Aanvullende werking
behandelingen en Verbindingen

De behandelingen en de Verbindingen versterken elkaar duidelijk en vullen elkaar aan in hun werking.

Overzicht aanvullende werking behandelingen en Verbindingen

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de aanvullende werking van een aantal behandelingen ten opzichte van verschillende Verbindingen. De aanvullende werking is bepaald met behulp van de kinesiologische armtest.

Elke keer is een werkingsaspect van een behandeling vergeleken met een werkingsaspect van een Verbinding. Hierbij is de werking van de behandeling telkens op 100% gesteld.

Omdat het bij Verbindingen een eigen keuze is, in hoeverre je van de ontwikkelingsmogelijkheden gebruik wilt maken, wordt de werking van de Verbinding uitgedrukt als een maximum percentage.

In de vierde kolom ‘Combinatie’ is aangegeven hoe de werking was tot september 2017 als de betreffende behandeling werd gecombineerd met een specifieke Verbinding.
 

Wij, Bas en Maria, zijn gedurende de maand september 2017 door een zeer diepgaande ontwikkeling geleid. Het resultaat van deze ontwikkeling hebben we de Ontwikkeling sprong genoemd.

Door deze ontwikkeling sprong heeft de werking van zowel de behandelingen als de Verbindingen van het Wholism Project zich verdiept en is hun kracht enorm toegenomen.
Het resultaat daarvan zie je in de vijfde kolom.
 

Aspect
Behandeling
Verbinding
Combinatie
Combinatie na Ontwikkeling sprong
Ontwikkeling Verwezenlijk je Levensopdracht 100% Vitalisatie Verb. max 100% max. 200% max. 600%
         
Versterking aura en celopbouw Verwezenlijk je Levensopdracht 100% Vitalisatie Verb. max 100% max. 200% max. 600%
         
Innerlijke man/vrouw balans Verwezenlijk je innerlijk Huwelijk 100% Man/Vrouw Verb. max 100% max. 200% max. 600%
         
Energie toename bij levensenergie tekort door verloren tweelingschap Levensenergie behandeling 100% Vitalisatie Verb. max 100% max. 200% max. 600%
         
Verbinding met het Hogere Verwezenlijk je Levensopdracht 100% Lichtwezen Verb. max 100% max. 200% max. 600%
         
Werkt transformerend voor straling Verwezenlijk je Levensopdracht 100% Neutralisatie Verb. huis max 600% 700% max. 2100%
         
Vermogen om dingen naar het licht te brengen Verwezenlijk je Levensopdracht 100% Vitalisatie Verb. of Licht Verb. max 100% max. 200% max. 600%
         
Vermogen om dingen naar het licht te brengen Verwezenlijk je Levensopdracht 100% Vitalisatie Verb. en Licht Verb. max 200% max. 300% max. 900%
         
Overgave Verwezenlijk je Levensopdracht 100% Kracht Verb. max 100% max. 200% max. 600%
         
Contact met het Goddelijke Godin verbinding 100% Frequentie Verb. max 100% max. 200% max. 600%
         
Contact met het Goddelijke Goddelijke Verbindingsimpuls 100% Frequentie Verb. max 100% max. 200% max. 600%
         
Contact met het Goddelijke Godin verbinding en Goddelijke Verbindingsimpuls 150% Frequentie Verb. max 100% max. 250% max. 750%