Aardstralen

Aardstralen is een algemene benaming voor een netwerk van energiebanen dat de Aarde omspant. Je kunt het vergelijken met het meridiaanstelsel van de mens.

Netwerken

Er worden diverse netwerken onderscheiden. De bekendste zijn het Hartmann-net, het Curry-net en het diagonaalnet. Ook leylijnen maken deel uit van het energienetwerk van de Aarde.

Dit complexe netwerk verzorgt de energiehuishouding van de Aarde en is van nature neutraal of positief geladen waardoor de mens daar geen last van ondervindt.

Dat aardstralen tegenwoordig vrijwel allemaal een negatieve lading hebben komt doordat de mens zelf een enorme hoeveelheid negatieve indrukken in de Aarde achterlaat.

Overal waar zich verschrikkelijke dingen afspelen of hebben afgespeeld blijft daarvan als het ware een negatieve indruk in de Aarde achter. Denk bijvoorbeeld aan oorlogen, veldslagen, moordpartijen of verkrachtingen.
Wanneer er een aardstraal onder een dergelijke plek doorloopt dan raakt die als het ware besmet met de negatieve energie van de betreffende plek.

Uiteraard zorgt ook chemische verontreiniging voor het energetisch vervuilen van het energienetwerk van de Aarde.

Weens onderzoek

In 1989 is door de Universiteit van Wenen een uitgebreid wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van aardstralen op de mens.

Wichelroedelopers hebben een aantal plaatsen met negatieve aardstraling aangeduid binnen de universiteit.

Vervolgens heeft men proefpersonen korte tijd op zowel neutrale plaatsen als op de plaatsen met negatieve aardstraling laten doorbrengen.
Daarna zijn er een aantal metingen verricht, zoals de hartslagfrequentie en de bloedbezinkingssnelheid.

Uit dit onderzoek bleek dat mensen door negatieve aardstraling medisch ontregeld worden.

Zuiveren van de Aarde

Door de woning te neutraliseren met de Neutralisatie Verbinding huis wordt de belastende invloed van aardstralen niet alleen opgeheven, maar worden deze energiebanen zelfs weer versterkende plekken.

Bovendien draagt het neutraliseren ervan bij aan het zuiveren van het energienetwerk van de Aarde. Op deze manier lever je met deze keuze een bijdrage aan het verminderen van de totale belasting van de Aarde.