Bodem Vitalisatie Verbinding

De Bodem Vitalisatie Verbinding is een blijvende Verbinding voor tuinen, landbouwgrond
en bos, om de microbiologische gesteldheid van de bodem optimaal te maken, waardoor voedingsstoffen in de bodem voor planten en bomen beter beschikbaar worden.

Tegelijkertijd worden deze voedingsstoffen door de Bodem Vitalisatie Verbinding in trilling verhoogd waardoor ze een hogere voedingswaarde krijgen.

Microbiologische gesteldheid van de bodem

De microbiologische gesteldheid van de bodem laat vaak veel te wensen over.

Dit komt onder andere door milieuvervuiling, zoals grondwatervervuiling, stralingsbelasting en zure regen, het gebruik van kunstmest en chemicaliën, te weinig teeltwisseling, monoculturen en verkeerde bodembewerkingen.


Zelfs praktisch ongebruikte gronden kunnen een slechte microbiologische gesteldheid hebben.
Ook natuurlijke bemesting lost dit probleem over het algemeen niet op.

Planten en bomen kunnen voedingsstoffen uit de bodem pas optimaal gebruiken als micro-organismen in de juiste verhoudingen in de bodem aanwezig zijn.

Als dat het geval is, groeien en floreren planten en bomen duidelijk beter en geven voor zover van toepassing een duidelijk betere opbrengst, zowel in bloei als vrucht. Ze worden ook minder bevattelijk voor ziekten.

De Bodem Vitalisatie Verbinding optimaliseert de microbiologische gesteldheid van de bodem, waardoor voedingsstoffen in de bodem beter beschikbaar worden voor planten en bomen.

Vitalisatie van de voedingsstoffen in de bodem

De Bodem Vitalisatie Verbinding maakt de voedingsstoffen in de bodem niet alleen beter beschikbaar voor planten en bomen, maar verhoogt de aanwezige voedingsstoffen ook in trilling.

Hierdoor neemt de vitaliteit en levensenergie van de in de bodem aanwezige voedingsstoffen toe.
Planten, bomen en gewassen halen daardoor meer uit de voedingsstoffen en groeien en bloeien daardoor beter.

Omdat planten en bomen voortdurend voedingsstoffen aan de bodem onttrekken, is het nodig om naast de Bodem Vitalisatie Verbinding te blijven bemesten met natuurlijke meststoffen.
De Bodem Vitalisatie Verbinding optimaliseert ook de benutting van deze meststoffen.

Combinatie-advies

Om negatieve omgevingsinvloeden zoals aardstralen, wateraders en elektromagnetische velden van apparatuur (melkrobots, sorteermachines etc.), hoogspanningsleidingen en GSM masten te neutraliseren, adviseren wij het bedrijf te voorzien van de Neutralisatie Verbinding huis en/of de Neutralisatie Verbinding natuur- en landbouwgebieden.

De transmuterende werking van deze Neutralisatie Verbindingen creëert een krachtig energieveld dat de energiebalans in het bedrijf en van het terrein verbetert en dat de effecten van Bodem Vitalisatie Verbinding versterkt.
Dat laatste is logisch omdat omgevingsstraling één van de belangrijke oorzaken van de verstoorde microbiologische gesteldheid is.

Blijvende Verbinding

De Bodem Vitalisatie Verbinding onderscheidt zich van soortgelijke producten op de markt, zoals EM (Effectieve Micro-organismen), doordat het een blijvende energetische Verbinding is die volledig  met de principes van de kosmische dag
 overeenstemt.

Dit is van belang geworden omdat uit de praktijk bleek dat producten als EM niet meer optimaal functioneerden in combinatie met een kosmische dag neutralisatie methode zoals de Neutralisatie Verbindingen of de neutralisatie met de Benzoliet Octaëder.
De spelregels van de kosmische dag staan dan ook lijnrecht tegenover die van de kosmische nacht.

Let op: Bodem Vitalisatie Verbinding is een blijvende Verbinding, die optimaal werkt als er zo veel mogelijk natuurlijke meststoffen en geen gifstoffen meer gebruikt worden.

Biologische knoflook oogst, vóór en na Bodem Vitalisatie Verbinding

Bodem Vitalisatie Verbinding verdiept werking van andere Verbindingen

Door de Bodem Vitalisatie Verbinding komt de bodem in een hogere trilling.
Dat maakt de bodem meer toegankelijk voor de andere Verbindingen, die daardoor dieper aarden. Hierdoor kun je ook persoonlijk een dieper gevoel van geaard zijn ervaren.

Het is daarom aan te raden om niet alleen je tuin, maar ook de Aarde direct onder jouw woonruimte de Bodem Vitalisatie Verbinding te geven.

Verhuist niet mee

De Bodem Vitalisatie Verbinding optimaliseert het bodemleven.
Vanuit respect voor dit bodemleven verhuist de Bodem Vitalisatie Verbinding niet mee.
Voor je nieuwe huis zul je dus opnieuw de Bodem Vitalisatie Verbinding moeten aanvragen.

De Verbindingen voor je huis en omgeving en de Spirit Verbindingen (voor je huis en jezelf) verhuizen wel automatisch mee naar je nieuwe huis.

Ervaringen met de Bodem Vitalisatie Verbinding

Lees meer over de ervaringen met de Bodem Vitalisatie Verbinding

Aanvullende Verbinding

De Bodemwater Verbinding werkt specifiek aanvullend op de Bodem Vitalisatie Verbinding.

Eerst voelen dan beslissen

Het is niet mogelijk om de energie van deze Verbinding van tevoren te voelen via de afbeelding ‘Eerst voelen dan beslissen’.

Aanvragen

De Bodem Vitalisatie Verbinding kan aangevraagd worden door de bijdrage van € 0,15 per m² met een minimum van € 70,- over te maken naar het rekeningnummer van Stichting Wholisme: NL 98 RABO 0357 6111 01
onder vermelding van:
‘Bodem Vitalisatie Verbinding + de locatie aanduiding'

Vanuit het buitenland:
IBAN nummer: NL 98 RABO 0357 6111 01 en Swift code: RABONL2U
onder vermelding van: ‘Bodem Vitalisatie Verbinding + de locatie aanduiding'


Aanduiding van de locatie

Vermeld bij jouw overschrijving een korte aanduiding van de locatie, bijvoorbeeld:

  • onze tuin - Langeweg 3
  • park voor ons huis - Langeweg 3
  • ons weiland - Boerenpad 15


Geef de locatie van de tuin, het park, het stukje natuur of jouw terrein zo kort mogelijk aan, maar wel zo duidelijk dat je later zelf kunt nagaan voor welke tuin, terrein of welk (stukje) park of natuur je de Bodem Vitalisatie Verbinding aangevraagd hebt..

Activeren

Nadat je jouw bijdrage:

  • onder vermelding van de juiste omschrijving: ‘Bodem Vitalisatie Verbinding + de locatie aanduiding'

en

  • naar het juiste rekeningnummer

overgemaakt hebt, kun je de Bodem Vitalisatie Verbinding (direct) op het door jou gewenste moment ontvangen en activeren.

Bijdrage

De bijdrage voor de Bodem Vitalisatie Verbinding is € 0,15 per m² met een minimum van € 70,- (dat is 480 m², d.w.z. bijna 22 bij 22 m²).


Lees ook:
Verbindingen en behandelingen voor tuinen