Interactieve werking van de Verbindingen

Verbindingen werken interactief met degene die ze ontvangt of met alle bewoners als het gaat om bijvoorbeeld de neutralisatie van een huis. Er ontstaat dus een echte wisselwerking tussen de gebruiker(s) en de Verbinding.

Perfecte blauwdruk van het leven

De verschillende Verbindingen vertegenwoordigen allemaal een deel van de perfecte blauwdruk van het leven. Het is een harmonieuze blauwdruk met onder andere levenslust, vitaliteit en gezondheid. 
Deze blauwdruk is als het ware een spiegel, waarbij je als gebruiker de mate bepaalt waarin je in deze spiegel kijkt.

Respect voor de vrije wil

Op deze wijze respecteren de Verbindingen de vrije wil. Ze bieden je een mogelijkheid waar je al dan niet gebruik van kunt maken.

Tegelijkertijd verklaart dit werkingsprincipe waarom bewoners op bijvoorbeeld de neutralisatie van een huis volkomen verschillend kunnen reageren.
Een enkele keer komt het zelfs voor dat de neutralisatie voor de ene bewoner wel werkt en voor de andere niet. Daar is natuurlijk altijd een achterliggende reden voor. Als deze wordt opgelost dan krijgen wij eigenlijk altijd de bevestiging, dat het nu ‘weer goed voelt of is’.

De mate waarin je in de spiegel kijkt van de blauwdruk die Verbindingen in zich hebben is vrijwel altijd een proces dat zich buiten het bewustzijn afspeelt. Het zijn vaak onbewuste angsten waardoor iemand in meer of mindere mate in de spiegel van de blauwdruk durft te kijken.

Volume knopje

Je kunt ook bewust van de blauwdruk gebruik maken. Dat doe je met je intentie. Je kunt je met je intentie op een Verbinding richten.

Zo wordt bijvoorbeeld de Kracht Verbinding gebruikt. Dat is een Verbinding die je kunt gebruiken bij helingsprocessen en dus niet continu nodig hebt. Deze Verbinding kun je bewust ‘aanzetten’, alsof je een stuk gereedschap oppakt.

Alle Verbindingen hebben een ‘volumeknopje’ waarmee je de intensiteit kunt afstemmen op jouw behoefte van dat moment. Vaak gebeurt dat automatisch, maar je kunt het ook bewust doen.

Zo kun je de Neutralisatie Verbinding huis vragen om de energie in huis na een indringende gebeurtenis weer sneller schoon te maken.
Je kunt de Vitalisatie Verbinding vragen om je te ondersteunen bij een persoonlijke ontwikkeling.

Verbindingen kun je zien als een computer, waar heel veel kosmische informatie in opgeslagen is. Met je intentie kun je een specifiek programma aanzetten of een bepaald document openen.

Interactief

Of je er nu bewust of onbewust gebruik van maakt, in beide gevallen werken de Verbindingen interactief en geven ze jou exact die informatie die jij op dat moment nodig hebt.
Je kunt dit effect versterken door er bewust gebruik van te maken.