Van overleven naar leven

 

                                   Hoe word ik gelukkig?                                
                                                                                         Hoe houd ik mijn relatie goed?
               Hoe blijf ik gezond?                                                       
                                                                      Wat is de zin van het leven?

                                 

                     Levensvragen waar het Wholism Project een antwoord op geeft.

Echt leven

Daar waar het werkelijk om gaat in het leven leren we bijna nergens.

Vragen over echt leven in plaats van overleven. Dat zijn de vragen waar het Wholism Project zich sinds 1989 op richt.
We komen uit een tijd waar overleven centraal stond en gaan naar een tijd waarin leven centraal staat. Het is de overgang van de kosmische nacht naar de kosmische dag.

Het Wholism Project is een spiritueel geleid project met als doel mensen te helpen met deze overgang. Dit is een grote stap, omdat de spelregels van de kosmische nacht lijnrecht staan tegenover die van de kosmische dag. Het is een verschil van dag en nacht.

Binnen het Wholism Project  zijn behandelingen en Verbindingen ontwikkeld, die mensen in dit proces helpen met hun persoonlijke ontwikkeling en door onder andere neutralisatie van omgevingsstraling en hun vitaliserend vermogen.
Waar mogelijk zijn de effecten hiervan aangetoond met (wetenschappelijk) onderzoek.

Ont-wikkelen

In het Wholism Project draait alles om ontwikkelen.
Wat is ontwikkelen, wat is de essentie van ontwikkelen?
Letterlijk betekent ontwikkelen het ontdoen van wikkels. Daardoor word je minder in-ge-wikkeld en hoe minder wikkels, hoe dichter je bij je eigen kern komt.
Ontwikkelen is dus naar je eigen kern toegaan waar in plaats van ingewikkeldheid eenvoud en schoonheid is.

Alle behandelingen en Verbindingen, die binnen het Wholism Project zijn ontwikkeld, hebben het doel om mensen te helpen met hun ontwikkeling richting hun eigen prachtige kern.

Het is een weg waarbij je stap voor stap je angsten overwint.
Angst houdt ons in ons hoofd, in ons denken. Hoe verder je je angsten loslaat, hoe meer je in contact komt met je hart, je gevoel en dus ook met je liefde.

Zo wordt het leven zinvol, een uitdaging die elke dag graag geleefd wordt.
Lees meer over Ont-wikkelen

Van kosmische nacht naar dag

De 300.000 jarige kosmische nacht is ten einde en de kosmische dag breekt steeds verder aan. De spelregels van deze tijdsperioden staan lijnrecht tegenover elkaar. Zo wordt het gevoel van tekort komen vervangen door een gevoel van overvloed. Een dag waarin alles aan het licht komt, niets blijft meer in het donker verborgen.
 
Het Wholism Project maakt sinds 1993 gebruik van de mogelijkheden die de steeds verder aanbrekende kosmische dag ons biedt.
In lijn hiermee werken alle Verbindingen en behandelingen transmuterend. Transmuteren heeft het vermogen het onbewuste, het donker in ons, bewust te maken. Zo kun je trauma’s omzetten in wijsheid.

Beleef de ongekende mogelijkheden van de kosmische dag mee.
 

Eerst voelen dan beslissen

Je kunt de behandelingen en Verbindingen eerst voelen voordat je een keuze maakt. Dat kan met behulp van de afbeelding van deze bloem.

Je kijkt eenvoudigweg naar deze afbeelding terwijl je aan de behandeling of Verbinding van jouw keuze denkt. Je kunt daarbij je hand of vingers boven de foto houden.
Lees meer over Eerst voelen dan beslissen