Corona Omvormer

Door de werking van de Corona Omvormer wordt het voor jou positief om in de buurt te komen van mensen die met het Corona virus besmet zijn.

Na de ontvangst van de Corona Omvormer krijg je, als je in de buurt bent van mensen die met het Corona virus besmet zijn, een krachtiger verbinding met het Hogere.

Categorie

De Corona Omvormer behoort tot de categorie Omvormers.

De Ontwikkelingsmogelijkheden uit de categorie Omvormers vormen kosmische nacht principes en kosmische nacht wetmatigheden in kosmische dag principes en wetmatigheden om.

Voor wie

De Corona Omvormer is voor iedereen een belangrijke Ontwikkelingsmogelijkheid.

Niveau

De Corona Omvormer werkt op het Persoonlijkheidsniveau.

Over levens heen

De Corona Omvormer werkt ook over levens heen.
Het is dus een Ontwikkelingsmogelijkheid waar je meerdere levens plezier van hebt.

Lees meer: Over levens heen

Eerst voelen dan beslissen

Het is mogelijk om de werking van deze Ontwikkelingsmogelijkheid van tevoren te voelen via de afbeelding 'Eerst voelen dan beslissen'.

Alle apart aan te vragen Ontwikkelingsmogelijkheden kunnen op deze wijze van tevoren gevoeld worden.
Lees meer: Eerst voelen dan beslissen

Niet in een Traject


Het is belangrijk om de Corona Omvormer bewust aan te vragen, zodat je de bijzondere werking van de Corona Omvormer bewust kunt ervaren.

Om deze reden wordt de Corona Omvormer niet in een Traject ontvangen en kan deze alleen apart aangevraagd worden.

Aanvragen

De Corona Omvormer kan aangevraagd worden door de bijdrage van € 280,- over te maken naar het rekeningnummer van Stichting Wholisme: NL 98 RABO 0357 6111 01
onder vermelding van: ‘Corona Omvormer + jouw voor- en achternaam’.

Vanuit het buitenland:
IBAN nummer: NL 98 RABO 0357 6111 01 en Swift code: RABONL2U
onder vermelding van: ‘Corona Omvormer + jouw voor- en achternaam’

Activeren

Nadat je jouw bijdrage:

  • onder vermelding van de juiste omschrijving: ‘Corona Omvormer + jouw voor- en achternaam'
  • naar het juiste rekeningnummer

overgemaakt hebt, kun je de Corona Omvormer op het door jou gewenste moment ontvangen en activeren.

Bijdrage

De bijdrage voor de Corona Omvormer is € 280,-.