Volledige Spirituele ik verbinding

De Volledige Spirituele ik verbinding geeft je een volledige verbinding met jouw universele Goddelijke essentie. Hierdoor word je merkbaar nog sterker geleid door het Goddelijke in jezelf.
We hebben twee verbindingslijnen met het Goddelijke, een directe verbindingslijn en een evolutionaire ontwikkelingslijn vanuit onze Goddelijke oorsprong.

Directe verbindingslijn

In onze directe verbindingslijn met het Goddelijke bevindt zich het tijdloze en universele aspect van ons, dat direct door het Goddelijke geschapen is. Dit is het Spirituele ik. Het is onze Goddelijke essentie, tijdloos en constant. Het Spirituele ik staat in direct contact met het Goddelijke.

Evolutionaire ontwikkelingslijn

In de evolutionaire ontwikkelingslijn bevinden zich drie ontwikkelingsstadia tussen onszelf en onze Goddelijke oorsprong. Deze scheppingsniveaus zijn: Het Goddelijk wezen, het wezen en de ziel.
Het Goddelijke schept het Goddelijk wezen, dat op zijn beurt het wezen schept. Het wezen schept de incarnerende ziel, waaruit jouw incarnatie kan ontstaan.


Evolutie en het universele 'zijn'

De evolutionaire scheppingslijn zou je kunnen vergelijken met de familielijn, terwijl de directe lijn dan overeenkomt met het incarnatie principe.
De evolutionaire scheppingslijn vertegenwoordigt dus onze evolutionaire ontwikkeling, terwijl de directe lijn van het Spirituele ik de verbinding vormt met de eeuwigheid, het Goddelijke, de oorspronkelijke blauwdruk van de schepping.


Ons unieke aspect

Het inzicht heeft zich ontwikkeld, dat het ‘Spirituele ik' het blijvende individuele aspect van ons is, datgene wat ons over levens heen uniek maakt, in tegenstelling tot het gebruikelijke inzicht dat de ziel ons unieke deel is.
Je kunt meer over dit inzicht lezen in de tekst ‘De evolutionaire en de directe scheppingslijn

Het Spirituele ik

Het Spirituele ik is onze directe verbinding met het Goddelijke. Elk Spirituele ik vertegenwoordigt een uniek aspect van het Goddelijke.
Het is onze Goddelijke essentie, het unieke en blijvende aspect van ons, dat zich elke keer weer als een constante binnen onze incarnaties manifesteert. Al jouw incarnaties zijn dus verbonden met jouw Spirituele ik.

Het ‘Spirituele ik' is nergens speciaal in het lichaam vertegenwoordigd. Het 'is' gewoon, net als het Goddelijke.

In de evolutie vanuit onze Goddelijke oorsprong hebben ons Goddelijk wezen, ons wezen, onze ziel en onze persoonlijkheid trauma’s opgelopen die door de behandelingen op de betreffende niveaus geheeld kunnen worden.
Het Spirituele ik maakt geen deel uit van deze evolutionaire ontwikkeling en heeft daarom geen trauma’s. Het kan nooit beschadigd worden en hoeft dan ook niet geheeld te worden.

In volledige verbinding

Door onze weg door de kosmische nacht zijn we een deel van het directe contact met het Goddelijke verloren. Daardoor heeft niemand een volledige verbinding met het Spirituele ik.
Als mensen niet volledig verbonden zijn met hun ‘Spirituele ik' staan ze veel meer open voor invloeden van het ego.
De mate waarin iemand verbonden is, kan uitgedrukt worden in een percentage. De Volledige Spirituele ik verbinding maakt deze verbinding weer volledig.

Reacties en resultaten

De voornaamste directe reactie op de 'Volledige Spirituele ik verbinding' is een duidelijke trillingsverhoging die onder andere kan leiden tot een tijdelijk gevoel van dufheid, alsof je watten in je hoofd hebt.

Het langere termijn effect is dat je automatisch die keuzen in je leven maakt die in lijn zijn met jouw scheppingsplan, met jouw blauwdruk.

Goddelijke leiding verdiept zich voelbaar en zichtbaar nog verder. Je gaat veel beter intuïtief weten wat wel en niet goed voor je is en kunt daardoor veel meer op je intuïtie vertrouwen. 
Dit wordt ook zichtbaar in praktische zaken. Je hebt honderd gram spaghetti nodig, pakt een bundeltje, weegt dat en het is exact honderd gram.

Beginverergering behandeling

De Beginverergering behandeling vermindert alle verergeringsreacties die kunnen optreden bij alle:

en

van het Wholism Project.

Er kunnen nog wel onverwerkte gevoelens naar boven komen, maar die voelen veel neutraler, die houden jou niet meer in hun greep. Je kunt er als het ware op afstand naar kijken.

De Beginverergering behandeling is dus een aanrader voor iedereen die gebruik maakt van de mogelijkheden van het Wholism Project.

Als er veel bij jou loskomt door de Wholistische bewegingsoefeningen, voelt dat na de ontvangst van de Beginverergering behandeling duidelijk veel lichter. Het wordt dan nog plezieriger om deze oefeningen te doen.

Lees meer: Beginverergering behandeling

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.

Lees meer: Over levens heen

Volgorde

De Volledige Spirituele ik verbinding maakt deel uit van een serie van acht ontwikkelingsbehandelingen.

Deze serie begint met de Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling, een behandeling op zielsniveau. Daarna volgen de Goddelijke Wezensheling en de Goddelijke Verbindingsimpuls om je verleden ook op de diepere niveaus van het wezens- en eenheidsniveau te verwerken. Met de Scheppingsplan Transmutatie Channeling en de Familie Scheppingsplan Transmutatie Channeling kun je vervolgens jouw scheppingsplan bijstellen voor de kosmische dag.

Daarna kun je de Volledige Spirituele ik verbinding, de in God behandeling en de God / Godin behandeling ontvangen.

Eerst voelen dan beslissen

Het is mogelijk om de energie van deze behandeling van te voren te voelen via de afbeelding ‘Eerst voelen dan beslissen’.


Dit is alleen mogelijk als je de behandeling(en) die aan deze behandeling vooraf gaan, al ontvangen hebt.
Zie het kopje ‘Volgorde’ in deze tekst.

Gratis op proef ervaren

Je kunt deze behandeling ook 24 uur gratis op proef ervaren.

Dit is alleen mogelijk als je de behandeling(en) die aan deze behandeling vooraf gaan, al ontvangen hebt.
Zie het kopje ‘Volgorde’ in deze tekst.

Integratietijd

De integratietijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - die een behandeling nodig heeft om zich in je systeem te integreren.
 

De integratietijd van de 'Volledige Spirituele ik verbinding' is voor elke ontbrekende tien procent van de verbinding anderhalve maand. Het wordt gedurende deze tijd ontraden om andere diepgaande energetische behandelingen te ontvangen.

Tijdens de Integratietijd van deze behandeling is het wel mogelijk om behandelingen 'zonder integratietijd' te ontvangen. Dit zijn behandelingen die op zo'n specifiek gebied werken, dat zij de integratie van andere behandelingen niet verstoren.
De tekst Behandelingen zonder integratietijd geeft een overzicht van alle behandelingen die je vlak vóór of na een andere behandeling kunt ontvangen.
 

Daarnaast mag na een maand een Transmutatie Channeling ontvangen worden uit de categorie Transmutatie Channelingen voor specifieke problemen.
Transmutatie Channelingen zijn diepgaande behandelingen, maar omdat ze over één specifiek onderwerp gaan, verstoren ze de integratie van de voorgaande behandeling niet.

 

Verbindingen kunnen binnen de integratietijd van elke behandeling geactiveerd worden.
Zij werken ondersteunend op het proces van de behandelingen.

Uitwerkingstijd

De uitwerkingstijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - waarin je door de ontwikkelingen van een behandeling gaat en op een behandeling kunt blijven reageren.
Dit is daarom ook de tijd waarin je de resultaten van een behandeling kunt verwachten. Meestal worden de eerste resultaten veel sneller zichtbaar.
 

De uitwerkingstijd van de Volledige Spirituele ik verbinding is zes maanden voor elke ontbrekende 10% van de verbinding. Dit is de periode waarin je op deze behandeling kunt blijven reageren en de resultaten zichtbaar gaan worden.

Na ontvangst van de Processor behandeling halveert deze uitwerkingstijd.
De Processor behandeling kan ontvangen worden na de Ego-structuur behandeling.

Uitwerking van de behandeling

Onze behandelingen werken volgens het volgende principe. Tijdens de ontvangst van de behandeling ontvangt jouw systeem als het ware een ‘routebeschrijving’ van de ontwikkelingen waar de behandeling jou doorheen zal leiden.

Gedurende de maanden van de uitwerkingstijd van de behandeling ga je vervolgens zelf door deze ontwikkelingen heen. De resultaten van de behandeling volgen steeds op de momenten waarop je weer door een stukje van deze ontwikkelingen heen bent gegaan.

Omdat iedereen anders reageert op de ontwikkelingen van een behandeling, verschilt het ook van persoon tot persoon hoe hij of zij de effecten van de behandeling ervaart. Als je angstig bent voor de gevoelens die naar boven komen tijdens ontwikkelingen kun je tijdelijke verergeringsreacties ervaren.

Lees meer:
Uitwerking van de behandeling
Gedeelde verantwoordelijkheid
Verschillende reacties op een behandeling

Begeleiding na de behandeling

Als je na ontvangst van de behandeling vragen hebt over de uitwerking van de behandeling of extra ondersteuning nodig hebt, kun je ons, Bas en Maria, een e-mail sturen.
Let op: Lees voordat je contact opneemt eerst het artikel Onze werkwijze.

Aanvragen

Je kunt deze afstandsbehandeling aanvragen door een e-mail te sturen aan Bas en Maria: basmaria@wholismproject.nl

Kosten

€ 120,-
 

Lees meer: Spirituele ik en de Heilige Geest