Brede problemen

Deze behandelingen zijn bedoeld om brede, algemene problemen op te lossen, die ontwikkeling in de weg staan.
Ze zijn niet voor iedereen nodig, maar ze zijn essentieel als dat wel het geval is.


Loslaat behandeling

Het doel van de Loslaat behandeling is om in volledige overgave te komen, je mee te laten voeren door de stroom van het leven zonder je ergens aan vast te houden. De Loslaat behandeling helpt je om diepe innerlijke angsten voor het onbekende los te laten.

Mensen met overgewicht hebben bijna altijd een Loslaat behandeling op één of meerdere niveaus nodig.
Ook kan deze behandeling je helpen om beperkende patronen of overtuigingen los te laten.
Lees meer

Onthechting behandeling

De Onthechting behandeling helpt je om uiterlijke gehechtheden los te laten.
Mensen met een onthechtingsprobleem komen niet vooruit. Hun bootje ligt als het ware vast aan de kade. Dit kan als een enorme belemmering voelen.                                                  
Lees meer

Opneem behandeling

De Opneem behandeling helpt je om uit gebeurtenissen te halen wat er voor jouw ontwikkeling in zit.
Als je last hebt van een opneem probleem dan laat je het leven voor een deel langs je heen gaan, alsof het jou niet betreft. Er zit een vorm van distantiëring in. Het kan ook leiden tot passiviteit.

Deze behandeling kan zinvol zijn voor mensen die neigen naar ondergewicht.
Lees meer                                                                                                         

Levensenergie behandeling

Zo’n tien tot twaalf procent van alle mensen heeft in het begin een tweelingbroertje of zusje gehad, dat in de baarmoeder is overleden.

Omdat dit zo vroeg in de zwangerschap heeft plaatsgevonden en de moeder er vaak niets van heeft gemerkt, zijn de meeste mensen zich hier niet van bewust.

De overleden helft van een tweeling kan een deel van de levensenergie met zich meegenomen hebben, waardoor de overlevende helft een permanent tekort aan levensenergie heeft. Zonder deze energie gaat ontwikkelen letterlijk moeizaam.

Door deze behandeling neemt de hoeveelheid levensenergie weer toe, waardoor na verloop van tijd vermoeidheid minder wordt en je conditie verbetert.
Lees meer