Opneem behandeling

De Opneem behandeling helpt je om uit gebeurtenissen te halen wat er voor jouw ontwikkeling in zit.
Als je last hebt van een opneem probleem dan laat je het leven voor een deel langs je heen gaan, alsof het jou niet betreft. Er zit een vorm van distantiëring in. Het kan ook leiden tot passiviteit.

Deze behandeling kan zinvol zijn voor mensen die neigen naar ondergewicht.

Drie niveaus

De Opneem behandeling kun je op drie niveaus ontvangen, het eenheidsniveau, het wezensniveau of het zielsniveau.

Je ontvangt de Opneem behandeling op het niveau waar jouw opneemprobleem oorspronkelijk is ontstaan.

  • Als jouw opneemprobleem op eenheidsniveau is ontstaan, manifesteert ditzelfde probleem zich ook op wezensniveau en op zielsniveau. Door het probleem op eenheidsniveau op te lossen, lost het zich ook op wezens- en zielsniveau op.
  • Als jouw probleem op wezensniveau is ontstaan, manifesteert het zich ook op zielsniveau. De Opneem behandeling op wezensniveau, lost jouw probleem dan op beide niveaus op.
  • Als jouw opneemprobleem op zielsniveau is ontstaan, dan heb je dit probleem alleen op zielsniveau.


Omdat op elk niveau maximaal één opneemprobleem kan ontstaan, heb je in theorie maximaal drie Opneem behandelingen nodig. Als er meer dan één behandeling nodig is, is dat een uitzonderingsgeval.

In de praktijk blijkt dat deze behandeling vrijwel altijd alleen op het eenheidsniveau gegeven moet worden en dat het probleem zelden tot nooit op het wezens- of zielenniveau is ontstaan. 
Mocht de behandeling op een ander niveau dan het eenheidsniveau plaats moeten vinden dan laten we je dat van te voren weten.

Meer informatie over deze niveaus vind je in het artikel ‘Zes creatieniveaus’.

Traject

De Opneem behandeling maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde van de Opneem behandeling bedraagt € 70,- per niveau.