Levensenergie behandeling

Zo'n tien tot twaalf procent van alle mensen heeft in het begin een tweelingbroertje of zusje gehad, dat in de baarmoeder is overleden. 

Omdat dit zo vroeg in de zwangerschap heeft plaatsgevonden en de moeder er vaak niets van heeft gemerkt, zijn de meeste mensen zich hier niet van bewust. 


De overleden helft van een tweeling kan een deel van de levensenergie met zich meegenomen hebben, waardoor de overlevende helft een permanent tekort aan levensenergie heeft. Dit kan zich uiten in een slechte conditie, snel moe zijn en dergelijke.

Niet bij elke overgebleven tweeling is een deel van de levensenergie meegegaan met de verloren tweeling.

Door deze behandeling neemt de hoeveelheid levensenergie weer toe, waardoor na verloop van tijd vermoeidheid minder wordt en je conditie verbetert.

De Verloren tweelinghelft behandeling

De Verloren tweelinghelft behandeling is ontwikkeld vanuit de Levensenergie behandeling en vervangt ook de Levensenergie behandeling. Het werkingsgebied van de Verloren tweelinghelft behandeling is echter veel breder dan dat van Levensenergie behandeling.


Mocht je de Levensenergie behandeling ooit ontvangen hebben, dan is het niet nodig alsnog de Verloren tweelinghelft behandeling te ontvangen.

Mochten wij ooit aangegeven hebben dat je de Levensenergie behandeling niet nodig had - omdat er bij jou geen sprake is van een tekort aan levensenergie - dan is het mogelijk dat je de Verloren tweelinghelft behandeling wel nodig hebt omdat deze behandeling een bredere werking heeft.
Lees meer: De Verloren tweelinghelft behandeling

Ervaringen

Lees meer over de Ervaringen met de Levensenergie behandeling

Eerst voelen dan beslissen

Het is mogelijk om de energie van deze behandeling van te voren te voelen via de afbeelding ‘Eerst voelen dan beslissen’.

Gratis op proef ervaren

Je kunt deze behandeling ook 24 uur gratis op proef ervaren.

Integratietijd

De integratietijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - die een behandeling nodig heeft om zich in je systeem te integreren.
 

De Levensenergie behandeling heeft een integratietijd van twee maanden.
Ons advies is daarom om na de ontvangst van deze behandeling twee maanden geen andere diepgaande energetische behandelingen te ontvangen.

Tijdens de Integratietijd van deze behandeling is het wel mogelijk om behandelingen 'zonder integratietijd' te ontvangen. Dit zijn behandelingen die op zo'n specifiek gebied werken, dat zij de integratie van andere behandelingen niet verstoren.
De tekst Behandelingen zonder integratietijd geeft een overzicht van alle behandelingen die je vlak vóór of na een andere behandeling kunt ontvangen.
 

Daarnaast mag na een maand een Transmutatie Channeling ontvangen worden uit de categorie Transmutatie Channelingen voor specifieke problemen.
Transmutatie Channelingen zijn diepgaande behandelingen, maar omdat ze over één specifiek onderwerp gaan, verstoren ze de integratie van de voorgaande behandeling niet.
 


Verbindingen kunnen binnen de integratietijd van elke behandeling geactiveerd worden. Zij werken ondersteunend op het proces van de behandelingen.

Uitwerkingstijd

De uitwerkingstijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - waarin je door de ontwikkelingen van een behandeling gaat en op een behandeling kunt blijven reageren.
Dit is daarom ook de tijd waarin je de resultaten van een behandeling kunt verwachten. Meestal worden de eerste resultaten veel sneller zichtbaar.
 

De uitwerkingstijd van de Levensenergie behandeling is zes maanden.

Na ontvangst van de Processor behandeling halveert deze uitwerkingstijd.
De Processor behandeling kan ontvangen worden na de Ego-structuur behandeling.

Uitwerking van de behandeling

Onze behandelingen werken volgens het volgende principe. Tijdens de ontvangst van de behandeling ontvangt jouw systeem als het ware een ‘routebeschrijving’ van de ontwikkelingen waar de behandeling jou doorheen zal leiden.

Gedurende de maanden van de uitwerkingstijd van de behandeling ga je vervolgens zelf door deze ontwikkelingen heen. De resultaten van de behandeling volgen steeds op de momenten waarop je weer door een stukje van deze ontwikkelingen heen bent gegaan.

Omdat iedereen anders reageert op de ontwikkelingen van een behandeling, verschilt het ook van persoon tot persoon hoe hij of zij de effecten van de behandeling ervaart. Als je angstig bent voor de gevoelens die naar boven komen tijdens ontwikkelingen kun je tijdelijke verergeringsreacties ervaren.

Lees meer:
Uitwerking van de behandeling
Gedeelde verantwoordelijkheid
Verschillende reacties op een behandeling

Begeleiding na de behandeling

Als je na ontvangst van de behandeling vragen hebt over de uitwerking van de behandeling of extra ondersteuning nodig hebt, kun je ons, Bas en Maria, een e-mail sturen.
Let op: Lees voordat je contact opneemt eerst het artikel Onze werkwijze.

Aanvragen


Je kunt deze afstandsbehandeling aanvragen door een e-mail te sturen aan Bas en Maria: basmaria@wholismproject.nl


Stuur ons ook een recente foto van jezelf waar je gezicht duidelijk op te zien is, als we die nog niet van jou hebben, samen met je vast-net nummer of Skype adres, zodat we even contact met je kunnen maken.

Kosten 


€ 120,-