Bioresonantie test Portaliet

De werking van Portaliet is o.a. aangetoond met behulp van bio-resonantie apparatuur.
Hierbij worden de meridianen doorgemeten en bepaald of deze in balans zijn, gestressed zijn of juist verzwakt zijn.

Uit de vele tientallen tests die hiermee zijn gedaan bleek dat Portaliet de verzwakkende invloed van de mobiele telefoon opheft.

De Mobiel Verbinding werkt ongeveer twee maal zo sterk als Portaliet.
 

Links de test met alleen een mobiele telefoon in stand-by stand. 
Rechts na toevoeging van Portaliet; alle meridianen testen sterker.

De uitslag van dit onderzoek wordt bevestigd door een eerder onderzoek naar de effecten van neutralisatie van de omgevingstraling met behulp van Benzoliet, de eerste voorloper van de Neutralisatie Verbinding huis, op de meridiaanwaarden.