindingen is gelijk gebleven.

De Doel Verbindingen bestaan uit:

Resultaat Verbinding voorheen Lichtwezen Verbinding voor een project
Helderheid Verbinding voorheen Licht Verbinding voor een project
Harmonie Verbinding voorheen Man/Vrouw Verbinding voor een project


Lees meer: Doel Verbindingen
Lees meer: Harmonie Verbinding

De Man/Vrouw Verbinding verhuist mee

Als je verhuist, verhuist de Man/Vrouw Verbinding automatisch mee.
De Verbinding verhuist mee met degene die deze Verbinding in zijn of haar profiel heeft staan.

Het onderscheid tussen de Man/Vrouw Verbinding en de Verwezenlijk je innerlijk Huwelijk behandeling

Het belangrijkste verschil tussen beide is dat de Man/Vrouw Verbinding de innerlijke balans, het evenwicht tussen het mannelijke en vrouwelijke herstelt en de Verwezenlijk je innerlijk Huwelijk behandeling de innerlijke tegenstrijdigheden in en tussen het vrouwelijke en het mannelijke harmoniseert.


 

De Man/Vrouw Verbinding helpt de balans tussen de mannelijke en vrouwelijke energieën van onze omgeving en in ons zelf te optimaliseren. Het vrouwelijke en mannelijke in jezelf en de energie van je huis worden hierdoor beide even belangrijk.
Als de mannelijke energie in jezelf en in je omgeving overheerst, doorbreekt deze Verbinding de dominantie van het mannelijke.

De Verwezenlijk je innerlijk Huwelijk behandeling lost de innerlijke tegenstrijdigheden binnen je innerlijke vrouw en je innerlijke man op.
Een voorbeeld van zo'n innerlijke tegenstrijdigheid is enerzijds graag een relatie willen en anderzijds bindingsangst hebben.

Daarnaast zorgt de Verwezenlijk je innerlijk Huwelijk behandeling er voor dat je innerlijke man en vrouw beter kunnen gaan samenwerken. Je voelt je hierdoor harmonieuzer en je daadkracht en doelgerichtheid nemen toe.


Als je twee even sterke ezels met een touw verbindt en je laat ze allebei de andere kant oplopen, wordt er wel veel kracht verspild, maar komen geen van beide ezels een stap vooruit. Dit ‘ezel' probleem los je op met de 'Verwezenlijk je innerlijk Huwelijk' behandeling.

De Man/Vrouw Verbinding en de Verwezenlijk je innerlijk Huwelijk behandeling vullen elkaar dus perfect aan. 
De Man/Vrouw Verbinding zorgt voor een betere balans tussen het mannelijke en vrouwelijke en de Verwezenlijk je innerlijk huwelijk behandeling zorgt voor harmonie in en tussen het mannelijke en het vrouwelijke.
Lees meer Innerlijke Man/Vrouw behandelingen en Verbindingen

Update van Man/Vrouw Octaëder naar de Man/Vrouw Verbinding

Als je in je huis een Man/Vrouw Octaëder hebt, dan kun je hiervoor een Man/Vrouw Verbinding update aanvragen. Na activatie van deze update moet de Man/Vrouw Octaëder nog 30 dagen blijven staan om de Man/Vrouw Verbinding update volledig te laten integreren.

Daarna kan de Man/Vrouw Octaëder doorgegeven worden of tweede hands verkocht worden. Ook de nieuwe eigenaar kan daarna voor een update kiezen en de Man/Vrouw Octaëder na een maand weer doorgeven of doorverkopen.
Let op: Zonder Man/Vrouw Octaëder werkt de Man/Vrouw Verbinding update niet

Lees meer: Het aanvragen van een Update naar Verbinding

Eerst voelen dan beslissen

Klik hier als je deze Verbinding eerst wilt voelen om een keuze te maken.

Je kunt ook via het onderstaande pictogram van de Man/Vrouw Verbinding invoelen hoe deze Verbinding voor jou voelt.

Gratis op proef ervaren

Je kunt deze Verbinding ook 24 uur gratis op proef ervaren.

Aanvragen

Je kunt de Man/Vrouw Verbinding of de update naar de Man/Vrouw Verbinding aanvragen met behulp van de aanvraagprocedure.
Lees meer als je meerdere Verbindingen tegelijkertijd wilt aanvragen.

Voor vragen kun je contact opnemen met Bas en Maria door een e-mail te sturen naar basmaria@wholismproject.nl.

Na jouw aanvraag

Nadat je de aangevraagde Verbinding of update naar deze Verbinding hebt betaald, ontvang je een activatie e-mail voor de aangevraagde Verbinding of update.

Vervolgens kun je zelf het moment kiezen waarop je de Verbinding of update activeert. Dat doe je met je intentie door bijvoorbeeld in jezelf te zeggen: ‘Ik activeer de Man/Vrouw Verbinding nu'. Het leuke daarvan is dat je het moment van activatie bewust kunt meemaken en zo de energie verandering kunt voelen.

Mocht je een week na ontvangst van de bevestigings e-mail jouw Verbinding of update zelf nog niet geactiveerd hebben, dan gebeurt dit automatisch.

In jouw persoonlijke profiel op de website: ‘Mijn Gegevens’ vind je altijd alle gegevens over (de status van) jouw bestelling en de Verbindingen of updates die je al hebt ontvangen.

Prijs Man/Vrouw Verbinding

€ 120,-

Prijs update naar Man/Vrouw Verbinding

€ 60,-

Aanbieding boek Spiritueel Intelligente Materie

Wil je meer weten over de bijzondere ontwikkelingsweg van de Verbindingen en hun voorgangers, de producten van het Wholism Project, dan kun je gebruik maken van onze speciale aanbieding voor het boek Spiritueel Intelligente Materie.
In de derde druk van Spiritueel Intelligente Materie wordt ook de ontwikkeling van de Verbindingen als opvolgers van de producten beschreven.

Als je minimaal voor € 120,- aan Verbindingen aanvraagt, kun je de derde druk van dit boek bestellen voor € 14,- inclusief verzendkosten in plaats van de boekhandelsprijs van € 20,-
Buiten Nederland geldt € 10,- + de verzendkosten.

Als je gebruik wilt maken van deze aanbieding, vermeld dit dan:

of

  • Stuur direct na jouw bestelling een e-mail naar basmaria@wholismproject.nl onder vermelding van jouw naam, je volledige adres en het bestelnummer of factuurnummer.


Een ervaring


Onvoorstelbaar bijzonder

‘Wat een bijzondere Verbinding is de Man/Vrouw Verbinding.
Wat een zachte en fijne Energie… Ook al.

Is het om mij heen steenkoud van alle onverwerkte gevoelens die popelen om geheeld, verwerkt en getransmuteerd te mogen worden ..... deze Verbinding geeft binnen in je direct meer eenheid als een opgevuld zacht kussen van Vertrouwen, veerkracht en licht en liefde.
Werkelijk onvoorstelbaar bijzonder… :-)’