Verwezenlijk je innerlijk Huwelijk
behandeling

Onze relatie of het ontbreken daarvan is altijd een spiegel van onze innerlijke man/vrouw relatie. Iedereen trekt die partner aan die het beste past bij deze innerlijke relatie.Vaak werken je innerlijke man en vrouw elkaar tegen of overheerst een van beide kanten in jezelf. De Verwezenlijk je innerlijk Huwelijk behandeling zorgt ervoor, dat je innerlijke man en vrouw in een harmonieuze en gelijkwaardige verhouding tot elkaar komen te staan.
Je mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten zullen elkaar gaan versterken in plaats van elkaar tegen te werken. Deze innerlijke verandering zal zich ook weerspiegelen in de relatie met je partner.

Deze behandeling werkt dus enerzijds als een manier om jezelf te ontplooien en anderzijds komt het ten goede aan je relatie of vergroot het jouw ontvankelijkheid voor een nieuwe relatie.

Van onderlinge verzwakking naar versterking


De strijdigheid in onze innerlijke man en vrouw is in het verleden zinvol geweest.
We bevinden ons in de overgang van de kosmische nacht naar de kosmische dag. 


Het hoofddoel van de kosmische nacht was om ons met de materie te verbinden. Omdat we van oorsprong Goddelijk zijn en daardoor een heel hoog trillingsgetal hadden, konden we dit alleen maar doen door ons trillingsgetal te verlagen. Dit deden we onder andere door elkaar onderling te verzwakken.


Man en vrouw behielden hun onderlinge aantrekkingskracht om zo te zorgen voor de continuïteit van het menselijk ras, maar in lijn met het bovenstaande was het de bedoeling dat man en vrouw elkaar in een relatie op den duur zouden verzwakken.


Dit verzwakkende effect was als het ware in geprogrammeerd door de neuzen in de innerlijke man en vrouw niet allemaal dezelfde kant uit te laten staan. Het is vaak zelfs zo dat de innerlijke man en vrouw elkaar ronduit tegenwerken. Dat gebeurt op een onbewust niveau maar werkt op den duur ook door in de 'uiterlijke' relatie, als die er is.
In de kosmische dag is het juist de bedoeling dat man en vrouw ook op de lange duur elkaar blijven versterken zodat we weer in trillingsgetal kunnen stijgen.

Resultaten


De Verwezenlijk je innerlijk Huwelijk behandeling zorgt ervoor dat je innerlijke man en vrouw in een harmonieuze verhouding tot elkaar komen te staan. Deze innerlijke verandering zal zich ook weerspiegelen in de relatie met je partner, die daardoor soepeler, natuurlijker en liefdevoller zal worden.

Er kan ook weer een echte eenheid tussen man en vrouw ontstaan. Omdat man en vrouw de polariteiten vertegenwoordigen schuilt er een enorme kracht in deze eenheid, die veel verder gaat dan we ons kunnen voorstellen. Door de werkelijke vereniging van man en vrouw kan onder andere het contact met het Goddelijke enorm verdiept worden.

'Ook onze kinderen merken de verdieping in onze relatie en vertalen het met "het lijkt wel of jullie weer verliefd zijn".' Anoniem

Lees meer over de ervaringen
Lees meer over de meest voorkomende resultaten

Relatie Transmutatie Channeling


De Verwezenlijk je innerlijk Huwelijk behandeling harmoniseert de relatie tussen je innerlijke man/vrouw, wat ook ten goede komt aan de relatie met je partner. Een andere manier om problemen binnen een relatie op te lossen is een Relatie Transmutatie Channeling. Hiermee kun je specifieke relatieproblemen oplossen. Deze Transmutatie Channeling is bedoeld voor twee personen.

Man/Vrouw Verbinding

Het belangrijkste verschil tussen de Man/Vrouw Verbinding en de 'Verwezenlijk je innerlijk Huwelijk' behandeling is dat de Man/Vrouw Verbinding de innerlijke balans, het evenwicht tussen het mannelijke en vrouwelijke herstelt en de ‘Verwezenlijk je innerlijk Huwelijk' behandeling de innerlijke tegenstrijdigheden in en tussen het vrouwelijke en het mannelijke harmoniseert.
 De Man/Vrouw Verbinding helpt de balans tussen de mannelijke en vrouwelijke energieën van onze omgeving en in ons zelf te optimaliseren. Het vrouwelijke en mannelijke in jezelf en de energie van je huis worden hierdoor beide even belangrijk. Als de mannelijke energie in jezelf en in je omgeving overheerst, doorbreekt deze Verbinding de dominantie van het mannelijke.

De Verwezenlijk je innerlijk Huwelijk behandeling lost de innerlijke tegenstrijdigheden binnen je innerlijke vrouw en je innerlijke man op.
Een voorbeeld van zo'n innerlijke tegenstrijdigheid is enerzijds graag een relatie willen en anderzijds bindingsangst hebben.
Daarnaast zorgt de Verwezenlijk je innerlijk Huwelijk behandeling er voor dat je innerlijke man en vrouw beter kunnen gaan samenwerken. Je voelt je hierdoor harmonieuzer en je daadkracht en doelgerichtheid nemen toe.

Als je twee even sterke ezels met een touw verbindt en je laat ze allebei de andere kant oplopen, wordt er wel veel kracht verspild, maar komen geen van beide ezels een stap vooruit. Dit ‘ezel' probleem los je op met de 'Verwezenlijk je innerlijk Huwelijk' behandeling.

De Man/Vrouw Verbinding en de Verwezenlijk je innerlijk Huwelijk behandeling vullen elkaar dus perfect aan. 
De Man/Vrouw Verbinding zorgt voor een betere balans tussen het mannelijke en vrouwelijke en de Verwezenlijk je innerlijk huwelijk behandeling zorgt voor harmonie in en tussen het mannelijke en het vrouwelijke.
Lees meer Innerlijke Man/Vrouw behandelingen en Verbindingen

Beginverergering behandeling

De Beginverergering behandeling vermindert alle verergeringsreacties die kunnen optreden bij alle:

en

van het Wholism Project.

Er kunnen nog wel onverwerkte gevoelens naar boven komen, maar die voelen veel neutraler, die houden jou niet meer in hun greep. Je kunt er als het ware op afstand naar kijken.

De Beginverergering behandeling is dus een aanrader voor iedereen die gebruik maakt van de mogelijkheden van het Wholism Project.

Als er veel bij jou loskomt door de Wholistische bewegingsoefeningen, voelt dat na de ontvangst van de Beginverergering behandeling duidelijk veel lichter. Het wordt dan nog plezieriger om deze oefeningen te doen.

Lees meer: Beginverergering behandeling

Voor wie en wanneer?


De Verwezenlijk je innerlijk Huwelijk behandeling kan zowel door alleenstaanden als door mensen met een relatie ontvangen worden. Alleenstaanden kunnen zich daardoor openen voor een relatie en bestaande relaties kunnen zich verdiepen. 


De Verwezenlijk je innerlijk Huwelijk behandeling kan op ieder gewenst moment ontvangen worden, rekening houdend met de integratietijden van voorgaande behandelingen. Ons advies is om vóór deze behandeling eerst de Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling te ontvangen.

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.

Lees meer: Over levens heen

Eerst voelen dan beslissen

Het is mogelijk om de energie van deze behandeling van te voren te voelen via de afbeelding ‘Eerst voelen dan beslissen’.

Gratis op proef ervaren

Je kunt deze behandeling ook 24 uur gratis op proef ervaren.

Integratietijd

De integratietijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - die een behandeling nodig heeft om zich in je systeem te integreren.
 

De Verwezenlijk je innerlijk Huwelijk behandeling heeft een integratietijd van twee maanden.
Ons advies is daarom om na de ontvangst van deze behandeling twee maanden geen andere diepgaande energetische behandelingen te ontvangen.

Tijdens de Integratietijd van deze behandeling is het wel mogelijk om behandelingen 'zonder integratietijd' te ontvangen. Dit zijn behandelingen die op zo'n specifiek gebied werken, dat zij de integratie van andere behandelingen niet verstoren.
De tekst Behandelingen zonder integratietijd geeft een overzicht van alle behandelingen die je vlak vóór of na een andere behandeling kunt ontvangen.

Daarnaast mag na een maand een Transmutatie Channeling ontvangen worden uit de categorie Transmutatie Channelingen voor specifieke problemen.
Transmutatie Channelingen zijn diepgaande behandelingen, maar omdat ze over één specifiek onderwerp gaan, verstoren ze de integratie van de voorgaande behandeling niet.

 

Verbindingen kunnen binnen de integratietijd van elke behandeling geactiveerd worden.
Zij werken ondersteunend op het proces van de behandelingen.

Uitwerkingstijd

De uitwerkingstijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - waarin je door de ontwikkelingen van een behandeling gaat en op een behandeling kunt blijven reageren.
Dit is daarom ook de tijd waarin je de resultaten van een behandeling kunt verwachten. Meestal worden de eerste resultaten veel sneller zichtbaar.
 

De uitwerkingstijd van de Verwezenlijk je innerlijk Huwelijk behandeling is zes maanden.

Na ontvangst van de Processor behandeling halveert deze uitwerkingstijd.
De Processor behandeling kan ontvangen worden na de Ego-structuur behandeling.

Uitwerking van de behandeling

Onze behandelingen werken volgens het volgende principe. Tijdens de ontvangst van de behandeling ontvangt jouw systeem als het ware een ‘routebeschrijving’ van de ontwikkelingen waar de behandeling jou doorheen zal leiden.

Gedurende de maanden van de uitwerkingstijd van de behandeling ga je vervolgens zelf door deze ontwikkelingen heen. De resultaten van de behandeling volgen steeds op de momenten waarop je weer door een stukje van deze ontwikkelingen heen bent gegaan.

Omdat iedereen anders reageert op de ontwikkelingen van een behandeling, verschilt het ook van persoon tot persoon hoe hij of zij de effecten van de behandeling ervaart. Als je angstig bent voor de gevoelens die naar boven komen tijdens ontwikkelingen kun je tijdelijke verergeringsreacties ervaren.

Lees meer:
Uitwerking van de behandeling
Gedeelde verantwoordelijkheid
Verschillende reacties op een behandeling

Begeleiding na de behandeling

Als je na ontvangst van de behandeling vragen hebt over de uitwerking van de behandeling of extra ondersteuning nodig hebt, kun je ons, Bas en Maria, een e-mail sturen.
Let op: Lees voordat je contact opneemt eerst het artikel Onze werkwijze.

Aanvragen

Je kunt deze afstandsbehandeling aanvragen door een e-mail te sturen aan Bas en Maria: basmaria@wholismproject.nl
Stuur ons ook een recente foto van jezelf waar je gezicht duidelijk op te zien is, als we die nog niet van jou hebben, samen met je telefoonnummer, zodat we even contact met je kunnen maken.

Kosten


€ 120,-

Belangrijke vragen


  • Is het nodig om voor ‘de Verwezenlijk je innerlijk Huwelijk' behandeling eerst de Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling te ontvangen? 
Nee, maar het is wel wenselijk. De ‘Verwezenlijk je Levensopdracht' behandeling helpt op een zo zacht en snel mogelijke wijze het verleden te verwerken, als het ware het achterstallig onderhoud weg te werken en de ‘Verwezenlijk je innerlijk Huwelijk' behandeling werkt toekomst gericht.
     
  • Zijn de reacties vergelijkbaar met die van de 'Verwezenlijk je Levensopdracht' behandeling?
 Omdat de 'Verwezenlijk je innerlijk Huwelijk' behandeling toekomst gericht is, hoeft er niets van het verleden losgelaten te worden. De uitwerking is daardoor direct weldadig. Dit is zeker zo wanneer eerst de 'Verwezenlijk je Levensopdracht' behandeling ontvangen is.