Entiteiten, klopgeesten,
vloeken en zwarte magie

Door het steeds verder intreden van de kosmische dag is een groot deel van de entiteiten naar het Licht gegaan. Vloeken en zwarte magie komen veel vaker voor dan je normaal gesproken zou verwachten.


In de praktijk blijken vloeken en zwarte magie ondanks de steeds verder intredende kosmische dag toch nog altijd regelmatig voor te komen. De oorzaak hiervan is dat veel mensen in deze overgangsperiode nog volgens de kosmische nacht spelregels leven.


Zwarte magie en vloeken zullen in de toekomst steeds minder gaan voorkomen, naarmate meer mensen hun kosmische nacht verleden volledig hebben verwerkt en daardoor volgens kosmische dag spelregels gaan leven.
 

Klopgeesten horen eigenlijk niet in dit rijtje. Het grote verschil tussen entiteiten, vloeken en zwarte magie enerzijds en klopgeesten anderzijds is dat de eerste drie invloeden van buitenaf komen, terwijl klopgeesten afgescheiden delen van onszelf zijn.

Wat zijn entiteiten?

Entiteiten is de benaming voor energetische restanten van overledenen die niet (volledig) zijn 'overgegaan'. In de volksmond worden ze ook wel spoken of geesten genoemd.

Dit is dus iets anders dan gidsen, engelen of geestelijke begeleiders. Zij werken helemaal vanuit het Licht om mensen op Aarde terzijde te staan. Zij doen dat vanuit liefde en dienen uitsluitend een hoger doel.

Dit in tegenstelling tot entiteiten die zijn blijven hangen in de astrale sfeer en hun menselijke beperkingen nog steeds hebben. Dit wil niet zeggen dat alle entiteiten per definitie negatieve intenties hebben, maar ze hebben wel onze energie nodig om zich te kunnen blijven voeden.

We onderscheiden twee typen entiteiten: plaatsgebonden entiteiten en persoongebonden entiteiten.

Wat zijn vloeken en zwarte magie?

Vloeken en zwarte magie hebben het doel een ander persoon op een negatieve wijze van een afstand te beïnvloeden. Deze beïnvloeding kan desastreuze invloeden hebben op de geestelijke gesteldheid en de gezondheid van degene op wie het gericht is.

Het verschil tussen vloeken en zwarte magie is dat een vloek normaal gesproken eenmalig over iemand anders wordt uitgesproken, terwijl zwarte magie een regelmatig terugkerende negatieve beïnvloeding is.

Lees meer: Zwarte Magie behandeling

Wat zijn klopgeesten?

Zoals aangegeven in de inleiding zijn klopgeesten afgescheiden delen van onszelf.
Diepe trauma’s uit dit of vorige levens kunnen, om ze niet te hoeven voelen, tot zo’n sterke ontkenning leiden dat zij zich samen met een deel van jou afsplitsen.

Zo’n afgesplitst deel van jou kan zich op allerlei manieren kenbaar maken. Zo’n afgescheiden deel kan zich behalve als klopgeest ook gedragen als een manipulator of een plaaggeest.

Het afgesplitste deel kan op een heel irritante manier aandacht trekken via geluiden zoals voetstappen of door voorwerpen te laten bewegen of verdwijnen.

Omdat het een afgesplitst en getraumatiseerd deel van jou betreft, heeft het geen andere mogelijkheid om zich kenbaar te maken dan op deze manier jouw aandacht te trekken. Achter deze nare manier van aandacht trekken zit echter een verlangen om weer geïntegreerd te worden.

Omdat het vaak beangstigende verschijnselen zijn, hebben de meeste mensen het gevoel dat klopgeesten niets met henzelf te maken hebben.

Het verschijnsel is ook bekend onder de naam Poltergeist, het Duitse woord voor ‘luidruchtige of lawaaimakende geest’.

Het afgesplitste deel van jou kan opnieuw geïntegreerd worden met behulp van de Integratie behandeling.