Levensopdracht duiding

Het is mogelijk de richting van de levensopdrachten te duiden aan de hand van de twee chakra's van waaruit jouw ziel en (Goddelijk) wezen zijn geschapen.
Omdat elk chakra z'n eigen energie en informatie heeft, is het logisch dat deze twee chakra's een duidelijke invloed hebben op je leven en je levensopdracht. 

De Levensopdracht duiding geeft een helder beeld van jouw essentie en geeft je een richting waar je je naar toe kunt ontwikkelen. De Levensopdracht duiding is daarbij een wegwijzer.

Misverstand

Veel mensen geloven dat je je levensopdracht vervult door iets neer te zetten voor de mensheid of de Aarde.
Hoewel dat een mogelijkheid is, is dat zelden het geval.

Meestal wordt een levensopdracht vervuld door innerlijk zielendoelen te verwezenlijken. Levensopdrachten bestaan dus meestal uit leerstukken voor jouw ziel.

Dertien Chakra’s

In de kosmische nacht hadden we zeven belangrijkste chakra’s.

In 1995, in de overgang naar de kosmische dag, zijn dat er 13 geworden.
In de onderstaande afbeelding zijn hun namen en plaats in het energiesysteem van het lichaam te zien.
Lees meer

Scheppen vanuit een chakra

Wij kunnen alleen vanuit het tweede chakra nieuw leven scheppen, maar op Goddelijk en wezensniveau kan vanuit elk chakra leven gecreëerd worden. Het creëren vanuit verschillende chakra's geeft onder andere de mogelijkheid van een enorme diversiteit.

Het Goddelijk wezen en het wezen zijn, net als de ziel, ontwikkelingsstadia tussen onze Goddelijke oorsprong en ons leven op Aarde.
Je kunt meer lezen over het wezensniveau, het niveau tussen het Goddelijke en het zielsniveau in de tekst over de Goddelijke Wezensheling.

Het Goddelijk wezen wordt door het Goddelijke vanuit één van de chakra’s geschapen, bijvoorbeeld vanuit het hartchakra.
Dit chakra ‘kleurt' het Goddelijk wezen, het geeft een grondtoon aan de kwaliteiten van het wezen.

De wezens die vervolgens door dit Goddelijk wezen geschapen worden, zijn automatisch vanuit hetzelfde chakra geschapen.

Het wezen heeft de mogelijkheid om vanuit verschillende chakra's zielen te creëren.
Deze keuzemogelijkheid geeft een grote variatie aan gerichtheden op zielsniveau. 


Twee essentiële chakra’s

Op persoonlijkheidsniveau spelen dus altijd twee chakra's een belangrijke rol.
Het chakra van waaruit je op wezensniveau geschapen bent en het chakra van waaruit je op zielsniveau geschapen bent.
Deze twee chakra's hebben een duidelijke invloed op je leven en je levensopdracht.

Door uit te zoeken vanuit welke chakra's je op wezensniveau en zielsniveau geschapen bent, is het mogelijk de richting van je levensopdracht te duiden.

Als bij twee mensen de chakra's op beide niveaus identiek zijn, kunnen de levensopdrachten toch verschillend zijn, omdat de zielengroep aan de levensopdrachten een eigen kleuring geeft.

Scheppingsplan Transmutatie Channeling

Aan de hand van de Levensopdracht duiding kunnen ook de twee Scheppingsplan Transmutatie Channeling gedaan worden. De twee geduide chakra’s vormen het uitgangspunt voor deze Transmutatie Channelingen op scheppingsniveau.

Ervaringen met de Levensopdracht duiding

De Levensopdracht duiding wordt door vrijwel iedereen als volkomen kloppend en verhelderend ervaren.
Lees meer

Voor wie en wanneer?

De Levensopdracht duiding kan op ieder gewenst moment aangevraagd worden.

Aanvragen

Je kunt de Levensopdracht duiding aanvragen door een e-mail te sturen aan Bas en Maria: basmaria@wholismproject.nl
Stuur ons ook een recente foto van jezelf, als we die nog niet van jou hebben.

Kosten

€ 50,- voor de Levensopdracht duiding

 

Voorbeelden van Levensopdracht duidingen 

 

Liefdespotentieel
Wezensniveau Hartchakra verbinding met het gevoel
Zielsniveau Stuitchakra aarden


Levensopdracht duiding: 
Liefde aarden, concreet maken, om zo de innerlijke liefde tot uitdrukking te brengen.
Het grote liefdespotentieel in jezelf naar buiten brengen.


 

Zuivere mannelijkheid
Wezensniveau Kosmische man chakra mannelijk deel van het wezen
Zielsniveau Stuitchakra aarden


Levensopdracht duiding:
Het mannelijk deel van het wezen aarden. Streven naar zuivere mannelijkheid.
Leren wat de essentie van mannelijkheid is. 


 

Het Goddelijke in de wereld brengen
Wezensniveau Kruinchakra verbinding met het Goddelijke
Zielsniveau Hartchakra liefde


Levensopdracht duiding:
Met liefde, warmte en humor het Goddelijke in de wereld brengen. Het Goddelijke doorgeven aan anderen via jouw liefde.
Het beeld hierbij was een straal die verticaal binnenkwam via het kruinchakra en via het hartchakra horizontaal de wereld in ging.

Vrij kort

Zoals je hierboven kunt lezen, zijn Levensopdracht duidingen vrij kort.

Dat heeft een reden. Je mag de ontwikkelingsrichting voor jouw levensopdracht leren kennen, maar verder moet je de weg naar het vervullen van je levensopdracht(en) zelf gaan ontdekken. 


Een Levensopdracht duiding zou anders te sturend gaan werken.
Je kunt alleen je levensopdracht vervullen door door allerlei ontwikkelingsprocessen te gaan. Ontwikkelen is altijd in vertrouwen en overgave een stap nemen in het ongewisse.

Een uitgebreidere Levensopdracht duiding zou het ontwikkelingsproces, waarbij vertrouwen en overgave essentieel zijn, verstoren.