Cosmetica & de subtiele functies
van het lichaam

Ons lichaam is een bijzonder instrument dat veel verfijndere functies heeft dan wij over het algemeen weten. Door onze onwetendheid hierover kunnen wij deze functies onbedoeld verstoren.
Dit doen we o.a. met onze lichaamsverzorging, cosmetica, kleding en door de constructie- en inrichtingsmaterialen van ons huis.


Het is bijvoorbeeld voor veel vrouwen de gewoonste zaak van de wereld om mascara op de wimpers aan te brengen of schoenen met hakken te dragen. Het lijkt onschuldig, maar het heeft  effecten op ons systeem waar we ons niet altijd bewust van zijn.

Omdat wij een onvolledig contact hebben met het bewustzijn van ons lichaam voelen we niet altijd aan dat ons lichaam tot in de kleinste details bijzondere en subtiele functies heeft.
We verstoren zonder ons daar bewust van te zijn, onze subtiele lichaamsfuncties daardoor veelvuldig.

Omdat we benieuwd zijn naar die speciale functies van het lichaam en hoe we die functies bijvoorbeeld door make-up kunnen verstoren, hebben we allerlei lichaamsdelen gechanneld.
De inzichten die daaruit voortkwamen hebben we met behulp van de kinesiologische armtest nagetest en verder uitgewerkt.

Het haar

Ons haar is onder te verdelen in primair haar en secondair haar.

Het primaire haar bestaat uit ons hoofdhaar, dat net als de wimpers en de wenkbrauwen een antennefunctie heeft.
Deze haren zijn kleine antennes die informatie opvangen en geleiden, over tijd en ruimte heen. Zowel ‘naar binnen’ als ‘naar buiten’.

Het secondaire haar bestaat uit de baard en de snor, het beenhaar, okselhaar en schaamhaar en heeft geen antenne functie.

Hoofdharen

Zijn antennes die alle informatie opslaan en doorgeven aan de hersenen.
Zij bevatten heel veel wijsheid.

Als je je haren verft verstop je deze antennes, dan kies je ervoor niet meer alle info op te nemen. Knippen verhoogt de opname capaciteit, omdat de uiteinden dan weer open zijn.
Grijze haren staan heel open voor informatie.

We hebben de percentages uitgetest waarmee de volgende producten de antennefunctie van het haar verminderen:

  Crème spoeling                                                              ↓ 40%
  Haarverf ↓ 80%
  Henna, kleurspoeling, kleurshampoo, haargel ↓ 45%
  Haarolie, haarversteviger ↓ 35%


Shampoo vermindert de antennefunctie van het haar niet.


Het gebruik van een hete föhn vermindert de antennefunctie van het haar met 65%.
Het haar geeft hierbij een waarschuwingssignaal aan het lichaam. Dit vermindert de antenne functie van het gehele lichaam met 50%. Dit effect blijft bestaan gedurende 5 weken.
Als je de temperatuur van de föhn lauw/warm instelt heeft dit geen effect op de antennefunctie van het haar.

Wenkbrauwen

De wenkbrauwen drukken de wil en gevoel uit.
Daarnaast registreren ze de eventuele verschillen tussen wat iemand wil en uiteindelijk doet. Ook de verschillen tussen wat iemand voelt en uiteindelijk uitdrukt worden door de wenkbrauwen geregistreerd.

Als de wenkbrauwen met mascara gekleurd worden, vermindert dat het vermogen van de wenkbrauwen om gevoels- en wilssignalen van anderen op te vangen met 95%.
Daarnaast vermindert het ook het vermogen van de wenkbrauwen om te kunnen voelen en uit te drukken wat je zelf wilt met 75%.

Als je de wenkbrauwen bijtekent met een wenkbrauwpotlood, verstoor je nog steeds de functies van de wenkbrauwen, omdat ook de huid onder de wenkbrauwen meedoet in deze functie.
Het vermogen om gevoels- en wilssignalen van anderen op te vangen vermindert hierdoor met 70%. Het vermogen om te kunnen voelen en uitdrukken wat je zelf wilt, vermindert hierdoor met 55%.

Als je de vorm van de wenkbrauwen verandert, dan druk je hen in een stramien en zijn de wenkbrauwen minder geneigd om subtiele signalen door te geven, omdat je hiermee het signaal geeft aan je wenkbrauwen dat je totaal niet op de hoogte bent van hun functie en het dus ook niet zo belangrijk vindt.

Wimpers

Wimpers zijn ook kleine antennes die voor je ogen dingen opvangen die buiten het gezichtsveld vallen. Ook als je je ogen sluit, kun je via de wimpers toch onbewust ‘visueel’ blijven waarnemen. Mascara bemoeilijkt deze functie van de wimpers ernstig.

De wimpers zijn niet alleen antennes die indrukken van buiten kunnen opvangen, maar zij vormen ook een verbinding ‘naar binnen’ waardoor anderen jouw ziel kunnen aanvoelen.

Als je mascara opdoet, wordt het wederzijdse zielscontact met anderen 40% minder.

Als twee vrouwen beiden mascara op hebben, vermindert het wederzijdse zielscontact met 85%.
We testen dat dit zelfs geldt voor zielscontact op afstand. Dit werkt dus niet alleen op het directe persoonlijke contact via de fysieke zintuigen.

Mascaraproef met Bas

We hebben mascara gedaan op het rechteroog van Bas.
Bas heeft nog nooit mascara op gehad, dus het is voor hem een hele nieuwe ervaring.
Hij kan dus heel bewust voelen wat mascara met hem doet.

Als Maria begint heeft ze heel even het gevoel dat ze Bas ‘mishandelt’.

We maken foto’s van Bas zijn rechter oog, met en zonder mascara.
Op de foto zie je dat het oog met mascara iets verdrietigs uitstraalt.

Bas voelt meteen tijdens het opbrengen van de mascara dat zijn linkeroog veel meer open staat voor indrukken uit de omgeving. Bas ziet niet zoveel met zijn linkeroog, dus dat openstaan voor de omgeving is puur op gevoelsniveau, het voelen van de omgeving.

Zowel vóór als na het verwijderen van de mascara voelt Bas verschil tussen zijn rechter en linker oog. Het voelt energetisch alsof zijn rechteroog een stomp heeft gehad.

Na het verwijderen van de mascara
Na het verwijderen van de mascara testen we dat er nog 40% van de verstorende werking van de verwijderde mascara doorwerkt. Dat zal ongeveer een dag duren.

Maria zag dat de wimpers van Bas nog iets verkleurd waren door de mascara. We testen dat er qua chemie ongeveer 10% van de mascara was achtergebleven. Ook bij volledige verwijdering van alle resten van stoffen, testen we, zou dat energetische na-effect nog 1 dag duren en 40% zijn.

Het voelt ook een kwartier na het verwijderen van de mascara dat Bas zijn rechteroog ‘afgesloten’ is, wat een triest gevoel geeft.

Het effect is zelfs zo, dat Bas er tegenop ziet om de volgende dag een proef met oogpotlood te doen. Het is alsof hij een lichte paniek van zijn systeem voelt. Omdat hij altijd naar zijn systeem luistert, besluit hij om zelf geen proeven met make-up meer te doen.

Snor en baard

Door de snor en de baard komt de ziel markanter tot uitdrukking.
Ze hebben geen warmtefunctie meer en hebben geen antennefunctie.

De haren van snor en baard hebben zelf weinig of geen ‘bewustzijn’.
Het maakt niks uit of je je snor en baard scheert of niet.

Schaamhaar, okselhaar en beenhaar

Geven fysieke en gevoelsmatige warmte.
Ze hebben geen antennefunctie.
Scheren is geen probleem, maar waxen of ontharen voelt als ‘uitroeien’.
De belangrijkste functie voor okselhaar is geurherkenning. (d.m.v. lokstoffen)

Deodorant

Okselharen hebben geen antennefunctie, maar de huid van de oksels heeft dat wel.
Deodorant verstoort de antennefunctie van deze huid met 60%
Dit verstoort het vermogen van het lichaam om op deze wijze te voelen met 20%

Een deodorant van steenzout verstoort de antennefunctie van de huid niet.
Daarnaast: mochten de chemische stoffen in deodorants kankerverwekkend kunnen zijn, dan is een zoutdeodorant dat in ieder geval niet.

Huid

De huid vormt zowel de begrenzing als de verbinding met onze omgeving.
Het is te vergelijken met een wateroppervlak, dat de begrenzing vormt tussen het water en de lucht en tegelijkertijd de stoffen en energieën uit de omgeving in zich opneemt.

De huid heeft een antennefunctie over tijd en ruimte heen.
Je kunt via de huid bijv. ook informatie opvangen over vorige levens, parallelle incarnaties, uit de sferen boven de levens. De huid kan contact maken met een heel groot veld.

De huid is niet alleen een antenne die dingen van buiten opvangt, maar de omgeving kan ook indrukken van jou opvangen en voelen via jouw huid.
Je zou de huid kunnen zien als een tweerichtingspoort, naar binnen en naar buiten.

De huid, de haren en de nagels hebben een antennefunctie. Andere organen hebben dat niet.
Het verschil ligt in het type informatie dat ze kunnen opvangen.

  • De huid is meer gericht op emoties
  • Het haar is meer gericht op informatie
  • De nagels zijn gericht op het opvangen van energie van andere levende wezens


Dag- en nachtcrème, gezichtsolie en zonnebrandcrème verminderen de antennefunctie van de huid met 10% door het gedeeltelijk verstoppen van de hele fijne poriën van de huid.
Omdat de meeste van deze producten ook vet bevatten, verstoren zij de antennefunctie van de huid in totaal met 35 tot 40%.

Gebruik van de zonnebank: Of je nu 10 minuten of een half uur onder de zonnebank gaat, het vermindert de antennefunctie van de huid en van het gehele lichaam met maar liefst 100%. Dit effect blijft bestaan gedurende 8 dagen.

Bruin worden in de zon heeft geen effect op de antennefunctie van de huid.
Zodra je huid verbrand is, vermindert dit de antennefunctie van de huid en je lichaam met 40%.

Effect van tatoeages

De huid kan, zoals eerder gezegd, dingen boven ruimte en tijd opvangen.
Dus hoewel de huid binnen de dualiteit door ons soms ervaren wordt als onze begrenzing naar buiten toe, is deze begrenzing tegelijkertijd een antenne en een poort die ons in verbinding stelt met alles ‘buiten’ ons, tot boven ruimte en tijd.

Terwijl de huid jou informatie geeft die heel wijds en ruim is, zelfs van boven de dualiteit, zet je jezelf via tatoeages vast in beperkende ideeën van de persoonlijkheid. Het is alsof je jezelf een stempel geeft, een beperkend kader van ‘dit ben ik’.

Als Piet een tatoeage heeft van ‘Piet houdt van Marie’, en het is uit met Marie, dan zit Piet nog steeds met die verouderde informatie.
 

Beïnvloedt een tatoeage de antennewerking van de huid?

Het symbool of de boodschap van een tatoeage zal elke keer de informatie die de huid als antenne opvangt, vervormen en kleuren.

De informatie verandert door het symbool van de tatoeage, zoals water door een vorm in een buis ook een ander patroon krijgt. Op de plaats van de tatoeage vervormt de informatie voor 100%. De tatoeage heeft een symboolwerking en daardoor is dit effect niet te neutraliseren. Hetzelfde gebeurt ook bij hennapatronen op de huid. Deze zijn alleen niet blijvend.

Ook afbeeldingen op een T-shirt / kleding hebben een symboolwerking en vervormen daardoor binnenkomende informatie. Het effect van een tatoeage is natuurlijk veel groter, omdat je er dag en nacht mee in verbinding bent.

Verstop je de cellen en de antennewerking van de huid door de chemische stoffen van de tatoeage?
Nee, het werkt niet als een isolerende laag.
 

Niet verwijderen

Het is beter om bestaande tatoeages te laten zitten en dus niet te verwijderen met behulp van laserbehandelingen of chirurgie. Deze methoden zijn schadelijker voor je systeem dan het effect van een bestaande tatoeage. 

Oogleden

De oogleden worden gebruikt voor het objectief waarnemen van de werkelijkheid, zonder de vervorming door de ratio of het voelen.

Als je verliefd bent, is het bekend dat je je geliefde en de wereld door een roze bril ziet.
Het omgekeerde is het geval bij een depressie.
Via de oogleden neem je objectiever waar.

Met behulp van beelden en vormen kunnen we onze perceptie van de werkelijkheid beïnvloeden. Beelden kunnen gemanipuleerd worden en de werkelijkheid kan ‘mooier’ gemaakt worden dan zij is, maar het waarnemingsvermogen van de oogleden kijkt daar ‘doorheen’.

De waarnemingen van de oogleden en de beelden geregistreerd door de ogen worden voortdurend aan elkaar getoetst.

Effect van oogschaduw

Dit fijngevoelige vermogen van de oogleden om de werkelijkheid zonder vervorming waar te nemen, wordt verstoord door oogschaduw. Het bedekt de hele fijne poriën van de oogleden met een filterlaagje waardoor de informatie beperkt en vervormt binnenkomt.

Veel vrouwen willen de werkelijkheid ook liever niet zien. Zij hebben het vaak al moeilijk met deze mannenmaatschappij en hun rol daarin. Gecombineerd met hun grote gevoeligheid leidt dit er toe dat ze graag iets tussen zichzelf en een zuivere waarneming van de werkelijkheid plaatsen.     
Daarnaast wordt het gebruik van make-up door mode en reclame ook gestimuleerd.

Het randje boven en onder de ogen

Verwerking van visuele indrukken.

Er is een weerkaatsende wisselwerking tussen de ogen en het randje onder de ogen, waarbij dat randje boven en onder de ogen helpt om onderscheid te maken tussen wat echt en onecht is in de visuele indrukken die het oog opvangt, of iets waarachtig is. 
Het gaat hier om licht-donker, zwart-wit, echt-onecht, goed-kwaad. Het helpt je bij het vormen van een visie en bij besluitvorming.

Om een vergelijking te maken met de oogleden: Deze geven je meer een genuanceerd en waarachtig beeld van de werkelijkheid zoals die is, in al haar facetten.

Eyeliner belemmert dit vermogen om goed van kwaad en echt van onecht te onderscheiden omdat je het licht dan niet meer goed kunt weerkaatsen en opvangen.
De randjes boven en onder de ogen zijn altijd heel licht vochtig, waardoor ze licht kunnen weerkaatsen. Dit verstoor je met eyeliner. De kleur van de eyeliner maakt hierbij geen verschil.
 

Hoe werkt dat dan?

We testen dat dit met brekingsindex te maken heeft, het kunnen weerkaatsen van licht en vervolgens in deze weerkaatsing echt van onecht e.d kunnen onderscheiden.
Iets dat zuiver is weerkaatst het licht anders dan iets dat niet zuiver of onecht is.
We testen ook dat het verder voor ons niet goed te begrijpen is. Dat dit heel subtiel is.

Maria heeft een keer oogpotlood opgedaan om heel bewust te ervaren wat het doet:
“Het is alsof impulsen, stralen, energielijnen (die via het oog naar binnenkomen) afgebroken worden, alsof iets ‘verstokt’ in of achter het oog.”

Contactlenzen verminderen de antennefunctie van de randjes onder en boven de ogen met 50%. Dit vermindert de antennefunctie van het gehele lichaam met 25%.
De ogen zelf hebben niet die subtiele antennefunctie, zoals we die in dit onderzoek definiëren.

Huid onder de ogen

De tere huid onder de ogen neemt de onbewuste, onderhuidse dingen waar, het is als het ware het ‘gevoels-zien’. Via deze huid neem je gevoelens uit je omgeving waar die niet geuit of getoond worden. Oogcrème vermindert deze antennefunctie van de huid rond de ogen met 35%.

Brillenglazen verminderen de hoeveelheid informatie die de huid rond de ogen en de wimpers kunnen opvangen met  65%. Ze vervormen de informatie niet.
Dit werkt in twee richtingen: Ook de ander kan minder van jou voelen via jouw ogen of via jouw wimpers als je een bril draagt. Het glas schermt je af van je omgeving.
Het vermindert de antennefunctie van het hele lichaam met 15%.

Een donkere zonnebril zorgt ervoor dat de antennefunctie van de huid rond de ogen en de wimpers niet meer werken. Ook wederzijds zielscontact via de wimpers is dan niet meer mogelijk. Dit geldt zelfs voor zielscontact op afstand.

Oorlel

Neemt de onuitgesproken gevoelens waar, van hetgeen gezegd wordt.

Oorbellen verstoren door hun antennewerking dit vermogen van de oorlel. Door deze antennewerking vang je via de oorbellen elektromagnetische straling op.
Ook als het staafje van de oorbel van kunststof zou zijn, zou het de functie van de oorlel verstoren. Kunststof zet elektromagnetische straling om in statische elektriciteit.
 

Neutraliseren van metalen voorwerpen die je op het lichaam draagt

Alle metalen voorwerpen die je op of in je lichaam draagt, zoals oorbellen, beugel BH’s, metalen brilmonturen, gehoorapparaten of het koperen spiraaltje, kunnen de antennefunctie van het lichaam verstoren doordat het metaal elektromagnetische straling kan aantrekken en geleiden.

De metalen beugels in BH’s kunnen zelfs medeoorzaak zijn van borstkanker doordat ze elektromagnetische straling opvangen. Het is daarom aan te raden om dit soort voorwerpen, sieraden e.d. te neutraliseren.

Als je huis geneutraliseerd is via de Neutralisatie Verbinding huis, neutraliseer je automatisch de antennefunctie van alle metalen voorwerpen in je huis. Dat gebeurt direct zodra een metalen voorwerp binnen je huis is. Het metaal wordt door de neutralisatie automatisch transmuterend gemaakt. Dat wil zeggen dat het voortaan elektromagnetische straling zal transmuteren.

Als je je huis geneutraliseerd hebt met een Benzoliet Octaëder of als je je huis niet geneutraliseerd hebt, raden we je aan om metalen voorwerpen die je bij of in je lichaam draagt, eenmalig te neutraliseren met Benzoliet. Dit doe je door ze 24 uur op een verpakking Benzoliet te leggen.

Een koperen spiraaltje (voorbehoedmiddel) kun je op deze manier neutraliseren voordat het ingebracht wordt.
Een reeds ingebracht spiraaltje kan alsnog geneutraliseerd worden door gedurende 3 nachten een verpakking Benzoliet op het nachtkastje te leggen en deze met je intentie aan het koperen spiraaltje te verbinden.

Op deze manier kun je ook amalgaam vullingen in je gebit neutraliseren. Met Benzoliet neutraliseer je de antennefunctie van amalgaam en met Ozaliet neutraliseer je de giftige stoffen in het amalgaam.

In plaats van Ozaliet kun je hiervoor ook de Vitalisatie Verbinding of de Kracht Verbinding gebruiken. De Kracht Verbinding herstelt zelfs achteraf de schadelijke gevolgen van o.a. amalgaam voor je gezondheid. Je kunt hier meer over lezen onder Toepassingen, bij Gezondheid en ziekte.

Neutraliseren van het kunststof spiraaltje, de pil en medicijnen

In de passage hierboven is o.a. beschreven hoe je een koperen spiraaltje kunt neutraliseren.
De meeste vrouwen gebruiken echter een kunststof hormoonhoudend spiraaltje.

Dit type spiraaltje neutraliseer je op dezelfde wijze als medicijnen, vaccinaties en de pil.

Als je de Vitalisatie Verbinding, één van onze behandelingen of de Medicijnen Neutralisatie impuls hebt ontvangen, kun je met je intentie deze medicijnen en voorbehoedsmiddelen neutraliseren.
Dit gebeurt niet automatisch, je moet dit bewust doen, omdat het ook een persoonlijke keuze is om deze medicijnen en voorbehoedsmiddelen te gebruiken.

 

Met behulp van de Kracht Verbinding kun je niet alleen de huidige bijwerkingen, maar zelfs achteraf de gevolgen van de schadelijke bijwerkingen van medicijnen, vaccinaties en voorbehoedsmiddelen neutraliseren.
Dit is mogelijk voor zover er nog geen blijvende fysieke schade is opgetreden in het lichaam.

Een voorbeeld: Door langdurig gebruik van insuline bij suikerziekte zullen op een gegeven moment de Eilandjes van Langerhans in de pancreas (alvleesklier) die het lichaamseigen insuline produceren, ophouden te functioneren.
Door de ingenomen insuline stopt hun prikkel om zelf insuline te produceren.

Deze blijvende fysieke schade is achteraf niet meer te herstellen door behandelingen of door de Kracht Verbinding.

Als je suikerziekte krijgt, raden we je daarom aan om z.s.m. de geestelijke achtergrond van jouw suikerziekte op te lossen met behulp van onze behandelingen.
Als je tegelijkertijd insuline gebruikt, raden we je aan om de schadelijke bijwerkingen te neutraliseren met behulp van de Vitalisatie Verbinding, de Kracht Verbinding of met behulp van Ozaliet.

Neutralisatie voorkomt niet dat de Eilandjes van Langerhans op den duur zullen afsterven door het gebruik van insuline, maar het neutraliseert wel de overige schadelijke bijwerkingen van insuline.
 

In het algemeen kun je stellen dat een ziekte waarbij het lichaam fysiek is aangetast, opnieuw te genezen is door behandelingen, zolang de blokkade op het zelfgenezend vermogen van het lichaam door deze behandelingen weer opgeheven kan worden. 
 

Tot slot: Als je bovenstaande Verbindingen of behandelingen niet ontvangen hebt, maar je bent wel in bezit van Ozaliet, dan kun je met behulp van Ozaliet de schadelijke bijwerkingen van geneesmiddelen, vaccinaties en voorbehoedsmiddelen neutraliseren door ze een nacht op een verpakking Ozaliet te leggen.
Voor een kunststof spiraaltje dat al ingebracht is, kun je hetzelfde doen, door Ozaliet op je nachtkastje te leggen en het met je intentie met het spiraaltje te verbinden.

Oorbelgaatjes

Via de gaatjes komen onuitgesproken gevoelens te direct naar binnen.
Informatie kan daarbij ook weer ‘ontsnappen’, verloren gaan via het gat.

Dit geldt voor alle piercings: Het is als een gat in je systeem waarin energie en informatie  te direct naar binnen komen en waar je ook energie en informatie kunt verliezen.

Lippen

Lippen zijn bedoeld voor expressie, om emoties zoals liefde, verdriet en boosheid te kunnen uitdrukken.
De lippen zijn ook voor sensueel contact en voor het opvangen en uitzenden van liefdessignalen.
Lippen kunnen woorden ‘proeven’, de gevoelswaarde van woorden aanvoelen.

Lippenstift vermindert dit vermogen om de gevoelswaarde van woorden aan te voelen met ± 90%. Ook vermindert hierdoor het vermogen om liefdessignalen te kunnen communiceren.

Dit energetische effect houdt wel 1 week aan na het aanbrengen van lippenstift. Hierbij maken kwaliteit en (natuurlijke) ingrediënten nauwelijks verschil.
Het zelfde geldt voor lippenbalsem en lippencrème.

Daarnaast zet de lippenstift ook op een letterlijke manier iets tussen uitingen van liefde:
Je zult een deur met het bordje “pas op, net geverfd” ook niet aanraken.

Nagels

De nagels fungeren als antenne en bescherming.
Ze kunnen energieën detecteren en ervoor zorgen dat het lichaam deze energie toelaat of zich er voor afsluit.
Het gaat hierbij om energieën van levende wezens:
Van mensen, dieren, planten, energie van de Aarde of van een andere planeet.

Nagellak vermindert deze functie met 90%.
Na verwijdering van de nagellak blijft dit effect twee weken voelbaar.

Het knippen van nagels versterkt, net als bij het knippen van het haar, de antennefunctie.
Vijlen heeft geen effect op de antennefunctie van de nagels.

Percentages van het effect van cosmetica en lichaams- verzorging op de antennefunctie van ons lichaam

Uitgetest met behulp van de kinesiologische armtest.
 

Cosmetica Vermindering antennefunctie
betr. lichaamsdeel (%)
Vermindering antennefunctie
gehele lichaam (%)
Haar verven 80 35
Haarlak 55 25
Permanent-vloeistof 55 25
Henna 45 20
Kleurspoeling 45 20
Kleurshampoo 45 20
Haargel 45 20
Haarolie 35 20
Haarmousse 35 15
Haarversteviger 35 15
Hete föhn 65 50
Mascara op wimpers 30* 10
Mascara op wenkbrauwen 40* 15
Wenkbrauwpoeder 40 15
Wenkbrauwpotlood 30 10
Oogschaduw 50 15
Eyeliner 40 10
Permanente eyeliner 60 15
Lippenstift 40 10
Lipgloss 50 15
Oogcrème 35 15
Fond de teint 50 25
Dag/nachtcrème 35 25
Gezichtsolie 40 25
Zelfbruinende dagcrème 45 25
Gezichtspoeder 30 20
Talkpoeder **** 15 15
Bodymilk, bodyolie 50 50
Zonnebrandcrème **** 40 40
Tatoeage 0** 0
Deodorant 60 20
Nagellak 90 5***
Kunstnagels 100 45***
Botox, siliconen 100 50

 

* De antennefunctie van de wimpers gaat voornamelijk (voor 80%) via de uiteinden van de wimpers. De wimpers hebben daardoor in verhouding minder last van mascara dan de wenkbrauwen.
** Vervorming informatie: 90%
***** Vergelijking effect nagellak en kunstnagels op de antennefunctie van het lichaam: Kunstnagels sluiten de nagels volledig af. Dit geeft een veel sterker signaal naar het lichaam om zich af te sluiten, waardoor de antennefunctie van het lichaam sterk vermindert.
**** Lichaamspoeder en Zonnebrandmiddel van Alkena (= met zijde) verstoren de Antennefunctie niet.

Signaal

We zijn verbaasd over de effecten van cosmetica op de antennefunctie van het gehele lichaam. Het gebruik van deodorant zou dit vermogen bijvoorbeeld met maar liefst 20% verminderen.

We krijgen daar het volgende inzicht over: Als je deodorant gebruikt en daarbij de antennefunctie van de huid van de oksels verstoort, geeft dit deel van de huid een waarschuwend signaal aan de rest van het lichaam om de poriën ten dele af te sluiten. Hierdoor vermindert de antennefunctie van het gehele lichaam met 20%

Dit principe verklaart waarom het plaatselijk aanbrengen van cosmetica zo’n groot effect heeft op de antennefunctie van het gehele lichaam.

Liever niet alles willen voelen

Make-up vermindert het vermogen om te voelen wat zich buiten je afspeelt. Het vermindert ook je vermogen om te voelen wat zich in jezelf afspeelt.
Veel vrouwen kiezen er voor om niet alles te hoeven voelen. Dit zou wel eens de diepere en onbewuste oorzaak kunnen zijn voor het dragen van make-up.

Make-up schept afstand

Als je er op gaat letten en je je er gevoelsmatig op afstemt, merk je dat make-up een zekere afstand schept. Het maakt minder toegankelijk.

De invloed van make-up op een genezingsproces

Omdat make-up zo’n grote energetische invloed op het lichaam heeft, vragen we ons af welke invloed het heeft op een genezingsproces bij een ziekte. Dit testen we na met behulp van de armtest.

Make-up vertraagt een genezingsproces met 25%

Als de snelheid van een genezingsproces zonder make-up 100% is, is het met make-up 75%.
Dit verschil geldt volgens ons testen voor alle genezingsprocessen.

Verzorgingsproducten update Neutralisatie Verbindingen

Verzorgingsproducten kunnen ontwikkeling remmend of neutraal werken.

In juni 2017 heeft de Verzorgingsproducten update Neutralisatie Verbindingen plaatsgevonden.
Door deze update van de Neutralisatie Verbindingen worden alle ontwikkeling remmende verzorgingsproducten ontwikkeling neutraal of zelfs ontwikkeling bevorderend.
Lees meer

Het dragen van schoenen met (hoge) hakken

Door het dragen van hakken verandert de stand van de wervelkolom.
Hierdoor komt de wervelkolom in een onnatuurlijke stand.
De stand van de ruggengraat bij het dragen van hakken is onnatuurlijk, omdat je zonder de steun van de hakken nooit de hele dag op je tenen zou blijven lopen.

In de wervelkolom bevindt zich het ruggenmerg, dat samen met de hersenen het centraal zenuwstelsel vormt. Het ruggenmerg is te zien als een communicatiekanaal.
Het geeft informatie door van de hersenen naar het lichaam en omgekeerd.

Ook stroomt er levensenergie (prana) door de wervelkolom.
Via het ruggenmerg wisselen het lichaam en de hersenen o.a. informatie uit over de juiste verdeling van levensenergie over de verschillende organen.

Door een natuurlijk gevormd kanaal stroomt energie anders dan door een vervormd kanaal. Door de onnatuurlijke stand van de ruggengraat wordt het wervelkanaal vervormd, waardoor de energiestroom wordt afgeremd.

Als we het wervelkanaal vergelijken met een buis, waar water doorheen stroomt, zien we dat er andere stromingspatronen ontstaan in een verdraaide buis.
Het zelfde gebeurt met informatie, als dat door een vervormd kanaal gaat. Door het dragen van hakken krijgt de wervelkolom een onnatuurlijke stand.
De informatie, die door het ruggenmerg in het wervelkanaal gaat, vervormt door het onnatuurlijk verdraaide kanaal.

We testen dat de informatiestroom door de ruggengraat door de veranderde stand van de wervelkolom vermindert met 40%. (= afgeremde informatiestroom)

De zuiverheid van de informatie vermindert door de verdraaiing van de ruggengraat met 40% (= vervormde informatie)

De levensenergie (prana) die door de ruggengraat stroomt vermindert door het dragen van hakken zelfs met 60%.

Deze percentages zijn getest voor hakken van 4 å 5 centimeter.
Hoe hoger de hak, hoe sterker het effect.
Zelfs mannenhakken hebben al een effect.

Kunnen hoge hakken ziekten veroorzaken?

Door de verdraaiing van de ruggengraat, vermindert de (stroom van) levensenergie met 40%. Dat werkt uiteraard verzwakkend, waardoor een orgaan minder vitaal zal zijn en eerder ziek kan worden.

Daarnaast krijgen de organen door de vervorming van de ruggengraat verkeerde informatie. Ook daar kunnen de organen ziek van worden.

Een voorbeeld: De energieverdeling tussen de verschillende organen moet in balans zijn.
Als de hersenen vervormde informatie ontvangen over het energieniveau van de verschillende organen, kunnen de organen vervolgens te veel of te weinig energie krijgen.
De toch al verminderde levensenergie wordt dan verkeerd verdeeld over het lichaam.

De verdraaide informatie heeft ook invloed op het gevoel.
Het gevoel raakt verward, omdat het aanvoelt dat de informatie niet helemaal klopt en niet zuiver is. Omdat het tegenstrijdig is met wat binnen de organen zelf gevoeld wordt.
De informatie in het coördinatiecentrum, dat de hersenen en het ruggenmerg vormen, stemt daardoor niet overeen met wat in ieder afzonderlijk orgaan ervaren wordt.

De veranderde lichaamshouding doet ook iets met je gevoel (en je uitstraling)

  • Je borsten staan meer naar voren en je billen staan meer naar achteren.
  • Het toont de vrouw meer als sekssymbool.
  • De houding stimuleert de aandacht voor het tweede chakra.
  • Er ontstaat een disbalans tussen de chakra’s.
  • De verbinding met het hartchakra wordt meer verstoord.
Kanaal tussen Hemel en Aarde

Wij zijn een kanaal tussen Hemel en Aarde, daarom lopen we ook rechtop.

Als je jezelf scheef zet, dan gaat dat kanaal minder goed en anders werken.
De informatie kan niet meer ongestoord stromen, de informatiestroom wordt gestoord.
Als je een verticale buis hebt, stroomt het water er op een bepaalde manier doorheen.
Als je een schuine buis hebt, krijg je een andere stroom, met andere stromingspatronen.

De informatie die wij ontvangen en doorgeven als kanaal tussen Hemel en Aarde verandert als wij onze wervelkolom geforceerd in een andere stand zetten.

Ook maak je door het dragen van hakken minder goed contact met de Aarde.
Met hakken is het moeilijk om goed te aarden.
Je kunt alleen een kanaal tussen Hemel en Aarde zijn, als je ook goed geaard bent.

Onbewuste gevoelens

Maria is bewust gaan voelen welk dieper gevoel er bij haar omhoog komt bij het dragen van hakken: Het is het verdriet van het kleine meisje, dat het gevoel heeft dat ze niet mee mag doen, omdat ze klein is. Hakken maken je groter.

Het dragen van hakken kan je ook het gevoel geven op je tenen te moeten lopen. Je groter voor doen dan je bent, je best moeten doen. Het kan je het gevoel geven dat gewoon doen niet goed genoeg is. Je bent minder jezelf en kunt minder in je kwetsbaarheid komen.
Het maakt het moeilijker om in contact te zijn met je innerlijk kind.
Het kind in jezelf maakt ook echt contact met de Aarde. Met hakken is dat moeilijker.

Het dragen van platte schoenen geeft meer het gevoel contact met de wereld te maken, thuis te zijn. Het voelt completer, meer aanwezig.

Voor een deel is het dragen van hakken ook een vlucht uit de wereld. Het test ook als een vlucht voor verantwoordelijkheid.

Het effect van kleding op de antennefunctie van de huid

Door het dragen van synthetische kleding vermindert de antennefunctie van de huid met 70% (als je van onder tot boven synthetische kleding draagt).

Synthetische verfstoffen op niet-synthetische kleding vermindert de antennefunctie van de huid met 30%.

Door het neutraliseren van synthetische kleding en verfstoffen kun je dit schadelijke effect op de antennefunctie met de helft terugbrengen.

Het effect van bouwmaterialen op de antennefunctie van de huid

Synthetische bouwmaterialen en bekleding, inrichting van het huis verstoren de antennefunctie van de huid met 35 - 100%, afhankelijk van de mate waarin het in huis is aangebracht.

Ook hierbij geldt dat deze verstoring met de helft teruggebracht kan worden door neutralisatie.

Statische elektriciteit

Statische elektriciteit van synthetische materialen vervormt de informatie die nog wel doorkomt met 60%. Dit is een kwalitatieve verandering van de informatie die nog binnenkomt.

Dat wil zeggen: Als er door het gebruik van synthetische materialen 60% minder informatie opgevangen kan worden (bijv. door de antennefunctie van de huid) wordt de resterende 40% voor 60% daarvan vervormd door de statische elektriciteit.
Dat wil zeggen dat er slechts 16% zuivere informatie binnenkomt.

Neutralisatie van deze materialen (kleding en bouwmaterialen) vermindert dit schadelijke effect op de kwaliteit van de informatie met 80%.

Hoe kun je de antennefunctie van je lichaam positief beïnvloeden?

Alles wat de poriën opent en de microcirculatie van het lichaam bevordert, heeft een positief effect op de antenne functie van het lichaam. Je kunt daarbij denken aan sauna, scrubben en lichaamsmassage. 


Saunabezoek verbetert de antennefunctie van de huid met 30%.
Door scrubben van het gehele lichaam verbetert de antennefunctie van de huid met 40%.
Door lichaamsmassage verbetert de antennefunctie van de huid met 20%.

Als je hierbij massageolie gebruikt, hef je dit positieve effect weer op.
Een massage met massageolie vermindert de antennefunctie van de huid met 20%.

De antennefunctie van de haren en de nagels werken weer optimaal zodra je haren of nagels geknipt zijn.

Een neutralisatie van je woning m.b.v. de Neutralisatie Verbinding huis, bevordert de antennefunctie van het lichaam en vermindert de vervorming van informatie door kunststof materialen.
De Water Optimalisatie Verbinding, verbetert de microcirculatie in het lichaam en bevordert daardoor ook de antennefunctie van het lichaam.

Tenslotte kun je de antennefunctie van je lichaam beïnvloeden door de manier waarop je in het leven staat.
Als je 'ja' tegen het leven zegt, zowel tegen de mooie als de minder mooie kanten, sta je meer open voor de dingen om je heen en dat heeft ook een effect op de antennefunctie van je lichaam.

Verzorgingsproducten met zijde
Verzorgingsproducten met zijde verstoren de antennefunctie van het lichaam 15% minder dan verzorgingsproducten zonder zijde bestanddelen.
Het zonnebrandmiddel van Alkena verstoort de antennefunctie zelfs helemaal niet.

Antennefunctie Verbinding

De Antennefunctie Verbinding versterkt het contact met jouw antennefunctie en zorgt er ook voor dat je zelf jouw antennefunctie in veel mindere mate (minus 80%) beperkt door geestelijke oorzaken.

Je kunt daardoor beter opvangen wat jouw huid, haar en nagels opvangen met hun antennefunctie. Dit geeft jou een onschatbare bron van informatie, waardoor je jouw koers in het leven nog beter kunt bepalen.
Je voelt je beter geaard en je weet nog beter waar je staat, wat je voelt en wat je wilt.
 

Impuls antenne oefeningen

De Impuls haar antenne oefening, Impuls huid antenne oefening en de Impuls nagel antenne oefening versterken de antennefunctie van je haar, huid en nagels.

Verstoring antennefunctie voorkomen blijft belangrijk

Na ontvangst van de Antennefunctie Verbinding en alle Impuls antenne oefeningen blijft het belangrijk om jouw antennefunctie zo min mogelijk te verstoren met verzorgingsproducten, make-up, synthetische kleding en afsluitende bouw- en inrichtingsmaterialen.

Conclusie

De gevolgen van het gebruik van cosmetica en verzorgingsproducten, het gebruik van synthetische materialen voor kleding en woonomgeving gaan veel verder dan wij verwacht hadden.

Deze tekst is bedoeld om bewustwording te verkrijgen over een aantal dingen die in onze maatschappij als volkomen normaal en onschadelijk worden gezien. Het is zinvol om zelf bewust te gaan invoelen wat deze dingen met  jou doen. Dit zou je met kleine experimenten kunnen doen.

We vinden het interessant om door te gaan met dit onderzoek en stellen prijs op suggesties, vragen en eigen ervaringen.


Bas en Maria van Woelderen
basmaria@wholismproject.nl