Bodem Frequentie Verbinding

De Bodem Frequentie Verbinding verhoogt de trilling frequentie van de bodem.
Met andere woorden de levensenergie van de bodem wordt verhoogd door de Bodem Frequentie Verbinding.

Een verhoogde trilling frequentie van de bodem heeft drie belangrijke voordelen:

  • de groei van aerobe micro-organismen wordt bevorderd. Hierdoor worden voedingsstoffen in de bodem beter beschikbaar voor planten
  • door de hogere trilling frequentie van de bodem wordt de beschikbaarheid van de voedingsstoffen in de bodem ook vergroot
  • de groei van anaerobe micro-organismen, die verantwoordelijk zijn voor rottingsprocessen, wordt door de hogere trilling frequentie van de bodem geremd


Elke tuin en elk stuk grond waar gewassen op worden gekweekt, kunnen dus van de Bodem Frequentie Verbinding profiteren.

De Bodem Frequentie Verbinding werkt ook voor kamerplanten en kuipplanten, als je de Bodem Frequentie Verbinding ook voor het oppervlak van jouw huis aanvraagt.

Aanvullende Verbindingen

De Neutralisatie Verbindingen, de Bodem Vitalisatie Verbinding en de Water Optimalisatie Verbinding werken aanvullend op de Bodem Frequentie Verbinding.

Positieve werking op kuilvoer en andere veevoeders

De verhoogde trilling frequentie die ontstaat door de Bodem Frequentie Verbinding voorkomt ook schimmels, rot en broei in kuilvoer en andere veevoeders.De biologische afbraak die plaatsvindt in de kuil is het gevolg van het teruglopen van de levensenergie in het kuilgras en veevoer. In combinatie met zuurstof en de ‘juiste’ temperatuur ontstaan er schimmels die rot en broei veroorzaken.Hoe hoger de trilling frequentie, met ander woorden hoe hoger de levensenergie, hoe minder kans op schimmels. Door de Bodem Frequentie Verbinding wordt het energieniveau van het kuilgras versterkt en schimmelvorming zoveel mogelijk voorkomen.


Het gebruik van schimmelbestrijders kan daardoor worden verminderd of zelf stopgezet.
Voor langere houdbaarheid van fruit en groenten (in koelcellen e.d) wordt de Neutralisatie Verbinding bedrijf aanbevolen.


In een driejarige proef met Ozaliet en Benzoliet is gebleken dat fruitrot hierdoor met 80% kan verminderen. Omdat Verbindingen twee keer zo sterk werken als onze producten, zou de vermindering van fruitrot door een Neutralisatie Verbinding zelfs meer dan 80% kunnen zijn.

Eerst voelen dan beslissen

Het is niet mogelijk om de energie van deze Verbinding van tevoren te voelen via de afbeelding ‘Eerst voelen dan beslissen’.

Gratis op proef ervaren

Je kunt het effect van deze Verbinding niet 24 uur gratis op proef ervaren.

Aanvragen

Je kunt de Bodem Frequentie Verbinding online aanvragen.

Voor vragen kun je contact opnemen met Bas en Maria door een e-mail te sturen naar basmaria@wholismproject.nl.

Na de aanvraag

Nadat jouw bijdrage voor de aangevraagde Verbinding is bijgeschreven, ontvang je een activatie e-mail voor de aangevraagde Verbinding.

Vervolgens kun je zelf het moment kiezen waarop je de Verbinding activeert. Dat doe je met je intentie door bijvoorbeeld in jezelf te zeggen: ‘Ik activeer de Bodem Frequentie Verbinding nu.’ Het leuke daarvan is dat je het moment van activatie bewust kunt meemaken en zo de energie verandering kunt voelen.

Mocht je een week na ontvangst van de bevestigings e-mail jouw Verbinding zelf nog niet geactiveerd hebben, dan gebeurt dit automatisch.

In jouw persoonlijke profiel op de website: ‘Mijn Gegevens’ vind je altijd alle gegevens over (de status van) jouw bestelling en de Verbindingen die je al hebt ontvangen.

Prijs Bodem Frequentie Verbinding

€ 0,25 per m2 met een minimum van € 120,-

Aanbieding boek Spiritueel Intelligente Materie

Wil je meer weten over de bijzondere ontwikkelingsweg van de Verbindingen en hun voorgangers, de producten van het Wholism Project, dan kun je gebruik maken van onze speciale aanbieding voor het boek Spiritueel Intelligente Materie.
In de derde druk van Spiritueel Intelligente Materie wordt ook de ontwikkeling van de Verbindingen als opvolgers van de producten beschreven.

Als je minimaal voor € 120,- aan Verbindingen aanvraagt, kun je de derde druk van dit boek bestellen voor € 14,- inclusief verzendkosten in plaats van de boekhandelsprijs van € 20,-
Buiten Nederland geldt € 10,- + de verzendkosten.

Als je gebruik wilt maken van deze aanbieding, vermeld dit dan:

  • In het opmerkingen veld bij de bestelling van een Verbinding in de online aanvraagprocedure.

    of

  • Stuur direct na jouw bestelling een e-mail naar basmaria@wholismproject.nl onder vermelding van jouw naam, je volledige adres en het aanvraagnummer of bijdragenummer.

Ervaring met een voorloper van de Bodem Frequentie Verbinding

‘Sinds een jaar gebruik ik nu de Agroliet Combi-Line op de kuilhopen.
Voorheen moest ik vaak een halve meter warme en verdorven kuil (gras en maïs) van de kuilhoop afhalen en weggooien. Sinds ik de slang gebruik is er alleen verdorven en warme kuil als er water bij de muur is ingelopen of het plastic lek is. Nu heb ik bijna geen voer meer wat ik weg moet gooien.

Op de voermengwagen zit ook een Agroliet Combi-Line slang. Deze 'stuurt' de bacteriën en schimmels in het voer zodat het niet warm wordt en het vee het voer beter kan benutten.
Mijn voeradviseur kan dit door middel van kinesiologie testen.’
Een zeer tevreden klant in Denemarken