Kosmische dag Bedrijfsvoering
behandeling

De Kosmische dag Bedrijfsvoering behandeling helpt een bedrijf om in lijn te komen met de spelregels van de kosmische dag.
Alles wat niet in overeenstemming is met deze spelregels wordt zichtbaar, zodat er actie ondernomen kan worden.

Gelijkgerichtheid

Gelijkgerichtheid is voor het bedrijfsleven één van de belangrijkste kosmische dag spelregels die voor elk bedrijf vruchten afwerpt.
Onderlinge onuitgesproken conflicten in het bedrijf bepalen voor een groot deel hoe succesvol wij zijn als ondernemer.

Ook de innerlijke gerichtheid van de ondernemer zelf is van groot belang voor het functioneren van het bedrijf. Met andere woorden: alle neuzen in onszelf moeten ook dezelfde richting instaan.
Dat betekent niet dat er geen twijfel mag bestaan over bijvoorbeeld een al of niet te maken investering. Dat is een gezond proces. Nee, het gaat om onbewuste innerlijke frictie, waardoor we onszelf tegenwerken.

De Kosmische dag Bedrijfsvoering behandeling zorgt er voor dat alle neuzen in het bedrijf dezelfde kant op gaan staan, zodat er een optimale voorwaartse kracht en slagvaardigheid ontstaat.
Daarnaast helpt het de ondernemers om hun innerlijke zakelijke gerichtheid te optimaliseren.

Het is onze ervaring in het boerenbedrijf dat gelijkgerichtheid ook op een onverwachte wijze van essentieel belang kan zijn.
Het blijkt dat als boer en boerin niet gelijkgestemd zijn over de bedrijfsvoering dit een diepgaande invloed heeft op de gezondheid van de dieren, die boer en boerin als de leiders van hun kudde beschouwen. Dit kan zover gaan dat door een onvoldoende uitgesproken onenigheid het bedrijf uiteindelijk te gronde gaat.

Ervaringen met de Kosmische dag Bedrijfsvoering behandeling

Lees meer over de ervaringen met de Kosmische dag Bedrijfsvoering behandeling

Eerst voelen dan beslissen

Het is mogelijk om de energie van deze behandeling van te voren te voelen via de afbeelding ‘Eerst voelen dan beslissen’.

Gratis op proef ervaren

Je kunt deze behandeling ook 24 uur gratis op proef ervaren.

Integratietijd voor bedrijven

De Kosmische dag Bedrijfsvoering behandeling heeft een integratietijd van drie maanden.
Dit is de tijd die de behandeling nodig heeft om in het bedrijf te integreren.

Ons advies is daarom om na de ontvangst van deze behandeling drie maanden geen andere diepgaande energetische behandelingen gericht op het bedrijf te ontvangen.

Tijdens de Integratietijd van deze behandeling is het wel mogelijk om behandelingen voor bedrijven 'zonder integratietijd' te ontvangen. Dit zijn behandelingen die op zo'n specifiek gebied werken, dat zij de integratie van andere behandelingen niet verstoren.

Het is ook mogelijk om één maand na deze behandeling een (Doel) Transmutatie Channeling of (Deel) Relatie Transmutatie Channeling voor het bedrijf aan te vragen.

Verbindingen kunnen binnen de integratietijd van elke behandeling geactiveerd worden. Zij  werken ondersteunend op het proces van de behandelingen.

Integratietijd voor jouw eenmanszaak of praktijk

Bij een eenmanszaak of praktijk werkt de Kosmische dag Bedrijfsvoering behandeling als een persoonlijke behandeling. Er moet dan ook rekening gehouden worden met de integratietijd van de behandelingen die je voor jezelf ontvangt.

De integratietijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - die een behandeling nodig heeft om zich in je systeem te integreren.
De Kosmische dag Bedrijfsvoering behandeling heeft een integratietijd van drie maanden.

Ons advies is daarom om na de ontvangst van deze behandeling drie maanden geen andere diepgaande energetische behandelingen gericht op het bedrijf te ontvangen.

Tijdens de Integratietijd van deze behandeling is het wel mogelijk om behandelingen zonder integratietijd' te ontvangen. Dit zijn behandelingen die op zo'n specifiek gebied werken, dat zij de integratie van andere behandelingen niet verstoren.
De tekst Behandelingen zonder integratietijd geeft een overzicht van alle behandelingen die je vlak vóór of na een andere behandeling kunt ontvangen.

Daarnaast mogen na een maand een aantal Transmutatie Channelingen ontvangen worden. Transmutatie Channelingen zijn diepgaande behandelingen, maar omdat ze over één specifiek onderwerp gaan, verstoren ze de integratie van de voorgaande behandeling niet.

De uitzonderingen zijn de Scheppingsplan Transmutatie Channeling en Familie Scheppingsplan Transmutatie Channeling, Familie Transmutatie Channeling, Ouderrelatie Transmutatie Channeling of (Deel) Relatie Transmutatie Channeling op persoonlijkheidsniveau. Deze mogen pas ontvangen worden als de integratietijd van de voorgaande behandeling voorbij is.

Verbindingen kunnen binnen de integratietijd van elke behandeling geactiveerd worden. Zij  werken ondersteunend op het proces van de behandelingen.

Uitwerkingstijd

De uitwerkingstijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - waarin je door de ontwikkelingen van een behandeling gaat en op een behandeling kunt blijven reageren.
Dit is daarom ook de tijd waarin je de resultaten van een behandeling kunt verwachten. Meestal worden de eerste resultaten veel sneller zichtbaar.
 

De uitwerkingstijd van de Kosmische dag Bedrijfsvoering behandeling is twaalf maanden.

Begeleiding na de behandeling

Als je na ontvangst van de behandeling vragen hebt over de uitwerking van de behandeling of extra ondersteuning nodig hebt, kun je ons, Bas en Maria, een e-mail sturen.
Let op: Lees voordat je contact opneemt eerst het artikel Onze werkwijze.

Aanvragen

Je kunt de Kosmische dag Bedrijfsvoering behandeling is aanvragen door een e-mail te sturen aan Bas en Maria van Woelderen: basmaria@wholismproject.nl.
Vermeld hierbij je vast-net nummer of Skype adres. Wij nemen dan contact met je op.

Benodigdheden

De Kosmische dag Bedrijfsvoering behandeling wordt op afstand gegeven aan de hand van de volgende gegevens:

  • De naam van het bedrijf
  • De namen van de personen door wie het geleid wordt.
  • Het totale aantal werknemers
  • Het vestigingsadres van het bedrijf
  • Het telefoonnummer
  • Het e-mail adres

Kosten

De totale kosten bedragen € 250,- voor een bedrijf tot maximaal vijf werknemers. Voor elke werknemer meer wordt € 50,- in rekening gebracht. Part-timers worden naar rato van het aantal werkuren meegerekend.

 

ICT bedrijf

Bas Mélotte, een Project Partner van het Wholism Project, heeft momenteel een functie in het management team van een ICT bedrijf en is het bedrijf succesvol aan het omvormen naar een bedrijf dat volgens de kosmische dag richtlijnen functioneert.

Dat vergt een volkomen andere vorm van omgaan met de medewerkers, een vorm waarbij medewerkers meer innerlijk gemotiveerd raken, meer met eigen initiatieven komen en meer verantwoordelijkheid gaan nemen voor hun werk.


Door de koppeling van persoonlijke ontwikkeling en het ‘gezamenlijke’ doel van een bedrijf gaan de bedrijfsresultaten omhoog en voelen werknemers zich meer betrokken en meer ‘zichzelf’.


Lees meer: Kosmische dag bedrijfsvoering