Kosmische dag mogelijkheden

De behandelingen in deze categorie zijn het meest toekomst gericht. Zij maken toekomstige mogelijkheden van de kosmische dag nu al beschikbaar.
Je kunt dus nu al van een aantal nieuwe en vrijwel onbegrensde mogelijkheden van de kosmische dag gebruik maken.

Beginverergering behandeling

Als je een energetisch werkende behandeling ontvangt, zoals die van het Wholism Project, dan krijg je vaak een zogenaamde beginverergering. De symptomen waarvoor je de behandeling hebt ontvangen, worden dan tijdelijk sterker voelbaar.

Een beginverergering ontstaat omdat door de behandeling oude onverwerkte stukken omhoog komen, zodat die alsnog verwerkt kunnen worden.

Deze oude onverwerkte stukken voeren je als het ware terug naar het verleden, naar de gevoelens die je toentertijd door de gebeurtenis die toen heeft plaatsgevonden, hebt gehad.
Je systeem gaat dan reageren alsof de gebeurtenis opnieuw heeft plaatsgevonden en dat leidt tot een beginverergering.

De Beginverergering behandeling koppelt je als het ware los van deze gebeurtenis uit het verleden, waardoor je niet meer hoeft te reageren alsof de gebeurtenis uit het verleden net heeft plaatsgevonden.

Na de ontvangst van de Beginverergering behandeling, zul je daarom veel minder sterk beginverergeringen ervaren na het ontvangen van een behandeling.

Je systeem reageert dan in het hier en nu en zal niet meer reageren alsof de gebeurtenis uit het verleden net heeft plaatsgevonden.
Je zult dus veel lichter door de ontwikkelingen van behandelingen gaan.

Lees meer

Cel herinnering behandeling

De Cel herinnering behandeling maakt de informatie in de cellen van je lichaam up to date met de ontwikkelingen waar je op geestelijk niveau al doorheen bent gegaan.

De informatie in jouw cellen wordt met behulp van de Cel herinnering behandeling even ‘schoon en opgeruimd’ als je geest, waardoor allerlei hardnekkige symptomen zich alsnog kunnen oplossen.

Vanzelfsprekend geldt dit alleen voor symptomen waarvan de geestelijke achtergrond al is opgelost.

Lees meer

Diepe liefde behandeling

De Diepe liefde behandeling verdiept de wederzijdse liefde van liefdesparen. Deze behandeling moet daarvoor door beide partners tegelijkertijd ontvangen worden.

Je kunt de Diepe liefde behandeling niet ontvangen als je geen liefdesrelatie hebt of als je een homosexuele relatie hebt.

Lees meer

Dieper bewustzijn behandeling

Met de Dieper bewustzijn behandeling kun je je bewuster worden van wat jouw systeem jou aan wil geven. Je kunt je dus bewuster worden van signalen van je systeem, van wat jouw systeem voelt.

We leren in deze maatschappij om het leven zoveel mogelijk intellectueel te benaderen. 
Ons hele school- en opleidingssysteem is daarop gebaseerd.

Als je gevoelens hebt waarvoor je beng bent of die niet stroken met de visie van je hoofd, worden die ontkend en onderdrukt.

Daardoor ontstaat een frictie tussen je hoofd en jouw gevoelswereld. Op den duur tast deze frictie jouw vitaliteit en gezondheid aan.

Het dieper bewustzijn is een bewustzijn dat niet strijdig is met je systeem en lichaam, maar juist volledig in verbinding is met je systeem. Het is bijvoorbeeld ook het bewustzijn waarmee jouw systeem sexualiteit ervaart.

De Dieper bewustzijn behandeling versterkt het dieper bewustzijn, waardoor je hoofd minder snel jouw gevoelens en je systeem zal onderdrukken.
Lees meer

Ego doorzien behandeling

De Ego doorzien behandeling helpt jou om sneller te doorzien hoe je ego jou kan besturen en misleiden.

Jouw ego kan jou bijvoorbeeld een ‘verkeerde’ weg in laten slaan of dingen over het hoofd laten zien, omdat het jou - vanwege een angst voor een onverwerkte pijn - de andere kant op laat kijken.

De Ego doorzien behandeling geeft jou dus het vermogen het misleidende spel van het ego sneller te doorzien, waardoor je minder snel door onbewuste angsten wordt misleid en meer door jouw eigen Hogere zelf kunt worden geleid.

De Ego doorzien behandeling werkt om deze reden duidelijk ontwikkeling versnellend.

Lees meer

Fontanel behandeling

De fontanel mag in de kosmische dag op energieniveau meer geopend worden voor een directer contact met het Hogere.

De Fontanel behandeling helpt je om jouw fontanel op energieniveau meer te openen. 
Het hoofd zal hierdoor energetisch beter doorlatend en meer transparant worden, zodat een directer contact met het Hogere kan ontstaan.

Je krijgt in dit proces meer het Hemelse gevoel dat zo kenmerkend is voor baby’s.

Bij baby's is de fontanel fysiek open. Zij hebben daardoor een nog veel sterker contact met het Hogere.
Zij hebben door de fontanel, die in ongeveer anderhalf jaar geleidelijk dichtgroeit, de mogelijkheid om stap voor stap in te dalen op Aarde. De overgang van het Hemelse naar het Aardse kan zo geleidelijk verlopen.

Door de Fontanel behandeling verandert jouw schedel, op de plaats waar jouw fontanel in jouw babytijd gezeten heeft, niet.
De Fontanel behandeling opent deze plaats op jouw schedel wel op energieniveau, waardoor een directer contact met het Hogere mogelijk wordt.
Lees meer

Godin verbinding

Een weldadige verbinding met het Goddelijke, waardoor het leven lichter aanvoelt. Het is een vorm van kosmische dag verlichting, waarbij onze verbinding met de Aarde en de schepping verdiept wordt.

De lichte en liefdevolle energie van het Goddelijke wordt voelbaar in onszelf en om ons heen. De Godin verbinding verdiept onze creativiteit en intuïtie en maakt dat we onze eigen werkelijkheid steeds meer kunnen vormgeven naar onze innerlijke essentie.
Mensen die ontvankelijk zijn voor hoge energieën voelen zich na de Godin Verbinding beter geaard.

De Godin verbinding is een behandeling op eenheidsniveau die je kunt ontvangen zonder eerst een andere behandeling gekregen te hebben.
Lees meer

Innerlijke Verhouding behandeling

De Innerlijke Verhouding behandeling verandert de innerlijke man/vrouw verhouding in lijn met de spelregels van de kosmische dag.

In de kosmische nacht was de innerlijke man/vrouw verhouding 80:20.
Vrouwen vertegenwoordigden hierbij voor 80% het vrouwelijke en voor 20% het mannelijke. Bij mannen was het exact andersom, zij vertegenwoordigden voor 80% het mannelijke en voor 20% het vrouwelijke.
Voor de kosmische dag is de optimale innerlijke man/vrouw verhouding 60:40.
Lees meer

Kosmische dag Bedrijfsrelatie behandeling

Als jouw bedrijf of praktijk in lijn met de kosmische dag functioneert, dan kun je met behulp van de Kosmische dag Bedrijfsrelatie behandeling die relaties en cliënten aantrekken die het beste aansluiten bij jouw bedrijf of praktijk.

Bij reeds bestaande relaties en cliënten zal je die punten in hen gaan aanspreken die al het meest in lijn zijn met de kosmische dag. Je zult dus een ander contact met hen krijgen dat meer in overeenstemming is met de kosmische dag.

Lees meer

Kosmische dag Bedrijfsvoering behandeling

De Kosmische dag Bedrijfsvoering behandeling helpt een bedrijf om in lijn te komen met de spelregels van de kosmische dag. Alles dat niet in overeenstemming is met deze spelregels wordt zichtbaar zodat er actie ondernomen kan worden.

Gelijkgerichtheid is een kosmische dag spelregel die voor elk bedrijf vruchten afwerpt. De mate van onbewuste innerlijke frictie en de eventuele (on)uitgesproken conflicten met anderen in het bedrijf bepalen voor een groot deel hoe succesvol wij zijn als ondernemer.

De Kosmische dag Bedrijfsvoering behandeling zorgt er onder andere voor dat alle neuzen in het bedrijf dezelfde kant op gaan staan.
Lees meer

Kosmische voeding behandeling

Door de Kosmische voeding behandeling kunnen planten en bomen zich voeden met kosmische voeding, waardoor een plant of boom met de helft van de normale hoeveelheden voedingsstoffen en water toe kan.

Planten en bomen gaan door de Kosmische voeding behandeling ongeveer 30 procent beter groeien en/of bloeien. In combinatie met de Bodem Vitalisatie Verbinding kunnen ze zelfs 60 procent beter gaan groeien en/of bloeien.
Lees meer

Leeftempo behandeling

Het leven is er om geleefd te worden, om de kansen die het leven biedt te benutten, ervan te leren wat er van te leren valt. Kortom het is belangrijk om het leven open en onbevangen aan te gaan.

De Leeftempo behandeling helpt je hierbij.

In de zware tocht door de 300.000 jarige kosmische nacht moesten we ons steeds meer met de materie verbinden en daarom ons trillingsgetal verlagen. We hebben elkaars trillingsgetal onder andere verlaagd door elkaar veel leed aan te doen.

Alle ellende die hierdoor op de wereld is ontstaan, had dus een Hoger doel, ons trillingsgetal verlagen, zodat we ons stap voor stap steeds meer met de materie konden verbinden.

We hebben zo de ervaring opgedaan dat naarmate je het leven meer aanging, je meestal meer ellende op je hals haalde. Logisch dus dat iedereen zijn of haar leeftempo heeft verlaagd.
Als je innerlijk en uiterlijk meer ‘stil staat’, stoot je je neus immers ook minder vaak.

Baby’s en peuters kunnen de enige uitzondering vormen. Er zijn baby’s en peuters die volkomen onbevangen het leven aangaan. Als je valt, brul je het uit. Je droogt vervolgens je tranen en vervolgt, met een big smile, je ontdekkingstocht van deze wereld :~)

In de kosmische dag is het de bedoeling dat we het leven ook als volwassene onbevangen en zonder voorbehoud tegemoet gaan treden. De Leeftempo behandeling helpt je hiermee, helpt je de angst om het leven echt aan te gaan, te overwinnen.

Om het leven open en onbevangen aan te gaan, is het verder nodig om:

 • in continue afstemming te zijn met jouw directe leefomgeving
 • in te gaan op alle signalen die je opvangt

Lees meer

Levensstroom behandeling

De Levensstroom behandeling zorgt ervoor dat je innerlijke levensstroom beter gaat stromen. Je kunt daardoor dieper voelen en hoger reiken.

Door een kosmische nacht blokkade tussen je aarding en je hartchakra is bij iedereen de innerlijke levensstroom, de stroom van het leven, voor een deel afgesloten. Daardoor is de innerlijke levensstroom ook niet meer goed voelbaar in jezelf.
Door deze kosmische nacht blokkade kun je minder diep contact met jezelf maken en daardoor ook minder hoog reiken.

De Levensstroom behandeling lost deze belemmerende blokkade op.
Door je innerlijke levensstroom te voelen en aan te gaan, kun je de uiterlijke levensstroom ook aangaan en kun je het leven dus echt aangaan.

Lees meer

Liefdesadem verbinding

De Liefdesadem verbinding maakt je minder afhankelijk van zuurstof om te ademen net zoals Liefdesvoeding verbinding je minder afhankelijk maakt van Aardse voedingsmiddelen.

Door de Liefdesadem verbinding ademt het Goddelijke als het ware door je heen, waardoor je minder normale zuurstof nodig hebt om te ademen.
Doordat het Goddelijke door je heen ademt, krijg je een dieper contact met het onvergankelijke, waardoor je angst voor het tijdelijke afneemt.

De Liefdesadem verbinding geeft zo een verdiept begrip van de essentie van het leven.
Het leven is oneindig, geboren worden en uiteindelijk weer overgaan zijn slechts diepgaande ontwikkelingen en markeren overgangen naar andere vormen van leven.
Dit gevoelsmatige inzicht zal de angst voor de dood verminderen.

Door een dieper contact met het onvergankelijke versterkt ook het inzicht, dat je hier op Aarde bent met een opdracht. Tegelijkertijd blijf je ook bewuster van je Hogere opdrachten, die over levens heengaan.
Lees meer

Liefdesvoeding verbinding

De Liefdesvoeding verbinding verbindt je zodanig met Goddelijke Liefde dat je daardoor gevoed wordt en veel minder grofstoffelijke voedingsmiddelen meer nodig hebt.
Je hebt praktisch geen hongergevoel meer en je kunt daarna puur voor je plezier eten om de smaaksensatie te ervaren.

Daarnaast zorgt de Liefdevoeding verbinding er voor dat je loskomt van verslavingen, van welke aard dan ook.
In de Liefdesvoeding verbinding is de Ontslavingsbehandeling geïntegreerd.
De Liefdesvoeding verbinding geeft je een grotere vrijheid t.o.v aardse behoeften.
Lees meer

Loskoppel behandeling

In de kosmische nacht was geestelijke pijn aan emoties gekoppeld, om ons extra te verzwaren.
Tijdens de kosmische dag mogen we pijn neutraler beleven, los van emoties.

De Loskoppel behandeling maakt het mogelijk om geestelijke pijn los te koppelen van emoties, waardoor het veel gemakkelijker wordt om pijn te verwerken.

Als geestelijke pijn niet meer verbonden is met emoties, ga je met een neutraal en open gevoel door de pijn heen. Je kunt daardoor pijn veel sneller en gemakkelijker verwerken. De pijn blijft niet meer haken aan emoties, die pijn juist intenser maken en daardoor moeilijker om te verwerken.

Door het loskoppelen van pijn en emoties, ben je minder bang voor pijn, waardoor je gemakkelijker door ontwikkelingen en verwerkingsprocessen gaat.

Met behulp van de Loskoppel behandeling kun je drie tot vier keer zo snel door een proces gaan. De uitwerkingstijd van behandelingen verandert daardoor echter niet.
Lees meer

Losschud behandeling

De Losschud behandeling 'schudt alles los' wat door de:

en

al losgemaakt is, maar nog niet uit je systeem is ‘verdwenen'.

De Losschud behandeling werkt daarbij volgens het principe van een hond die zijn vacht droog schudt als hij uit het water komt.

Het losschudden bevordert de doorstroming in je systeem en werkt reinigend en vitaliserend. Het voelt dan ook bevrijdend en verruimend.

Lees meer

Mannenlevens behandeling

De Mannenlevens behandeling is uitsluitend bedoeld voor vrouwen en meisjes om typisch mannelijke problematiek uit vorige levens waarin je man bent geweest, op te lossen.

Omdat je nu geen man bent, mis je als vrouw de koppeling om deze mannenervaringen uit vorige levens te verwerken.

De Mannenlevens behandeling is specifiek op deze problematiek in vrouwen gericht, waardoor je ‘mannenervaringen’ uit vorige levens in je huidige leven als vrouw wel kunt verwerken.

Omdat je als vrouw contact maakt met gevoelens en ervaringen uit jouw levens waarin je man was, geeft deze behandeling je een verdiept begrip voor het andere geslacht.

Je kunt door de Mannenlevens behandeling meer puur vrouw worden en tegelijkertijd meer begrip voor mannen krijgen. De Mannenlevens behandeling heeft zo ook een positieve invloed op jouw relatie.

Lees meer

Materie Transmutatie behandeling

De Materie Transmutatie behandeling leidt je door ontwikkelingen die jouw verhouding tot de materie verandert.
Door deze ontwikkelingen kun je de Materie Transmutatie gave ontvangen en toepassen.
De Materie Transmutatie behandeling is dus een twee-in-één behandeling.

De Materie Transmutatiegave geeft je de mogelijkheid om specifieke stoffen en materialen op energieniveau te verzachten en energetisch beter te laten aansluiten bij de mens.

Met behulp van de Materie Transmutatiegave die je door deze behandeling ontvangt, kun je - in vier vaste stappen - jouw persoonlijke leefomgeving zo veranderen dat de natuurlijke frequenties van de 'levende natuur' in jouw huis beter voelbaar zijn.

Door de materie transmutaties die plaatsvinden in dit stappenplan, zullen ook (microdeeltjes van) schadelijke stoffen in jouw huis en lichaam op energieniveau worden geneutraliseerd en verzacht.
Lees meer

Materie Transmutatiegave 3

Met de Materie Transmutatiegave 3 heb je de mogelijkheid om anderen die de Materie Transmutatie behandeling niet ontvangen hebben, kennis te laten maken met de prachtige mogelijkheden die de Materie Transmutatie gave biedt.

Als therapeut kun je jouw cliënten ook heel goed helpen met de Materie Transmutatiegave 3.

Zo kun je - als iemand niet zonder reguliere medicijnen kan - jouw cliënt laten kennismaken met het effect van een materie transmutatie op medicijnen, door één verpakking van deze medicijnen op energieniveau voor jouw cliënt te transmuteren.
Hierdoor zal het medicijn duidelijk nog beter compatibel worden met het systeem van jouw cliënt, dus nog minder bijwerkingen hebben.

Je kunt meer over de praktische toepassingen van de Materie Transmutatiegave 3 lezen in het artikel Materie Transmutatiegave 3 toepassen en het artikel Toepassingsmogelijkheden Materie Transmutatiegave 3.
Lees meer

Oerkracht behandeling

De Oerkracht behandeling verbindt je met je vrouwelijke of mannelijke oerkracht.

De meeste mensen hebben niet of nauwelijks contact hun eigen oerkracht.
De huidige maatschappij is er vooral op gericht dat we met ons hoofd werken. We zitten daarom vrijwel allemaal primair met onze aandacht in ons hoofd.

Je kunt pas werkelijk in je kracht staan en volledig in balans functioneren als je naast contact met je hoofd ook goed contact hebt met je eigen oerkracht.

Het centrum van onze oerkracht is te vinden in onze sexuele organen. Oerkracht gaat echter veel verder dan het beleven van sexualiteit of voortplanting. Het is een creërend centrum met een geheel eigen functie.

Je voelt, als je met behulp van de Oerkracht behandeling voor het eerst bewust contact maakt met je eigen oerkracht, dat er nog een mysterie is dat je nog niet kent, waar je je niet bewust van was.
Het voelt als een heiligdom, dat opnieuw in gebruik wordt genomen.

Het eerste contact met je oerkracht geeft een gevoel dat iets heiligs, warms en krachtigs heeft.
Je gaat door het contact met je oerkracht ook je authenticiteit, je eigen oorspronkelijkheid bewuster ervaren.

Een effect van de Oerkracht behandeling is ook dat je creativiteit wordt vergroot en versterkt. Je voelt je daardoor completer.
Daarnaast voelt je hoofd minder dominant in je systeem en dat voelt als heel prettig aan.
Lees meer

Onderdruk behandeling

Vrijwel allemaal onderdrukken we gevoelens die als te pijnlijk, te confronterend of niet horend bij je eigen zelfbeeld ervaren worden.

Door de Onderdruk behandeling word je er bewust van welke gevoelens je onderdrukt.

Zodra je er bewust van bent geworden welke gevoelens je onderdrukt, kun je er zelf aan werken om deze gevoelens alsnog te verwerken.
Dat doe je door je op jouw onverwerkte gevoelens te richten en deze gevoelens te doorvoelen.

Hoe meer gevoelens je verwerkt, hoe beter je je gaat voelen.

Als je je onverwerkte gevoelens alsnog verwerkt dan:

 • lossen allerlei symptomen en ongemakken zich vanzelf op
 • ontgift je
 • voorkom je allerlei ziektes en kwalen
 • word je vitaler
 • krijg je een dieper contact met je voelen, waardoor je zuiverder kunt voelen
 • gaat je intuïtie steeds beter functioneren


Alsnog onderdrukte gevoelens verwerken levert dus heel veel op.
Lees meer

Ontlading behandeling

Door de Ontlading behandeling ontvang je de Ontlading gave, waarmee je onderdrukte gevoelens die spanning in je systeem veroorzaken, kunt verwerken en oplossen.

Daarnaast leidt de Ontlading behandeling jou door ontwikkelingen waardoor je 25 procent minder gevoelens zult gaan onderdrukken.

Als je in dit leven de Ontlading behandeling ontvangen hebt, zul je in volgende levens zelfs helemaal geen gevoelens meer onderdrukken.
Lees meer

Ontvankelijkheid behandeling

Door de Ontvankelijkheid behandeling krijg je die ontvankelijkheid weer, waarmee kinderen in het leven staan.
 
Het leven wordt daardoor meer een avontuur, dat je opener en meer onbevangen aangaat.
De 'betoveringsfactor' in het leven wordt dus duidelijk groter.

Je rationaliseert het leven niet meer primair door alles wat je in je opneemt bewust of onbewust met je hoofd te analyseren, maar je benadert het leven door deze behandeling meer vanuit je gevoel, meer gevoelsmatig.

Door de Ontvankelijkheid behandeling blijf je 'ontvankelijker' voor het opnemen van informatie, alsof het nieuw is en je de informatie met veel kleur, geur en zintuiglijke indrukken in je op kunt nemen.
De Ontvankelijkheid behandeling helpt daarom ook bij geheugenverlies en is ondersteunend bij dementie.

Tot slot ga je door de Ontvankelijkheid behandeling op kosmische dag wijze leren.
Deze behandeling is daarom nuttig voor zowel jong als oud.

Lees meer

Open blik behandeling

Met behulp van de Open blik behandeling kun je beter zonder vooronderstellingen naar het leven en de realiteit kijken.

Je gaat dus niet meer uit van aannames, maar kunt de realiteit door deze behandeling beter zien, puur zoals die is.
Omdat je realiteitszin en inschattingsvermogen zich beter ontwikkelen, kun je het leven duidelijk objectiever waarnemen en benaderen.

De Open blik behandeling komt jouw functioneren daardoor ten goede, zowel in je privé-leven als op je werk.

Lees meer

Opening gave behandeling

De Opening gave behandeling bestaat uit twee gecombineerde behandelingen:

 • Opening gave behandeling
 • Uitnodiging behandeling


Met de Opening gave behandeling kun je zelf een opening maken naar de gevoelens die je hebt onderdrukt en die zich na verloop van tijd via (lichamelijke) symptomen aan jou kenbaar hebben gemaakt.

Met behulp van de Uitnodiging behandeling kun je vervolgens de onderdrukte gevoelens waar een opening naar is gemaakt, naar je toe laten komen.

Als je uitsluitend een opening zou maken, dan moet je als het ware zelf de opening ingaan om in contact te komen met het gevoel dat je wilt gaan verwerken. Dat kan soms best wel moeilijk zijn.
Met de Uitnodiging behandeling komt het onderdrukte gevoel waar de opening voor is gemaakt, meteen naar je toe als je daar innerlijk om vraagt.
 
Je kunt daarna direct aan het verwerkingsproces beginnen van het onverwerkte gevoel. 
De klachten die door het onderdrukte gevoel ontstaan zijn, worden daardoor zo snel mogelijk opgelost.

Lees meer

Overgave behandeling

De Overgave behandeling is een behandeling die thuishoort in de categorie kosmische dag mogelijkheden. Kosmische dag mogelijkheden zijn behandelingen die voor iedereen nuttig zijn. Het zijn letterlijk kosmische dag ontwikkelingsmogelijkheden die het jou mogelijk maken om je verder de kosmische dag in te ontwikkelen.

De Overgave behandeling vormt een uitzondering op deze regel. Deze behandeling is een kosmische dag mogelijkheid die alleen gegeven mag worden aan mensen met heel diepe trauma's die verdrongen zijn of ondraaglijk voelen.

De Overgave behandeling is een bijzondere ondersteunende behandeling, die het mogelijk maakt om in overgave door de diepe ontwikkelingen van de behandeling(en) te gaan die jij nodig hebt om jouw specifieke problematiek en/of trauma op te lossen.

De Overgave behandeling wordt dan bij voorkeur eenmalig vóór de benodigde behandeling(en) voor jouw specifieke problematiek ontvangen.

Zonder de Overgave behandeling heeft vrijwel iedereen de neiging om - als de pijn van een trauma voelbaar word - deze pijn zo snel mogelijk weer te onderdrukken.

Het verdringen van pijn en de geestelijke vervormingen die in de loop van de tijd door het verdringen van deze pijn zijn ontstaan, maken het proces veel zwaarder en pijnlijker dan het verwerken van de oorspronkelijke pijn.

Het effect van de Overgave behandeling helpt je om jouw pijn niet te onderdrukken. Door de Overgave behandeling ervaar je de pijn van jouw trauma in zijn meest pure, oorspronkelijke vorm, heel dicht bij jezelf.
Het grote voordeel daarvan is dat het proces duidelijk lichter wordt.

De Overgave behandeling laat je dus bewust door de problematiek gaan, maar vanuit volkomen overgave. Daardoor kom je als het ware thuis bij jezelf. Jouw oude diepe pijn voelt dan niet meer als ondraaglijk, maar brengt je juist dichter bij jezelf.

Door de werking van de Overgave behandeling wordt het duidelijk minder zwaar (niet meer ondoenlijk zwaar) om jouw trauma's te verwerken.

De Overgave behandeling vergroot zo de kans aanzienlijk dat je de diepe processen van het verwerken van jouw trauma veel beter aan zult kunnen.

Lees meer

Overvloed behandeling

Angst voor tekort is de achterliggende reden van de verdeling tussen rijk en arm op deze wereld en vormt ook de diepere oorzaak van het steeds meer levensbedreigende milieuvervuiling probleem.

Angst voor tekort is ook de dieperliggende reden van meer willen hebben dan dat je werkelijk nodig hebt. Angst voor tekort is dan ook de drijfveer voor de manier waarop we met geld omgaan en de oorzaak van de volkomen ongelijkwaardige geldstroom op deze wereld.

De Overvloed behandeling lost deze diepgewortelde angst voor tekort op waardoor er een volledig vertrouwen ontstaat dat jou toe-komt wat je toekomt. Er ontstaat zo ook een vertrouwen in de toekomst.
Lees meer

Processor behandeling

Met de Processor behandeling ga je gemakkelijker door ontwikkelingen en loop je minder snel vast in een ontwikkeling. Daar heb je altijd profijt van bij je verdere ontwikkeling de kosmische dag in.

De werking van de Processor behandeling kan vergeleken worden met de processor van een computer. Hoe groter de processor van een computer is, hoe sneller alle data op de computer verwerkt worden en hoe minder snel de computer vastloopt.

Omdat je sneller door ontwikkelingen kunt gaan met behulp van de Processor behandeling, kun je ontwikkelingen sneller afronden waardoor je innerlijk beter geordend blijft.
Er ontstaat zo meer rust in jezelf, waardoor je gemakkelijker aan andere dingen toe kunt komen.

Ontvang je één van onze behandelingen, dan halveert de uitwerkingstijd daarvan.

De integratietijd van onze behandelingen verandert niet door de Processor behandeling.
De integratietijd heeft ook niet direct met de ontvanger van de behandeling te maken, maar meer met de behandeling zelf.
Lees meer

Relatie Reset gave

Hoe goed een relatie ook is, er zijn altijd onderlinge kleine misverstanden of botsingen die hun sporen in de relatie achterlaten. Ze laten een bepaald gevoel achter waardoor het je helemaal aan de ander overgeven net iets moeizamer is. Je reageert dan steeds op de ander vanuit een vaststaand negatief verwachtingspatroon.

De Relatie Reset gave helpt je om weer met een schone lei te beginnen, zonder vooroordelen of verwachtingspatronen.

Lees meer

Schoonspoel behandeling

De Schoonspoel behandeling helpt je om onverwerkte gevoelens die in vetweefsel zijn opgeslagen, niet meer vast te houden, maar los te laten.

Je zou de Schoonspoel behandeling dus een reinigingskuur op energetisch en gevoelsmatig niveau kunnen noemen.

De onverwerkte gevoelens die de Schoonspoel behandeling helpt los te laten, zijn altijd onverwerkte gevoelens uit dit en vorige levens die zo pijnlijk voor je waren dat je ze niet wilde voelen. Je hebt ze daarom in vetweefsel ingekapseld.

Overgewicht kan veroorzaakt worden door onverwerkte gevoelens die in vetweefsel ingekapseld zijn. Mocht dat bij jou het geval zijn, dan kan de Schoonspoel behandeling tot gewichtsvermindering leiden.

Lees meer

Verkrachting behandeling

Afgaand op de naam van deze behandeling zou je denken dat slechts weinigen deze behandeling nodig hebben.
Niets is minder waar, de Verkrachting behandeling is een behandeling uit de categorie Kosmische dag mogelijkheden, met andere woorden een behandeling die iedereen nodig heeft.

Iedereen is tijdens zijn of haar levens in de kosmische nacht zowel dader als slachtoffer van verkrachting geweest. Daarom is verkrachting een centraal thema in de kosmische nacht geweest, dat alleen verwerkt en opgelost kan worden door de Verkrachting behandeling.

De dieper liggende oorzaak van een verkrachting is een onbewuste intense woede en protest tegen het op Aarde moeten leven.
De achtergrond van deze intense woede is een vernietigende boosheid op je oorsprong, met andere woorden het vrouwelijke. Tegelijkertijd is het ook een vernietigende boosheid op het Goddelijke.

We worden op Aarde geboren na negen maanden in de moederschoot doorgebracht te hebben.
De vrouw staat daarom symbool voor de brug tussen Hemel en Aarde.

In elk mens, zowel in de man als de vrouw, is deze onbewuste woede aanwezig. Elk mens heeft daardoor - in dit of vorige levens - verkrachtingen meegemaakt, als dader en als slachtoffer.

Door de Verkrachting behandeling ontvang je een kosmische dag programmering met betrekking tot het centrale thema rond verkrachting.
De onbewuste woede over het leven op Aarde maakt door deze kosmische dag programmering plaats voor dankbaarheid voor de ontwikkelingsmogelijkheden die het leven op Aarde je biedt.

Ben je in dit leven verkracht geweest, dan helpt deze behandeling jou ook om deze traumatische gebeurtenis op een dieper niveau te verwerken.

Vetverdeling behandeling

De Vetverdeling behandeling zorgt voor een gelijkmatige verdeling van je energie en vet over je systeem en je lichaam.

De vetverdeling in je lichaam volgt altijd de energie verdeling over je lichaam. Waar relatief te veel energie zit in je lichaam, hoopt zich meer vet op dan op plekken met minder energie.
Op plekken met relatief weinig energie hoopt zich het minste vet op en kun je dus in verhouding mager blijven.

De Vetverdeling behandeling leidt je door ontwikkelingen waardoor je jouw energie beter en gelijkmatiger over je systeem verdeelt.
Je voelt daardoor een grotere balans in je systeem en je lichaam.

De vetverdeling over je lichaam volgt de energieverdeling automatisch. Je krijgt dus een gelijkmatiger figuur, een figuur dat beter in proportie is.
Lees meer

Vrouwenlevens behandeling

De Vrouwenlevens behandeling is zowel voor mannen als vrouwen bedoeld.

De behandeling helpt mannen en jongens om typisch vrouwelijke problematiek uit vorige levens waarin je vrouw bent geweest, op te lossen.

Voor vrouwen helpt de Vrouwenlevens behandeling om algemene kosmische nacht problematiek rond voortplanting en scheppingskracht op te lossen. Deze problematiek werkt door in iedere vrouw.

Elke vrouw en elke man heeft daarom de Vrouwenlevens behandeling nodig.
Lees meer

Wind behandeling

De Wind behandeling zorgt ervoor dat je sneller door ontwikkelingen kunt gaan. Je hebt als het ware meewind.

Met behulp van de Wind behandeling kun je de resultaten van behandelingen van het Wholism Project in de helft van de aangegeven uitwerkingstijd verwachten.
De uitwerkingstijd van andere behandelingen van het Wholism Project wordt dus door de Wind behandeling gehalveerd, puur omdat het je zo voor de wind gaat met je ontwikkeling.

Uniek is dat de Wind behandeling een ontwikkeling bevorderende behandeling is die als eerste behandeling ontvangen mag worden.

Lees meer

Ziel verbinding impuls

De Ziel verbinding impuls verandert de verbinding met jouw ziel in een kosmische dag verbinding waardoor je de informatie van jouw ziel drie maal zo krachtig gaat ontvangen.

Het kanaal, de verbinding, tussen jou en je ziel wordt krachtiger, waardoor de informatie van je ziel beter ontvangen kan worden.
De informatie zal daardoor dieper doordringen in je systeem, al blijf je deze informatie nog altijd onbewust ontvangen.

Door de krachtiger verbinding tussen jou en jouw ziel, ervaar je jezelf krachtiger. Je voelt duidelijker wie je bent en waar je naartoe wilt. Jouw weg, jouw levenspad wordt duidelijker voelbaar in jezelf.

De sterkere verbinding met jouw ziel kan je ook een warm en omhullend gevoel geven.

Door de sterkere begeleiding van jouw ziel, voel je duidelijker in je systeem waar je nog aan kunt werken. Je kunt hierbij specifieke symptomen in je lichaam voelen, die je kunt oplossen door ze te doorvoelen, of er kunnen gevoelens zoals verdriet omhoog komen, die om jouw aandacht vragen.

Lees meer

Zuil behandeling


De Zuil behandeling geeft je een specifieke verbinding met het Hogere, die je helpt om lichter en gemakkelijker door ontwikkelingen te gaan. Je loopt daardoor ook minder snel vast in ontwikkelingen.

Omdat het Hogere een veel hoger trillingsgetal heeft dan wij mensen hebben, verhoogt door deze intense verbinding je eigen trilling zich ook.

Door jouw verhoogde trillingsgetal kun je ook gemakkelijker contact maken met je diepere voelen, dat van nature een vrij hoge trilling heeft. Je wordt door de Zuil behandeling dus ook beter verbonden met je diepere voelen.

Je voelt je ook meer gevoed door het Hogere.
Hierdoor zul je je minder snel overbelast voelen en kun je beter informatie in je opnemen.
Lees meer

Zuiver communiceren behandeling

Heel veel onderlinge problemen tussen mensen worden veroorzaakt door onzuivere communicatie.

De Zuiver communiceren behandeling lost de innerlijke frictie op die ontstaat door twee volkomen verschillende manieren van onzuiver communiceren waarbij je:

 • in direct contact met een ander niet helemaal de waarheid spreekt
 • in negatieve zin met derden spreekt over wat er in het contact tussen jou en een ander besproken of gebeurd is


De Zuiver communiceren behandeling:

 • lost de invloed op die onzuivere communicatie van anderen op jou heeft gehad

en

 • maakt je bewust van je eigen onzuivere communicatie

Lees meer

Zuiver voelen behandeling

De Zuiver voelen behandeling lost blokkades op die jou belemmeren om zuiver te voelen.

Zuiver voelen is een fijngevoelig en zuiver instrument dat hoort bij de kosmische dag.
Het is gebaseerd op een diep contact met je energetisch kanaal, het kanaal dat al jouw chakra’s verbindt en dat fungeert als een kanaal tussen Hemel en Aarde.

Door de Zuiver voelen behandeling raak je dieper met je gevoel verbonden, zodat je nog beter kunt varen op het kompas van je gevoel.

Lees meer