Goddelijke Wezensheling

De Goddelijke Wezensheling heelt de oerpijn en het verdriet die zijn ontstaan in het proces van de afscheiding van het Goddelijke. Deze trauma's werken diep door tot in je persoonlijkheid. 
Door de Goddelijke Wezensheling vindt dan ook voelbaar op een diep niveau heling plaats.

Verschillende creatieniveaus

In onze weg van het Goddelijke naar onze levens in de dualiteit zijn we door een ontwikkeling gegaan die in verschillende fasen is verlopen.


In de eerste fase zijn wij nog in de omhulling van het Goddelijke, als een kind in de baarmoeder, in een directe verbinding en één met onze oorsprong.

In dit proces schept het Goddelijke vervolgens het Goddelijk wezen.

Deze fase is te vergelijken met de geboorte van een kind, waarbij het kind zich als een zelfstandig wezen losmaakt van de moeder. 
Vervolgens schept het Goddelijk wezen het wezen, dat al wat dichter bij het niveau van het leven in de dualiteit staat.


Om zich te kunnen ontwikkelen schept het wezen de ziel, die de mogelijkheid heeft om te incarneren.

Er zijn dus verschillende creatieniveaus tussen het Goddelijke en de mens. Dit geeft onder andere aan hoe ingenieus de schepping in elkaar zit.

Wezenlijke informatie

Het contact tussen het wezen en de ziel is een soort eenrichtingsverkeer. Normaal gesproken kan de ziel geen contact maken met het wezen en wij mensen dus ook niet. Omgekeerd zijn de trauma's van het wezen in de ziel voelbaar en daardoor ook op incarnatieniveau.

Door de Goddelijke Wezensheling worden de trauma's van het Goddelijk wezen en het wezen geheeld. Het resultaat is voelbaar in jezelf.

Het bijzondere van de Goddelijke Wezensheling, is dat je hiermee niet alleen jezelf helpt, maar ook een veel groter geheel. Deze heling helpt namelijk tegelijkertijd een groot aantal wezens en zielen verder in hun ontwikkeling. 


Het Goddelijk wezen schept dertien wezens die op hun beurt elk dertien keer dertien, met andere woorden 169 zielen scheppen. Zo ontstaan er uit één Goddelijk wezen 2197 zielen. 
Door de Goddelijke Wezensheling wordt dus aan 2197 zielen meer vrijheid gegeven om zich te ontwikkelen.

Effecten van de heling

Na de Goddelijke Wezensheling herschept het Goddelijk wezen het wezen naar z'n eigen geheelde beeld. Door deze heling wordt de informatiestroom van het wezen naar de ziel ook zuiverder.

Jouw ziel en jouw incarnatie zullen na de Goddelijke Wezensheling opnieuw veranderen naar het beeld van het geheelde Goddelijk wezen. De resultaten tonen dit.


Regelmatig horen we van mensen die de Goddelijke Wezensheling hebben ontvangen, dat ze een diepe rust, stilte, sereniteit en een vredig gevoel ervaren na de heling en ook meer liefde, zuiverheid en eenheid. Vanuit dit gevoel van eenheid kun je onder andere een dieper contact met de natuur ervaren.


De heling voelt vaak als een bevrijding. Je kunt je ook lichter voelen.
 Mensen ervaren meer ondersteuning van het Hogere en voelen zich daardoor geïnspireerd.

Vanuit een toegenomen innerlijke kracht kun je opener en spontaner worden waarbij je je kwetsbaarheid meer toont.
Lees meer: Ervaringen met de Goddelijke Wezensheling

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.

Lees meer: Over levens heen

Traject

De Goddelijke Wezensheling maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde van de Goddelijke Wezensheling bedraagt € 140,-.