Neutraliseren radioactiviteit

In verband met de crisis met de kerncentrale in Japan (maart 2011) krijgen wij vragen of onze neutralisatie methoden ook radioactiviteit kunnen neutraliseren.

We hebben in het verleden testjes en onderzoek gedaan naar het vermogen van onze producten, de voorlopers van de Verbindingen, om radioactiviteit te neutraliseren.
De uitkomsten hiervan zijn positief, al kunnen we niet zeggen dat het wetenschappelijk bewezen is.

Testjes

In 2001 hebben we de volgende testjes gedaan.
We hadden een contact binnen de Vrije Universiteit in Amsterdam, die werkzaam was bij de afdeling waar men werkt met radioactieve tracers. Hij wilde wel testjes doen met onze producten.

De man bracht een radioactief monster binnen en ik heb nog nooit zo’n verdraaide verwrongen energie gevoeld. Het was echt afschuwelijk.
Dit terwijl het hier om een dosis ging die niet schadelijk zou moeten zijn voor de gezondheid.

We hebben de volgende testjes gedaan.
De man mat met zijn apparatuur de radioactiviteit van het monster.
Daarna testte ik de invloed van het radioactieve monster op zijn arm met behulp van de kinesiologische armtest. Ik heb nog nooit een arm getest die zo verzwakt was.

Vervolgens hebben we een testbuisje met Ozaliet, de voorloper van de Vitalisatie Verbinding langs het radioactieve monster gehaald.

De man heeft opnieuw met zijn apparatuur het radioactieve monster gemeten en er was zo te zien geen verandering opgetreden in de kwantiteit van de radioactieve straling van het monster.
Dat was ook niet onze verwachting want de producten en Verbindingen van het Wholism Project veranderen de kwantiteit niet maar wel de kwaliteit van straling.

Opnieuw heb ik de arm getest van de man terwijl hij het monster vasthield. Zijn arm was door het vasthouden van het radioactieve monster nu zelfs sterker dan als hij het monster niet vasthield.
Ook dit is een bekend werkingsprincipe van onze producten en Verbindingen. Straling wordt niet alleen neutraal gemaakt, maar gaat door neutralisatie zelfs versterkend werken.

Het afschuwelijke gevoel dat het radioactieve monster gaf, verdween bij mij meteen, nadat het buisje Ozaliet er langs gehaald was.

Chelyabinsk

We hebben deze testjes gedaan als voorbereiding op een reis naar Chelyabinsk in Rusland en mei 2001. Chelyabinsk is een stad van bijna twee miljoen inwoners in het zuiden van het Oeral gebergte net aan de Aziatische zijde van het reusachtige Rusland.

Het doel van onze reis was onderzoek op te starten om de mogelijkheden te onderzoeken, die Ozaliet biedt om radioactief besmette mensen te helpen in een betere gezondheidstoestand te komen.

Het tweede doel was om te onderzoeken of de kwaliteit van radioactieve straling zodanig met behulp van Ozaliet is te veranderen, dat het niet meer schadelijk voor de gezondheid is.

Mayak

Chelyabinsk is de grootste stad in de buurt van Mayak. In Mayak is een opslagplaats voor radioactief afval.
In 1957 is hier een opslagtank ontploft, waardoor de omgeving ernstig radioactief besmet is.
Er is toen een gebied van ongeveer 10.000 km² radioactief vervuild.


Na de ontploffing is een bepaald gebied ontruimd met uitzondering van vier dorpen.
De mensen die hier wonen voelen zich gebruikt als proefdieren.
De rivier Techa, die door dit gebied stroomt en langs het dorp Muslymovo, dat wij bezocht hebben, is nog altijd de meest radioactief besmette rivier van de wereld.
 

Van allerlei kanten horen we dat de overheid de problemen ontkent en diegenen, die voor oplossingen vechten, van onder andere stralingsvrees betichten.
En dat, terwijl de gemiddelde leeftijd in de Oeral slechts 57 jaar is en het aantal afwijkingen
100 % hoger ligt dan normaal.

Ural Research Center for Radiation Medicine


Tijdens een congres in Chelyabinsk kreeg ik de gelegenheid om ons project te presenteren aan diegenen, die geïnteresseerd waren in "Non-traditional Methods of Rehabilitation".
Zo kwamen wij in contact met het Ural Research Center for Radiation Medicine.

In dit centrum zijn we een onderzoek begonnen. Er is onderzoek gedaan bij 55 proefpersonen met stralingsziekte.

Vooronderzoek
Bij een aantal patiënten verbeterde de gezondheidstoestand in de vierentwintig uur dat een testbuisje Ozalíet op hun thymus was geplakt.

Dit betrof onder andere de conditie van het autonome zenuwstelsel, het ademhalingsstelsel, het hart- en bloedvaten stelsel, de plasma homeostasis, verbeterde slaappatronen, minder botpijnen en normalisatie van de bloeddruk.

Zo had een oude vrouw, die zo krom als een omgekeerde u liep door de gevolgen van de radioactieve straling, voor het eerst met duidelijk minder pijn kunnen slapen.
 

Onderzoek
Toegezegd was een onderzoek met driehonderd personen.
Verteld werd dat er 110 personen onderzocht waren en dat de onderzoeksresultaten significant waren.

Uiteindelijk heeft er een onderzoek plaatsgevonden met de bovengenoemde 55 personen en bleken de verschillen door dit kleine aantal proefpersonen niet significant (wetenschappelijk bewezen) te zijn.
Dit bleek pas toen we het rapport vanuit het Russisch in het Nederlands hebben laten vertalen.

Hierdoor en door verdere tegenwerking zijn we toen niet verder gegaan met dit onderzoek.

Conclusie

Uit het testje op Vrije Universiteit en het onderzoek met 55 proefpersonen zijn duidelijke aanwijzingen naar voren gekomen dat Ozaliet, de voorloper van de Vitalisatie Verbinding, in staat is radioactiviteit te neutraliseren en radioactief besmette mensen te helpen in een betere gezondheidstoestand te komen.

Volgens de wetenschappelijke normen is het echter niet bewezen.

Neutralisatie Verbinding huis

We testen met behulp van de kinesiologische armtest dat de Neutralisatie Verbinding huis in staat is om ook buitenshuis mensen te beschermen tegen eventuele radioactief besmette regen.

Daarnaast testen we (en ook de test-ervaringen met Ozaliet duiden hierop) dat de Vitalisatie Verbinding mensen helpt die onbeschermd in contact zijn geweest met radioactieve straling.

De Vitalisatie Verbinding herstelt reeds opgelopen schade, terwijl de Neutralisatie Verbinding huis zowel binnen- als buitenshuis bescherming biedt.

Originele reis en onderzoek verslagen

De nog niet eerder gepubliceerde originele reis en onderzoek verslagen, zoals ik die heb geschreven direct na beide reizen kun je lezen in Oeral 1 en Oeral 2.
 

Geschreven door Bas