Goddelijke Wezensheling

De Goddelijke Wezensheling heelt de oerpijn en het verdriet die zijn ontstaan in het proces van de afscheiding van het Goddelijke. Deze trauma's werken diep door tot in je persoonlijkheid. 
Door de Goddelijke Wezensheling vindt dan ook voelbaar op een diep niveau heling plaats.

Verschillende creatieniveaus

In onze weg van het Goddelijke naar onze levens in de dualiteit zijn we door een ontwikkeling gegaan die in verschillende fasen is verlopen.


In de eerste fase zijn wij nog in de omhulling van het Goddelijke, als een kind in de baarmoeder, in een directe verbinding en één met onze oorsprong.

In dit proces schept het Goddelijke vervolgens het Goddelijk wezen.

Deze fase is te vergelijken met de geboorte van een kind, waarbij het kind zich als een zelfstandig wezen losmaakt van de moeder. 
Vervolgens schept het Goddelijk wezen het wezen, dat al wat dichter bij het niveau van het leven in de dualiteit staat.


Om zich te kunnen ontwikkelen schept het wezen de ziel, die de mogelijkheid heeft om te incarneren.

Er zijn dus verschillende creatieniveaus tussen het Goddelijke en de mens. Dit geeft onder andere aan hoe ingenieus de schepping in elkaar zit.

Wezenlijke informatie

Het contact tussen het wezen en de ziel is een soort eenrichtingsverkeer. Normaal gesproken kan de ziel geen contact maken met het wezen en wij mensen dus ook niet. Omgekeerd zijn de trauma's van het wezen in de ziel voelbaar en daardoor ook op incarnatieniveau.

Door de Goddelijke Wezensheling worden de trauma's van het Goddelijk wezen en het wezen geheeld. Het resultaat is voelbaar in jezelf.

Het bijzondere van de Goddelijke Wezensheling, is dat je hiermee niet alleen jezelf helpt, maar ook een veel groter geheel. Deze heling helpt namelijk tegelijkertijd een groot aantal wezens en zielen verder in hun ontwikkeling. 


Het Goddelijk wezen schept dertien wezens die op hun beurt elk dertien keer dertien, met andere woorden 169 zielen scheppen. Zo ontstaan er uit één Goddelijk wezen 2197 zielen. 
Door de Goddelijke Wezensheling wordt dus aan 2197 zielen meer vrijheid gegeven om zich te ontwikkelen.

Effecten van de heling

Na de Goddelijke Wezensheling herschept het Goddelijk wezen het wezen naar z'n eigen geheelde beeld. Door deze heling wordt de informatiestroom van het wezen naar de ziel ook zuiverder.

Jouw ziel en jouw incarnatie zullen na de Goddelijke Wezensheling opnieuw veranderen naar het beeld van het geheelde Goddelijk wezen. De resultaten tonen dit.


Regelmatig horen we van mensen die de Goddelijke Wezensheling hebben ontvangen, dat ze een diepe rust, stilte, sereniteit en een vredig gevoel ervaren na de heling en ook meer liefde, zuiverheid en eenheid. Vanuit dit gevoel van eenheid kun je onder andere een dieper contact met de natuur ervaren.


De heling voelt vaak als een bevrijding. Je kunt je ook lichter voelen.
 Mensen ervaren meer ondersteuning van het Hogere en voelen zich daardoor geïnspireerd.

Vanuit een toegenomen innerlijke kracht kun je opener en spontaner worden waarbij je je kwetsbaarheid meer toont.
Lees meer: Ervaringen met de Goddelijke Wezensheling

Beginverergering behandeling

De Beginverergering behandeling vermindert alle verergeringsreacties die kunnen optreden bij alle:

en

van het Wholism Project.

Er kunnen nog wel onverwerkte gevoelens naar boven komen, maar die voelen veel neutraler, die houden jou niet meer in hun greep. Je kunt er als het ware op afstand naar kijken.

De Beginverergering behandeling is dus een aanrader voor iedereen die gebruik maakt van de mogelijkheden van het Wholism Project.

Als er veel bij jou loskomt door de Wholistische bewegingsoefeningen, voelt dat na de ontvangst van de Beginverergering behandeling duidelijk veel lichter. Het wordt dan nog plezieriger om deze oefeningen te doen.

Lees meer: Beginverergering behandeling

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.

Lees meer: Over levens heen

Volgorde

De Goddelijke Wezensheling kan na de 'Verwezenlijk je Levensopdracht' behandeling ontvangen worden.
Pas als de trauma's van de ziel geheeld zijn, is het werkelijk mogelijk de effecten van de Goddelijke Wezensheling te ervaren.
Het is noodzakelijk om minimaal een periode van drie maanden tussen de 'Verwezenlijk je Levensopdracht' behandeling en de Goddelijke Wezensheling aan te houden.

Eerst voelen dan beslissen

Het is mogelijk om de energie van deze behandeling van te voren te voelen via de afbeelding ‘Eerst voelen dan beslissen’.
 

Dit is alleen mogelijk als je de behandeling(en) die aan deze behandeling vooraf gaan, al ontvangen hebt.
Zie het kopje ‘Volgorde’ in deze tekst.

Gratis op proef ervaren

Je kunt deze behandeling ook 24 uur gratis op proef ervaren.
 

Dit is alleen mogelijk als je de behandeling(en) die aan deze behandeling vooraf gaan, al ontvangen hebt.
Zie het kopje ‘Volgorde’ in deze tekst.

Integratietijd

De integratietijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - die een behandeling nodig heeft om zich in je systeem te integreren.
 

De Goddelijke Wezensheling heeft een integratietijd van drie maanden.
Ons advies is daarom om na de ontvangst van deze behandeling drie maanden geen andere diepgaande energetische behandelingen te ondergaan.

Tijdens de Integratietijd van deze behandeling is het wel mogelijk om behandelingen 'zonder integratietijd' te ontvangen. Dit zijn behandelingen die op zo'n specifiek gebied werken, dat zij de integratie van andere behandelingen niet verstoren.
De tekst Behandelingen zonder integratietijd geeft een overzicht van alle behandelingen die je vlak vóór of na een andere behandeling kunt ontvangen.

Daarnaast mag na een maand een Transmutatie Channeling ontvangen worden uit de categorie Transmutatie Channelingen voor specifieke problemen.
Transmutatie Channelingen zijn diepgaande behandelingen, maar omdat ze over één specifiek onderwerp gaan, verstoren ze de integratie van de voorgaande behandeling niet.

 

Verbindingen kunnen binnen de integratietijd van elke behandeling geactiveerd worden.
Zij werken ondersteunend op het proces van de behandelingen.

Uitwerkingstijd

De uitwerkingstijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - waarin je door de ontwikkelingen van een behandeling gaat en op een behandeling kunt blijven reageren.
Dit is daarom ook de tijd waarin je de resultaten van een behandeling kunt verwachten. Meestal worden de eerste resultaten veel sneller zichtbaar.
 

De uitwerkingstijd van de Goddelijke Wezensheling is twaalf maanden.

Na ontvangst van de Processor behandeling halveert deze uitwerkingstijd.
De Processor behandeling kan ontvangen worden na de Ego-structuur behandeling.

Uitwerking van de behandeling

Onze behandelingen werken volgens het volgende principe. Tijdens de ontvangst van de behandeling ontvangt jouw systeem als het ware een ‘routebeschrijving’ van de ontwikkelingen waar de behandeling jou doorheen zal leiden.

Gedurende de maanden van de uitwerkingstijd van de behandeling ga je vervolgens zelf door deze ontwikkelingen heen. De resultaten van de behandeling volgen steeds op de momenten waarop je weer door een stukje van deze ontwikkelingen heen bent gegaan.

Omdat iedereen anders reageert op de ontwikkelingen van een behandeling, verschilt het ook van persoon tot persoon hoe hij of zij de effecten van de behandeling ervaart. Als je angstig bent voor de gevoelens die naar boven komen tijdens ontwikkelingen kun je tijdelijke verergeringsreacties ervaren.

Lees meer:
Uitwerking van de behandeling
Gedeelde verantwoordelijkheid
Verschillende reacties op een behandeling

Begeleiding na de behandeling

Als je na ontvangst van de behandeling vragen hebt over de uitwerking van de behandeling of extra ondersteuning nodig hebt, kun je ons, Bas en Maria, een e-mail sturen.
Let op: Lees voordat je contact opneemt eerst het artikel Onze werkwijze.

Aanvragen

Je kunt deze afstandsbehandeling aanvragen door een e-mail te sturen aan Bas en Maria: basmaria@wholismproject.nl

Kosten

€ 120,-