Loslaat behandeling

Het doel van de Loslaat behandeling is om in volledige overgave te komen, je mee te laten voeren door de stroom van het leven zonder je ergens aan vast te houden. Deze behandeling helpt je om diepe innerlijke angsten voor het onbekende los te laten.

Als mensen problemen hebben met loslaten toont zich dat over het algemeen in hun (over)gewicht.

Ook kan deze behandeling je helpen om beperkende patronen of overtuigingen los te laten. Je kunt bijvoorbeeld vanuit een vorig leven de overtuiging hebben dat je slecht bent en daarvoor straf verdient. Zolang deze overtuiging blijft bestaan, kunnen mensen zichzelf in dit leven onbewust blijven straffen.

De Loslaat behandeling en de Ontslavingsbehandeling

De Loslaat behandeling vervangt de Ontslavingsbehandeling niet.
De stukken waarvoor een Loslaat behandeling nodig is, hebben als achtergrond een algemene angst om los te laten. Verslavingsstukken worden daarentegen actief vastgehouden en onderdrukt.

Drie niveaus

De Loslaat behandeling kun je op drie niveaus ontvangen, het eenheidsniveau, het wezensniveau of het zielsniveau.

Je ontvangt de Loslaat behandeling op het niveau waar jouw loslaatprobleem oorspronkelijk is ontstaan.

  • Als jouw loslaatprobleem op eenheidsniveau is ontstaan, manifesteert ditzelfde probleem zich ook op wezensniveau en op zielsniveau. Door het probleem op eenheidsniveau op te lossen, lost het zich ook op wezens- en zielsniveau op.
  • Als jouw probleem op wezensniveau is ontstaan, manifesteert het zich ook op zielsniveau. De Loslaat behandeling op wezensniveau, lost jouw probleem dan op beide niveaus op.
  • Als jouw loslaatprobleem op zielsniveau is ontstaan, dan heb je dit probleem alleen op zielsniveau.


Omdat op elk niveau maximaal één loslaatprobleem kan ontstaan, heb je in theorie maximaal drie Loslaat behandelingen nodig. Als er meer dan één behandeling nodig is, is dat een uitzonderingsgeval.

In de praktijk blijkt dat deze behandeling vrijwel altijd alleen op het eenheidsniveau gegeven moet worden en dat het probleem zelden tot nooit op het wezens- of zielenniveau is ontstaan. 
Mocht de behandeling op een ander niveau dan het eenheidsniveau plaats moeten vinden dan laten we je dat van te voren weten.

Meer informatie over deze niveaus vind je in het artikel ‘Zes creatieniveaus’.

Volgorde

Als je een loslaat probleem op een of meerdere van deze niveaus hebt, is het het beste om de Loslaat behandeling te ontvangen nadat de integratietijd van de ontwikkelingsbehandeling op dat niveau voorbij is.

Voorzover van toepassing is de beste volgorde dus:

Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling Loslaat behandeling op zielsniveau
Goddelijke Wezensheling Loslaat behandeling op wezensniveau
Goddelijke Verbindingsimpuls Loslaat behandeling op eenheidsniveau


Ook is het mogelijk de Loslaat behandeling te ontvangen zonder een voorafgaande ontwikkelingsbehandeling ontvangen te hebben.

Ervaringen

Lees meer over de ervaringen met de Loslaat behandeling

Eerst voelen dan beslissen

Het is mogelijk om de energie van deze behandeling van te voren te voelen via de afbeelding ‘Eerst voelen dan beslissen’.

Gratis op proef ervaren

Je kunt deze behandeling ook 24 uur gratis op proef ervaren.

Integratietijd

De integratietijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - die een behandeling nodig heeft om zich in je systeem te integreren.
 

De integratie tijd van de Loslaat behandeling is voor alle niveaus één maand.
Ons advies is daarom om na de ontvangst van deze behandeling één maand geen andere diepgaande energetische behandelingen te ontvangen.

Tijdens de Integratietijd van deze behandeling is het wel mogelijk om behandelingen 'zonder integratietijd' te ontvangen. Dit zijn behandelingen die op zo'n specifiek gebied werken, dat zij de integratie van andere behandelingen niet verstoren.
De tekst Behandelingen zonder integratietijd geeft een overzicht van alle behandelingen die je vlak vóór of na een andere behandeling kunt ontvangen.


Verbindingen kunnen binnen de integratietijd van elke behandeling geactiveerd worden. Zij  werken ondersteunend op het proces van de behandelingen.

Uitwerkingstijd

De uitwerkingstijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - waarin je door de ontwikkelingen van een behandeling gaat en op een behandeling kunt blijven reageren.
Dit is daarom ook de tijd waarin je de resultaten van een behandeling kunt verwachten. Meestal worden de eerste resultaten veel sneller zichtbaar.
 

De uitwerkingstijd van de Loslaat behandeling is zes maanden.

Na ontvangst van de Processor behandeling halveert deze uitwerkingstijd.
De Processor behandeling kan ontvangen worden na de Ego-structuur behandeling.

Uitwerking van de behandeling

Onze behandelingen werken volgens het volgende principe. Tijdens de ontvangst van de behandeling ontvangt jouw systeem als het ware een ‘routebeschrijving’ van de ontwikkelingen waar de behandeling jou doorheen zal leiden.

Gedurende de maanden van de uitwerkingstijd van de behandeling ga je vervolgens zelf door deze ontwikkelingen heen. De resultaten van de behandeling volgen steeds op de momenten waarop je weer door een stukje van deze ontwikkelingen heen bent gegaan.

Omdat iedereen anders reageert op de ontwikkelingen van een behandeling, verschilt het ook van persoon tot persoon hoe hij of zij de effecten van de behandeling ervaart. Als je angstig bent voor de gevoelens die naar boven komen tijdens ontwikkelingen kun je tijdelijke verergeringsreacties ervaren.

Lees meer:
Uitwerking van de behandeling
Gedeelde verantwoordelijkheid
Verschillende reacties op een behandeling

Begeleiding na de behandeling

Als je na ontvangst van de behandeling vragen hebt over de uitwerking van de behandeling of extra ondersteuning nodig hebt, kun je ons, Bas en Maria, een e-mail sturen.
Let op: Lees voordat je contact opneemt eerst het artikel Onze werkwijze.

Aanvragen


Je kunt deze afstandsbehandeling aanvragen door een e-mail te sturen aan: basmaria@wholismproject.nl
Stuur ons ook een recente foto van jezelf waar je gezicht duidelijk op te zien is, als we die nog niet van jou hebben, samen met je vast-net nummer of Skype adres, zodat we even contact met je kunnen maken.

Kosten

€ 60,- per niveau