De werking van de vlakken
in het Aquarius Labyrint

Geschreven door Maria

Zoals veel producten die geleid ontstaan, is ook het Aquarius Labyrint ontstaan zonder dat wij van te voren precies wisten welke werking het Aquarius Labyrint zou kunnen hebben.
Via deze link vind je de tekst over het ontstaan van het Aquarius Labyrint.

In het centrum en naast de in- en uitgangen van het Labyrint, liggen rode en witte vlakken die een bijzondere werking blijken te hebben.

De rode vlakken

Via de rode vlakken in het Labyrint kun je een verbinding voelen met de kosmos. In deze verbinding kun je universele Liefde voelen.
Daarbij is er een verschil in werking tussen de rode vlakken in het centrum en de rode vlakken bij de in- en uitgangen van het Labyrint.

De rode vlakken in het centrum van het Labyrint zijn onderdeel van de weg door het Labyrint en maken dan ook deel uit van onze weg op Aarde. Daar is onze verbinding met de kosmos voelbaar vanuit ons Aardse leven. Hier ervaren we vanuit ons Aards bewustzijn, kosmos en Aarde als twee verschillende werkelijkheden.

De buitenste rode vlakken liggen niet op de weg van het Labyrint. Via deze vlakken kun je kosmische Liefde voelen in haar meest pure en krachtige vorm. Daar kun je direct contact maken met kosmische Liefde en voelen Aarde en kosmos als een geheel, als een werkelijkheid.

De witte vlakken

Via de witte centrumvlakken kun je een sterke verbinding met de Aarde voelen. Ze liggen dan ook op de weg door het Labyrint, die voor onze Aardse weg staat.

Combinatie rode en witte vlakken

Door tegelijkertijd de rode vlakken en de witte vlakken aan te raken, kun je een verbinding voelen tussen kosmische Liefde en de Aarde.

Het maakt daarbij verschil uit of je deze verbinding met de witte (Aarde) vlakken maakt vanuit de rode centrumvlakken (vanuit je Aardse weg), of vanuit de buitenste rode vlakken (in puur contact met kosmische liefde, los van je Aardse weg).

Je maakt een verbinding tussen kosmos en Aarde vanuit je weg hier op Aarde, vanuit je Aards bewustzijn, door in het centrum van het Labyrint tegelijkertijd de rode (kosmos) en witte (Aarde) vlakken aan te raken.
In deze verbinding voelen kosmos en Aarde als twee verschillende werkelijkheden, waarbij je o.a. een verlangen naar eenwording van beide werkelijkheden kunt voelen. Je versterkt hiermee in jezelf de verbinding Aarde-kosmos en brengt daarmee meer evenwicht tussen deze twee werkelijkheden in jezelf.


Als je daarentegen de buitenste rode vlakken en de witte centrumvlakken tegelijkertijd aanraakt, kun je je sterk en diep geaard voelen in verbinding met universele, kosmische liefde. Hierbij kun je Aarde en kosmos als een geheel ervaren. Aarde en kosmos voelen dan niet meer aan als twee verschillende werkelijkheden.

Mijn ervaring is dat dit een manier is om diep te aarden vanuit Liefde voor de Aarde, in verbinding met de kosmos.

Omdat het Labyrint interactief werkt en precies datgene geeft wat jij op dat moment nodig hebt, kan jouw persoonlijke reactie op de rode en witte vlakken iets anders zijn dan in deze tekst beschreven wordt. De basisprincipes zijn echter dat de rode vlakken voor de kosmos staan, en de witte voor onze Aardse weg.

Werken met het Labyrint

Als je verbinding met het Labyrint wilt kunnen voelen is het belangrijk dat je de stilte in jezelf opzoekt.

Er zijn meerdere manieren om contact te maken met het Labyrint. Een mogelijkheid is om eerst op een afdruk van het Labyrint te gaan staan en daarna de weg door het Labyrint met je vingers te volgen. Dit wordt hieronder verder toegelicht:

Je gaat op een afdruk van het Labyrint staan en je verbindt jezelf vanuit een vraag of een gevoel met het Labyrint.

Je volgt daarbij je ingevingen. Het kan zijn dat je opeens gaat bewegen of ergens in je lichaam een blokkade of een dieper gevoel kunt gaan voelen. Het is mogelijk dat je verdriet voelt, maar je kunt ook in de lach schieten.
Uiteindelijk kom je zo in de kern van jezelf, in de essentie, en van hieruit maak je contact met meer universele lagen zoals de Kosmos en je verbinding met de Aarde.

Je voelt vanzelf wanneer je vanuit het staan op het Labyrint wilt overgaan naar het met je vingers volgen van de weg door het Labyrint. Hierbij kan het aanraken van de rode en witte vlakken een onderdeel zijn van deze reis door het Labyrint. Daarbij kun je in jezelf allerlei reacties voelen.

Het linkerdeel van het Labyrint staat daarbij voor het ‘verleden' en het rechterdeel voor de ‘toekomst'. Bij het oplossen van een blokkade symboliseert het linkerdeel van het Labyrint de weg vóór het oplossen en het rechterdeel de weg na het oplossen van de blokkade.