Gewijzigde aanvraagprocedure
Neutralisatie Verbinding huis en werk

Op donderdag 17 november 2022 zijn een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd voor de aanvraag van de Neutralisatie Verbinding huis en de Neutralisatie Verbinding werk.


Van Online aanvragen naar Apart aanvragen

De Neutralisatie Verbinding huis en de Neutralisatie Verbinding werk kunnen voortaan niet meer online, via de website, aangevraagd worden.

In plaats daarvan kunnen beide Neutralisatie Verbindingen voortaan apart aangevraagd worden, door de bijdrage voor de betreffende Verbinding over te maken onder vermelding van de juiste omschrijving.
Lees meer: Van Online aanvragen naar Apart aanvragen

Lagere bijdrage Neutralisatie Verbinding werk

De bijdrage voor de Neutralisatie Verbinding werk is voortaan €170,- in plaats van € 340,-.
De combinatiekorting met de Neutralisatie Verbinding huis komt hierbij te vervallen.

Aanvraagprocedure Maatwerk Neutralisatie Verbinding huis

De Neutralisatie Verbinding huis kan in twee versies aangevraagd worden:

  • de standaard versie waarbij een vierkant grondoppervlak van 26 bij 26 m geneutraliseerd wordt  

en

  • een maatwerk versie voor anders gevormde en grotere percelen


De bijdrage voor de Maatwerk Neutralisatie Verbinding huis is afhankelijk van het te neutraliseren grondoppervlak.

Om de Maatwerk Neutralisatie Verbinding huis aan te kunnen vragen, stuur je daarom eerst een e-mail aan Nadia Lucassen met een plattegrond en de maten van jouw te neutraliseren huis en tuin.

Nadat Nadia jou de bijdrage voor jouw Maatwerk Neutralisatie Verbinding huis gemaild heeft, kun je de Maatwerk Neutralisatie Verbinding huis vervolgens zelf aanvragen.

Deze aanvraagprocedure wordt in de tekst Aanvraagprocedure Maatwerk Neutralisatie Verbinding huis duidelijk beschreven.

Proefperiode en gespreide betaling niet meer mogelijk

Het is niet meer mogelijk om een proefperiode van drie maanden voor de Neutralisatie Verbinding huis aan te vragen.

Daarmee vervalt ook de mogelijkheid van gespreide betaling van de bijdrage voor de Neutralisatie Verbinding huis.

24 uur op proef ervaren niet mogelijk

Verbindingen die apart aangevraagd worden, kunnen niet 24 uur op proef ervaren worden.

Dit geldt vanzelfsprekend ook voor de Neutralisatie Verbinding huis en de Neutralisatie Verbinding werk.


Eerst voelen dan beslissen

De Neutralisatie Verbinding huis en de Neutralisatie Verbinding werk kunnen vooraf gevoeld worden via de afbeelding Eerst voelen dan beslissen.


Ervaringen

De Ervaringen met de Neutralisatie Verbinding huis en de Ervaringen met de Neutralisatie Verbinding werk spreken voor zich.