Scheppingsplan Transmutatie Channeling

In de kosmische nacht zijn in het scheppingsplan twee blokkades ingebouwd die ons hielpen ons trillingsgetal te verlagen zodat we ons steeds verder met de materie konden verbinden.
Met de Scheppingsplan Transmutatie Channeling kun je deze twee blokkades oplossen.
 

Daarnaast kunnen alleen met de Scheppingsplan Transmutatie Channeling 6 tot 12 blokkades op het eenheidsniveau opgelost worden die doorwerken tot op het incarnatie niveau.

Kosmische nacht blokkades

Tijdens de kosmische nacht was het de bedoeling dat we ons trillingsgetal zouden verlagen zodat we ons steeds verder met de materie konden verbinden. Om dit doel te kunnen bereiken zijn er in ons scheppingsplan twee blokkades ingebouwd, die er voor zorgden dat we ons los konden maken van het Goddelijke.

Het doel van de kosmische dag is juist dat we weer in trillingsgetal stijgen. Om deze reden mogen deze twee blokkades in ons scheppingsplan, die ons hielpen ons trillingsgetal te verlagen, weer opgelost worden.

Door het kosmische nacht scheppingsplan heeft iedereen 6 tot 12 blokkades op eenheidsniveau die doorwerken tot op incarnatie niveau. Deze blokkades zijn alleen op te lossen op scheppingsniveau. Dit kan met de Scheppingsplan Transmutatie Channeling.

Het scheppingsniveau

Het scheppingsniveau is het niveau van het plan, het idee voor de schepping. Daar heeft zich, in tegenstelling tot het zielen-, wezens- en eenheidsniveau, geen onverwerkt verleden opgebouwd.

Vanzelfsprekend heb je op scheppingsniveau geen ‘last’ van deze twee blokkades, omdat dit niveau gaat over het concept, het idee, het plan voor jouw schepping.

Wat in jouw scheppingsplan besloten is, heeft echter wel een grote invloed op jou van eenheidsniveau tot op incarnatie niveau. Blokkades op diepere niveaus zoals het eenheidsniveau zullen niet altijd voor iedereen bewust voelbaar zijn, maar ze vertalen zich wel in blokkades in het hier en nu.

Omdat de oorsprong van deze blokkades op diepere niveaus liggen, zijn ze alleen op die diepere niveaus op te lossen. Een therapie die alleen op zielenniveau werkt, kan jou leren om goed met zo’n blokkade om te gaan, maar zal zo’n blokkade niet werkelijk kunnen oplossen.

Bijstellen scheppingsplan

De blokkades die het Goddelijke in ons scheppingsplan ingebouwd heeft, hebben het effect van een kompas dat wordt verstoord door een magneet. We kunnen daardoor onze koers niet volkomen zuiver houden. Dat werkt zowel op onszelf als onze omgeving verzwakkend en frustrerend.

Nu de spelregels van de kosmische dag gelden, mogen we weer een zuivere koers varen, waardoor we ook weer echt contact kunnen maken met het Goddelijke en in overgave kunnen leven.

Door de Scheppingsplan Transmutatie Channeling worden de blokkades in ons scheppingsplan opgelost en kunnen we deze zuivere koers weer varen. Op het moment dat dit heeft plaatsgevonden, werkt dat door van eenheidsniveau tot op persoonlijkheidsniveau.

Aantal benodigde Scheppingsplan Transmutatie Channelingen

Er zijn vrijwel altijd twee Scheppingsplan Transmutatie Channelingen nodig om jouw scheppingsplan bij te stellen.
Tussen beide Scheppingsplan Transmutatie Channelingen moet tenminste twee maanden verlopen.

Hoe gaat het in z'n werk?

Bij een Transmutatie Channeling verbinden we ons met jouw thema en gaan vervolgens voor jou door dit probleem. Hierbij kunnen bijvoorbeeld gebeurtenissen uit jouw vroege jeugd of vorige levens naar boven komen.


Voor ons is het elke keer weer bijzonder om tijdens een Transmutatie Channeling de gevoelens en gewaarwordingen van anderen in ons systeem te kunnen voelen.
 Hierbij transmuteren we de gevoelens die we tegenkomen, zoals pijn, angst, verdriet en boosheid waardoor we steeds een stapje dieper kunnen gaan.


Zo ontstaat tijdens de Transmutatie Channeling een reis door jouw systeem, waarbij verschillende oorzaken voor jouw probleem achterhaald en getransmuteerd worden. Hierbij wordt alles getransmuteerd voor zover dat kan en mag. Zo banen we een pad door jouw probleem heen, gaan er als het ware voor jou doorheen.

Als zich tijdens de Transmutatie Channeling meerdere mogelijkheden voordoen om verder te gaan dan testen we met behulp van de kinesiologische armtest welke richting op dat moment de beste is.


De Transmutatie Channeling gebeurt op afstand. De channeling wordt opgenomen met een digitale voice recorder en wordt per e-mail naar je toegestuurd zodat je die in rust kunt afluisteren.
We spreken voor een Transmutatie Channeling nooit een tijd af, maar sturen het geluidsbestand direct na de channeling per e-mail op.
Lees meer over hoe een Transmutatie Channeling in z'n werk gaat.

Thema’s

De thema’s voor deze Scheppingsplan Transmutatie Channelingen komen naar voren uit de Levensopdracht duiding.

Bij de Levensopdracht duiding worden de twee chakra’s geduid van waaruit jouw ziel en (Goddelijk) wezen zijn geschapen. De thema’s voor de Scheppingsplan Transmutatie Channelingen zijn gerelateerd aan deze twee chakra’s.

De Scheppingsplan Transmutatie Channeling kan daarom alleen in combinatie met de Levensopdracht duiding gegeven worden. De Levensopdracht duiding kan op ieder gewenst moment aangevraagd worden.

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.

Lees meer: Over levens heen

Volgorde

De Scheppingsplan Transmutatie Channeling is onderdeel van een serie van acht ontwikkelingsbehandelingen.
Deze serie begint met de Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling, een behandeling op zielsniveau. Daarna volgen de Goddelijke Wezensheling en de Goddelijke Verbindingsimpuls om je verleden ook op de diepere niveaus van het wezens- en eenheidsniveau te verwerken.

Met de Scheppingsplan Transmutatie Channeling en de Familie Scheppingsplan Transmutatie Channeling kun je vervolgens jouw scheppingsplan bijstellen voor de kosmische dag.
Daarna kun je de Volledige Spirituele ik verbinding, de in God behandeling en de God / Godin behandeling ontvangen.

Eerst voelen dan beslissen

Het is mogelijk om de energie van deze behandeling van te voren te voelen via de afbeelding ‘Eerst voelen dan beslissen’.


Dit is alleen mogelijk als je de behandeling(en) die aan deze behandeling vooraf gaan, al ontvangen hebt.
Zie het kopje ‘Volgorde’ in deze tekst.

Gratis op proef ervaren

Je kunt deze behandeling ook 24 uur gratis op proef ervaren.

Dit is alleen mogelijk als je de behandeling(en) die aan deze behandeling vooraf gaan, al ontvangen hebt.
Zie het kopje ‘Volgorde’ in deze tekst.

Integratietijd

De integratietijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - die een behandeling nodig heeft om zich in je systeem te integreren.
 

Een Scheppingsplan Transmutatie Channeling heeft een integratietijd van twee maanden.
Ons advies is daarom om na de ontvangst van deze behandeling twee maanden geen andere diepgaande energetische behandelingen te ondergaan.

Tijdens de Integratietijd van deze behandeling is het wel mogelijk om behandelingen 'zonder integratietijd' te ontvangen. Dit zijn behandelingen die op zo'n specifiek gebied werken, dat zij de integratie van andere behandelingen niet verstoren.
De tekst Behandelingen zonder integratietijd geeft een overzicht van alle behandelingen die je vlak vóór of na een andere behandeling kunt ontvangen.

Daarnaast mag na een maand een Transmutatie Channeling ontvangen worden uit de categorie Transmutatie Channelingen voor specifieke problemen.
Transmutatie Channelingen zijn diepgaande behandelingen, maar omdat ze over één specifiek onderwerp gaan, verstoren ze de integratie van de voorgaande behandeling niet.

 

Verbindingen kunnen binnen de integratietijd van elke behandeling geactiveerd worden.
Zij werken ondersteunend op het proces van de behandelingen.

Uitwerkingstijd

De uitwerkingstijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - waarin je door de ontwikkelingen van een behandeling gaat en op een behandeling kunt blijven reageren.
Dit is daarom ook de tijd waarin je de resultaten van een behandeling kunt verwachten. Meestal worden de eerste resultaten veel sneller zichtbaar.
 

De uitwerkingstijd van de Scheppingsplan Transmutatie Channeling is negen maanden.

Na ontvangst van de Processor behandeling halveert deze uitwerkingstijd.
De Processor behandeling kan ontvangen worden na de Ego-structuur behandeling.

Uitwerking van de behandeling

Onze behandelingen werken volgens het volgende principe. Tijdens de ontvangst van de behandeling ontvangt jouw systeem als het ware een ‘routebeschrijving’ van de ontwikkelingen waar de behandeling jou doorheen zal leiden.

Gedurende de maanden van de uitwerkingstijd van de behandeling ga je vervolgens zelf door deze ontwikkelingen heen. De resultaten van de behandeling volgen steeds op de momenten waarop je weer door een stukje van deze ontwikkelingen heen bent gegaan.

Omdat iedereen anders reageert op de ontwikkelingen van een behandeling, verschilt het ook van persoon tot persoon hoe hij of zij de effecten van de behandeling ervaart. Als je angstig bent voor de gevoelens die naar boven komen tijdens ontwikkelingen kun je tijdelijke verergeringsreacties ervaren.

Lees meer:
Uitwerking van de behandeling
Gedeelde verantwoordelijkheid
Verschillende reacties op een behandeling

Begeleiding na de behandeling

Als je na ontvangst van de behandeling vragen hebt over de uitwerking van de behandeling of extra ondersteuning nodig hebt, kun je ons, Bas en Maria, een e-mail sturen.
Let op: Lees voordat je contact opneemt eerst het artikel Onze werkwijze.

Aanvragen

Je kunt de Scheppingsplan Transmutatie Channeling aanvragen door een e-mail te sturen naar naar Bas en Maria: basmaria@wholismproject.nl

Kosten

€ 60,- voor één Scheppingsplan Transmutatie Channeling
€ 100,- voor beide Scheppingsplan Transmutatie Channelingen

Lees meer over
De Transmutatie Channeling
De Doel Transmutatie Channeling, waarmee je de innerlijke blokkades oplost die tussen jou en je doel in staan.
De Speerpunt Transmutatie Channeling, voor het oplossen van het probleem dat jouw hele leven beheerst.
De Kern Probleem Transmutatie Channeling, voor het oplossen van een probleem waar je maar niet door heen komt.
De Relatie Transmutatie Channeling, waarmee je relatieproblemen kunt oplossen.
De Familie Transmutatie Channeling, waarmee je familiepatronen en familiedynamiek kunt oplossen.