Ontslavingsbehandeling

De Ontslavingsbehandeling helpt je om jezelf bewust te maken van de achtergrond van jouw verslavingen, of het nu om chocolade, koffie, sigaretten, alcohol, drugs, computerspelletjes, of een koopverslaving gaat.
Je hebt dan de mogelijkheid om alsnog deze achtergrond te verwerken en zo van je verslaving af te komen.

Achtergrond van verslaving

De achtergrond van elke verslaving zijn onverwerkte stukken, die je ver wegdrukt en niet durft los te laten.
Je zit daarmee net zo vast aan deze onverwerkte stukken als aan je verslaving. Een duidelijk voorbeeld van de regel zo binnen zo buiten.

Deze stukken kunnen ontstaan zijn op zielen-, wezens- of eenheidsniveau.
Als je de Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling hebt ontvangen dan zijn alle stukken, dus ook de verslavingsstukken, op zielenniveau getransmuteerd. Verslavingsstukken zijn echter zo diep in je systeem weggedrukt, dat je ze meestal niet aan de oppervlakte laat komen, zelfs niet na een van onze behandelingen. Als je ze niet naar de oppervlakte laat komen, kun je ze ook niet loslaten.

De Ontslavingsbehandeling heeft het vermogen om deze stukken weer bewust te maken. Het zijn over het algemeen heel diepe pijnstukken, die je uit je bewustzijn verbannen hebt omdat ze zo intens pijnlijk zijn. Deze wijze van omgaan met diepe pijn, het ‘onbewust’ maken, vormt een parallel met verslavingsgedrag en is een tweede voorbeeld van de regel zo binnen zo buiten.

Drie niveaus

De Ontslavingsbehandeling kun je op drie niveaus ontvangen, het eenheidsniveau, het wezensniveau of het zielenniveau.

Je ontvangt de Ontslavingsbehandeling op het niveau waar jouw verslavingsprobleem oorspronkelijk is ontstaan:

  • Als jouw verslavingsprobleem op eenheidsniveau is ontstaan, manifesteert ditzelfde probleem zich ook op wezensniveau en op zielsniveau. Door het probleem op eenheidsniveau op te lossen, lost het zich ook op wezens- en zielsniveau op.
  • Als jouw probleem op wezensniveau is ontstaan, manifesteert het zich ook op zielsniveau. De Ontslavingsbehandeling op wezensniveau, lost jouw probleem dan op beide niveaus op.
  • Als jouw integratieprobleem op zielsniveau is ontstaan, dan heb je dit probleem alleen op zielsniveau.


Omdat op elk niveau maximaal één verslavingsprobleem kan ontstaan, heb je in theorie maximaal drie Ontslavingsbehandelingen nodig. Als er meer dan één behandeling nodig is, is dat een uitzonderingsgeval.

In de praktijk blijkt dat deze behandeling vrijwel altijd alleen op het eenheidsniveau gegeven moet worden en dat het probleem zelden tot nooit op het wezens- of zielenniveau is ontstaan. 
Mocht de behandeling op een ander niveau dan het eenheidsniveau plaats moeten vinden dan laten we je dat van te voren weten.

Meer informatie over deze niveaus vind je in het artikel ‘Zes creatieniveaus’.

Ervaringen

Lees meer over de ervaringen met de Ontslavingsbehandeling

Traject

De Ontslavingsbehandeling maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde van de Ontslavingsbehandeling bedraagt 
€ 70,-.