Kosmische dag Bedrijfsvoering
behandeling

De Kosmische dag Bedrijfsvoering behandeling helpt een bedrijf om in lijn te komen met de spelregels van de kosmische dag.
Alles wat niet in overeenstemming is met deze spelregels wordt zichtbaar, zodat er actie ondernomen kan worden.

Gelijkgerichtheid

Gelijkgerichtheid is voor het bedrijfsleven één van de belangrijkste kosmische dag spelregels die voor elk bedrijf vruchten afwerpt.
Onderlinge onuitgesproken conflicten in het bedrijf bepalen voor een groot deel hoe succesvol wij zijn als ondernemer.

Ook de innerlijke gerichtheid van de ondernemer zelf is van groot belang voor het functioneren van het bedrijf. Met andere woorden: alle neuzen in onszelf moeten ook dezelfde richting instaan.
Dat betekent niet dat er geen twijfel mag bestaan over bijvoorbeeld een al of niet te maken investering. Dat is een gezond proces. Nee, het gaat om onbewuste innerlijke frictie, waardoor we onszelf tegenwerken.

De Kosmische dag Bedrijfsvoering behandeling zorgt er voor dat alle neuzen in het bedrijf dezelfde kant op gaan staan, zodat er een optimale voorwaartse kracht en slagvaardigheid ontstaat.
Daarnaast helpt het de ondernemers om hun innerlijke zakelijke gerichtheid te optimaliseren.

Het is onze ervaring in het boerenbedrijf dat gelijkgerichtheid ook op een onverwachte wijze van essentieel belang kan zijn.
Het blijkt dat als boer en boerin niet gelijkgestemd zijn over de bedrijfsvoering dit een diepgaande invloed heeft op de gezondheid van de dieren, die boer en boerin als de leiders van hun kudde beschouwen. Dit kan zover gaan dat door een onvoldoende uitgesproken onenigheid het bedrijf uiteindelijk te gronde gaat.

Ervaringen met de Kosmische dag Bedrijfsvoering behandeling

Lees meer over de ervaringen met de Kosmische dag Bedrijfsvoering behandeling

Traject

De Kosmische dag Bedrijfsvoering behandeling maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde van de Kosmische dag Bedrijfsvoering behandeling bedraagt € 300,- voor een bedrijf tot maximaal vijf werknemers. Voor elke werknemer meer wordt € 60,- in rekening gebracht. Part-timers worden naar rato van het aantal werkuren meegerekend.

 

ICT bedrijf

Bas Mélotte, een Project Partner van het Wholism Project, heeft momenteel een functie in het management team van een ICT bedrijf en is het bedrijf succesvol aan het omvormen naar een bedrijf dat volgens de kosmische dag richtlijnen functioneert.

Dat vergt een volkomen andere vorm van omgaan met de medewerkers, een vorm waarbij medewerkers meer innerlijk gemotiveerd raken, meer met eigen initiatieven komen en meer verantwoordelijkheid gaan nemen voor hun werk.


Door de koppeling van persoonlijke ontwikkeling en het ‘gezamenlijke’ doel van een bedrijf gaan de bedrijfsresultaten omhoog en voelen werknemers zich meer betrokken en meer ‘zichzelf’.


Lees meer: Kosmische dag bedrijfsvoering