Aurafotografie

Aurafotografie is een zeer gevoelige methode met een grote diagnostische waarde.

Onder andere heeft deze proef met aurafotografie zichtbaar gemaakt dat er een scheiding optreedt tussen het voelen en het denken.
Deze scheiding is terug te zien in onze maatschappij.

Met behulp van elektrodes worden de meridiaanwaarden van de handen gemeten.
De frequenties daarvan worden door een computer omgezet in kleuren en deze worden om iemands hoofd geprojecteerd terwijl de foto wordt genomen.


Aurafotografie is daarom eigenlijk een onjuiste naam. Gelukkig doet dat niets af aan de fijngevoeligheid van deze methode.

Proefopzet


In het midden van de jaren negentig heeft de aurafotograaf Frans Allaert een aantal proeven op zichzelf gedaan.


Hij heeft eerst gedurende drie weken de neutralisatie van zijn huis met Benzoliet, een voorloper van de Neutralisatie Verbinding huis, verwijderd.

Vervolgens heeft hij van zichzelf in zijn eigen huis een aurafoto genomen. 


Direct daarna heeft hij zijn huis weer met met Benzoliet geneutraliseerd en heeft hij twee gram Ozaliet, de voorloper van de Vitalisatie Verbinding, ingenomen.

Ongeveer een kwartier na de eerste aurafoto heeft Frans een tweede foto van zichzelf gemaakt, waarbij hij ook een strooipotje Ozaliet vasthoudt.

Aurafoto voor het gebruik van de producten

Aurafoto na het gebruik van de producten

Interpretatie foto’s


Frans, die beroepsmatig aurafoto’s maakte en interpreteerde, heeft de foto’s zelf geïnterpreteerd.
 

Interpretatie eerste foto


In de eerste foto, die de invloed weergeeft van het ongeneutraliseerde huis, overheerst de rode kleur. 

Het rood geeft de fysieke kracht aan, de rode kleur is echter niet helder en krachtig.

De gele kleur staat voor wilskracht. Door het geel zit veel bruin, hetgeen duidt op verwarring en hebzucht.
Er is veel bruin op de hartstreek (eigenwaarde), de keel (communicatie) en het aangezicht (de persoonlijkheid). Er is zelfs beklemming en druk op deze plaatsen. 

Verder is het duidelijk dat de energie in twee delen -links en rechts- is verdeeld, hetgeen betekent dat er een scheiding is tussen voelen en denken.


Interpretatie tweede foto

In de foto, die de invloed weergeeft van de neutralisatie met Benzoliet en de inname en het vasthouden van Ozaliet, overheerst het wit. 
In plaats van een scheiding tussen voelen en denken, is er eenheid en harmonie tussen het voelen en denken ontstaan.

Het wit boven en rond het hoofd geeft aan dat er een grote mate van helderheid is ontstaan. 

De blauwe kleur duidt erop dat er in plaats van verwarring, ruimte, rust en vrijheid is gekomen. 

De rode rand wijst op fysieke energie die ook aanwezig is in het denken. Het denkvermogen wordt hierdoor krachtig versterkt. 

Het geheel wijst op een grote helderheid.

Bevestiging


In het boek Energie und Kosmos uit 2008 van Dr. Manfred Doepp, medeoprichter en bestuurslid van de Duitse Vereniging van ‘Energetische und Informationsmedizin’, wordt een onderzoek beschreven waaruit blijkt dat door de combinatie van stress en 
elektromagnetische straling het voelen wordt losgekoppeld van het denken.


Dit stemt helemaal overeen met de interpretatie van Frans van de foto in het ongeneutraliseerde huis: ‘Verder is het duidelijk dat de energie in twee delen -links en rechts- is verdeeld, hetgeen betekent dat er een scheiding is tussen voelen en denken.’Dr Doepp heeft verder met zijn onderzoek kunnen aantonen dat het voelen door de ontkoppeling van beide hersenhelften tot ons onderbewuste gaat behoren.

Lees meer over het onderzoek van Dr Doepp

Maatschappij


Het ethische en morele verval dat steeds duidelijker wordt in deze maatschappij is een direct gevolg van het loskoppelen van beide hersenhelften, waarbij het voelen tot het onderbewuste gaat behoren. 

In de periode tussen 1990 en 2004 is volgens de literatuur de hoeveelheid omgevingsstraling ongeveer een miljoen maal toegenomen.


Het ethisch en moreel verval houdt gelijke tred met de toename van de verzwakkende omgevingsstraling. Deze waarneming wordt bevestigd door het feit dat in stedelijke gebieden, waar het stralingsniveau altijd hoger ligt dan op het platteland, het ethisch en moreel verval eerder is opgetreden dan op het platte land.

Lees meer over Ouderschap en omgevingsstraling

Kijken heeft al effect


Leuk is dat alleen het kijken naar de ‘witte’ aurafoto die genomen is na de neutralisatie, de aura, een maat voor onze geestelijke kracht, al vergroot.