Gedachtenvormfotografie

Gedachtenvormfotografie (Thought-Form Photography) is een methode waarbij zichtbaar gemaakt kan worden dat water in staat is om gedachtenvormen, in de meest brede vorm van het begrip, in zich op te slaan.

Hoe meer je je in deze materie verdiept, hoe fascinerender het wordt.
Uit deze vorm van fotografie blijkt onder andere dat alles met elkaar verbonden is, dat toeval niet bestaat en dat we lichtwezens zijn!

De werking van Ozaliet en Benzoliet, de voorlopers van respectievelijk de Vitalisatie Verbinding en de Neutralisatie Verbindingen, is met gedachtenvormfotografie vastgelegd.

Tot nu toe bestond het onderzoek naar de werking van Ozaliet en Benzoliet - zoals het ziekteverzuimonderzoek, levend-bloedanalyse, huidweerstandmetingen en andere methoden - uit metingen via proefpersonen, indirecte metingen dus van de werking van Ozaliet en Benzoliet.

Gedachtenvormfotografie is de eerste methode waarbij de werking van Ozaliet en Benzoliet direct is gemeten.

Gedachtenvormfotografie

Gedachtenvormfotografie, ontwikkeld door Professor David Schweitzer, is in staat geheugenpatronen in water te fotograferen.

Prof. Schweitzer heeft ontdekt dat water in principe een bandrecorder in vloeibare vorm is. Water kan bijvoorbeeld geluid, trillingen van geometrische vormen, gevoelens en gebeden in zich opslaan en is dus behalve energiedrager ook informatiedrager.
In wezen wordt dit principe al 200 jaar in de homeopathie gebruikt. Vandaag de dag kan dit met gedachtenvormfotografie worden vastgelegd.

Energie of informatie wordt in water opgeslagen in clusters, groepen watermoleculen die als het ware aan elkaar klitten. Deze clusters zijn een subkristallijnen structuur van water. De vorm van de clusters verandert al naar gelang de soort energie/informatie die wordt opgeslagen. Er bestaan uiteindelijk zoveel verschillende vormen clusters als er energiepatronen zijn.

Bij gedachtenvormfotografie wordt water onder een microscoop gefotografeerd.
De clusters die ontstaan zijn, door water bloot te stellen aan specifieke energie of informatie, veranderen de lichtemissie (uitstraling) van het water.

Voorbeelden
Eén van de mooiste voorbeelden van water als vloeibare bandrecorder is een foto genomen van water dat is opgeladen in een graancirkelformatie die in 1997 in het Engelse Avebury is ontstaan.
De gedachtenvormfoto van dit water, die elders gemaakt is, laat de vorm van de graancirkel zien. De overeenkomst is fascinerend, het water slaat de energie of de informatie uit deze graancirkel holografisch in zich op, eigenlijk op dezelfde manier als ons geheugen werkt.

Schitterende beelden geven gedachtenvormfoto’s van chakra’s. Een paar druppels water worden op een microscoopplaatje ongeveer een minuut tegen een chakra aangehouden, terwijl de proefpersoon zijn aandacht op het chakra richt.

Conclusies Dr Schweitzer
Schweitzer concludeert naar aanleiding van proeven:
Alles wat we eten is voortgekomen uit het fotosyntheseproces (het groeien van planten onder invloed van licht). Op deze wijze absorberen we licht en bestaan we gedeeltelijk uit licht.
Elke keer wanneer we voelen of denken, stralen we licht uit. Wanneer deze lichtstralen andere lichtstralen raken - zoals in dit geval de lichtstralen die van naturen in water zitten - reageren ze op elkaar, dan communiceren ze.

Deze communicatie wordt op de gedachtenvormfoto’s zichtbaar als symbolen, vormen en kleuren. We zijn lichtwezens. Nog een stap verder, we zijn liefde-licht.
Een conclusie die je niet direct uit de wetenschappelijke wereld verwacht.

Ozaliet- en Benzolietonderzoek

Bij het onderzoek naar de gedachtenvormen die Ozaliet en Benzoliet in water achterlaten, is uitgegaan van Londens leidingwater (afbeelding 1). Schweitzer concludeert dat er slechts enkele levensvonkjes in dit water voorkomen.

Afbeelding 2 laat hetzelfde Londense leidingwater zien maar dan behandeld met Benzoliet. Het Benzoliet is niet direct in contact geweest met het water, maar alleen langs het glas water gehaald. Het bruist nu van leven op lichtemissieniveau.

Afbeelding 3 toont een gedachtenvormfoto van het Londense leidingwater waaraan wat Ozaliet is toegevoegd. De veranderingen ten opzichte van het water van afbeelding 1 zijn zeer opvallend.

Om uit te sluiten dat het beeld van het Londense leidingwater met Ozaliet veroorzaakt wordt door een verhoogde zoutconcentratie, is ook een foto gemaakt met toevoeging van onbehandeld zeezout (afbeelding 4).
Voor deze proef is een verpakking zeezout genomen waarvan een deel tot Ozaliet is gemaakt en een deel onbehandeld is gebleven. De verschillen tussen de foto’s spreken voor zich.

Interpretatie van de foto’s

Naar aanleiding van de Ozalietfoto zegt Prof. Schweitzer:
Het is interessant dat het Ozaliet-cluster een zeer geometrische vorm heeft, bijna alsof er een architect aan het werk is geweest.

Het is onvergelijkbaar met hetgeen ik tot nu toe heb gezien. Het is duidelijk een zeer bijzondere energie.

De driehoek staat voor spirituele harmonie en het vierkant voor fysieke harmonie, samen drukken zij Universele Harmonie uit.
Samengevat heeft het een structuur die Universele Harmonie stimuleert.

Een dergelijke interpretatie van de gedachtenvormclusters is nog lang niet altijd mogelijk. Wel is duidelijk dat de mate van biofotonenreflectie een maat is voor de levendigheid van water. Het Londense leidingwater is duidelijk vrijwel levenloos.

Wanneer directe interpretatie nog niet mogelijk is, kunnen gedachtenvormfoto’s met elkaar vergeleken worden.

Zo is er bijvoorbeeld een duidelijke overeenkomst tussen de gedachtenvormfoto die is gemaakt van water dat is behandeld met Benzoliet en een gedachtenvormfoto van vortexwater afkomstig uit natuurlijke kolken van de westkust van Frankrijk.
Vortexwater is water dat door een vortex-energieveld, een kolk, is gegaan en staat bekend als levend water.

Conclusies

Eén van de logische conclusies die Prof. Schweitzer trekt is dat alles met alles verbonden is.

De gedachtenvormfotografie laat bijvoorbeeld zien dat onze chakra’s een indruk maken op de ons omringende wereld. Ditzelfde blijkt ook te gelden voor gedachten en gevoelens.

Op dezelfde wijze maakt onze omgeving een indruk op ons. Vandaar dat de huidige omgevingsstraling, waar we in deze maatschappij continue mee in aanraking zijn, zo’n invloed op ons heeft.


Door dit principe wordt onder andere duidelijk dat een waterzuiveringsinstallatie het water weliswaar chemisch schoonmaakt, maar op energieniveau vervuilt. De verontreinigingen die uit het water worden gehaald, zitten nog als herinnering in het water, maar ook de processen die zijn toegepast om het water te zuiveren laten herinneringen achter.

Benzoliet heeft het vermogen om van vrijwel levenloos drinkwater weer levend water te maken, terwijl Ozaliet - volgens de interpretatie van Prof. Schweitzer – de Universele Harmonie stimuleert.

Nawoord

Ozaliet is de voorloper van de Vitalisatie Verbinding en Benzoliet is de voorloper van de Neutralisatie Verbindingen. Deze Verbindingen werken twee maal zo sterk als hun voorlopers Ozaliet en Benzoliet.