Elektromagnetische velden

Steeds vaker worden klachten als chronische vermoeidheid (CVS), hoofdpijnen, slapeloosheid en fibromyalgie in verband gebracht met de invloed van elektromagnetische (EM) velden.

Duitse huisartsen bemerkten in de jaren negentig een toename van een aantal klachten en zij vermoedde dat dit verband hield met de introductie van twee nieuwe apparaten in ons leven; DECT telefoons en GSM telefoons.

Beide apparaten maken in grote lijnen gebruik van dezelfde techniek, digitale gepulste straling met een hoge frequentie (900 tot 2400 gigahertz).


Steeds meer huisartsen hebben in de jaren daarna hun zorg uitgesproken over deze ontwikkeling en een appèl ondertekend waarin deze zorg wordt neergelegd bij de politiek.
Het Freiburger Appell is inmiddels door meer dan 2000 huisartsen en professoren ondertekend en geldt als belangrijk getuigschrift dat er inderdaad een negatieve invloed van EM velden uitgaat.

Straling en moreel verval

Onderzoek van Dr. Doepp nucleair arts en medeoprichter en bestuurslid van de Duitse Vereniging van ‘Energy and Information Medicine’ bevestigt de uitkomst van een proef met behulp van aurafotografie, die wij in de jaren negentig hebben gedaan, dat onder invloed van elektromagnetische straling het voelen van het denken wordt losgekoppeld.


Het voelen gaat daarbij tot ons onderbewuste behoren met als gevolg het ethische en morele verval dat steeds duidelijker wordt in deze maatschappij.
In de proef met aurafotografie is daarnaast aangetoond dat het contact tussen het voelen en denken direct weer hersteld werd na neutralisatie van de woning met Benzoliet een voorganger van de Neutralisatie Verbindingen.

Ook de mens is een elektromagnetische eenheid

Het is niet zo vreemd dat de mens last heeft van EM-velden. Wij zijn immers zelf ook een elektromagnetische eenheid. Alle processen in ons lichaam wordt aangestuurd door minuscule elektrische pulsjes.

Het is een natuurkundig gegeven dat elektromagnetische velden elkaar beïnvloeden. De frequenties van de EM velden die ons omringen zijn kunstmatig opgewekt en resoneren niet op de natuurlijke frequenties van ons lichaam.

Door hun vaak grote vermogen manipuleren ze ons eigen trillingsgetal. Ons lichaam moet dus veel energie aanwenden om deze invloed te compenseren.
Toch is dit maar een deel van het verhaal...

Een wholistische visie

Terwijl de discussie over de invloed van elektromagnetische velden zich afspeelt op het gebied van meetbare frequenties en een mechanische mensbeeld, komen er vanuit de kwantum fysica steeds meer aanwijzingen dat er een wereld van energieën en velden schuilgaat achter de tot dusver bekende wereld van atomen, neutrino's en quarks.
Het boek 'Het Veld' van Lynne McTaggart geeft een goed beeld van de recente ontwikkelingen op dit gebied.

Deze wholistische visie gaat er van uit dat alles met alles is verbonden en dat er informatie-uitwisseling plaatsvindt op een manier die los staat van tijd en ruimte. De hele schepping is verbonden via een veld dat Lynne McTaggart het nulpuntveld noemt. Rupert Sheldrake noemt het een morfisch of morfogenetisch veld en anderen hebben het over een collectief bewustzijnsveld.

Deze bijzonder inspirerende theorie biedt verklaringen voor veel zaken die binnen het oude wetenschappelijk denken niet verklaard konden worden. Bovendien biedt het belangrijk inzicht in onze eigen rol in dit grote geheel. Onze gedachten en intenties worden immers gedragen door een allesomvattend veld en dragen bij aan de kwaliteit van dat veld. Het biedt verklaringen voor de wetmatigheden waarop bijvoorbeeld The Secret is gebaseerd.

Kwantiteit versus kwaliteit

Het biedt ook aanknopingspunten voor de gedachte dat in onze wereld niet alleen de kwantiteit van dingen van belang is maar vooral de kwaliteit ervan.

Zo lezen we een boek niet omdat we een zo groot mogelijk aantal boeken gelezen willen hebben (kwantiteit) maar omdat de inhoud van het boek ons aanspreekt (kwaliteit). Op dezelfde manier beoordelen we de kwaliteit van een auto of van een film.

We zijn echter nog niet gewend om ook de wereld van energievelden te beoordelen op hun kwaliteit. Daar kijken we uitsluitend naar de veldsterkte en de soort van frequenties.

Hoe ons lichaam reageert op de kwaliteit van deze velden wordt buiten beschouwing gelaten. Toch blijkt juist daar de oplossing te liggen voor het probleem van elektrostraling. Want op het moment dat je de kwaliteit van de stoorvelden verandert zodat deze aansluit bij het natuurlijke energiesysteem van de mens, dan blijken deze velden geen belastende invloed meer te hebben.

De Neutralisatie Verbindingen hebben de eigenschap de kwaliteit van verzwakkende omgevingsstraling zodanig te transmuteren dat de kwaliteit ervan aansluit bij ons eigen energiesysteem. Dit is een hele praktische oplossing voor een probleem wat naar verwachting steeds groter zal gaan worden.