Ontwikkelingsbehandelingen

Ontwikkelingsbehandelingen zijn specifiek gericht op ontwikkelen. Ze helpen om je onverwerkte verleden op de verschillende niveaus alsnog te verwerken.
De ontwikkelingsbehandelingen zijn stuk voor stuk behandelingen die eigenlijk iedereen nodig heeft.

Volgorde

Het is vrijwel altijd ons advies om eerst de Beïnvloeding problemen - voorzover die voor jou van toepassing zijn - op te lossen en daarna verder te gaan met de Ontwikkelingsbehandelingen. 

Traject Ontwikkelingsbehandelingen en overige Ontwikkelingsbehandelingen

De Ontwikkelingsbehandelingen zijn onderverdeeld in twee subcategorieën: Traject Ontwikkelingsbehandelingen en Overige Ontwikkelingsbehandelingen.

Traject Ontwikkelingsbehandelingen worden in een vaste volgorde ontvangen omdat ze jouw onverwerkt verleden en kosmische nacht programmeringen op steeds diepere niveaus oplossen.
De Overige Ontwikkelingsbehandelingen maken geen deel uit van een traject en kunnen daarom in elke willekeurige volgorde ontvangen worden.

Voor beide categorieën geldt dat je zelf kunt bepalen hoeveel behandelingen je wilt ontvangen.


Traject Ontwikkelingsbehandelingen

Traject Ontwikkelingsbehandelingen zijn Ontwikkelingsbehandelingen met een vaste volgorde.
Als je bijvoorbeeld de Goddelijke Verbindingsimpuls wilt ontvangen, kan dat pas na de Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling en de Goddelijke Wezensheling.


Twee van de veertien Traject Ontwikkelingsbehandelingen, de Ontwikkelingstocht behandeling en de Levenspatroon behandeling zijn niet voor iedereen van toepassing.

Je kunt zelf bepalen hoeveel Traject Ontwikkelingsbehandelingen je wilt ontvangen. Het is mogelijk om tussendoor behandelingen uit andere categorieën te ontvangen.

Niveaus

In het onderstaande schema zijn de Traject Ontwikkelingsbehandelingen in hun vaste volgorde onderverdeeld in vijf verschillende niveaus: zielenniveau, wezensniveau, eenheidsniveau, scheppingsniveau en persoonlijkheidsniveau.

De Volledige Spirituele ik verbinding is in een wit kader geplaatst omdat deze behandeling niet op één van de vijf niveau gegeven wordt die in dit schema worden weergegeven.
Lees meer: Zes creatieniveaus

Voetnoten

 1. De Ontwikkelingstocht behandeling en de Levenspatroon behandeling heeft niet iedereen nodig en staan daarom tussen haakjes.
   
 2. Voordat de Onderlaag behandeling ontvangen kan worden, moeten nog een aantal behandelingen uit andere behandeling categorieën ontvangen worden. Deze behandelingen worden genoemd in de tekst over de Onderlaag behandeling onder het kopje ‘Volgorde’.

 

Overige Ontwikkelingsbehandelingen

De overige ontwikkelingsbehandelingen kunnen, rekening houdend met de integratietijden van de andere behandelingen, op elk gewenst moment naar keuze ontvangen worden of als jouw problematiek daar om vraagt.

 

Traject Ontwikkelingsbehandelingen

De veertien Traject Ontwikkelingsbehandelingen lossen jouw onverwerkt verleden en kosmische nacht programmeringen op steeds diepere niveaus op en kunnen daarom alleen in de onderstaande volgorde ontvangen worden.

Van deze veertien behandelingen heeft niet iedereen de Ontwikkelingstocht behandeling en de Levenspatroon behandeling nodig.

Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling

Iedereen heeft onverwerkte emoties en blokkades die voortkomen uit het verleden. Ze trekken voortdurend je aandacht en maken het moeilijk om aan je opdrachten voor dit leven toe te komen.

De Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling transformeert je onverwerkte verleden waardoor je je verder ontwikkelt en dieper in jezelf verankert.
Lees meer

Goddelijke Wezensheling

Deze behandeling heelt op wezensniveau de oerpijn en het verdriet die stammen uit de afscheiding van het Goddelijke. Deze trauma’s werken door tot in jouw incarnatie.
Er vindt door de Goddelijke Wezensheling voelbaar op een dieper niveau heling plaats.
Lees meer

Goddelijke Verbindingsimpuls

Deze behandeling heelt de trauma’s op eenheidsniveau die tussen jou en het Goddelijke staan.

De voelbaar verdiepte verbinding met het Goddelijk voelt weldadig aan. Je laat je meer leiden door het Goddelijke en minder door angst en andere emoties. Emoties worden transparanter en lichter.
Lees meer

Scheppingsplan Transmutatie Channeling

In de kosmische nacht zijn in het scheppingsplan twee blokkades ingebouwd die ons hielpen ons trillingsgetal te verlagen zodat we ons steeds verder met de materie konden verbinden.
Met de Scheppingsplan Transmutatie Channeling kun je deze twee blokkades oplossen.
 

Daarnaast kunnen alleen met de Scheppingsplan Transmutatie Channeling 6 tot 12 blokkades op het eenheidsniveau opgelost worden die doorwerken tot op het incarnatie niveau.
Lees meer

Levensopdracht duiding

Het is mogelijk de richting van je levensopdracht te duiden aan de hand van de twee chakra’s van waaruit jouw ziel en (Goddelijk) wezen zijn geschapen.

Wij kunnen alleen vanuit het tweede chakra nieuw leven scheppen, maar op Goddelijk en wezensniveau kan vanuit elk chakra leven gecreëerd worden. Omdat elk chakra z’n eigen energie en informatie heeft is het logisch dat deze twee chakra’s een duidelijke invloed hebben op je leven en levensopdracht.

De Levensopdracht duiding  geeft een helder beeld van jouw essentie.
Lees meer

Familie Scheppingsplan Transmutatie Channeling

De Familie Scheppingsplan Transmutatie Channeling wijzigt het scheppingsplan van jouw ‘familie’ op Goddelijk wezensniveau voor de kosmische dag. Jouw ‘Goddelijk wezen familie’ is een groep gelijkgestemde en gelijkgerichte Goddelijke wezens.

In de Familie Scheppingsplan Transmutatie Channeling komt een duidelijk beeld van jouw temperament, de grondtoon van jouw functioneren, naar voren. Deze onderscheidt zich duidelijk van de rest van jouw aardse familie. Voor de kosmische dag mogen de remmende factoren van jouw basis temperament opgelost worden.
Lees meer

Volledige Spirituele ik verbinding

Het Spirituele ik is je directe verbinding met het Goddelijke. Het is jouw universele Goddelijke essentie.

Het Spirituele ik heeft dan ook geen trauma’s opgelopen door de scheiding van het Goddelijke, zoals de ziel of het (Goddelijk) wezen, en hoeft dus niet geheeld te worden.

Onze verbinding met ons Spirituele ik is door onze weg door de kosmische nacht bij iedereen onvolledig.
De ‘Volledige Spirituele ik verbinding’ maakt deze verbinding weer volledig. Hierdoor word je merkbaar nog sterker geleid door jouw Goddelijke essentie.
Lees meer

In God behandeling 

Door de In God behandeling word je opgenomen in het Goddelijke waardoor je het Goddelijke in alles gaat herkennen.

Het Goddelijke heeft de polariteiten geschapen, dus ook goed en kwaad. De In God behandeling leert je deze beide polen in jezelf volledig te integreren. Het kan daarvoor nodig zijn dat diepe, verdrongen stukken in jezelf aan de oppervlakte komen.

De In God behandeling is de een na laatste van in het totaal acht ontwikkelingsbehandelingen.
Als Goddelijke vonkje ben je afgedaald tot in de materie, waar je de polariteiten tot in het extreme kunt ervaren. Gelukkig heb je de weg naar het Goddelijke weer teruggevonden. Op deze weg heb je allerlei trauma’s die je op de heenweg had opgelopen alsnog verwerkt. Je hebt daarbij je trauma’s omgezet in wijsheid.

Als je de trauma’s, die ontstaan zijn in de verschillende levensvormen van de evolutionaire scheppingslijn voldoende hebt opgelost, dan ga je leven ‘vanuit je Spirituele ik’, in een directe verbinding met het Goddelijke.
De belangrijkste levens-leerweg is voltooid, je vormt nu een volledige verbinding tussen Hemel en Aarde.
Lees meer

God / Godin behandeling

De God / Godin behandeling verenigt het mannelijke en vrouwelijke in onszelf tot op eenheidsniveau. 
 

Het eenheidsniveau is het niveau waar onze schepping heeft plaatsgevonden, waar we ons voor het eerst zijn gaan ontwikkelen naar een zelfstandig wezen, vanuit de oorspronkelijke eenheid met het Goddelijke. 
Het is daarmee het niveau waar het meest intensieve contact tussen het Goddelijke en ons bestaat. 


Door op eenheidsniveau het mannelijke en vrouwelijke in jezelf te verenigen, worden de polariteiten in jezelf verenigd. Vanuit deze eenheid kun je een beter kanaal zijn voor de Goddelijke eenheid. 
 


Zo ontstaat de nieuwe mens, met een open kanaal tussen Hemel en Aarde, die zich niet meer laat leiden door pijn, angst en/of (ego)stukken, maar puur door het Hogere.
Lees meer

Ontwikkelingstocht behandeling

Bepaalde angsten of andere symptomen kunnen na de voorgaande Ontwikkelingsbehandelingen toch nog aanwezig zijn.

Dat is alleen het geval als deze angsten of andere symptomen op alle zes creatieniveaus voorkomen. Ondanks alle ontwikkelingsbehandelingen blijven deze angsten door onderlinge resonantie op deze zes niveaus bestaan. 

De Ontwikkelingstocht behandeling lost deze angsten of eventuele andere symptomen op.

 

Niet iedereen heeft na de voorgaande Ontwikkelingsbehandelingen ontvangen te hebben de Ontwikkelingstocht behandeling nodig.
Lees meer

Persoonlijkheidsbehandeling

Bepaalde gebeurtenissen in jouw leven kunnen je raken op het persoonlijkheidsniveau.
Als een gebeurtenis je raakt op persoonlijkheidsniveau, dan raakt die je tot op het niveau van jouw levensopdracht(en) en kan dat diepe blokkades veroorzaken die het jou moeilijk maken jouw levensopdracht(en) te verwezenlijken.
Met een Persoonlijkheidsbehandeling is het mogelijk om deze blokkades op te lossen.

De Persoonlijkheidsbehandeling lost alle blokkades op die tijdens jouw leven zijn ontstaan door sexueel contact, een eventuele zwangerschap van een kind met een levensopdracht die strijdig is met die van de moeder en de blokkades die kunnen ontstaan door dubbele boodschappen die te maken hebben met jouw levensopdracht.
Lees meer

NB: In plaats van de Persoonlijkheidsbehandeling kunnen ook vier tot zes (Deel) Relatie Transmutatie Channelingen op het persoonlijkheidsniveau gedaan worden. Vier tot zes (Deel) Relatie Transmutatie Channelingen op het persoonlijkheidsniveau hebben echter drie nadelen:
 

 • de reacties op deze Transmutatie Channelingen zijn heviger dan op de Persoonlijkheidsbehandeling, terwijl het uiteindelijke effect identiek is
   
 • na een (Deel) Relatie Transmutatie Channeling moet 2 maanden verlopen voordat de volgende (Deel) Relatie Transmutatie Channeling ontvangen mag worden. Deze mogelijkheid kost dus veel meer tijd dan de Persoonlijkheidsbehandeling.
   
 • De totale kosten van vier tot zes (Deel) Relatie Transmutatie Channelingen zijn beduidend hoger dan van een Persoonlijkheidsbehandeling

Ouderrelatie behandeling

Kinderen spiegelen gezamenlijk de relatie van hun biologische ouders altijd op vier tot zes thema's.

Deze spiegelstukken bestaan uit onuitgesproken of zelfs verdrongen gevoelens van beide ouders die via sexueel contact op een heel diep niveau bij de andere ouder binnen komen.
Het zijn gevoelens die niet passen in het ideaalbeeld van een liefdesrelatie, zoals pijn, teleurstelling, minachting of woede en daarom niet worden geuit of worden verdrongen.

Door de Ouderrelatie behandeling kun je als kind deze spiegelstukken voor jezelf en tegelijkertijd ook voor je eventuele broers en zusters oplossen en loslaten.
De Ouderrelatie behandeling lost deze stukken niet bij je ouders op.
Lees meer

NB: In plaats van de Ouderrelatie behandeling kunnen ook vier tot zes Ouderrelatie Transmutatie Channelingen op het persoonlijkheidsniveau gedaan worden. Vier tot zes Ouderrelatie Transmutatie Channelingen op het persoonlijkheidsniveau hebben echter drie nadelen:
 

 • de reacties op deze Transmutatie Channelingen zijn heviger dan op de Ouderrelatie behandeling, terwijl het uiteindelijke effect identiek is
   
 • na een Ouderrelatie Transmutatie Channeling moet 2 maanden verlopen voordat de volgende Ouderrelatie Transmutatie Channeling ontvangen mag worden. Deze mogelijkheid kost dus veel meer tijd dan de Ouderrelatie behandeling.
   
 • De totale kosten van vier tot zes Ouderrelatie Transmutatie Channelingen zijn beduidend hoger dan van een Ouderrelatie behandeling

Levenspatroon behandeling

Een levenspatroon is een diep geworteld patroon, waar sommige mensen elke keer weer in vervallen, ook als ze alle Ontwikkelingsbehandelingen hebben ontvangen.
De Levenspatroon behandeling helpt je dan om dit levenspatroon op te lossen.
 
Levenspatronen zijn patronen op het persoonlijkheidsniveau. Het werken aan en oplossen van jouw eventuele levenspatroon maakt dus deel uit van je levensopdracht.
Lees meer

Ego-structuur behandeling

Het ego, zoals we het nu kennen, is sterk ik-gericht. De huidige, enorme problemen die we op Aarde hebben, zijn allen terug te leiden naar ons huidige ego, naar deze sterke ik-gerichtheid.

De Ego-structuur behandeling helpt om dit ik-gerichte ego te vervangen door een wij-gericht ego, een kosmische dag ego. Alleen met een kosmische dag ego zullen we in staat zijn om de huidige problematiek op Aarde op te lossen.
Lees meer

Onderlaag behandeling


Ieder mens heeft een volledig onbewuste onderlaag. In deze onderlaag bevinden zich onder andere onverwerkte gevoelens uit vorige levens die na het overlijden te zwaar waren om naar het Licht te kunnen gaan.

Deze onderlaag kan jou besturen en jou onbewust dingen laten doen waar je vanuit je bewuste bovenlaag niet achter staat. Je onderlaag beïnvloedt voor ongeveer 90% je bovenlaag, zonder dat je je daar bewust van bent. 


Daarnaast kun je vanuit je onderlaag onbewust beïnvloeding toepassen op anderen.


Hoewel je je volkomen onbewust bent van je onderlaag, heb je die in de loop van jouw levens zelf opgebouwd, waardoor je wel volledig verantwoordelijk bent voor wat je, bestuurd vanuit je onderlaag, doet.

De Onderlaag behandeling brengt de onverwerkte stukken uit je onderlaag stap voor stap naar je bovenlaag, zodat je deze diepe onverwerkte gevoelens kunt gaan verwerken. Daardoor krijg je weer de volledige besturing over jezelf.
Lees meer


Overige Ontwikkelingsbehandelingen

De overige Ontwikkelingsbehandelingen hoeven niet in een vaste volgorde ontvangen te worden. Ze kunnen - rekening houdend met de integratie tijden van andere behandelingen - op elk gewenst moment naar keuze ontvangen worden of als jouw problematiek erom vraagt.

Verwezenlijk je innerlijk Huwelijk behandeling

Onze relatie of het ontbreken daarvan is altijd een spiegel van onze innerlijke man/vrouw relatie. Iedereen trekt die partner aan die het beste past bij deze innerlijke relatie.
Vaak werken je innerlijke man en vrouw elkaar tegen of overheerst een van beide kanten in jezelf.

De Verwezenlijk je innerlijk Huwelijk behandeling zorgt ervoor, dat je innerlijke man en vrouw in een harmonieuze en gelijkwaardige verhouding tot elkaar komen te staan. Je mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten zullen elkaar gaan versterken in plaats van elkaar tegen te werken.
Deze innerlijke verandering zal zich ook weerspiegelen in de relatie met je partner.
Lees meer

Familie Transmutatie Channeling

Met de Familie Transmutatie Channeling is het mogelijk oeroude en verharde patronen uit je familie op te lossen. Deze familiepatronen zijn aanwezig op zielen-, wezens- en eenheidsniveau. Per niveau is er één patroon.

Familiepatronen vormen zelfs de basis van familiedynamiek.
Familie dynamiek verdwijnt direct, zodra het familiepatroon op zielsniveau is opgelost.
Lees meer

Spiegel behandeling

Met de Spiegel behandeling kun je alle spiegelstukken waarin jouw kinderen jou spiegelen tegelijkertijd voor jezelf en voor de kinderen oplossen.

Kinderen spiegelen in hun gedrag en problematiek altijd bepaalde aspecten van de ouders. Een kind laat z'n ouder op deze manier zien waar de ouder nog aan kan werken.

Bij het kind kunnen deze thema's zich manifesteren als problemen, terwijl je als ouder niet eens bewust zoveel last hoeft te hebben van deze aspecten in jezelf. Kinderen vergroten deze thema's dan ook dikwijls. Zij kunnen hun ouders spiegelen door de ouder ‘na te doen’ of door juist het tegenovergestelde te doen.

Kinderen kunnen je als ouder ook op een positieve wijze spiegelen, ze fungeren dan als voorbeeld.


Spiegelstukken zijn vaak jouw blinde vlekken, thema's die je zelf onvoldoende onderkent en ziet bij jezelf. Die dingen die je zelf beschouwt als gewoon: ‘Zo ben ik'.

Het hogere doel van de thema’s die de kinderen hun ouders spiegelen, is de ontwikkeling van de ziel van zowel de ouders als het kind.
Lees meer


NB: In plaats van de Spiegel behandeling kunnen ook vier tot zes Spiegel Transmutatie Channelingen per ouder gedaan worden. Vier tot zes Spiegel Transmutatie Channelingen per ouder hebben echter twee nadelen:
 

 • na een Spiegel Transmutatie Channeling moet één maanden verlopen voordat de volgende Spiegel Transmutatie Channeling ontvangen mag worden. Deze mogelijkheid kost daardoor veel meer tijd dan de Spiegel behandeling.
   
 • De totale kosten van vier tot zes Spiegel Transmutatie Channelingen per ouder zijn beduidend hoger dan van een Spiegel behandeling

Spiegel Patroon behandeling

Als je ouders zijn overleden of niet openstaan voor een Spiegel behandeling, dan mag je er bewust voor kiezen om deze patronen die jij hen spiegelt, eenzijdig op te lossen met behulp van een Spiegel Patroon behandeling.

Hierbij verdwijnen de spiegelstukken bij je ouders niet, maar laat jij de spiegelpatronen los, waardoor je jezelf in meer vrijheid kunt ontwikkelen.

Het hogere doel van de thema’s die de kinderen hun ouders spiegelen, is de ontwikkeling van de ziel van zowel de ouders als het kind.
Lees meer

NB: In plaats van de Spiegel Patroon behandeling kunnen ook acht tot twaalf Spiegel Patroon Transmutatie Channelingen gedaan worden om de thema’s waarin je jouw beide ouders spiegelt aan jouw kant op te lossen.
Acht tot twaalf Spiegel Patroon Transmutatie Channelingen hebben echter twee nadelen:
 

 • Deze mogelijkheid/oplossing kost veel meer tijd dan de Spiegel Patroon behandeling. Na elke Spiegel Patroon Transmutatie Channeling moet immers één maand tijd verlopen voordat de volgende ontvangen mag worden.
   
 • De totale kosten van acht tot twaalf Spiegel Patroon Transmutatie Channelingen zijn beduidend hoger dan van een Spiegel Patroon behandeling