Bodem Frequentie Verbinding

De Bodem Frequentie Verbinding verhoogt de trilling frequentie van de bodem.
Met andere woorden de levensenergie van de bodem wordt door de Bodem Frequentie Verbinding verhoogd.

Een verhoogde trilling frequentie van de bodem heeft drie belangrijke voordelen:

  • de groei van aerobe micro-organismen wordt bevorderd. Hierdoor worden voedingsstoffen in de bodem beter beschikbaar voor planten
  • door de hogere trilling frequentie van de bodem wordt de beschikbaarheid van de voedingsstoffen in de bodem ook vergroot
  • de groei van anaerobe micro-organismen, die verantwoordelijk zijn voor rottingsprocessen, wordt door de hogere trilling frequentie van de bodem geremd


Elke tuin en elk stuk grond waar gewassen op worden gekweekt, kunnen dus van de Bodem Frequentie Verbinding profiteren.

De Bodem Frequentie Verbinding werkt ook voor kamerplanten en kuipplanten, als je de Bodem Frequentie Verbinding ook voor het oppervlak van jouw huis aanvraagt.

Positieve werking op kuilvoer en andere veevoeders

De verhoogde trilling frequentie die ontstaat door de Bodem Frequentie Verbinding voorkomt ook schimmels, rot en broei in kuilvoer en andere veevoeders.De biologische afbraak die plaatsvindt in de kuil is het gevolg van het teruglopen van de levensenergie in het kuilgras en veevoer.
In combinatie met zuurstof en de ‘juiste’ temperatuur ontstaan er schimmels die rot en broei veroorzaken.Hoe hoger de trilling frequentie, met ander woorden hoe hoger de levensenergie, hoe minder kans op schimmels.

Door de Bodem Frequentie Verbinding wordt het energieniveau van het kuilgras versterkt en schimmelvorming zoveel mogelijk voorkomen.


Het gebruik van schimmelbestrijders kan daardoor worden verminderd of zelf stopgezet.
Voor langere houdbaarheid van fruit en groenten (in koelcellen e.d) wordt de Neutralisatie Verbinding bedrijf aanbevolen.


In een driejarige proef met Ozaliet en Benzoliet is gebleken dat fruitrot hierdoor met 80% kan verminderen.
Omdat Verbindingen twee keer zo sterk werken als onze - vroegere op zeezout gebaseerde - producten, zou de vermindering van fruitrot door een Neutralisatie Verbinding zelfs meer dan 80% kunnen zijn.

Eerst voelen dan beslissen

Het is niet mogelijk om de energie van deze Verbinding van tevoren te voelen via de afbeelding ‘Eerst voelen dan beslissen’.

Aanvragen

De Bodem Frequentie Verbinding kan aangevraagd worden door de bijdrage van € 0,30 per m² met een minimum van € 150,- over te maken naar het rekeningnummer van Stichting Wholisme: NL 98 RABO 0357 6111 01
onder vermelding van:
‘Bodem Frequentie Verbinding + de locatie aanduiding'

Vanuit het buitenland:
IBAN nummer: NL 98 RABO 0357 6111 01 en Swift code: RABONL2U
onder vermelding van: ‘Bodem Frequentie Verbinding + de locatie aanduiding'


Aanduiding van de locatie

Vermeld bij jouw overschrijving een korte aanduiding van de locatie, bijvoorbeeld:

  • onze tuin en ons huis - Langeweg 3
  • ons weiland - Boerenpad 15


Geef de locatie van jouw tuin of terrein zo kort mogelijk aan, maar wel zo duidelijk dat je later zelf kunt nagaan voor welke tuin of terrein je de Bodem Frequentie Verbinding aangevraagd hebt.

Activeren

Nadat je jouw bijdrage:

  • onder vermelding van de juiste omschrijving: ‘Bodem Frequentie Verbinding + de locatie aanduiding'

en

  • naar het juiste rekeningnummer

overgemaakt hebt, kun je de Bodem Frequentie Verbinding (direct) op het door jou gewenste moment ontvangen en activeren.

Bijdrage

De bijdrage voor de Bodem Frequentie Verbinding is € 0,30 per m² met een minimum van € 150,- (dat is 480 m², d.w.z. bijna 22 bij 22 m²).


Ervaring met een voorloper van de Bodem Frequentie Verbinding

‘Sinds een jaar gebruik ik nu de Agroliet Combi-Line op de kuilhopen.

Voorheen moest ik vaak een halve meter warme en verdorven kuil (gras en maïs) van de kuilhoop afhalen en weggooien.

Sinds ik de slang gebruik is er alleen verdorven en warme kuil als er water bij de muur is ingelopen of het plastic lek is. Nu heb ik bijna geen voer meer wat ik weg moet gooien.

Op de voermengwagen zit ook een Agroliet Combi-Line slang. Deze 'stuurt' de bacteriën en schimmels in het voer zodat het niet warm wordt en het vee het voer beter kan benutten.
Mijn voeradviseur kan dit door middel van kinesiologie testen.’
Een zeer tevreden klant in Denemarken