13 geen ongeluksgetal
maar een geluksgetal

Het getal 13 wordt vaak als een ongeluksgetal gezien.

Dat 13 vaak als een ongeluksgetal gezien wordt, is een kosmische nacht opvatting.

Het getal 13 is juist een heilig getal.
Er waren niets voor niets 12 discipelen die als het ware door Jezus de dertiende persoon overkoepeld werden.

13 een heilig getal

Er zijn tenminste nog drie andere redenen waaruit opgemaakt kan worden dat 13 een heilig getal is.


Eerste reden

Het is opvallend dat een jaar 12 maanden heeft, die door het jaar overkoepeld worden.
Zo overkoepelde Jezus ook zijn 12 discipelen.

13 is dus een overkoepelend getal.

Naast de Zon bevat ons zonnestelsel acht planeten en vijf dwergplaneten, met andere woorden 13 planeten.

We testen dat één van deze dwergplaneten geen echte planeet is, maar eigenlijk een deel van één van de grote planeten is, die door een botsing met een meteoroïde losgeslagen is.

Het test ook dat elk zonnestelsel op eenzelfde wijze als ons zonnestelsel ‘opgebouwd’ is.

De Zon overkoepelt dus 12 planeten en maakt het leven op tenminste de Aarde mogelijk.


Tweede reden

Het hoofd van mensen vormt ongeveer één dertiende van onze totale lengte als mens.

Ons hoofd overkoepelt ook als het ware ons lichaam, het bestuurt ons lichaam.
Door de signalen vanuit ons hoofd wordt ons lichaam aangestuurd.


Derde reden

We hebben doorgekregen dat ons heelal uit 12 Universa bestaat die door dit grote heelal overkoepeld worden.

Zelf voelen

Het is leuk om het getal 13 op twee verschillende wijzen te voelen:

  1. Eerst voel je het getal 13, terwijl je je voorstelt dat je in de kosmische nacht bent
  2. Vervolgens voel je het getal 13, terwijl je je voorstelt dat je in de kosmische dag bent


Voor ons, Bas en Maria, voelt het heel toepasselijk als een verschil tussen dag en nacht :~)