Familie Transmutatie Channeling

Met drie Familie Transmutatie Channelingen is het mogelijk oeroude patronen uit je familie op te lossen. Deze familiepatronen zijn aanwezig op zielen-, wezens- en eenheidsniveau. Per niveau is er één patroon.

Oorsprong familiepatronen

Meestal worden deze familiepatronen overgedragen via de moederlijn, omdat de moeder vaak degene is die de kinderen het intensiefst verzorgt. In een situatie waarin de kinderen even veel door de vader als moeder worden opgevoed, zal het familiepatroon doorgegeven worden door de meest dominante van hen.

Je kunt een familiepatroon vergelijken met een cultuur waarin je bent opgegroeid. Het is het voorbeeld van de opvoedende ouder, dat je overneemt. Zo doe je het, zo moet het.
Een familiepatroon lijn kan ruim 25 generaties teruggaan dat wil zeggen meer dan vijfhonderd jaar geleden zijn ontstaan.

Door de Familie Transmutatie Channeling wordt niet een stuk van jezelf opgelost, maar een familiepatroon dat beperkend werkt op jou en jouw familie. Het voelt als het oplossen van een verharde energetische structuur waarbinnen je functioneerde. Het familiepatroon is tijdens de Familie Transmutatie Channeling voor ons duidelijk als een beperkende kooi voelbaar.
De Familie Transmutatie Channeling lost dit patroon dan ook voor de gehele familie op.

Omdat het geen persoonlijke stukken of patronen zijn kunnen familiepatronen niet opgelost worden door de Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling of een van de andere behandelingen.

Verschillen tussen familiepatronen en familiedynamiek

Familiedynamiek ontstaat altijd door gebeurtenissen in de levens van je familie en voorouders. Familiedynamiek ontstaat dus altijd op zielsniveau.

Familiepatronen ontstaan niet alleen op zielsniveau, maar ook op wezens- en eenheidsniveau. In elke familie zijn er dus drie familiepatronen, een op zielsniveau, een op wezensniveau en een op eenheidsniveau.

De familiedynamiek heeft het familiepatroon op zielsniveau als basis. Los je dit familiepatroon op, dan verdwijnt de familiedynamiek dus automatisch.

Familiedynamiek neem je vrijwillig op je. Je besluit op zielsniveau om een bepaalde familieproblematiek mee te dragen en uit te werken.
Bij familiepatronen heb je geen keuze. Ze worden je met de paplepel ingegoten. Elk kind wordt met het familiepatroon van de primaire opvoeder, meestal de moeder, belast.

Familiedynamiek van de andere ouder

Als het kind alleen het familiepatroon, de basis voor familiedynamiek, van de moeder meekrijgt, kan het kind dan wel familiedynamiek van vaderszijde meedragen?

Je kunt het familiepatroon vergelijken met een lijst van een schilderij, waar elk schilderij, in dit geval elke familiedynamiek in past.
Dus kan de familiedynamiek van vaderszijde ook gedragen worden door de energetische structuur van het familiepatroon van de moeder.

Door het oplossen van het familiepatroon van de moeder verdwijnt dus ook de basis waarmee je de familiedynamiek van vaderszijde draagt.
De familiedynamiek van vaderszijde blijft dan wel bestaan, maar jij draagt die niet meer mee.

Eenheidsniveau

Het is opmerkelijk dat de wortels van familiepatronen zelfs op eenheidsniveau liggen.
Het Goddelijke heeft het familiepatroon aan de kosmische nacht meegegeven als een handicap. Het heeft het effect van een kompas dat wordt verstoord door een magneet, waardoor je niet zuiver koers kunt houden.
Nu de spelregels van de kosmische dag weer gelden, mogen we weer een zuivere koers varen.

Wie help je er mee?

Het familiepatroon lost zich met terugwerkende kracht op in de lijn naar het verleden, naar het punt van ontstaan. Vanuit dat ontstaanspunt, vanuit deze voorouder, lost het zich vervolgens ook op naar alle familielijnen die vanuit deze voorouder ontstaan zijn.
Je helpt met de Familie Transmutatie Channeling dus veel meer mensen dan alleen jezelf en je eigen directe familie(lijn).

Pas als degene die de Familie Transmutatie Channeling heeft ontvangen door de ontwikkelingen is gegaan die nodig zijn om het familiepatroon los te laten, kunnen anderen uit de familielijn het familiepatroon ook loslaten.

Hoe gaat het in z'n werk?

Bij een Transmutatie Channeling verbinden we ons met jouw thema en gaan vervolgens voor jou door dit probleem. Hierbij kunnen bijvoorbeeld gebeurtenissen uit jouw vroege jeugd of vorige levens naar boven komen.


Voor ons is het elke keer weer bijzonder om tijdens een Transmutatie Channeling de gevoelens en gewaarwordingen van anderen in ons systeem te kunnen voelen.
 Hierbij transmuteren we de gevoelens die we tegenkomen, zoals pijn, angst, verdriet en boosheid waardoor we steeds een stapje dieper kunnen gaan.


Zo ontstaat tijdens de Transmutatie Channeling een reis door jouw systeem, waarbij verschillende oorzaken voor jouw probleem achterhaald en getransmuteerd worden. Hierbij wordt alles getransmuteerd voor zover dat kan en mag. Zo banen we een pad door jouw probleem heen, gaan er als het ware voor jou doorheen.

Als zich tijdens de Transmutatie Channeling meerdere mogelijkheden voordoen om verder te gaan dan testen we met behulp van de kinesiologische armtest welke richting op dat moment de beste is.


De Transmutatie Channeling gebeurt op afstand. De channeling wordt opgenomen met een digitale voice recorder en wordt per e-mail naar je toegestuurd zodat je die in rust kunt afluisteren.
We spreken voor een Transmutatie Channeling nooit een tijd af, maar sturen het geluidsbestand direct na de channeling per e-mail op.
Lees meer over hoe een Transmutatie Channeling in z'n werk gaat.

Beginverergering behandeling

De Beginverergering behandeling vermindert alle verergeringsreacties die kunnen optreden bij alle:

en

van het Wholism Project.

Er kunnen nog wel onverwerkte gevoelens naar boven komen, maar die voelen veel neutraler, die houden jou niet meer in hun greep. Je kunt er als het ware op afstand naar kijken.

De Beginverergering behandeling is dus een aanrader voor iedereen die gebruik maakt van de mogelijkheden van het Wholism Project.

Als er veel bij jou loskomt door de Wholistische bewegingsoefeningen, voelt dat na de ontvangst van de Beginverergering behandeling duidelijk veel lichter. Het wordt dan nog plezieriger om deze oefeningen te doen.

Lees meer: Beginverergering behandeling

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.

Lees meer: Over levens heen

Eerst voelen dan beslissen

Het is mogelijk om de energie van deze behandeling van te voren te voelen via de afbeelding ‘Eerst voelen dan beslissen’.

Gratis op proef ervaren

Je kunt deze behandeling ook 24 uur gratis op proef ervaren.

Integratietijd

De integratietijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - die een behandeling nodig heeft om zich in je systeem te integreren.
 

De Familie Transmutatie Channeling heeft een integratietijd van twee maanden.
Ons advies is daarom om na de ontvangst van deze behandeling twee maanden geen andere diepgaande energetische behandelingen te ontvangen.

Tijdens de Integratietijd van deze behandeling is het wel mogelijk om behandelingen 'zonder integratietijd' te ontvangen. Dit zijn behandelingen die op zo'n specifiek gebied werken, dat zij de integratie van andere behandelingen niet verstoren.
De tekst Behandelingen zonder integratietijd geeft een overzicht van alle behandelingen die je vlak vóór of na een andere behandeling kunt ontvangen.

Daarnaast mag na een maand een Transmutatie Channeling ontvangen worden uit de categorie Transmutatie Channelingen voor specifieke problemen.
Transmutatie Channelingen zijn diepgaande behandelingen, maar omdat ze over één specifiek onderwerp gaan, verstoren ze de integratie van de voorgaande behandeling niet.

 

Verbindingen kunnen binnen de integratietijd van elke behandeling geactiveerd worden.
Zij werken ondersteunend op het proces van de behandelingen.

Uitwerkingstijd

De uitwerkingstijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - waarin je door de ontwikkelingen van een behandeling gaat en op een behandeling kunt blijven reageren.
Dit is daarom ook de tijd waarin je de resultaten van een behandeling kunt verwachten. Meestal worden de eerste resultaten veel sneller zichtbaar.
 

De uitwerkingstijd van de Familie Transmutatie Channeling is negen maanden.

Na ontvangst van de Processor behandeling halveert deze uitwerkingstijd.
De Processor behandeling kan ontvangen worden na de Ego-structuur behandeling.

Uitwerking van de behandeling

Onze behandelingen werken volgens het volgende principe. Tijdens de ontvangst van de behandeling ontvangt jouw systeem als het ware een ‘routebeschrijving’ van de ontwikkelingen waar de behandeling jou doorheen zal leiden.

Gedurende de maanden van de uitwerkingstijd van de behandeling ga je vervolgens zelf door deze ontwikkelingen heen. De resultaten van de behandeling volgen steeds op de momenten waarop je weer door een stukje van deze ontwikkelingen heen bent gegaan.

Omdat iedereen anders reageert op de ontwikkelingen van een behandeling, verschilt het ook van persoon tot persoon hoe hij of zij de effecten van de behandeling ervaart. Als je angstig bent voor de gevoelens die naar boven komen tijdens ontwikkelingen kun je tijdelijke verergeringsreacties ervaren.

Lees meer:
Uitwerking van de behandeling
Gedeelde verantwoordelijkheid
Verschillende reacties op een behandeling

Begeleiding na de behandeling

Als je na ontvangst van de behandeling vragen hebt over de uitwerking van de behandeling of extra ondersteuning nodig hebt, kun je ons, Bas en Maria, een e-mail sturen.
Let op: Lees voordat je contact opneemt eerst het artikel Onze werkwijze.

Aanvragen

Je kunt de Familie Transmutatie Channeling aanvragen door een e-mail te sturen aan Bas en Maria: basmaria@wholismproject.nl.

Stuur ons ook een recente foto van jezelf waar je gezicht duidelijk op te zien is, als wij die nog niet van jou hebben, samen met je vast-net nummer of Skype adres, zodat we even contact met je kunnen maken.

Kosten

€ 60,- per channeling onafhankelijk van het niveau waarop gechanneld wordt.

Iedereen heeft drie Familie Transmutatie Channelingen nodig, voor elk niveau één.

Lees meer over:
De Transmutatie Channeling
De Doel Transmutatie Channeling, waarmee je de innerlijke blokkades oplost die tussen jou en je doel in staan.
De Speerpunt Transmutatie Channeling, voor het oplossen van het probleem dat jouw hele leven beheerst.
De Kern Probleem Transmutatie Channeling, voor het oplossen van een probleem waar je maar niet door heen komt.
De Relatie Transmutatie Channeling, waarmee je relatieproblemen kunt oplossen.