Forse ziekteverzuimdaling
door neutralisatie omgevingsstraling

Van juli 1993 tot begin 1997 heeft er een ziekteverzuimonderzoek gelopen in een Nuts-bedrijf.
In drie bedrijfsonderdelen met bijna 300 werknemers is de schadelijkheid van de ons omringende straling geneutraliseerd met het product Benzoliet, een voorloper van de Neutralisatie Verbinding bedrijf.

Vanaf de start van het onderzoek en gedurende de gehele periode is het ziekteverzuim in deze drie bedrijfsonderdelen met ruim 30% gedaald ten opzichte van het eigen ziekteverzuimverleden van deze drie bedrijfsonderdelen en ten opzichte van de rest van het bedrijf.

Rapportage

De resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in twee rapporten.

  • De resultaten over de eerste tweeënhalf jaar van het onderzoek zijn vastgelegd door een medewerker van het Nutsbedrijf.
  • Daarnaast is door een onafhankelijk bureau een statistisch onderzoek gedaan naar de resultaten over het eerste jaar. Hieruit bleek dat de ziekteverzuimdaling in de experimentgroep met een betrouwbaarheid van 95% significant is.


'Omdat we zowel beschikken over een voormeting als over een controlegroep' wordt het gekozen onderzoeksmodel door het statistisch bureau als 'uitermate krachtig' bestempeld.

Download dit statistische onderzoek.

Benzoliet

Het product dat deze ziekteverzuimdaling teweeg heeft gebracht, is op een 'spirituele' wijze ontwikkeld. Benzoliet bestaat uit zeezout dat met behulp van een piramide is geprogrammeerd met onder andere allerlei symbolen.
De piramide is daarbij te vergelijken met een computer die de informatie die de symbolen vertegenwoordigen kan opslaan.

Benzoliet is zo geprogrammeerd dat het de disharmonie van de ons omringende straling kan omzetten tot voor levende wezens harmonieuze straling.
Als bijvoorbeeld op deze wijze een elektromagnetisch (EM)-veld geneutraliseerd wordt, dan blijft dit EM veld net zo goed meetbaar met een EM-meter, maar uit allerlei proeven met mensen, dieren en planten blijkt dan dat het EM-veld niet meer verzwakkend werkt, maar zelfs versterkend.

Bijzonderheden onderzoek

De kantoorpanden van de bijna 300 werknemers die geneutraliseerd zijn, staan op een andere locatie dan die van de controlegroep.

Voor de neutralisatie van de betreffende kantoorpanden is zoals al aangegeven Benzoliet, een voorloper van de Neutralisatie Verbinding bedrijf gebruikt.

Het ziekteverzuim is in de geneutraliseerde bedrijfsonderdelen direct na neutralisatie gedaald en gedurende de gehele periode gemiddeld op een lager niveau gebleven, terwijl in de controlegroep het ziekteverzuim gedurende de gehele periode nagenoeg constant een kleine 6% is gebleven.

Het ziekteverzuimpercentage is in het eerste en tweede kwartaal van 1995 naar alle waarschijnlijkheid negatief beïnvloed door het zoekraken van 13 verpakkingen Benzoliet als gevolg van een plafondrenovatie in de periode januari tot mei 1995.
Begin juni is het zoekgeraakte Benzoliet weer herplaatst.

Uit nader onderzoek bleek dat deze negatieve beïnvloeding grotendeels te wijten was aan een stijging van het ziekteverzuim in de kantoorruimten waar Benzoliet was zoekgeraakt. Na herplaatsing zakte het ziekteverzuim van de werknemers van deze kantoren weer vrijwel direct.
Het zoekraken van Benzoliet bevestigde daarmee de invloed die de neutralisatie heeft op het ziekteverzuim.

De realisatie dat de werknemers slechts gedurende werktijden in geneutraliseerde ruimten verbleven, maakt de ziekteverzuimdaling die opgetreden is, nog opmerkelijker.

Omdat de betrokken werknemers niet op de hoogte gesteld mochten worden tijdens het onderzoek om objectiviteit te waarborgen en omdat het betreffende Nutsbedrijf ervoor heeft gekozen anoniem te blijven, kon het onderzoek niet uitgebreid worden naar de thuissituatie van de werknemers.

Of door neutralisatie van de thuissituatie het ziekteverzuim nog verder zou dalen, blijft daardoor een vraagteken. Het natuurlijk ziekteverzuim wordt gesteld op 4 à 5% een marge waarbinnen het ziekteverzuim in de experimentgroep na de neutralisatie is terechtgekomen.

Hoe dit natuurlijk ziekteverzuim is vastgesteld, is ons onbekend, maar het lijkt niet onwaarschijnlijk dat dit percentage is vastgesteld aan de hand van ervaringen in deze maatschappij met zijn verzwakkende omgevingsstraling.
Als dat het geval is, dan kan door neutralisatie van de thuissituatie met de Neutralisatie Verbinding huis het ziekteverzuim nog verder dalen dan in dit onderzoek.

Levend bloedanalyse

Dat omgevingsstraling ons afweersysteem direct beïnvloedt, is aangetoond met behulp van een aantal proeven met levend bloedanalyse.

Bij deze methode wordt een druppeltje bloed uit een vingertop onder een microscoop gelegd en is dan een paar duizend maal vergroot te zien op een beeldscherm. Alle bloedbestanddelen, zoals rode en witte bloedlichaampjes, maar ook indien aanwezig micro-organismen, worden zo zichtbaar.

De witte bloedlichaampjes zijn het meest veranderlijk. Onder invloed van de gebruikelijke omgevingsstraling worden de witte bloedlichaampjes relatief inactief. Wanneer echter de omgevingsstraling in deze proeven met Benzoliet wordt ontstoord, worden de witte bloedlichaampjes direct actiever.

Als witte bloedlichaampjes actiever zijn, kunnen zij hun rol in het afweersysteem beter op zich nemen. Deze proeven geven aan dat omgevingsstraling één van de factoren is in ons steeds verder verzwakkend immuunsysteem en vormen een verklaring voor de daling van het ziekteverzuim na neutralisatie van de omgevingsstraling.

Belangrijk

De Stichting Wholisme is bereid het bovenstaande onderzoek te herhalen op basis van no-cure no-pay.

Het is hierbij van belang dat het bedrijf groot genoeg is (min. 100 medewerkers binnendienst), dat de wijze van ziekteverzuimregistratie recentelijk niet wezenlijk is veranderd en dat er geen belangrijke reorganisaties plaatsvinden of op korte termijn zullen worden doorgevoerd.

Geïnteresseerde bedrijven kunnen contact opnemen met de Stichting Wholisme voor een vrijblijvende kennismaking door een e-mail te sturen naar info@wholismproject.nl met vermelding van het telefoonnummer.