Neutralisaties ook voor onze Aarde

Met een neutralisatie help je niet alleen jezelf en je directe omgeving, maar je draagt ook een steentje bij aan het ‘lichter’ maken van de Aarde en de atmosfeer.

Niet alleen wij als mensen maken een ontwikkeling door van de kosmische nacht naar de kosmische dag, maar ook onze schitterende planeet Moeder Aarde, en alles wat op haar leeft.

Dit ‘lichter’ maken van de Aarde gebeurt op twee verschillende manieren.

Overcapaciteit

De hoeveelheid omgevingsstraling is de laatste decennia enorm toegenomen en neemt nog steeds in een hoog tempo toe.

Om op de toekomst voorbereid te zijn, moet een neutralisatie een overcapaciteit hebben. Een neutralisatie moet dus veel meer omgevingsstraling kunnen transmuteren dan het hoogste omgevingsstraling niveau van dit moment.

De overcapaciteit van de Neutralisatie Verbindingen is ongeveer 100%, terwijl die van de Benzoliet Octaëder, de directe voorloper van de Neutralisatie Verbindingen, zo’n 40% bedraagt.
Het is onze ervaring dat de overcapaciteit minimaal 30% moet zijn om fluctuaties in de sterkte van de omgevingsstraling op te kunnen vangen.

Een groot deel van de capaciteit van Neutralisatie Verbindingen wordt dus niet gebruikt voor de neutralisatie van een gebouw, terrein of apparaat. Deze overcapaciteit, die niet nodig is voor een optimale neutralisatie, komt ten goede aan onze Aarde.

Dit helpt de trilling van de Aarde te verhogen, waardoor de enorme veranderingen en ontwikkelingen die in de overgang van de kosmische nacht naar dag plaatsvinden, gemakkelijker kunnen verlopen.

Het is voor al het leven op Aarde belangrijk dat onze Aarde zo soepel mogelijk door deze processen gaat en zo min mogelijk schoksgewijs. Met andere woorden hoe soepeler het proces verloopt hoe minder aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en dergelijke zullen voorkomen.

Lichtnetwerk

Over alle geneutraliseerde gebouwen en terreinen ontstaat een lichtpiramide.

Alle lichtpiramiden van de huizen, bedrijven en natuur- en landbouwgebieden die geneutraliseerd zijn met een Neutralisatie Verbinding of met een van de product voorlopers, maken onderling een verbinding. Zelfs de mini lichtpiramiden over geneutraliseerde mobiele telefoons of apparaten verbinden zich met dit lichtnetwerk en versterken het.

Dit lichtnetwerk is vooral van belang voor alle levende wezens op Aarde. Het helpt het bewustzijn te veranderen van de kosmische nacht naar dag.