Meridiaanwaarden
vóór en na neutralisatie

In 1995 heeft de therapeute mevrouw I. Schoots de meridiaan waarden van een proefpersoon gemeten vóór en na de Neutralisatie van de omgevingsstraling met behulp van verpakkingen Benzoliet.

Na de neutralisatie kwamen praktisch alle meridiaanwaarden op de normwaarde of dichterbij de normwaarde.

Voormeting

De meridianen zijn gemeten met behulp van elektroacupunctuur volgens Voll (EAV-Dermatron).
In het totaal zijn 45 verschillende meridianen bij de proefpersoon gemeten.

Zeven meridiaanwaarden vielen buiten de normwaarden die voor de meridianen gelden. Voor de meeste meridianen is de normwaarde 50.

Neutralisatie

Na de voormeting werd de verzwakkende omgevingsstarling met de eerste generatie neutralisatie methode, de zogenaamde metermethode, de voorloper van de Neutralisatie Verbinding huis, geneutraliseerd.

Hiervoor werden er verpakkingen Benzoliet gelegd op de elektriciteitsmeter, de gasmeter, de watermeter en  daar waar de telefoon het huis binnenkwam. Verder werden er een aardstraal en een kosmische belasting met verpakkingen Benzoliet geneutraliseerd op de plekken waar zij het huis binnenkwamen.

Nameting

Direct na de neutralisatie werden de meridianen van de proefpersoon opnieuw gemeten.
Na neutralisatie vielen alle meridiaanwaarden op drie na binnen de normwaarden. Twee van hen waren wel duidelijk dichter bij de normwaarden gekomen.
Eén van hen, de Palatina, de tonsillen meridiaan, veranderde van een lichte overwaarde naar een onderwaarde van 30. Deze onderwaarde duidt als deze chronisch zou zijn op degeneratie.

Ozaliet inname


Door inname van ongeveer 2 gram Ozaliet opgelost in een glas water werd de onderwaarde van de Palatina gecorrigeerd.
Het teruglopen van deze meridiaanwaarde over langere tijd gaf aan dat het onderliggende probleem nog wel aanwezig was.

Nagaan waarom

Met behulp van de kinesiologische armtest is later uitgezocht wat de redenen waren waarom de Palatina zo reageerde op de neutralisatie.

Er waren volgens deze test twee redenen:

  • Veertig procent van de onderwaarde werd veroorzaakt door een ontgiftigingsreactie van de tonsillen.
  • Zestig procent had als achtergrond dat de tonsillen ook op energetisch niveau een eerste lijn verdedigingslinie vormen. Door de steeds toenemende omgevingsstraling raken de tonsillen overbelast.
    Door de neutralisatie viel deze ‘druk’ ineens weg. Het effect dat dan optreedt, is te vergelijken met een workaholic die van het ene op het andere moment niet meer mag werken.

Aanpassing

Toen het bovenstaande ons duidelijk was, hebben we het Benzoliet zo geprogrammeerd dat de sterke daling van de meridiaanwaarde van de Palatina wordt voorkomen.

Mw Schoots heeft dit nadien kunnen bevestigen door bij dezelfde proefpersoon de Palatina opnieuw te meten. De waarde van deze meridiaan bleef toen binnen de normwaarden.

Conclusie

Deze proef geeft duidelijk aan hoe onze energiebalans in negatieve zin wordt beïnvloed door de huidige omgevingsstraling.

Deze testuitslag bevestigt ook de Bioresonantie proef met Portaliet en vormt naar alle waarschijnlijkheid ook een van de redenen dat het ziekteverzuim door neutralisatie met meer dan 30% is gedaald in een uitgebreid ziekteverzuimonderzoek dat wij in de jaren negentig hebben gedaan.