Hoe werkt een Transmutatie Channeling?

Bij een Transmutatie Channeling maakt een van ons, Bas of Maria, gevoelsmatig contact met het thema van de aanvrager van de channeling.
We voelen dan wat ‘jij’ dan voelt en verwoorden en transmuteren dat.

Transmuteren

Transmuteren is een mogelijkheid van de nieuwe tijd, om problemen en blokkades op te lossen.
Transmuteren is te vergelijken met in het licht zetten. Als je iets in het licht zet verdwijnt het donker. Alle dingen die je niet verwerkt hebt, staan als het ware in het donker. Door ze te transmuteren worden ze in het licht gezet waardoor ze worden opgelost. 

Na het ontvangen van een van onze behandelingen, dus ook na een Transmutatie Channeling, kun je zelf ook transmuteren.

Het thema bepalen

Bij de meeste Transmutatie Channelingen krijgen we het thema door, aan de hand van de vraagstelling of het probleem van de persoon die de Transmutatie Channeling aanvraagt.


Bij Spiegel Transmutatie Channelingen, Spiegel Patroon Transmutatie Channelingen en Familie Transmutatie Channelingen krijgen we de thema’s door zonder dat het probleem omschreven hoeft te worden. De aanvrager is zichzelf over het algemeen niet bewust van deze problematiek, omdat die zo met jezelf of je familie is verbonden, dat je die als van jezelf beschouwt.

Bij de Scheppingsplan Transmutatie Channeling is de Levensopdracht duiding belangrijk voor het vaststellen van de thema’s.

Betekenis thema

Het thema is als het ware de ingang, de toegangsdeur tot het probleem.
Pas tijdens de channeling wordt de specifieke betekenis van het thema duidelijk. Hetzelfde thema kan in de ene Transmutatie Channeling een duidelijk andere betekenis hebben dan in een andere channeling. 
Het thema is vaak een sleutel om de essentie van de Transmutatie Channeling (achteraf) te kunnen duiden.

Belang thema

Toch moet het belang van het thema niet overschat worden. Als de toegangsdeur gepasseerd is, zijn de gevoelens de leidraad. We laten ons puur leiden door de opeenvolging van de gevoelens die naar voren komen in de channeling. Het is dan ook niet van belang dat wij ons gedurende de Transmutatie Channeling bewust zijn van het thema.

Vijf niveaus

De Transmutatie Channeling kan op vijf verschillende niveaus plaatsvinden, het zielen-, wezens-, eenheids-, scheppings- of persoonlijkheidsniveau. De Transmutatie Channeling wordt gegeven op het niveau waar jouw probleem oorspronkelijk ontstaan is.


Wat betekenen deze niveaus?
We zijn allemaal door het Goddelijke geschapen.
Het Goddelijke heeft de mens niet in een keer geschapen, maar in verschillende stappen.
Die ontwikkeling heeft miljoenen jaren geduurd. In het begin van deze ontwikkelingen leefden we nog niet als mensen op Aarde, waren we nog niet eerder geïncarneerd.

Het scheppingsniveau is te vergelijken met het plan, het concept voor onze schepping.
Na onze schepping hebben we ons stap voor stap moeten losmaken van onze bron, het Goddelijke, zodat we ons konden gaan ontwikkelen, net zoals een kind geboren moet worden, zich los moet maken van zijn moeder, om zich zelfstandig te kunnen ontwikkelen.

Deze ontwikkeling, van de afscheiding van het directe contact met het Goddelijke om een zelfstandig wezen te worden, heeft plaatsgevonden op het eenheidsniveau en het wezensniveau.
Het eenheidsniveau is hierbij te vergelijken met de ontwikkeling van een baby tijdens de zwangerschap en het wezensniveau met de ontwikkeling van het kind na de geboorte.
Onze levens, onze incarnaties, hebben te maken met het zielenniveau.
 

Elk leven word je geboren met een andere persoonlijkheid, een persoonlijkheid die het beste aansluit bij jouw levensopdracht(en). 

De persoonlijkheid is opgebouwd uit elementen van het zielen-, wezens-, eenheids- en scheppingsniveau, het is daarmee jouw unieke recept voor dit leven. Elke persoonlijkheid is dan ook uniek en herhaalt zich niet meer.


Alle blokkades en problemen die veroorzaakt zijn door gebeurtenissen tijdens onze levens worden dus behandeld met een Transmutatie Channeling op zielsniveau. Problemen die hun oorsprong op een hoger niveau hebben, worden behandeld met een Transmutatie Channeling op scheppings-, eenheids-, wezens- of pesoonlijkheidsniveau. 

Lees meer over deze zes niveaus

‘Ik’ ben jij

In een Transmutatie Channeling voelen wij jouw gevoelens met betrekking tot het thema alsof het onze eigen gevoelens zijn.
We leven ons zo in en voelen het zo diep in ons eigen systeem dat we daarom ook vrijwel altijd over ‘ik’ spreken alsof het ons eigen gevoel is, terwijl het eigenlijk jouw gevoelens zijn.

Alsnog door een ontwikkeling gaan

In Transmutatie Channelingen gaan we bijna altijd alsnog door een ontwikkeling die ooit niet is aangegaan.
Angstademhaling, één van de tekenen van een ontwikkeling, is dan ook één van de meest gebruikelijke gevoelens die optreden gedurende de channeling.

Ontwikkelen is het beste te vergelijken met een geboorte. Je gaat van een bekende ruimte door een vernauwing naar een onbekende ruimte. Het is letterlijk een stap het ongewisse in die je alleen vanuit vertrouwen kunt nemen. Angstademhaling hoort daar als het ware bij.

Op een nieuwe wijze door een ontwikkeling gaan

Van half mei tot begin juni 2011 zijn we door hele diepe processen gegaan om het Project verder de kosmische dag in te verankeren.
Een van de positieve gevolgen van deze ontwikkeling kwam volkomen onverwachts naar voren bij een Transmutatie Channeling.
Lees meer over de nieuwe wijze om door een ontwikkeling te gaan

Klaar

Door de transmutaties veranderen de gevoelens, soms direct, soms pas later in de channeling. Gevoelens die vervolgens omhoog komen, worden ook weer getransmuteerd.
Je kunt nooit te veel transmuteren, want als het niet de bedoeling is dat iets getransmuteerd wordt, gebeurt er ook niets.
Als we door het proces heen zijn, ontstaat er een bepaalde rust. Dit gevoel van rust is bijna altijd het teken dat we klaar zijn met de Transmutatie Channeling.

Na de Transmutatie Channeling

Door deze transmutaties gaan we tijdens de Transmutatie Channeling voor jou door een ontwikkeling. Het is alsof we een pad voor jou banen, een weg die je daarna zelf kunt gaan.

Na de Transmutatie Channeling zul je zelf door een ontwikkeling gaan, waarbij de gevoelens, die wij tijdens de Channeling gevoeld en benoemd hebben, bij jou ook naar boven kunnen komen.

De Transmutatie Channeling heeft een uitwerkingstijd van minimaal 5 maanden, afhankelijk van het type Transmutatie Channeling. (Zie het overzicht in dit artikel van de integratie- en uitwerkingstijden van de verschillende behandelingen)
Je kunt de eerste resultaten van de Transmutatie Channeling meestal vrij snel voelen, maar de periode waarin je de resultaten kunt verwachten is 5 maanden of langer.

Verschil Transmutatie Channeling en andere channelingen

Een Transmutatie Channeling is volkomen anders dan gebruikelijke channelingen.

In de meest gangbare vorm van channelingen verbindt degene die channelt zich met het Hoger Zelf of een begeleider van de aanvrager en wordt er een inzicht over de staat van zijn of problematiek van de aanvrager gegeven. Deze channelingen zijn over het algemeen verklarend en inzicht gevend op een mentaal niveau.

De Transmutatie Channeling vindt plaats op een gevoelsmatig niveau, het gaat niet zo zeer om het verklaren van de problematiek, maar om het oplossen van de problematiek van de aanvrager. We gaan voor de aanvrager door zijn of haar problematiek, door een ontwikkeling die ooit niet is aangegaan. Daarna ga je zelf alsnog door deze ontwikkeling.