Ervaringen met de behandelingen

Op deze pagina vind je links naar alle pagina's met overzichten van de ervaringen met onze behandelingen.
De verschillende reacties geven een goed beeld hoe diep onze behandelingen werken en wat ze voor mensen kunnen betekenen.

Algemene ervaringen met de behandelingen

De ervaringen laten zien dat de behandelingen echt levensveranderend zijn en mensen door diepe problemen heen kunnen helpen.
Lees meer

Ervaringen van kinderen met de behandelingen

Kinderen gaan vrijwel altijd veel gemakkelijker door ontwikkelingen dan volwassenen, zij zijn van nature over het algemeen veel meer in overgave dan volwassenen.
Door kinderen te laten behandelingen bereid je ze optimaal voor op hun toekomstige leven.

Lees meer

Transmuteren

Na het ontvangen van een van onze behandelingen krijg je automatisch de gave om te transmuteren. Met behulp van transmuteren kun je veel van je eigen problemen helpen oplossen.
Lees meer over de ervaringen met transmuteren

Transmuteren met het Goddelijk Licht blijkt nog sterker en dieper te werken dan het al krachtige gewone transmuteren. Deze wijze van transmuteren past nog beter bij de kosmische dag.

Lees meer over transmuteren met het Goddelijk Licht in 'Op een nieuwe wijze door een ontwikkeling gaan'
Lees meer over de ervaringen met transmuteren met Goddelijk Licht

Ervaringen met de combinatie van het Aquarius Labyrint en de Spiral of Life

Door diepe onbewuste angsten kun je blijven steken in je ontwikkeling. Je voelt je dan letterlijk vastzitten en je kunt je snel geïrriteerd en beroerd voelen.

Met behulp van de afbeeldingen van het Aquarius Labyrint en de Spiral of Life kun je jezelf helpen om jouw ontwikkeling weer op gang te brengen.
Lees meer

Ervaringen met specifieke behandelingen

De verschillende behandelingen staan in dit overzicht in dezelfde volgorde als in de onderstaande schema's.

Niet voor elke behandeling is er al een pagina met een overzicht van de ervaringen.
De reden kan zijn dat de behandeling recent is geïntroduceerd of dat de behandeling vrij zeldzaam geïndiceerd is.

Zijn er minder dan drie ervaringen met een behandeling dan is hiervoor nog geen aparte pagina aangemaakt, maar zijn die te vinden onderaan de tekst over de betreffende behandeling.
Deze ervaringen zijn dus (nog) niet via dit overzicht te vinden.


Traject Ontwikkelingsbehandelingen

Voetnoten

  1. De Ontwikkelingstocht behandeling en de Levenspatroon behandeling heeft niet iedereen nodig en staan daarom tussen haakjes.
     
  2. Voordat de Onderlaag behandeling ontvangen kan worden, moeten nog een aantal behandelingen uit andere behandeling categorieën ontvangen worden. Deze behandelingen worden genoemd in de tekst over de Onderlaag behandeling onder het kopje ‘Volgorde’.

Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling

De Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling is voor vrijwel iedereen de eerste behandeling, die je ontvangt. Deze behandeling helpt je je onverwerkte verleden op zielenniveau zo snel en soepel mogelijk te verwerken.

Het is verbazingwekkend wat voor een positieve veranderingen deze behandeling voor mensen kan bewerkstelligen. De ervaringen spreken voor zich.
Lees meer over de ervaringen
Lees meer over de meest voorkomende resultaten

Goddelijke Wezensheling

De Goddelijke Wezensheling is een vervolgbehandeling die je helpt je verleden te verwerken op wezensniveau. Het is prachtig om te lezen hoe verruimend de Goddelijke Wezensheling voor mensen kan werken.
Lees meer

Goddelijke Verbindingsimpuls

De Goddelijke Verbindingsimpuls heelt onze trauma's van het verlies van eenheid met het Goddelijke. Het is mooi om te lezen hoe de Goddelijke Verbindingsimpuls leidt tot gevoelens van rust en eenheid.
Lees meer

Scheppingsplan Transmutatie Channeling

Het is bijzonder om te lezen hoezeer mensen zichzelf herkennen in de Scheppingsplan Transmutatie Channeling, terwijl het over zo'n hoog niveau gaat. De uitwerking voelt ook duidelijk als een bevrijding.
Lees meer

Levensopdracht duiding

De Levensopdracht duiding is geen behandeling en staat daarom niet vermeld in het bovenstaande overzicht.

Deze duiding is nodig om de thema's van de twee Scheppingsplan Transmutatie Channelingen vast te stellen, maar kan ook los van deze Transmutatie Channelingen aangevraagd worden.
 

De Levensopdracht duiding wordt door vrijwel iedereen als volkomen kloppend en verhelderend ervaren.
Lees meer

Familie Scheppingsplan Transmutatie Channeling

Het is bijzonder om te lezen hoe iemands 'essentie' naar voren komt in Familie Scheppingsplan Transmutatie Channelingen. Dat is echt de rode draad door de ervaringen.
Lees meer

Volledige Spirituele ik verbinding

Het meest opvallende aan de ervaringen met de Volledige Spirituele ik verbinding is dat je veel meer leiding ervaart.
De reden daarvan is dat je sterker geleid wordt door het Goddelijke in jezelf, vaak zelfs tot in details.
Lees meer

In God behandeling

Omdat we allemaal door het Goddelijke geschapen zijn, is het Goddelijke de verbindende factor tussen alle mensen. Na de In God behandeling kun je via deze verbinding anderen veel beter aanvoelen en begrijpen.

Daarnaast kun je alle problemen op het zielenniveau met behulp van het Goddelijk Licht transmuteren, dit toont de ervaring 'Vol verwondering'.
Lees meer

God / Godin behandeling

De ervaringen tonen dat er door de God / Godin behandeling een diepe innerlijke balans ontstaat, die onder andere ook tot gelukzalige gevoelens kan leiden.

Lees meer

Persoonlijkheidsbehandeling

De ervaringen met de Persoonlijkheidsbehandeling laten duidelijk zien dat deze behandeling je in een dieper en zuiverder contact met jezelf brengt.
Lees meer

Ouderrelatie Transmutatie Channelingen

Uit de ervaringen met de Ouderrelatie Transmutatie Channelingen blijkt hoe diep de problematiek is die in deze channelingen naar voren komt en hoe bevrijdend het voelt om daarvan verlost te worden.
Lees meer

Ego-structuur behandeling

De ervaringen laten duidelijk zien dat je met behulp van de Ego-structuur behandeling eindelijk blokkades in jezelf kunt oplossen die je altijd veel last hebben bezorgd en waarbij vóór de Ego-structuur behandeling niets bleek te helpen.
Lees meer


Overige Ontwikkelingsbehandelingen

Verwezenlijk je innerlijk Huwelijk behandeling

Deze behandeling kan onder andere leiden tot een verdieping van je relatie of juist het vinden van een passende relatie door een grotere innerlijke harmonie.
Latente gaven kunnen door deze behandeling tot volledige ontplooiing komen.
Lees meer over de ervaringen
Lees meer over de meest voorkomende resultaten

Familie Transmutatie Channeling

Familiepatronen zijn vaak honderden jaren geleden ontstaan en worden van ouder op kind doorgegegeven. Familie Transmutatie Channelingen geven vaak het gevoel dat je uit een soort energetische kooi wordt bevrijd.
Lees meer

Spiegel Transmutatie Channeling

Het is bijzonder om te zien hoe de Spiegel Transmutatie Channelingen zowel de ouder als het kind met hun problematiek helpen en hoe hun onderlinge relatie hierdoor verbetert. Hieronder een aantal ervaringen.
Lees meer

Spiegel Patroon Transmutatie Channelingen

De ervaringen met de Spiegel Patroon Transmutatie Channelingen geven aan dat je erdoor van zware stukken wordt bevrijd en meer in je kracht komt.
Lees meer

 

Beïnvloeding behandelingen

Begrensde identiteit behandeling

De Begrensde identiteit behandeling geeft een gevoel van verruiming, waarbij je je veel minder door de buitenwereld laat beïnvloeden en ook minder oordelend bent naar de buitenwereld.
Lees meer

Famileband behandeling

De Familieband behandeling geeft niet alleen een gevoel van rust omdat je niet meer op een ander niveau bestookt wordt met energetische informatie van jouw familie, maar kan ook bewustwording geven over de familiepatronen zelf.
Lees meer

Levensstart behandeling

De ervaringen met de Levensstart behandeling geven aan dat je beter in contact komt met je eigen essentie als je deze behandeling nodig hebt.
Lees meer

Ontswitching behandeling

De Ontswitching behandeling kan je als geen andere behandeling helpen om weer meer mee te gaan in de stroom van het leven.

Lees meer

Ontswitching behandeling Plus

Door de Ontswitching behandeling Plus kun je je vredig, blij en ontroerd voelen en zelfs een geluksgevoel ervaren.
Bovendien kun je minder bang worden om je te ontwikkelen.
Lees meer

Ouderweb behandeling

Het is fijn om te lezen dat na de Ouderweb behandeling echtparen meer open voor elkaar staan en kinderen zich veel beter ontwikkelen.
Lees meer

Verloren tweelinghelft behandeling

Het is vaak ontroerend om te horen, hoe diep mensen in positieve zin veranderen door de Verloren tweelinghelft behandeling en wat voor diepgaande inzichten zij krijgen.
Wat moet het ook heerlijk zijn als je weer vrijelijk over je levensenergie kunt beschikken.
Lees meer

Vermenging behandeling

De ervaringen laten zien dat de Vermenging behandeling een natuurlijke begrenzing laat ontstaan tussen de binnen- en de buitenwereld en dat de ik-kracht daardoor toemeemt.
Lees meer

Vreemde stukken behandeling

Mensen voelen zich na de Vreemde stukken behandeling duidelijk meer zichzelf en zelfs groter.
Lees meer

Zwarte Magie behandeling

De rode draad door de ervaringen met de Zwarte Magie behandeling is dat mensen zich veel meer zichzelf gaan voelen. Door het verwijderen van innerlijke tegenwerking wordt ook het effect van transmuteren krachtiger.
Lees meer


Brede problemen

Loslaat behandeling

De ervaringen met de Loslaat behandeling zijn heel verschillend en persoonlijk, omdat ze direct te maken hebben met datgene wat losgelaten wordt door deze behandeling.
Lees meer

Levensenergie behandeling

Zo'n tien tot twaalf procent van alle mensen heeft in het begin een tweelingbroertje of zusje gehad, dat in de baarmoeder is overleden. 


De overleden helft van een tweeling kan een deel van de levensenergie met zich meegenomen hebben, waardoor de overlevende helft een permanent tekort aan levensenergie heeft.
De ervaringen laten zien dat door deze behandeling de levensenergie permanent weer terug kan komen.
Lees meer


Specifieke problemen

Blinde Vlek behandeling

Opvallend bij de ervaringen met de Blinde Vlek behandeling is dat mensen ineens  zichzelf op bepaalde punten gaan zien.
Lees meer

Blokkade behandeling

Mensen raken - zonder er echt iets voor te doen - gewicht kwijt door de Blokkade behandeling.
Lees meer

Goddelijk Licht behandeling

Ervaringen laten zien dat de Goddelijk Licht behandeling in staat is om mensen door die ontwikkelingen te leiden waardoor de diepste oorzaak achter kankergezwellen, 'een onbewuste doodswens' oplost, waarna de tumoren kunnen slinken en verdwijnen.

Lees meer

Hersen processor behandeling

Je gaat door de Hersen processor behandeling duidelijk weer meer over de oorspronkelijke capaciteiten van je denkvermogen beschikken.
Lees meer

Herstart behandeling

De Herstart behandeling laat je je duidelijk veel beter voelen. Deze behandeling werkt ontspannend en laat je gelukkiger voelen.

Lees meer

Integratie behandeling

De Integratie behandeling kan je helpen om stukken die je als het ware buiten jezelf geplaatst hebt weer in jezelf te integreren.
Lees meer

Ontslavingsbehandeling

De Ontslavingsbehandeling helpt volgens de ervaringen niet alleen om van verslavingen af te komen, maar ook bij de opvoeding van je kinderen.
Lees meer

Zuurstof behandeling

Door Zuurstof behandeling word je onder andere helderder, opgewekter en liefdevoller. Depressieve gevoelens kunnen zich ook oplossen.

Lees meer

 

Transmutatie Channelingen specifieke problemen

Transmutatie Channeling

Met een Transmutatie Channeling kun je heel gericht een specifiek probleem oplossen. De Transmutatie Channelingen zijn een groot succes. Dit blijkt uit de vele reacties die wij krijgen.
Lees meer

Transmutatie Channeling op eenheidsniveau

Een Transmutatie Channeling op eenheidsniveau kan problemen oplossen die zo diep liggen, dat de meeste therapieën en heelwijzen daar niet bij kunnen komen. Meestal werken deze alleen op incarnatieniveau.
Lees meer

Doel Transmutatie Channeling

Doel Transmutatie Channelingen kunnen helpen bij het bereiken van allerlei doelen, van het vinden van een baan tot het verkopen van je huis of dat bereiken wat je graag wilt bereiken.
Lees meer

Speerpunt Transmutatie Channeling

Een Speerpunt Transmutatie Channeling lost problemen voor je op die als een rode draad door jouw leven lopen.
Lees meer

Relatie Transmutatie Channeling

Relatie Transmutatie Channelingen kunnen heel veel voor relaties betekenen en doen.

Lees meer

Deel Relatie Transmutatie Channeling

Het fijne van een Deel Relatie Transmutatie Channeling is dat die aangevraagd kan worden zonder dat de 'ander' ervan af hoeft te weten en dat die toch een enorme positieve invloed heeft op de onderlinge relatie.
 

Mocht de 'ander' alsnog van de effecten van de Deel Relatie Transmutatie Channeling willen profiteren, dan kan de Deel Relatie Transmutatie Channeling achteraf zo omgezet worden, dat die ook voor de 'ander' gaat werken.
Lees meer

Verrassing Transmutatie Channeling

Elke keer weer blijkt hoe zeer een Verrassing Transmutatie Channeling een schot in de roos is.
Lees meer


Kosmische dag mogelijkheden

Godin verbinding

De uitwerking van de Godin verbinding wordt als heel weldadig ervaren.
Lees meer

Innerlijke Verhouding behandeling

De ervaringen met de Innerlijke Verhouding behandeling laten zien dat balans tussen het mannelijke en vrouwelijke in de mens beter wordt door deze behandeling.
Lees meer

Kosmische dag Bedrijfsvoering behandeling

De Kosmische dag Bedrijfsvoering behandeling helpt om een bedrijf in lijn te brengen met de spelregels van de kosmiche dag.

Communicatie en onderlinge verhoudingen worden steeds beter en daardoor ook de onmisbare onderlinge samenwerking. Dit resulteert begrijpelijkerwijs ook in betere financiële resultaten.
Lees meer

Kosmische voeding behandeling

De gevoelskwaliteit van tuinen wordt harmonieuzer, liefdevoller en sprookjesachtiger door de Kosmische voeding behandeling.
Lees meer

Leeftempo behandeling

Door de Leeftempo behandeling wordt je als het ware weer of meer in beweging gebracht. Je voelt beter wat er aan de hand is en pakt dat ook veel gemakkelijker aan.

Lees meer

Levensstroom behandeling

Je gaat door de Levensstroom behandeling duidelijk het leven meer aan, waardoor het leven ook meer de moeite waard wordt.

Lees meer

Liefdesadem verbinding

De ervaringen met de Liefdesadem verbinding laten zien dat 'sportprestaties' verbeterd worden omdat je minder snel buiten adem raakt.
Lees meer

Liefdesvoeding verbinding

Door de Liefdesvoeding verbinding word je gevoed door liefde, waardoor je veel minder hoeft te eten en veel meer puur voor je plezier kunt eten.
Leven van de liefde is een bijzonder ervaring zoals uit de ervaringen blijkt.
Lees meer

Loskoppel behandeling

Door de Loskoppel behandeling voelen mensen zich lichter, omdat processen zoveel lichter verlopen als de emoties losgekoppeld zijn van de pijn.

Lees meer

Materie Transmutatie behandeling

Je wordt duidelijk innerlijk intens blij van het effect van de Materie Transmutatie behandeling en het te volgen stappenplan.

Lees meer

Oerkracht behandeling

De Oerkracht behandeling helpt je duidelijk om in je kracht te komen en dat kan zelfs tot ondeugendheid leiden :~)

Lees meer

Overgave behandeling

De Overgave behandeling helpt mensen duidelijk en effectief om door moeilijke processen te gaan.

Lees meer

Overvloed behandeling

De ervaring ‘Er voelt zo veel meer en er is behoefte aan zo veel minder.’ vat de werking van de Overvloed behandeling zo mooi samen.
Lees meer

Processor behandeling

Door de Processor behandeling ga je duidelijk sneller door ontwikkelingen, loop je veel minder snel vast in ontwikkelingen en kun je ook in het dagelijks leven meer aan.

Lees meer

Relatie Reset gave

Degenen die de Realtie Reset gave hebben ontvangen en toepassen zjn stuk voor stuk enthousiast over de resultaten.
Lees meer

Wind behandeling

Door de Wind behandeling voelen mensen zichzelf lichter en wordt het leven lichter.
Je gaat ook lichter door de ontwikkelingen heen van de behandelingen.

Lees meer

Zuil behandeling

Door de Zuil behandeling kun je je lichter, blijer en helderder voelen. Pijn en verdriet kunnen ook zachter aanvoelen.

Lees meer


Incarnatie behandelingen

Incarnatie behandeling

Als delen van jou die nog niet geïncarneerd waren zich bij jou voegen, dan voelt dat als een diep ontroerende ontmoeting. De ervaringen met de Incarnatie behandeling laten dat heel mooi zien.

Het is ook duidelijk dat je meer in je kracht komt te staan, je wordt letterlijk completer.
Lees meer

 

Kosmische dag mogelijkheden op persoonlijkheidsniveau

Stiltepunt behandeling

Deze behandeling heeft duidelijk een waardevolle uitwerking, je hebt een prachtig en levend stiltepunt en rustpunt in jezelf.

Lees meer

Oorsprong behandeling

Door de Oorsprong behandeling voel je je vrijer, ga je beter in het leven staan en neemt je creatiekracht toe.

Lees meer

Binnen- / buitenwereld behandeling

De ervaringen geven aan dat je door de Binnen- / buitenwereld behandeling veel beter voor je eigen gevoel durft uit te komen en dat je je krachtiger voelt in contact met de buitenwereld.

Lees meer: Ervaringen met de Binnen- / buitenwereld behandeling

Goddelijke Kern behandeling

De ervaringen met de Goddelijke Kern behandeling laten zien dat je Goddelijke kern echt de leiding kan nemen, maar dat jouw Goddelijke kern er ook voor kan zorgen dat alles weer in de stroom van het leven komt.
Lees meer


Oer behandelingen

Zielenstem behandeling

Het is alsof het Licht van je ziel meer door je heen schijnt, waardoor je meer jezelf bent en je je liefdevoller voelt.
Je kunt daardoor beter ontspannen en meer van het leven genieten.
Lees meer

Diepere voelen behandeling

De Diepere voelen behandeling heeft een duidelijk verdiepend effect op je leven, je bent als het ware meer je voelen terwijl je vóór de behandeling er meer van buitenaf contact mee maakte.
Lees meer

Ogen Licht behandeling

In één van de ervaringen wordt de werking van de Ogen Licht behandeling zo kernachtig uitgedrukt, dat we dat niet kunnen verbeteren: ‘Intens verbonden met mezelf en met alles om mij heen, verandert mijn kijk op de wereld en lijkt de wereld om mij heen te veranderen.’
Lees meer